Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Grou waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Grou

Grou is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 5.760 inwoners en daarmee de 510 grootste stad van Nederland. Het heeft 2.705 huishoudens met een gemiddelde waarde van €196.492. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.700.


Inwoners 5.760


Aantal huishoudens 2.705


Gemiddelde woningwaarde €196.492


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Grou

Huishoudens Grou

Grou heeft in totaal 5.760 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €196.492, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 975


Huishoudens zonder kinderen 875


Huishoudens met kinderen 850


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,11


Woning voorraad 2.714


Gemiddelde woningwaarde €196.492

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Grou

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 0,81km


Afstand tot grote supermarkt 0,80km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,69km


Afstand tot school 1,17km


Scholen binnen 3 km 1,97

Andere plaatsen in de regio Grou

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boksum, Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgum, Burgwerd, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dijken, Drachten, Drachten Azeven, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Folsgare, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heerenveen, Hempens, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jistrum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jutrijp, Katlijk, Koarnjum, Kortehemmen, Koufurderrige, Kûbaard, Langezwaag, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Mildam, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijland, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Oldeouwer, Olterterp, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudehaske, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottevalle, Rottum, Ryptsjerk, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tytsjerk, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Grou

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Grou? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Grou

Huizenmarkt Grou

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Grou? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Grou.

Woningmarkt Grou

112 Grou

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Grou welke zijn binnengekomen via p2000 Grou.

Woningbrand op Jogchum Nieuwenhuisstr in Grou
p 1 bnn-03 br woning schoorsteen jogchum nieuwenhuisstrjitte grou 026150 026193 026331
6 dagen, 1 uur geleden

Voertuigbrand op Parkstraat in Grou
p 1 bnn-01 br wegvervoer auto parkstraat grou 020234
1 week, 1 dag geleden

Traumaheli naar Grou
a1 ovdg grou
3 weken, 3 dagen geleden

Automatisch brandalarm op Oostergoostraat in Grou
p 1 bnn-01 oms brandmelding kdv mfc grou oostergoostraat grou 026331
op 02-11-23

Ongeval met letsel op A32 in Grou
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 grou a32 li 63,7
op 28-10-23

Actuele 112 meldingen Grou

Aantal inwoners Grou

Grou heeft in totaal 5.760 inwoners en is daarmee de 510 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Grou


Mannen 2.900


Vrouwen 2.855


Ongehuwd 2.565


Gehuwd 2.335


Gescheiden 555


Geboorte totaal 35

Waardebepaling Grou

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Grou? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Grou.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Grou

In de omgeving van Grou zijn 210 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.700 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.300


Gemiddeld inkomen per inwoner €25.700

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 20


B-F nijverheid en energie 95


G+I handel en horeca 135


H+J vervoer informatie en communicatie 40


K-L financiële diensten onroerend goed 55


M-N zakelijke dienstverlening 210


R-U cultuur recreatie overige diensten 80

Funda Grou

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Grou? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Grou op Funda.

Koopwoningen Grou

Buurtgegevens Grou

Oppervlakte Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Oppervlakte totaal 2.152 365
Oppervlakte land 1.823 303
Oppervlakte water 330 62

Bevolking Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Aantal inwoners 210 5.540
Vrouwen 95 2.760
Mannen 110 2.780
Ongehuwd 85 2.480
Gehuwd 105 2.220
Verweduwd 5 285
Gescheiden 10 550
Bevolkingsdichtheid 11 1.830
Huishoudens totaal 85 2.625
Huishoudens met kinderen 30 800
Huishoudens zonder kinderen 35 870
Eenpersoonshuishoudens 20 950
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,4 2,1
Leeftijd 0 - 15 jaar 30 755
Leeftijd 15 - 25 jaar 15 640
Leeftijd 25 - 45 jaar 35 1.045
Leeftijd 45 - 65 jaar 60 1.730
Leeftijd 65+ 65 1.370
Geboorte totaal - 30
Geboorte relatief 10% 6%
Sterfte totaal - 45
Sterfte relatief - 8%
Westerse inwoners 5 245
Niet-westerse inwoners - 235
Migranten uit Marokko - 5
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - 20
Migranten uit Suriname - 15
Migranten uit Turkije - 5
Overige gemigreerde inwoners - 185

Inkomen Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Aantal inkomensontvangers 100 4.500
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - €31,7
Gemiddeld inkomen per inwoner - €30,2
Huishoudens onder of rond sociaal minimum - 6,2%
Huishoudens met een laag inkomen - 7,4%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 17,5%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 26,4% 18%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 41,1%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 40,3% 41,5%

Wonen Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Gemiddelde woningwaarde €475k €206k
Bouwjaar vanaf 2000 14% 18%
Bouwjaar voor 2000 86% 82%
Huurwoningen totaal 8 37
Koopwoningen 92% 62%
Percentage bewoond 87% 96%
Percentage eengezinswoning 93% 88%
Percentage meergezinswoning 7% 12%
Percentage onbewoond 13% 4%
In bezit woningcorporatie - 30%
In bezit overige verhuurders 8% 7%
Eigendom onbekend - -

Gezondheid Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Afstand tot apotheek 4,2km 0,7km
Afstand tot brandweerkazerne 3,6km 1km
Afstand tot huisartsenpost 13,3km 13,5km
Afstand tot huisartsenpraktijk 4,1km 0,7km
Afstand tot ziekenhuis 13,3km 13,5km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - 0,8
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 0,2 1
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 0,7 1
Ziekenhuizen binnen 5 km - -
Ziekenhuizen binnen 10 km - -
Ziekenhuizen binnen 20 km 3 4,3

Kinderopvang Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Afstand tot buitenschoolse opvang 3,3km 1km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,4km 0,6km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 0,1 0,5
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 0,7 2
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 2,4 3
Kinderdagverblijven binnen 1 km - 1,4
Kinderdagverblijven binnen 3 km 1 2,9
Kinderdagverblijven binnen 5 km 3,3 4

Detailhandel Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Afstand tot grote supermarkt 3,7km 0,7km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 3,7km 0,7km
Afstand tot warenhuis 4,5km 1km
Grote supermarkten binnen 1 km - 2,8
Grote supermarkten binnen 3 km 1,2 3,9
Grote supermarkten binnen 5 km 2,7 4
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km - 4,1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 1,1 6,8
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 4,6 7
Warenhuizen binnen 10 km 1,2 1
Warenhuizen binnen 20 km 6,4 6,8
Warenhuis binnen 5 km 0,5 1

Bedrijfsvestigingen Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Bedrijfsvestigingen totaal 45 630
A landbouw bosbouw en visserij 20 -
B-F nijverheid en energie 5 100
G+I handel en horeca 5 140
H+J vervoer informatie en communicatie - 45
K-L financiële diensten onroerend goed - 70
M-N zakelijke dienstverlening 10 200
R-U cultuur recreatie overige diensten 5 75

Horeca Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Afstand tot café 4km 1km
Afstand tot cafetaria 4,3km 0,9km
Afstand tot hotel 4,4km 1,1km
Afstand tot restaurant 2,7km 0,5km
Cafés binnen 1 km - 0,5
Cafés binnen 3 km 0,3 1
Cafés binnen 5 km 1,1 2
Cafetaria's binnen 1 km - 2,3
Cafetaria's binnen 3 km 0,5 3,9
Cafetaria's binnen 5 km 2,4 4
Hotels binnen 5 km 1,3 2
Hotels binnen 10 km 5,6 6,2
Hotels binnen 20 km 31,1 31,2
Restaurants binnen 1 km 0,2 5,8
Restaurants binnen 3 km 2,6 11,3
Restaurants binnen 5 km 8,7 14

Criminaliteit Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Totaal diefstal 3 80
Fietsendiefstal - 10
Diefstal overige vervoermiddelen 1 1
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 1 8
Totaal diefstal uit schuur - 5
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - 4
Overige diefstal inbraak 1 26
Totaal vernieling - 15
Vernieling aan auto - 7
Overige vernieling - 8
Totaal vernieling tegen openbare orde - 19
Vernieling misdrijf tegen openbare orde - 3
Overige vernieling tegen openbare orde - 4
Totaal vermogen vernieling en geweld 43 25
Totaal vermogensmisdrijven 32 19
Overige vermogensmisdrijven 3 25
Totaal gewelds en seksuele misdrijven 2 16
Gewelds en seksuele misdrijven 11 3
Overige gewelds en seksuele misdrijven - 1
Bedreiging en stalking 1 8
Mishandeling 1 7
Zakkenrollerij straatroof en beroving - 1

Verkeer vervoer Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 3,4km 1,1km
Afstand tot treinstations 3,5km 1,3km
Afstand tot belangrijk overstapstation 14,5km 14,2km

Motorvoertuigen Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Motorfietsen 20 205
Personenauto's totaal 130 2.940
Personenauto's benzine (brandstof) 70 2.150
Personenauto's overige (brandstof) 55 790
Personenauto's per huishouden 1,6 1,1
Personenauto's per km2 7 970

Recreatie Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Afstand tot attractie 11,6km 10,6km
Afstand tot bioscoop 14,6km 14,8km
Afstand tot kunstijsbaan 17km 16,6km
Afstand tot sauna 18,7km 20,4km
Afstand tot zonnebank 14,2km 13,9km
Afstand tot zwembad 14,4km 14,3km
Attracties binnen 10 km 0,3 0,1
Attracties binnen 20 km 5,6 4,2
Attracties binnen 50 km 19,9 21,6
Bioscopen binnen 5 km - -
Bioscopen binnen 10 km - -
Bioscopen binnen 20 km 3,4 4

Sociale zekerheid Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Inwoners vanaf 15 jaar 160 4.760
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 110 3.540
Inwoners vanaf de AOW uitkering 50 1.220
AOW uitkering 50 1.230
Arbeidsongeschiktheidsuitkering - 190
Bijstandsuitkering - 150
Werkloosheidsuitkering - 80

Energie Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Gemiddeld gasverbruik 2.400m3 1.330m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 4.010kwh 2.420kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 3.420kwh 1.910kwh
Huurwoning gasverbruik 2.640m3 1.130m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 4.130kwh 2.730kwh
Eigen woning gasverbruik 2.350m3 1.440m3
Appartment elektriciteitsverbruik - 1.570kwh
Appartment gasverbruik - 900m3
Tussenwoning elektriciteitsverbruik - 2.100kwh
Tussenwoning gasverbruik - 1.140m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik - 2.190kwh
Hoekwoning gasverbruik - 1.310m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik - 2.540kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik - 1.410m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.950kwh 3.210kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.400m3 1.680m3

Zonnestroom Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Aantal installaties bij woningen 5 394
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 53 1.572

Stedelijkheid Grou

  Grou en omgeving
Buitengebied Grou
Grou en omgeving
Grou
Mate van stedelijkheid 5 4
Omgevingsadressendichtheid 137 779

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling