Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Raerd waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Raerd

Raerd is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 658 inwoners en daarmee de 1710 grootste stad van Nederland. Het heeft 264 huishoudens met een gemiddelde waarde van €217.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.300.


Inwoners 658


Aantal huishoudens 264


Gemiddelde woningwaarde €217.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij

Plattegrond Raerd

Huishoudens Raerd

Raerd heeft in totaal 658 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €217.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 65


Huishoudens zonder kinderen 90


Huishoudens met kinderen 115


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50


Woning voorraad 264


Gemiddelde woningwaarde €217.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Raerd

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 4,70km


Afstand tot grote supermarkt 5,60km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,40km


Afstand tot school 0,50km


Scholen binnen 3 km 1,70

Andere plaatsen in de regio Raerd

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgum, Burgwerd, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Feinsum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Gytsjerk, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hempens, Hichtum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijland, Oentsjerk, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudehaske, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Peins, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rohel, Rotsterhaule, Rottum, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkwerd, Tytsjerk, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Wier, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Woudsend, Wyns, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Raerd

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Raerd? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Raerd

Huizenmarkt Raerd

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Raerd? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Raerd.

Woningmarkt Raerd

112 Raerd

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Raerd welke zijn binnengekomen via p2000 Raerd.

Ongeval met letsel op Buorren in Raerd
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 raerd buorren
op 11-11-22

Ongeval met letsel op Snitserdyk in Raerd
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 raerd n354 - snitserdyk
op 31-03-22

Actuele 112 meldingen Raerd

Aantal inwoners Raerd

Raerd heeft in totaal 658 inwoners en is daarmee de 1710 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Raerd


Mannen 324


Vrouwen 334


Ongehuwd 314


Gehuwd 269


Gescheiden 40


Geboorte totaal 5

Waardebepaling Raerd

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Raerd? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Raerd.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Raerd

In de omgeving van Raerd zijn 25 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.300 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.800


Gemiddeld inkomen per inwoner €23.300

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 25


B-F nijverheid en energie 15


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed 5


M-N zakelijke dienstverlening 15


R-U cultuur recreatie overige diensten 10

Funda Raerd

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Raerd? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Raerd op Funda.

Koopwoningen Raerd

Buurtgegevens Raerd

Oppervlakte Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Oppervlakte totaal 767
Oppervlakte land 759
Oppervlakte water 8

Bevolking Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Aantal inwoners 660
Vrouwen 340
Mannen 325
Ongehuwd 320
Gehuwd 270
Verweduwd 25
Gescheiden 40
Bevolkingsdichtheid 87
Huishoudens totaal 260
Huishoudens met kinderen 110
Huishoudens zonder kinderen 95
Eenpersoonshuishoudens 60
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,5
Leeftijd 0 - 15 jaar 135
Leeftijd 15 - 25 jaar 70
Leeftijd 25 - 45 jaar 150
Leeftijd 45 - 65 jaar 200
Leeftijd 65+ 115
Geboorte totaal 5
Geboorte relatief 9%
Sterfte totaal -
Sterfte relatief 5%
Westerse inwoners 20
Niet-westerse inwoners 10
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners 10

Inkomen Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Aantal inkomensontvangers 500
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 2,7%
Huishoudens met een laag inkomen 2,7%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 22,4%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 16,8%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 26,6%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 33,8%

Wonen Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Gemiddelde woningwaarde €233k
Bouwjaar vanaf 2000 9%
Bouwjaar voor 2000 91%
Huurwoningen totaal 16
Koopwoningen 84%
Percentage bewoond 98%
Percentage eengezinswoning 100%
Percentage meergezinswoning -
Percentage onbewoond 2%
In bezit woningcorporatie 12%
In bezit overige verhuurders 4%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Afstand tot apotheek 4,7km
Afstand tot brandweerkazerne 5,6km
Afstand tot huisartsenpost 12,6km
Afstand tot huisartsenpraktijk 4,7km
Afstand tot ziekenhuis 12,6km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 0,9
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km -
Ziekenhuizen binnen 20 km 2,1

Kinderopvang Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Afstand tot buitenschoolse opvang 0,5km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,4km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 0,9
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 1
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 3,1
Kinderdagverblijven binnen 1 km 1,7
Kinderdagverblijven binnen 3 km 2
Kinderdagverblijven binnen 5 km 6,1

Detailhandel Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Afstand tot grote supermarkt 5,6km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 4,3km
Afstand tot warenhuis 7,3km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km -
Grote supermarkten binnen 5 km 0,1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 1,1
Warenhuizen binnen 10 km 1,1
Warenhuizen binnen 20 km 5,9
Warenhuis binnen 5 km -

Bedrijfsvestigingen Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Bedrijfsvestigingen totaal 80
A landbouw bosbouw en visserij 25
B-F nijverheid en energie 10
G+I handel en horeca 5
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed 5
M-N zakelijke dienstverlening 20
R-U cultuur recreatie overige diensten 10

Horeca Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Afstand tot café 4,1km
Afstand tot cafetaria 3,2km
Afstand tot hotel 6,8km
Afstand tot restaurant 2,1km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km -
Cafés binnen 5 km 2,9
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km 0,2
Cafetaria's binnen 5 km 1,1
Hotels binnen 5 km -
Hotels binnen 10 km 6
Hotels binnen 20 km 34,9
Restaurants binnen 1 km -
Restaurants binnen 3 km 0,9
Restaurants binnen 5 km 2

Criminaliteit Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Totaal diefstal 5
Fietsendiefstal 1
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur 5
Diefstal uit niet residentiele gebouwen 1
Overige diefstal inbraak -
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 13
Totaal vermogensmisdrijven 11
Overige vermogensmisdrijven 2
Totaal gewelds en seksuele misdrijven 1
Gewelds en seksuele misdrijven 2
Overige gewelds en seksuele misdrijven 1
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 0,8km
Afstand tot treinstations 5,7km
Afstand tot belangrijk overstapstation 14,3km

Motorvoertuigen Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Motorfietsen 40
Personenauto's totaal 365
Personenauto's benzine (brandstof) 260
Personenauto's overige (brandstof) 100
Personenauto's per huishouden 1,4
Personenauto's per km2 48

Recreatie Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Afstand tot attractie 10,8km
Afstand tot bioscoop 11,6km
Afstand tot kunstijsbaan 15,9km
Afstand tot sauna 20,9km
Afstand tot zonnebank 14km
Afstand tot zwembad 10,9km
Attracties binnen 10 km -
Attracties binnen 20 km 4,1
Attracties binnen 50 km 17,1
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km -
Bioscopen binnen 20 km 3

Sociale zekerheid Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Inwoners vanaf 15 jaar 510
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 410
Inwoners vanaf de AOW uitkering 100
AOW uitkering 100
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 20
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering 10

Energie Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Gemiddeld gasverbruik 1.670m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.090kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.340kwh
Huurwoning gasverbruik 1.300m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.260kwh
Eigen woning gasverbruik 1.740m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 2.260kwh
Tussenwoning gasverbruik 1.100m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 2.400kwh
Hoekwoning gasverbruik 1.150m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.820kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.310m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.390kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.940m3

Zonnestroom Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Aantal installaties bij woningen 27
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 96

Stedelijkheid Raerd

  Boarnsterhim
Raerd
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 75

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling