Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Folsgare waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Folsgare

Folsgare is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 323 inwoners en daarmee de 2019 grootste stad van Nederland. Het heeft 124 huishoudens met een gemiddelde waarde van €219.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.500.


Inwoners 323


Aantal huishoudens 124


Gemiddelde woningwaarde €219.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Folsgare

Huishoudens Folsgare

Folsgare heeft in totaal 323 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €219.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 25


Huishoudens zonder kinderen 50


Huishoudens met kinderen 50


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50


Woning voorraad 130


Gemiddelde woningwaarde €219.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Folsgare

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,10km


Afstand tot grote supermarkt 4,50km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,40km


Afstand tot school 2,70km


Scholen binnen 3 km 1,00

Andere plaatsen in de regio Folsgare

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Balk, Bears, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Dijken, Dongjum, Doniaga, Dronryp, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Elahuizen, Exmorra, Ferwoude, Follega, Folsgare, Franeker, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goingarijp, Greonterp, Grou, Harich, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Hemelum, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hindeloopen, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Kolderwolde, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Legemeer, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Midlum, Molkwerum, Nes, Nieuwebrug, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oldeouwer, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Oudemirdum, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Peins, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Ruigahuizen, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Skingen, Slappeterp, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Spannum, Swichum, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Weidum, Westhem, Wijckel, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Folsgare

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Folsgare? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Folsgare

Huizenmarkt Folsgare

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Folsgare? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Folsgare.

Woningmarkt Folsgare

112 Folsgare

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Folsgare welke zijn binnengekomen via p2000 Folsgare.

Voertuigbrand op A7 in Folsgare
p 1 bnn-01 br wegvervoer auto a7 re folsgare 025633
op 04-12-22

Actuele 112 meldingen Folsgare

Aantal inwoners Folsgare

Folsgare heeft in totaal 323 inwoners en is daarmee de 2019 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Folsgare


Mannen 169


Vrouwen 154


Ongehuwd 134


Gehuwd 154


Gescheiden 15


Geboorte totaal -

Waardebepaling Folsgare

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Folsgare? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Folsgare.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Folsgare

In de omgeving van Folsgare zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.500 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.300


Gemiddeld inkomen per inwoner €23.500

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 10


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Folsgare

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Folsgare? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Folsgare op Funda.

Koopwoningen Folsgare

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling