Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Uitwellingerga waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Uitwellingerga

Uitwellingerga is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 419 inwoners en daarmee de 1903 grootste stad van Nederland. Het heeft 205 huishoudens met een gemiddelde waarde van €314.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.800.


Inwoners 419


Aantal huishoudens 205


Gemiddelde woningwaarde €314.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Uitwellingerga

Huishoudens Uitwellingerga

Uitwellingerga heeft in totaal 419 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €314.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 80


Huishoudens zonder kinderen 75


Huishoudens met kinderen 50


Gemiddelde huishoudensgrootte 1,96


Woning voorraad 205


Gemiddelde woningwaarde €314.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Uitwellingerga

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 4,47km


Afstand tot grote supermarkt 1,72km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,72km


Afstand tot school 1,72km


Scholen binnen 3 km 0,96

Andere plaatsen in de regio Uitwellingerga

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Baaium, Baard, Balk, Bantega, Bears, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, De Knipe, Dearsum, Dedgum, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Exmorra, Ferwoude, Follega, Folsgare, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Greonterp, Grou, Harich, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kolderwolde, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Legemeer, Lemmer, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Nes, Nieuwebrug, Nieuweschoot, Nijehaske, Nijelamer, Nijemirdum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oldeholtwolde, Oldeouwer, Oosterzee, Oosthem, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Piaam, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Sandfirden, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Spannum, Swichum, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Weidum, Wergea, Westhem, Wijckel, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Workum, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum

Woningen recent verkocht in Uitwellingerga

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Uitwellingerga? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Uitwellingerga

Huizenmarkt Uitwellingerga

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Uitwellingerga? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Uitwellingerga.

Woningmarkt Uitwellingerga

112 Uitwellingerga

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Uitwellingerga welke zijn binnengekomen via p2000 Uitwellingerga.

Voertuigbrand op Eastwei in Uitwellingerga
p 1 bnn-02 br wegvervoer auto wsc het hart van friesland eastwei uitwellingerga 025731
op 02-12-23

Ongeval met letsel op Nije Dyk in Uitwellingerga
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 uitwellingerga nije dyk
op 29-11-23

Voertuigbrand op A7 in Uitwellingerga
p 1 bnn-02 br wegvervoer auto a7 li 127,7 uitwellingerga 026531 026533
op 17-10-23

Brandweer met spoed naar Uitwellingerga
p 1 ass. ambu ligplaats sn54b stobberak uitwellingerga
op 16-07-23

Assistentie ambulance in Uitwellingerga
p 1 bnn-01 ass. ambu tilassistentie ligplaats sn54b stobberak uitwellingerga 025793 026514 025614 025632
op 16-07-23

Actuele 112 meldingen Uitwellingerga

Aantal inwoners Uitwellingerga

Uitwellingerga heeft in totaal 419 inwoners en is daarmee de 1903 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Uitwellingerga


Mannen 220


Vrouwen 200


Ongehuwd 155


Gehuwd 185


Gescheiden 40


Geboorte totaal -

Waardebepaling Uitwellingerga

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Uitwellingerga? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Uitwellingerga.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Uitwellingerga

In de omgeving van Uitwellingerga zijn 15 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.800 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.800


Gemiddeld inkomen per inwoner €28.800

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 10


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed 10


M-N zakelijke dienstverlening 15


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Uitwellingerga

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Uitwellingerga? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Uitwellingerga op Funda.

Koopwoningen Uitwellingerga

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling