Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Poppenwier waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Poppenwier

Poppenwier is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 170 inwoners en daarmee de 2217 grootste stad van Nederland. Het heeft 70 huishoudens met een gemiddelde waarde van €230.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €33.300.


Inwoners 170


Aantal huishoudens 70


Gemiddelde woningwaarde €230.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Poppenwier

Huishoudens Poppenwier

Poppenwier heeft in totaal 170 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €230.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 25


Huishoudens zonder kinderen 25


Huishoudens met kinderen 25


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20


Woning voorraad 77


Gemiddelde woningwaarde €230.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Poppenwier

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 2,90km


Afstand tot grote supermarkt 6,50km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,60km


Afstand tot school 1,90km


Scholen binnen 3 km 1,10

Andere plaatsen in de regio Poppenwier

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Baaium, Baard, Bears, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boksum, Bolsward, Boornbergum, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Doniaga, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Folsgare, Franeker, Friens, Gaastmeer, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hempens, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Koarnjum, Kortehemmen, Koufurderrige, Kûbaard, Langezwaag, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Nes, Nieuwebrug, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijland, Offingawier, Oldeouwer, Oosthem, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudehaske, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Peins, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ryptsjerk, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tytsjerk, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Woudsend, Wyns, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Poppenwier

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Poppenwier? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Poppenwier

Huizenmarkt Poppenwier

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Poppenwier? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Poppenwier.

Woningmarkt Poppenwier

112 Poppenwier

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Poppenwier welke zijn binnengekomen via p2000 Poppenwier.

Ongeval met letsel op Bûtlânswei in Poppenwier
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 poppenwier butlanswei
op 01-06-24

Gaslek op Bûtlânswei in Poppenwier
p 1 bnn-02 ongeval gaslekkage buiten meting butlanswei poppenwier 025793 026331
op 07-02-24

Ongeval met letsel op Bûtlânswei in Poppenwier
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 poppenwier butlanswei
op 14-02-23

Ongeval met letsel op Marsherne in Poppenwier
ongeval/wegvervoer/letsel prio 5 poppenwier marsherne
op 15-07-22

Ongeval met letsel op Bûtlânswei in Poppenwier
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 poppenwier butlanswei
op 18-03-22

Actuele 112 meldingen Poppenwier

Aantal inwoners Poppenwier

Poppenwier heeft in totaal 170 inwoners en is daarmee de 2217 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Poppenwier


Mannen 85


Vrouwen 85


Ongehuwd 75


Gehuwd 65


Gescheiden 15


Geboorte totaal -

Waardebepaling Poppenwier

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Poppenwier? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Poppenwier.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Poppenwier

In de omgeving van Poppenwier zijn 5 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €33.300 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €40.100


Gemiddeld inkomen per inwoner €33.300

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Poppenwier

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Poppenwier? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Poppenwier op Funda.

Koopwoningen Poppenwier

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling