Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Tjalhuizum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Tjalhuizum

Tjalhuizum is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 27 inwoners en daarmee de 2463 grootste stad van Nederland. Het heeft 8 huishoudens met een gemiddelde waarde van €281.997. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.270.


Inwoners 27


Aantal huishoudens 8


Gemiddelde woningwaarde €281.997


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Tjalhuizum

Huishoudens Tjalhuizum

Tjalhuizum heeft in totaal 27 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €281.997, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens -


Huishoudens zonder kinderen 1


Huishoudens met kinderen 6


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,67


Woning voorraad 11


Gemiddelde woningwaarde €281.997

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Tjalhuizum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 2,53km


Afstand tot grote supermarkt 4,03km


Afstand tot kinderdagverblijf 2,70km


Afstand tot school 2,13km


Scholen binnen 3 km 1,29

Straten in Tjalhuizum

Tjalhuizum heeft in totaal 1 straten.


Nr

Andere plaatsen in de regio Tjalhuizum

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Balk, Bears, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Doniaga, Dronryp, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Elahuizen, Exmorra, Ferwoude, Follega, Folsgare, Franeker, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Harich, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hindeloopen, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Kolderwolde, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Legemeer, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Nes, Nieuwebrug, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Peins, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rohel, Ruigahuizen, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Skingen, Slappeterp, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Spannum, Swichum, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Weidum, Wergea, Westhem, Wijckel, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Tjalhuizum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Tjalhuizum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Tjalhuizum

Huizenmarkt Tjalhuizum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Tjalhuizum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Tjalhuizum.

Woningmarkt Tjalhuizum

112 Tjalhuizum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Tjalhuizum welke zijn binnengekomen via p2000 Tjalhuizum.

Ongeval met letsel in Tjalhuizum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 tjalhuizum ingenawei
op 24-01-24

Ongeval met letsel in Tjalhuizum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 tjalhuizum ingenawei
op 23-05-23

Brandweer met spoed naar Tjalhuizum
p 1 bnn-03 br berm-/bosschage nr tjalhuizum 025731
op 06-07-22

Voertuig te water in Tjalhuizum
geen duikers nodig p 1 voertuig te water ringdyk tjalhuizum
op 28-03-22

Actuele 112 meldingen Tjalhuizum

Aantal inwoners Tjalhuizum

Tjalhuizum heeft in totaal 27 inwoners en is daarmee de 2463 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Tjalhuizum


Mannen 14


Vrouwen 14


Ongehuwd 8


Gehuwd 14


Gescheiden -


Geboorte totaal -

Waardebepaling Tjalhuizum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Tjalhuizum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Tjalhuizum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Tjalhuizum

In de omgeving van Tjalhuizum zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.270 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.207


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.270

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Tjalhuizum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Tjalhuizum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Tjalhuizum op Funda.

Koopwoningen Tjalhuizum

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling