Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Folsgare waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Folsgare

Folsgare is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 323 inwoners en daarmee de 2019 grootste stad van Nederland. Het heeft 124 huishoudens met een gemiddelde waarde van €219.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.500.


Inwoners 323


Aantal huishoudens 124


Gemiddelde woningwaarde €219.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Folsgare

Huishoudens Folsgare

Folsgare heeft in totaal 323 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €219.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 25


Huishoudens zonder kinderen 50


Huishoudens met kinderen 50


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50


Woning voorraad 130


Gemiddelde woningwaarde €219.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Folsgare

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,10km


Afstand tot grote supermarkt 4,50km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,40km


Afstand tot school 2,70km


Scholen binnen 3 km 1,00

Andere plaatsen in de regio Folsgare

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Balk, Bears, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Dijken, Dongjum, Doniaga, Dronryp, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Elahuizen, Exmorra, Ferwoude, Follega, Folsgare, Franeker, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goingarijp, Greonterp, Grou, Harich, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Hemelum, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hindeloopen, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Kolderwolde, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Legemeer, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Midlum, Molkwerum, Nes, Nieuwebrug, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oldeouwer, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Oudemirdum, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Peins, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Ruigahuizen, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Skingen, Slappeterp, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Spannum, Swichum, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Weidum, Westhem, Wijckel, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Folsgare

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Folsgare? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Folsgare

Huizenmarkt Folsgare

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Folsgare? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Folsgare.

Woningmarkt Folsgare

112 Folsgare

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Folsgare welke zijn binnengekomen via p2000 Folsgare.

Voertuigbrand op A7 in Folsgare
p 1 bnn-01 br wegvervoer auto a7 re folsgare 025633
op 04-12-22

Actuele 112 meldingen Folsgare

Aantal inwoners Folsgare

Folsgare heeft in totaal 323 inwoners en is daarmee de 2019 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Folsgare


Mannen 169


Vrouwen 154


Ongehuwd 134


Gehuwd 154


Gescheiden 15


Geboorte totaal -

Waardebepaling Folsgare

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Folsgare? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Folsgare.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Folsgare

In de omgeving van Folsgare zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.500 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.300


Gemiddeld inkomen per inwoner €23.500

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 10


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Folsgare

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Folsgare? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Folsgare op Funda.

Koopwoningen Folsgare

Buurtgegevens Folsgare

Oppervlakte Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Oppervlakte totaal 383
Oppervlakte land 381
Oppervlakte water 2

Bevolking Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Aantal inwoners 335
Vrouwen 165
Mannen 170
Ongehuwd 145
Gehuwd 150
Verweduwd 10
Gescheiden 15
Bevolkingsdichtheid 87
Huishoudens totaal 130
Huishoudens met kinderen 55
Huishoudens zonder kinderen 50
Eenpersoonshuishoudens 30
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,5
Leeftijd 0 - 15 jaar 45
Leeftijd 15 - 25 jaar 50
Leeftijd 25 - 45 jaar 65
Leeftijd 45 - 65 jaar 115
Leeftijd 65+ 65
Geboorte totaal -
Geboorte relatief 3%
Sterfte totaal -
Sterfte relatief 3%
Westerse inwoners 10
Niet-westerse inwoners 5
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners 5

Inkomen Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Aantal inkomensontvangers 300
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 3,9%
Huishoudens met een laag inkomen 3,1%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 27,1%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 17%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 26,4%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 38,6%

Wonen Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Gemiddelde woningwaarde €234k
Bouwjaar vanaf 2000 5%
Bouwjaar voor 2000 95%
Huurwoningen totaal 14
Koopwoningen 86%
Percentage bewoond 98%
Percentage eengezinswoning 100%
Percentage meergezinswoning -
Percentage onbewoond 2%
In bezit woningcorporatie 11%
In bezit overige verhuurders 2%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Afstand tot apotheek 4,4km
Afstand tot brandweerkazerne 4,6km
Afstand tot huisartsenpost 3,8km
Afstand tot huisartsenpraktijk 4,2km
Afstand tot ziekenhuis 3,8km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 2,4
Ziekenhuizen binnen 5 km 1
Ziekenhuizen binnen 10 km 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 2

Kinderopvang Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Afstand tot buitenschoolse opvang 2,7km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,3km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 1,1
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 8,6
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 0,2
Kinderdagverblijven binnen 5 km 6,9

Detailhandel Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Afstand tot grote supermarkt 4,5km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 2,5km
Afstand tot warenhuis 5,1km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km -
Grote supermarkten binnen 5 km 2,4
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 1,8
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 26,3
Warenhuizen binnen 10 km 2
Warenhuizen binnen 20 km 3,9
Warenhuis binnen 5 km 0,3

Bedrijfsvestigingen Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Bedrijfsvestigingen totaal 25
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie 5
G+I handel en horeca 5
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening 10
R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Horeca Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Afstand tot café 3,8km
Afstand tot cafetaria 3km
Afstand tot hotel 3,2km
Afstand tot restaurant 4,4km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km -
Cafés binnen 5 km 14,4
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km 0,5
Cafetaria's binnen 5 km 17,5
Hotels binnen 5 km 4,7
Hotels binnen 10 km 14,5
Hotels binnen 20 km 31,1
Restaurants binnen 1 km -
Restaurants binnen 3 km -
Restaurants binnen 5 km 23,6

Criminaliteit Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Totaal diefstal -
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak -
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 3
Totaal vermogensmisdrijven 3
Overige vermogensmisdrijven 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 2,6km
Afstand tot treinstations 4,4km
Afstand tot belangrijk overstapstation 27,7km

Motorvoertuigen Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Motorfietsen 20
Personenauto's totaal 200
Personenauto's benzine (brandstof) 140
Personenauto's overige (brandstof) 60
Personenauto's per huishouden 1,6
Personenauto's per km2 53

Recreatie Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Afstand tot attractie 6,5km
Afstand tot bioscoop 4,9km
Afstand tot kunstijsbaan 27,5km
Afstand tot sauna 16,7km
Afstand tot zonnebank 27,5km
Afstand tot zwembad 5,8km
Attracties binnen 10 km 1
Attracties binnen 20 km 2
Attracties binnen 50 km 15
Bioscopen binnen 5 km 0,8
Bioscopen binnen 10 km 1
Bioscopen binnen 20 km 1

Sociale zekerheid Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Inwoners vanaf 15 jaar 280
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 220
Inwoners vanaf de AOW uitkering 50
AOW uitkering 50
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 10
Bijstandsuitkering 10
Werkloosheidsuitkering -

Energie Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Gemiddeld gasverbruik 1.470m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.800kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.370kwh
Huurwoning gasverbruik 1.550m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 2.870kwh
Eigen woning gasverbruik 1.450m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 2.390kwh
Tussenwoning gasverbruik 1.330m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 2.580kwh
Hoekwoning gasverbruik 1.280m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.460kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.360m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.100kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.580m3

Zonnestroom Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Aantal installaties bij woningen 29
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 85

Stedelijkheid Folsgare

  Noordwest IJlst
Folsgare
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 66

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling