Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Boazum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Boazum

Boazum is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 415 inwoners en daarmee de 1911 grootste stad van Nederland. Het heeft 155 huishoudens met een gemiddelde waarde van €211.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.600.


Inwoners 415


Aantal huishoudens 155


Gemiddelde woningwaarde €211.000


Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie, Handel en horeca

Plattegrond Boazum

Huishoudens Boazum

Boazum heeft in totaal 415 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €211.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 35


Huishoudens zonder kinderen 60


Huishoudens met kinderen 70


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,53


Woning voorraad 169


Gemiddelde woningwaarde €211.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Boazum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 0,59km


Afstand tot grote supermarkt 4,52km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,59km


Afstand tot school 0,57km


Scholen binnen 3 km 1,13

Andere plaatsen in de regio Boazum

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgwerd, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Nes, Nieuwebrug, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudehaske, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Peins, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rohel, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Skingen, Slappeterp, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Wier, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Woudsend, Wyns, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Boazum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Boazum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Boazum

Huizenmarkt Boazum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Boazum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Boazum.

Woningmarkt Boazum

112 Boazum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Boazum welke zijn binnengekomen via p2000 Boazum.

Brandweer met spoed naar Yndyk in Boazum
p 1 bnn-04 br agrarisch yndyk boazum 025793 026031
op 14-10-23

Gaslek op De Trochsnijing in Boazum
p 1 bnn-01 ongeval gaslekkage binnen de trochsnijing boazum 025793 026031
op 06-08-23

Voertuigbrand op Froonackerdyk in Boazum
p 1 bnn-02 br wegvervoer auto n384 - froonackerdyk,3 boazum 026031
op 21-11-22

Ongeval met letsel op Hegedyk in Boazum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 boazum hegedyk n384 re - froonackerdyk
op 15-08-22

Persoon te water op Slachtedyk in Boazum
ongeval/water/persoon te water prio 1 boazum slachtedyk
op 12-08-22

Actuele 112 meldingen Boazum

Aantal inwoners Boazum

Boazum heeft in totaal 415 inwoners en is daarmee de 1911 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Boazum


Mannen 220


Vrouwen 200


Ongehuwd 180


Gehuwd 185


Gescheiden 20


Geboorte totaal -

Waardebepaling Boazum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Boazum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Boazum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Boazum

In de omgeving van Boazum zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.600 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.300


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.600

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie 10


G+I handel en horeca 10


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Boazum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Boazum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Boazum op Funda.

Koopwoningen Boazum

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling