Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Dearsum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Dearsum

Dearsum is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 115 inwoners en daarmee de 2301 grootste stad van Nederland. Het heeft 50 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.100.


Inwoners 115


Aantal huishoudens 50


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij

Plattegrond Dearsum

Huishoudens Dearsum

Dearsum heeft in totaal 115 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 10


Huishoudens zonder kinderen 25


Huishoudens met kinderen 15


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20


Woning voorraad 53


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Dearsum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,10km


Afstand tot grote supermarkt 4,80km


Afstand tot kinderdagverblijf 2,90km


Afstand tot school 2,90km


Scholen binnen 3 km 0,90

Straten in Dearsum

Dearsum heeft in totaal 2 straten.


Harstawei nummer

Andere plaatsen in de regio Dearsum

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Doniaga, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Folsgare, Franeker, Friens, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijehaske, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oldeouwer, Oosthem, Oppenhuizen, Oudehaske, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Peins, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rohel, Rotsterhaule, Rottum, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slappeterp, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Dearsum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Dearsum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Dearsum

Huizenmarkt Dearsum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Dearsum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Dearsum.

Woningmarkt Dearsum

112 Dearsum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Dearsum welke zijn binnengekomen via p2000 Dearsum.

Ongeval met letsel op N354 in Dearsum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 dearsum n354 - blankendalweg
2 weken, 5 dagen geleden

Voertuigbrand op nummer in Dearsum
p 1 bnn-01 br wegvervoer land-/bouwvoert nummer dearsum 026031
op 11-01-24

Voertuig te water op N354 in Dearsum
ongeval/wegvervoer/voertuig te water prio 1 dearsum n354 li - snitserdyk
op 28-10-23

Ongeval met letsel in Dearsum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 dearsum
op 18-01-23

Ongeval met letsel op N354 in Dearsum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 dearsum n354 - blankendalweg 17,3
op 18-01-23

Actuele 112 meldingen Dearsum

Aantal inwoners Dearsum

Dearsum heeft in totaal 115 inwoners en is daarmee de 2301 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Dearsum


Mannen 60


Vrouwen 55


Ongehuwd 45


Gehuwd 50


Gescheiden 5


Geboorte totaal -

Waardebepaling Dearsum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Dearsum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Dearsum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Dearsum

In de omgeving van Dearsum zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.100 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.400


Gemiddeld inkomen per inwoner €26.100

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 10


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Dearsum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Dearsum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Dearsum op Funda.

Koopwoningen Dearsum

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling