Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Grou waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Grou

Grou is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 5.760 inwoners en daarmee de 510 grootste stad van Nederland. Het heeft 2.705 huishoudens met een gemiddelde waarde van €196.492. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.700.


Inwoners 5.760


Aantal huishoudens 2.705


Gemiddelde woningwaarde €196.492


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Grou

Huishoudens Grou

Grou heeft in totaal 5.760 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €196.492, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 975


Huishoudens zonder kinderen 875


Huishoudens met kinderen 850


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,11


Woning voorraad 2.714


Gemiddelde woningwaarde €196.492

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Grou

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 0,81km


Afstand tot grote supermarkt 0,80km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,69km


Afstand tot school 1,17km


Scholen binnen 3 km 1,97

Andere plaatsen in de regio Grou

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boksum, Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgum, Burgwerd, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dijken, Drachten, Drachten Azeven, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Folsgare, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heerenveen, Hempens, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jistrum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jutrijp, Katlijk, Koarnjum, Kortehemmen, Koufurderrige, Kûbaard, Langezwaag, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Mildam, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijland, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Oldeouwer, Olterterp, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudehaske, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottevalle, Rottum, Ryptsjerk, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tytsjerk, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Grou

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Grou? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Grou

Huizenmarkt Grou

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Grou? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Grou.

Woningmarkt Grou

112 Grou

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Grou welke zijn binnengekomen via p2000 Grou.

Gaslek op De Seize in Grou
p 1 bnn-03 ongeval gev. stof gaslekkage binnen de seize grou 026193 026331
1 week, 4 dagen geleden

Gaslucht op De Seize in Grou
p 1 bnn-03 stank/hind. lucht gaslucht binnen de seize grou 026193 026331
1 week, 4 dagen geleden

Ongeval met letsel op Biensma in Grou
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 grou biensma
4 weken geleden

Ongeval met letsel op Reinerswei in Grou
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 grou reinerswei
1 maand, 1 dag geleden

Ongeval met letsel op A32 in Grou
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 grou a32 re 64,6
op 20-06-24

Actuele 112 meldingen Grou

Aantal inwoners Grou

Grou heeft in totaal 5.760 inwoners en is daarmee de 510 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Grou


Mannen 2.900


Vrouwen 2.855


Ongehuwd 2.565


Gehuwd 2.335


Gescheiden 555


Geboorte totaal 35

Waardebepaling Grou

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Grou? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Grou.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Grou

In de omgeving van Grou zijn 210 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.700 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.300


Gemiddeld inkomen per inwoner €25.700

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 20


B-F nijverheid en energie 95


G+I handel en horeca 135


H+J vervoer informatie en communicatie 40


K-L financiële diensten onroerend goed 55


M-N zakelijke dienstverlening 210


R-U cultuur recreatie overige diensten 80

Funda Grou

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Grou? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Grou op Funda.

Koopwoningen Grou

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling