Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Tjalhuizum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Tjalhuizum

Tjalhuizum is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 27 inwoners en daarmee de 2463 grootste stad van Nederland. Het heeft 8 huishoudens met een gemiddelde waarde van €281.997. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.270.


Inwoners 27


Aantal huishoudens 8


Gemiddelde woningwaarde €281.997


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Tjalhuizum

Huishoudens Tjalhuizum

Tjalhuizum heeft in totaal 27 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €281.997, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens -


Huishoudens zonder kinderen 1


Huishoudens met kinderen 6


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,67


Woning voorraad 11


Gemiddelde woningwaarde €281.997

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Tjalhuizum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 2,53km


Afstand tot grote supermarkt 4,03km


Afstand tot kinderdagverblijf 2,70km


Afstand tot school 2,13km


Scholen binnen 3 km 1,29

Straten in Tjalhuizum

Tjalhuizum heeft in totaal 1 straten.


Nr

Andere plaatsen in de regio Tjalhuizum

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Balk, Bears, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Doniaga, Dronryp, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Elahuizen, Exmorra, Ferwoude, Follega, Folsgare, Franeker, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Harich, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hindeloopen, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Kolderwolde, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Legemeer, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Nes, Nieuwebrug, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Peins, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rohel, Ruigahuizen, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Skingen, Slappeterp, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Spannum, Swichum, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Weidum, Wergea, Westhem, Wijckel, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Tjalhuizum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Tjalhuizum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Tjalhuizum

Huizenmarkt Tjalhuizum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Tjalhuizum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Tjalhuizum.

Woningmarkt Tjalhuizum

112 Tjalhuizum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Tjalhuizum welke zijn binnengekomen via p2000 Tjalhuizum.

Ongeval met letsel in Tjalhuizum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 tjalhuizum ingenawei
op 23-05-23

Brandweer met spoed naar Tjalhuizum
p 1 bnn-03 br berm-/bosschage nr tjalhuizum 025731
op 06-07-22

Voertuig te water in Tjalhuizum
geen duikers nodig p 1 voertuig te water ringdyk tjalhuizum
op 28-03-22

Actuele 112 meldingen Tjalhuizum

Aantal inwoners Tjalhuizum

Tjalhuizum heeft in totaal 27 inwoners en is daarmee de 2463 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Tjalhuizum


Mannen 14


Vrouwen 14


Ongehuwd 8


Gehuwd 14


Gescheiden -


Geboorte totaal -

Waardebepaling Tjalhuizum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Tjalhuizum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Tjalhuizum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Tjalhuizum

In de omgeving van Tjalhuizum zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.270 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.207


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.270

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Tjalhuizum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Tjalhuizum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Tjalhuizum op Funda.

Koopwoningen Tjalhuizum

Buurtgegevens Tjalhuizum

Oppervlakte Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Oppervlakte totaal - 96 -
Oppervlakte land - 95 -
Oppervlakte water - 1 -

Bevolking Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Aantal inwoners - 15 -
Vrouwen - 5 -
Mannen - 10 -
Ongehuwd - 5 -
Gehuwd - 10 -
Verweduwd - - -
Gescheiden - - -
Bevolkingsdichtheid - 17 -
Huishoudens totaal - 5 -
Huishoudens met kinderen - 5 -
Huishoudens zonder kinderen - 5 -
Eenpersoonshuishoudens - 5 -
Gemiddelde huishoudensgrootte - 2,3 -
Leeftijd 0 - 15 jaar - - -
Leeftijd 15 - 25 jaar - - -
Leeftijd 25 - 45 jaar - 5 -
Leeftijd 45 - 65 jaar - 15 -
Leeftijd 65+ - - -
Geboorte totaal - - -
Geboorte relatief - - -
Sterfte totaal - - -
Sterfte relatief - - -
Westerse inwoners - 5 -
Niet-westerse inwoners - - -
Migranten uit Marokko - - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - - -
Migranten uit Suriname - - -
Migranten uit Turkije - - -
Overige gemigreerde inwoners - - -

Inkomen Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Aantal inkomensontvangers - - -
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum - - -
Huishoudens met een laag inkomen - - -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - - -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - - -
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - - -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - - -

Wonen Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Gemiddelde woningwaarde - - -
Bouwjaar vanaf 2000 - - -
Bouwjaar voor 2000 - - -
Huurwoningen totaal - - -
Koopwoningen - - -
Percentage bewoond - - -
Percentage eengezinswoning - - -
Percentage meergezinswoning - - -
Percentage onbewoond - - -
In bezit woningcorporatie - - -
In bezit overige verhuurders - - -
Eigendom onbekend - - -

Gezondheid Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Afstand tot apotheek - 3,9km -
Afstand tot brandweerkazerne - 4,6km -
Afstand tot huisartsenpost - 3,3km -
Afstand tot huisartsenpraktijk - 3,9km -
Afstand tot ziekenhuis - 3,3km -
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km - - -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km - 4,1 -
Ziekenhuizen binnen 5 km - 1 -
Ziekenhuizen binnen 10 km - 1 -
Ziekenhuizen binnen 20 km - 2 -

Kinderopvang Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Afstand tot buitenschoolse opvang - 2,2km -
Afstand tot kinderdagverblijf - 2,8km -
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km - - -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km - 1,4 -
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km - 11,2 -
Kinderdagverblijven binnen 1 km - - -
Kinderdagverblijven binnen 3 km - 0,7 -
Kinderdagverblijven binnen 5 km - 10,9 -

Detailhandel Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Afstand tot grote supermarkt - 4,1km -
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel - 2,1km -
Afstand tot warenhuis - 4,6km -
Grote supermarkten binnen 1 km - - -
Grote supermarkten binnen 3 km - - -
Grote supermarkten binnen 5 km - 6,5 -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km - - -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km - 1 -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km - 30,9 -
Warenhuizen binnen 10 km - 2 -
Warenhuizen binnen 20 km - 4,4 -
Warenhuis binnen 5 km - 1 -

Bedrijfsvestigingen Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Bedrijfsvestigingen totaal - 5 -
A landbouw bosbouw en visserij - - -
B-F nijverheid en energie - - -
G+I handel en horeca - - -
H+J vervoer informatie en communicatie - - -
K-L financiële diensten onroerend goed - - -
M-N zakelijke dienstverlening - - -
R-U cultuur recreatie overige diensten - - -

Horeca Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Afstand tot café - 3,3km -
Afstand tot cafetaria - 2,5km -
Afstand tot hotel - 2,6km -
Afstand tot restaurant - 3,9km -
Cafés binnen 1 km - - -
Cafés binnen 3 km - 0,3 -
Cafés binnen 5 km - 17 -
Cafetaria's binnen 1 km - - -
Cafetaria's binnen 3 km - 1 -
Cafetaria's binnen 5 km - 22,2 -
Hotels binnen 5 km - 5 -
Hotels binnen 10 km - 13 -
Hotels binnen 20 km - 33,7 -
Restaurants binnen 1 km - - -
Restaurants binnen 3 km - - -
Restaurants binnen 5 km - 33,6 -

Criminaliteit Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Totaal diefstal - - -
Fietsendiefstal - - -
Diefstal overige vervoermiddelen - - -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen - - -
Totaal diefstal uit schuur - - -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - - -
Overige diefstal inbraak - - -
Totaal vernieling - - -
Vernieling aan auto - - -
Overige vernieling - - -
Totaal vernieling tegen openbare orde - - -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde - - -
Overige vernieling tegen openbare orde - - -
Totaal vermogen vernieling en geweld - 3 -
Totaal vermogensmisdrijven - 3 -
Overige vermogensmisdrijven - 1 -
Totaal gewelds en seksuele misdrijven - - -
Gewelds en seksuele misdrijven - - -
Overige gewelds en seksuele misdrijven - - -
Bedreiging en stalking - - -
Mishandeling - - -
Zakkenrollerij straatroof en beroving - - -

Verkeer vervoer Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg - 2,6km -
Afstand tot treinstations - 4,2km -
Afstand tot belangrijk overstapstation - 26,6km -

Motorvoertuigen Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Motorfietsen - 5 -
Personenauto's totaal - 20 -
Personenauto's benzine (brandstof) - 15 -
Personenauto's overige (brandstof) - 5 -
Personenauto's per huishouden - - -
Personenauto's per km2 - - -

Recreatie Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Afstand tot attractie - 6km -
Afstand tot bioscoop - 4,4km -
Afstand tot kunstijsbaan - 26,3km -
Afstand tot sauna - 16,2km -
Afstand tot zonnebank - 24,3km -
Afstand tot zwembad - 5,3km -
Attracties binnen 10 km - 1 -
Attracties binnen 20 km - 2,4 -
Attracties binnen 50 km - 15 -
Bioscopen binnen 5 km - 1 -
Bioscopen binnen 10 km - 1 -
Bioscopen binnen 20 km - 1 -

Sociale zekerheid Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Inwoners vanaf 15 jaar - 20 -
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd - 20 -
Inwoners vanaf de AOW uitkering - - -
AOW uitkering - - -
Arbeidsongeschiktheidsuitkering - - -
Bijstandsuitkering - - -
Werkloosheidsuitkering - - -

Energie Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Gemiddeld gasverbruik - 2.630m3 -
Gemiddeld elektriciteitsverbruik - 4.180kwh -
Huurwoning elektriciteitsverbruik - - -
Huurwoning gasverbruik - - -
Eigen woning elektriciteitsverbruik - 4.350kwh -
Eigen woning gasverbruik - 2.650m3 -
Appartment elektriciteitsverbruik - - -
Appartment gasverbruik - - -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik - - -
Tussenwoning gasverbruik - - -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik - - -
Hoekwoning gasverbruik - - -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik - - -
Twee-onder-een-kap gasverbruik - - -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik - 4.500kwh -
Vrijstaande woning gasverbruik - 2.860m3 -

Zonnestroom Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Aantal installaties bij woningen - 29 -
Opgesteld vermogen van zonnepanelen - 85 -

Stedelijkheid Tjalhuizum

  Noordwest IJlst
Folsgare
Noordwest IJlst
Tjalhuizum
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Nijland
Mate van stedelijkheid - 5 -
Omgevingsadressendichtheid - 6 -

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling