112 Akkrum

Ontdek op deze pagina de meest actuele 112 meldingen in Akkrum die binnen zijn gekomen via het p2000 netwerk.
Meldingen van onder andere Politie, brandweer, ambulance en traumahelikopter worden op deze pagina weergegeven.

P2000 Akkrum

Via het P2000 netwerk ontvangt deze pagina direct de meest actuele (openbare) meldingen uit Akkrum.
Het p2000 systeem is een communicatie netwerk wat gebruikt wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer, politie en traumahelikopter.

Brandweer

Politie

Ambulance

Traumahelikopter

Gaslek op Folkert Kuipersstrjitte in Akkrum

p 1 bnn-04 ongeval gaslekkage buiten folkert kuipersstrjitte akkrum 026793 026332

2 dagen, 10 uur geleden

Voertuig te water op Boarnsterdyk in Akkrum

ongeval/wegvervoer/voertuig te water prio 1 akkrum n392 - nije boarnsterdyk

2 dagen, 16 uur geleden

Ongeval met letsel op It Patroan in Akkrum

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 akkrum it patroan

3 weken, 4 dagen geleden

Woningbrand op Trigreppel in Akkrum

p 1 bnn-01 br woning schoorsteen trigreppel akkrum 026450 026793 026332

op 19-01-24

Woningbrand op Feansterdyk in Akkrum

p 1 bnn-02 br woning schoorsteen feansterdyk akkrum 026450 026793 026332

op 07-01-24

Ongeval met letsel op Meskenwier in Akkrum

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 akkrum meskenwier jinshuzen

op 06-01-24

Brand bij agrarisch bedrijf op Galamaleane in Akkrum

p 1 bnn-01 middel br br agrarisch galamaleane akkrum 026331

op 18-11-23

Ongeval met letsel op A32 in Akkrum

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 akkrum a32 li 58,3

op 29-10-23

Automatisch brandalarm op Leppedyk in Akkrum

p 1 bnn-04 oms brandmelding leppehiem leppedyk akkrum 026332

op 21-10-23

Brand in bijgebouw op It Bjinstap in Akkrum

p 1 bnn-08 br bijgebouw it bjinstap akkrum 026793 026332

op 17-10-23

Andere plaatsen in de regio Akkrum

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Blessum, Boazum, Boksum, Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgum, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dijken, Doniaga, Drachten, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Follega, Folsgare, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Grou, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hempens, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Idskenhuizen, Iens, IJlst, Indijk, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jubbega, Jutrijp, Katlijk, Kortehemmen, Koufurderrige, Kûbaard, Langezwaag, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Lippenhuizen, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Mildam, Nes, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijelamer, Nijland, Offingawier, Oldeholtwolde, Oldeouwer, Olterterp, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudehaske, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ryptsjerk, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Ter Idzard, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tytsjerk, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum

Plattegrond Akkrum

Aankoopmakelaar Akkrum

Wil je graag een woning aankopen in Akkrum en ben je op zoek naar een NVM of VBO aankoopmakelaar? Wij kunnen je helpen!


Wil jij in deze bizarre markt toch een woning kopen? Klik dan hieronder op de button en volg gratis onze online training en ontdek het volgende:


Vind woningen voordat dat ze op funda staan.

Vind woningen die niet op funda staan.

Vind woningen met weinig concurrentie.

Zorg dat jouw bod slaagt.

Gratis Online Training

Waardebepaling Akkrum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Akkrum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Akkrum.

Meer informatie

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling