Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Eagum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Eagum

Eagum is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 35 inwoners en daarmee de 2450 grootste stad van Nederland. Het heeft 10 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 15-25, 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0.


Inwoners 35


Aantal huishoudens 10


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Eagum

Huishoudens Eagum

Eagum heeft in totaal 35 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens -


Huishoudens zonder kinderen -


Huishoudens met kinderen 5


Gemiddelde huishoudensgrootte 4,20


Woning voorraad 8


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Eagum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,40km


Afstand tot grote supermarkt 3,50km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,30km


Afstand tot school 3,50km


Scholen binnen 3 km 0,10

Straten in Eagum

Eagum heeft in totaal 1 straten.


Master Wybrensdyk

Andere plaatsen in de regio Eagum

Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Burgwerd, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Drachten, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heerenveen, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jistrum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Koarnjum, Kootstertille, Kortehemmen, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Nijland, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Olterterp, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Oudehaske, Peins, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Eagum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Eagum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Eagum

Huizenmarkt Eagum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Eagum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Eagum.

Woningmarkt Eagum

112 Eagum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Eagum welke zijn binnengekomen via p2000 Eagum.

Voertuig te water op Master Wybrensdyk in Eagum
ongeval/wegvervoer/voertuig te water prio 1 eagum master wybrensdyk
op 19-12-22

Actuele 112 meldingen Eagum

Aantal inwoners Eagum

Eagum heeft in totaal 35 inwoners en is daarmee de 2450 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Eagum


Mannen 15


Vrouwen 20


Ongehuwd 20


Gehuwd 15


Gescheiden -


Geboorte totaal -

Waardebepaling Eagum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Eagum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Eagum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Eagum

In de omgeving van Eagum zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-


Gemiddeld inkomen per inwoner €-

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Eagum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Eagum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Eagum op Funda.

Koopwoningen Eagum

Buurtgegevens Eagum

Oppervlakte Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Oppervlakte totaal 172
Oppervlakte land 167
Oppervlakte water 6

Bevolking Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Aantal inwoners 35
Vrouwen 20
Mannen 15
Ongehuwd 20
Gehuwd 15
Verweduwd -
Gescheiden -
Bevolkingsdichtheid 23
Huishoudens totaal 10
Huishoudens met kinderen 5
Huishoudens zonder kinderen -
Eenpersoonshuishoudens -
Gemiddelde huishoudensgrootte 4,2
Leeftijd 0 - 15 jaar 5
Leeftijd 15 - 25 jaar 10
Leeftijd 25 - 45 jaar 5
Leeftijd 45 - 65 jaar 10
Leeftijd 65+ 5
Geboorte totaal -
Geboorte relatief -
Sterfte totaal -
Sterfte relatief -
Westerse inwoners -
Niet-westerse inwoners -
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners -

Inkomen Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Aantal inkomensontvangers -
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum -
Huishoudens met een laag inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -

Wonen Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Gemiddelde woningwaarde -
Bouwjaar vanaf 2000 -
Bouwjaar voor 2000 -
Huurwoningen totaal -
Koopwoningen -
Percentage bewoond -
Percentage eengezinswoning -
Percentage meergezinswoning -
Percentage onbewoond -
In bezit woningcorporatie -
In bezit overige verhuurders -
Eigendom onbekend -

Gezondheid Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Afstand tot apotheek 6,5km
Afstand tot brandweerkazerne 6,6km
Afstand tot huisartsenpost 8,1km
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,4km
Afstand tot ziekenhuis 8,1km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 0,1
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 1
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 2

Kinderopvang Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Afstand tot buitenschoolse opvang 3,3km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,3km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 0,1
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 3,1
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 0,2
Kinderdagverblijven binnen 5 km 4,4

Detailhandel Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Afstand tot grote supermarkt 3,5km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 3,2km
Afstand tot warenhuis 6,4km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km -
Grote supermarkten binnen 5 km 2
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 0,1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 3,9
Warenhuizen binnen 10 km 2,9
Warenhuizen binnen 20 km 7
Warenhuis binnen 5 km -

Bedrijfsvestigingen Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Bedrijfsvestigingen totaal 5
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -

Horeca Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Afstand tot café 3,2km
Afstand tot cafetaria 4,6km
Afstand tot hotel 4,6km
Afstand tot restaurant 3,6km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km 0,1
Cafés binnen 5 km 2
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km -
Cafetaria's binnen 5 km 1
Hotels binnen 5 km 1
Hotels binnen 10 km 11,9
Hotels binnen 20 km 29,1
Restaurants binnen 1 km -
Restaurants binnen 3 km -
Restaurants binnen 5 km 1,5

Criminaliteit Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Totaal diefstal 2
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 1
Totaal diefstal uit schuur -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak 1
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 20
Totaal vermogensmisdrijven 20
Overige vermogensmisdrijven -
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 4,3km
Afstand tot treinstations 6,8km
Afstand tot belangrijk overstapstation 9,6km

Motorvoertuigen Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Motorfietsen -
Personenauto's totaal 15
Personenauto's benzine (brandstof) 10
Personenauto's overige (brandstof) 5
Personenauto's per huishouden -
Personenauto's per km2 -

Recreatie Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Afstand tot attractie 10,2km
Afstand tot bioscoop 10,1km
Afstand tot kunstijsbaan 12,3km
Afstand tot sauna 17,6km
Afstand tot zonnebank 9,3km
Afstand tot zwembad 10,4km
Attracties binnen 10 km 0,4
Attracties binnen 20 km 7
Attracties binnen 50 km 18,9
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km 0,8
Bioscopen binnen 20 km 3

Sociale zekerheid Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Inwoners vanaf 15 jaar 30
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 30
Inwoners vanaf de AOW uitkering -
AOW uitkering -
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Gemiddeld gasverbruik 2.530m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik -
Huurwoning elektriciteitsverbruik -
Huurwoning gasverbruik -
Eigen woning elektriciteitsverbruik -
Eigen woning gasverbruik 2.530m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik -
Tussenwoning gasverbruik -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik -
Hoekwoning gasverbruik -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik -
Twee-onder-een-kap gasverbruik -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik -
Vrijstaande woning gasverbruik 2.530m3

Zonnestroom Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Aantal installaties bij woningen 4
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 16

Stedelijkheid Eagum

  Grou en omgeving
Eagum
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 8

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling