Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Akkrum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Akkrum

Akkrum is een plaats in de gemeente Heerenveen. Het is een plaats met 3.335 inwoners en daarmee de 755 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.470 huishoudens met een gemiddelde waarde van €188.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.600.


Inwoners 3.335


Aantal huishoudens 1.470


Gemiddelde woningwaarde €188.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Akkrum

Huishoudens Akkrum

Akkrum heeft in totaal 3.335 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €188.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 520


Huishoudens zonder kinderen 465


Huishoudens met kinderen 485


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20


Woning voorraad 1.600


Gemiddelde woningwaarde €188.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Akkrum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 0,70km


Afstand tot grote supermarkt 0,70km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,40km


Afstand tot school 1,10km


Scholen binnen 3 km 2,00

Andere plaatsen in de regio Akkrum

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Blessum, Boazum, Boksum, Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgum, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dijken, Doniaga, Drachten, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Follega, Folsgare, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Grou, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hempens, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Idskenhuizen, Iens, IJlst, Indijk, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jubbega, Jutrijp, Katlijk, Kortehemmen, Koufurderrige, Kûbaard, Langezwaag, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Lippenhuizen, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Mildam, Nes, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijelamer, Nijland, Offingawier, Oldeholtwolde, Oldeouwer, Olterterp, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudehaske, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ryptsjerk, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Ter Idzard, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tytsjerk, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum

Woningen recent verkocht in Akkrum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Akkrum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Akkrum

Huizenmarkt Akkrum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Akkrum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Akkrum.

Woningmarkt Akkrum

112 Akkrum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Akkrum welke zijn binnengekomen via p2000 Akkrum.

Ongeval met letsel op Feansterdyk in Akkrum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 akkrum ow feansterdyk.12
3 weken geleden

Brandweer met spoed voor waterongeval
p 1 bnn-01 ongeval water akkrum - grouw-irnsum grou 026793 026331 026314
op 01-03-24

Gaslek op Folkert Kuipersstrjitte in Akkrum
p 1 bnn-04 ongeval gaslekkage buiten folkert kuipersstrjitte akkrum 026793 026332
op 27-02-24

Voertuig te water op Boarnsterdyk in Akkrum
ongeval/wegvervoer/voertuig te water prio 1 akkrum n392 - nije boarnsterdyk
op 27-02-24

Ongeval met letsel op It Patroan in Akkrum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 akkrum it patroan
op 04-02-24

Actuele 112 meldingen Akkrum

Aantal inwoners Akkrum

Akkrum heeft in totaal 3.335 inwoners en is daarmee de 755 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Akkrum


Mannen 1.615


Vrouwen 1.720


Ongehuwd 1.485


Gehuwd 1.285


Gescheiden 280


Geboorte totaal 25

Waardebepaling Akkrum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Akkrum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Akkrum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Akkrum

In de omgeving van Akkrum zijn 85 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.600 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.400


Gemiddeld inkomen per inwoner €23.600

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 15


B-F nijverheid en energie 70


G+I handel en horeca 75


H+J vervoer informatie en communicatie 20


K-L financiële diensten onroerend goed 25


M-N zakelijke dienstverlening 85


R-U cultuur recreatie overige diensten 25

Funda Akkrum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Akkrum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Akkrum op Funda.

Koopwoningen Akkrum

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling