Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Tytsjerk waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Tytsjerk

Tytsjerk is een plaats in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het is een plaats met 1.614 inwoners en daarmee de 1187 grootste stad van Nederland. Het heeft 672 huishoudens met een gemiddelde waarde van €215.349. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.754.


Inwoners 1.614


Aantal huishoudens 672


Gemiddelde woningwaarde €215.349


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Tytsjerk

Huishoudens Tytsjerk

Tytsjerk heeft in totaal 1.614 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €215.349, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 175


Huishoudens zonder kinderen 266


Huishoudens met kinderen 236


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,35


Woning voorraad 674


Gemiddelde woningwaarde €215.349

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Tytsjerk

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,47km


Afstand tot grote supermarkt 3,15km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,07km


Afstand tot school 1,06km


Scholen binnen 3 km 2,05

Andere plaatsen in de regio Tytsjerk

Aalsum, Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Augsbuurt, Augustinusga, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Blije, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Bornwird, Brantgum, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Buitenpost, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Deinum, Dokkum, Drachten, Drachtstercompagnie, Driezum, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Eastermar, Easterwierrum, Ee, Engwierum, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Foudgum, Friens, Garyp, Gerkesklooster, Ginnum, Goëngahuizen, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Harkema, Hegebeintum, Hempens, Hiaure, Hijum, Hilaard, Holwerd, Houtigehage, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Ingelum, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Jouswier, Koarnjum, Kollum, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kortehemmen, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Metslawier, Miedum, Mûnein, Nes, Niawier, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Oosternijkerk, Opeinde, Opende, Oudebildtzijl, Oudwoude, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reduzum, Reitsum, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, St Annaparochie, Stiens, Sumar, Surhuisterveen, Surhuizum, Suwâld, Swichum, Teerns, Ternaard, Tersoal, Triemen, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Veenklooster, Vrouwenparochie, Waaxens, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westergeest, Wetsens, Wier, Wirdum, Wiuwert, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch

Woningen recent verkocht in Tytsjerk

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Tytsjerk? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Tytsjerk

Huizenmarkt Tytsjerk

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Tytsjerk? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Tytsjerk.

Woningmarkt Tytsjerk

112 Tytsjerk

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Tytsjerk welke zijn binnengekomen via p2000 Tytsjerk.

Automatisch brandalarm op Raadhuisweg in Burgum
p 1 bnn-02 oms brandmelding gemeente tytsjerksteradiel raadhuisweg burgum 027131
1 week, 5 dagen geleden

Automatisch brandalarm (handmelder) in Tytsjerk
intrekken alarm brw ingedrukt door client oms handmelder stay and pray - hotel en accommodatie symen halbes tytsjerk
op 02-05-23

Automatisch brandalarm (handmelder) in Tytsjerk
p 1 bnn-04 oms handmelder stay and pray - hotel en accommodatie symen halbes tytsjerk 027133
op 02-05-23

Automatisch brandalarm in Tytsjerk
intrekken alarm brw oms brandmelding stay and pray - hotel en accommodatie symen halbes tytsjerk
op 20-04-23

Automatisch brandalarm in Tytsjerk
p 1 bnn-01 oms brandmelding stay and pray - hotel en accommodatie symen halbes tytsjerk 027133
op 20-04-23

Actuele 112 meldingen Tytsjerk

Aantal inwoners Tytsjerk

Tytsjerk heeft in totaal 1.614 inwoners en is daarmee de 1187 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Tytsjerk


Mannen 812


Vrouwen 797


Ongehuwd 687


Gehuwd 762


Gescheiden 95


Geboorte totaal 10

Waardebepaling Tytsjerk

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Tytsjerk? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Tytsjerk.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Tytsjerk

In de omgeving van Tytsjerk zijn 45 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.754 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.290


Gemiddeld inkomen per inwoner €23.754

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 20


B-F nijverheid en energie 20


G+I handel en horeca 15


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed 10


M-N zakelijke dienstverlening 45


R-U cultuur recreatie overige diensten 15

Funda Tytsjerk

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Tytsjerk? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Tytsjerk op Funda.

Koopwoningen Tytsjerk

Buurtgegevens Tytsjerk

Oppervlakte Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Oppervlakte totaal 341 740 917
Oppervlakte land 324 734 906
Oppervlakte water 17 6 11

Bevolking Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Aantal inwoners 1.410 305 200
Vrouwen 700 145 95
Mannen 710 160 105
Ongehuwd 600 125 95
Gehuwd 655 155 90
Verweduwd 70 15 5
Gescheiden 85 15 10
Bevolkingsdichtheid 436 42 22
Huishoudens totaal 605 120 70
Huishoudens met kinderen 210 50 25
Huishoudens zonder kinderen 230 50 30
Eenpersoonshuishoudens 170 30 20
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,3 2,5 2,7
Leeftijd 0 - 15 jaar 240 45 45
Leeftijd 15 - 25 jaar 145 35 25
Leeftijd 25 - 45 jaar 285 45 35
Leeftijd 45 - 65 jaar 385 105 55
Leeftijd 65+ 360 80 40
Geboorte totaal 10 - -
Geboorte relatief 9% 3% 5%
Sterfte totaal 5 - -
Sterfte relatief 5% 10% -
Westerse inwoners 50 10 5
Niet-westerse inwoners 35 - -
Migranten uit Marokko 5 - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba 5 - -
Migranten uit Suriname 5 - -
Migranten uit Turkije - - -
Overige gemigreerde inwoners 20 - -

Inkomen Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Aantal inkomensontvangers 1.100 200 100
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 1,5% 2,5% -
Huishoudens met een laag inkomen 2% 2,5% -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 19,9% 31,1% -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 18,2% 19,9% 23,9%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 23% 23,8% -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 37,3% 42,3% 33,3%

Wonen Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Gemiddelde woningwaarde €219k €280k €322k
Bouwjaar vanaf 2000 6% 6% 5%
Bouwjaar voor 2000 94% 94% 95%
Huurwoningen totaal 11 11 17
Koopwoningen 89% 89% 83%
Percentage bewoond 98% 98% 94%
Percentage eengezinswoning 100% 98% 85%
Percentage meergezinswoning - 2% 15%
Percentage onbewoond 2% 2% 6%
In bezit woningcorporatie 4% - -
In bezit overige verhuurders 6% 11% 17%
Eigendom onbekend - - -

Gezondheid Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Afstand tot apotheek 2,7km 2,7km 5,5km
Afstand tot brandweerkazerne 3,4km 5,4km 6,4km
Afstand tot huisartsenpost 10,6km 12,4km 11km
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,3km 2km 5,5km
Afstand tot ziekenhuis 10,6km 14,5km 11km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 0,1 1,4 -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 1,5 2,8 0,2
Ziekenhuizen binnen 5 km - - -
Ziekenhuizen binnen 10 km 0,1 - 0,1
Ziekenhuizen binnen 20 km 1 1,4 1

Kinderopvang Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Afstand tot buitenschoolse opvang 0,7km 1,1km 3,6km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,7km 1,1km 3,7km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 0,8 0,5 -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 3,1 3,2 0,2
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 6,4 7,7 3,3
Kinderdagverblijven binnen 1 km 0,8 0,5 -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 3 2,6 0,2
Kinderdagverblijven binnen 5 km 7,2 7 2,5

Detailhandel Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Afstand tot grote supermarkt 2,9km 2km 5km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 2,4km 2km 5km
Afstand tot warenhuis 7,2km 4,9km 7,7km
Grote supermarkten binnen 1 km - 0,1 -
Grote supermarkten binnen 3 km 0,8 1,3 -
Grote supermarkten binnen 5 km 3,5 4,6 0,9
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km - 0,3 -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 2,7 3,7 -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 14,1 13,3 3,7
Warenhuizen binnen 10 km 2,8 1 2
Warenhuizen binnen 20 km 6,2 8,5 5,2
Warenhuis binnen 5 km - 0,5 -

Bedrijfsvestigingen Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Bedrijfsvestigingen totaal 115 35 30
A landbouw bosbouw en visserij 5 15 15
B-F nijverheid en energie 20 5 5
G+I handel en horeca 20 10 -
H+J vervoer informatie en communicatie 5 - -
K-L financiële diensten onroerend goed 10 5 -
M-N zakelijke dienstverlening 45 5 5
R-U cultuur recreatie overige diensten 15 - -

Horeca Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Afstand tot café 3,6km 1,7km 5,8km
Afstand tot cafetaria 2,9km 2km 4,9km
Afstand tot hotel 2,9km 0,9km 5,5km
Afstand tot restaurant 1,1km 1,5km 3,8km
Cafés binnen 1 km - 0,1 -
Cafés binnen 3 km - 1,9 -
Cafés binnen 5 km 1 4,1 0,2
Cafetaria's binnen 1 km - 0,2 -
Cafetaria's binnen 3 km 1,2 1,6 -
Cafetaria's binnen 5 km 3 6,7 2,1
Hotels binnen 5 km 1 2,4 0,2
Hotels binnen 10 km 10 4,2 6,9
Hotels binnen 20 km 27,1 27,3 22,8
Restaurants binnen 1 km 0,6 0,1 -
Restaurants binnen 3 km 1,6 1,3 0,2
Restaurants binnen 5 km 5,9 4,9 1,4

Criminaliteit Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Totaal diefstal 7 2 3
Fietsendiefstal 1 - -
Diefstal overige vervoermiddelen - - -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 1 - -
Totaal diefstal uit schuur 2 3 2
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - - 2
Overige diefstal inbraak 1 1 -
Totaal vernieling 4 - 1
Vernieling aan auto - - -
Overige vernieling 4 - 1
Totaal vernieling tegen openbare orde 6 - 1
Vernieling misdrijf tegen openbare orde 3 - 2
Overige vernieling tegen openbare orde 2 - -
Totaal vermogen vernieling en geweld 16 13 7
Totaal vermogensmisdrijven 10 10 5
Overige vermogensmisdrijven 7 1 -
Totaal gewelds en seksuele misdrijven 3 1 -
Gewelds en seksuele misdrijven 2 3 -
Overige gewelds en seksuele misdrijven - - -
Bedreiging en stalking 3 - -
Mishandeling - 1 -
Zakkenrollerij straatroof en beroving 1 - -

Verkeer vervoer Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 1km 1,6km 3,6km
Afstand tot treinstations 2,8km 1,6km 5,9km
Afstand tot belangrijk overstapstation 10,2km 14,1km 10,7km

Motorvoertuigen Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Motorfietsen 55 30 20
Personenauto's totaal 815 165 105
Personenauto's benzine (brandstof) 615 125 70
Personenauto's overige (brandstof) 200 40 35
Personenauto's per huishouden 1,4 1,3 1,4
Personenauto's per km2 252 23 11

Recreatie Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Afstand tot attractie 2,9km 4,2km 5,3km
Afstand tot bioscoop 9,5km 13,4km 9,9km
Afstand tot kunstijsbaan 11,7km 15,6km 12,2km
Afstand tot sauna 3km 4,8km 6km
Afstand tot zonnebank 8,9km 12,5km 9,3km
Afstand tot zwembad 6,8km 4,9km 7,4km
Attracties binnen 10 km 3,1 4,9 2,1
Attracties binnen 20 km 8 8 7,1
Attracties binnen 50 km 19,8 21,2 19
Bioscopen binnen 5 km - - -
Bioscopen binnen 10 km 1,5 - 0,5
Bioscopen binnen 20 km 2,1 3 2

Sociale zekerheid Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Inwoners vanaf 15 jaar 1.170 270 150
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 840 200 120
Inwoners vanaf de AOW uitkering 330 70 30
AOW uitkering 330 70 40
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 30 10 10
Bijstandsuitkering 10 - -
Werkloosheidsuitkering 20 - -

Energie Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Gemiddeld gasverbruik 1.560m3 1.740m3 2.000m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.820kwh 3.050kwh 3.620kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 1.930kwh 2.870kwh -
Huurwoning gasverbruik 1.210m3 1.950m3 -
Eigen woning elektriciteitsverbruik 2.900kwh 3.050kwh 3.630kwh
Eigen woning gasverbruik 1.590m3 1.720m3 1.970m3
Appartment elektriciteitsverbruik - - -
Appartment gasverbruik - - -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 2.370kwh - -
Tussenwoning gasverbruik 1.240m3 - -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 2.410kwh - -
Hoekwoning gasverbruik 1.370m3 - -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.830kwh - -
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.420m3 - -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.240kwh 3.090kwh 3.620kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.920m3 1.760m3 2.000m3

Zonnestroom Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Aantal installaties bij woningen 158 18 5
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 500 68 20

Stedelijkheid Tytsjerk

  Tytsjerk
Tytsjerk
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Tytsjerk
Mate van stedelijkheid 5 5 5
Omgevingsadressendichtheid 238 136 58

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling