Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Eagum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Eagum

Eagum is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 35 inwoners en daarmee de 2450 grootste stad van Nederland. Het heeft 10 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 15-25, 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0.


Inwoners 35


Aantal huishoudens 10


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Eagum

Huishoudens Eagum

Eagum heeft in totaal 35 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens -


Huishoudens zonder kinderen -


Huishoudens met kinderen 5


Gemiddelde huishoudensgrootte 4,20


Woning voorraad 8


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Eagum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,40km


Afstand tot grote supermarkt 3,50km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,30km


Afstand tot school 3,50km


Scholen binnen 3 km 0,10

Straten in Eagum

Eagum heeft in totaal 1 straten.


Master Wybrensdyk

Andere plaatsen in de regio Eagum

Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Burgwerd, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Drachten, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heerenveen, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jistrum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Koarnjum, Kootstertille, Kortehemmen, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Nijland, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Olterterp, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Oudehaske, Peins, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Eagum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Eagum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Eagum

Huizenmarkt Eagum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Eagum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Eagum.

Woningmarkt Eagum

112 Eagum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Eagum welke zijn binnengekomen via p2000 Eagum.

Woningbrand op Master Wybrensdyk in Eagum
p 1 bnn-01 br woning schoorsteen master wybrensdyk eagum 026150 026193 026131
op 07-02-24

Voertuig te water op Master Wybrensdyk in Eagum
ongeval/wegvervoer/voertuig te water prio 1 eagum master wybrensdyk
op 19-12-22

Actuele 112 meldingen Eagum

Aantal inwoners Eagum

Eagum heeft in totaal 35 inwoners en is daarmee de 2450 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Eagum


Mannen 15


Vrouwen 20


Ongehuwd 20


Gehuwd 15


Gescheiden -


Geboorte totaal -

Waardebepaling Eagum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Eagum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Eagum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Eagum

In de omgeving van Eagum zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-


Gemiddeld inkomen per inwoner €-

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Eagum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Eagum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Eagum op Funda.

Koopwoningen Eagum

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling