Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Poppenwier waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Poppenwier

Poppenwier is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 170 inwoners en daarmee de 2217 grootste stad van Nederland. Het heeft 70 huishoudens met een gemiddelde waarde van €230.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €33.300.


Inwoners 170


Aantal huishoudens 70


Gemiddelde woningwaarde €230.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Poppenwier

Huishoudens Poppenwier

Poppenwier heeft in totaal 170 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €230.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 25


Huishoudens zonder kinderen 25


Huishoudens met kinderen 25


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20


Woning voorraad 77


Gemiddelde woningwaarde €230.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Poppenwier

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 2,90km


Afstand tot grote supermarkt 6,50km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,60km


Afstand tot school 1,90km


Scholen binnen 3 km 1,10

Andere plaatsen in de regio Poppenwier

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Baaium, Baard, Bears, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boksum, Bolsward, Boornbergum, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Doniaga, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Folsgare, Franeker, Friens, Gaastmeer, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hempens, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Koarnjum, Kortehemmen, Koufurderrige, Kûbaard, Langezwaag, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Nes, Nieuwebrug, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijland, Offingawier, Oldeouwer, Oosthem, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudehaske, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Peins, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ryptsjerk, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tytsjerk, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Woudsend, Wyns, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Poppenwier

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Poppenwier? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Poppenwier

Huizenmarkt Poppenwier

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Poppenwier? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Poppenwier.

Woningmarkt Poppenwier

112 Poppenwier

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Poppenwier welke zijn binnengekomen via p2000 Poppenwier.

Ongeval met letsel op Bûtlânswei in Poppenwier
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 poppenwier butlanswei
op 14-02-23

Ongeval met letsel op Marsherne in Poppenwier
ongeval/wegvervoer/letsel prio 5 poppenwier marsherne
op 15-07-22

Ongeval met letsel op Bûtlânswei in Poppenwier
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 poppenwier butlanswei
op 18-03-22

Actuele 112 meldingen Poppenwier

Aantal inwoners Poppenwier

Poppenwier heeft in totaal 170 inwoners en is daarmee de 2217 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Poppenwier


Mannen 85


Vrouwen 85


Ongehuwd 75


Gehuwd 65


Gescheiden 15


Geboorte totaal -

Waardebepaling Poppenwier

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Poppenwier? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Poppenwier.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Poppenwier

In de omgeving van Poppenwier zijn 5 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €33.300 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €40.100


Gemiddeld inkomen per inwoner €33.300

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Poppenwier

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Poppenwier? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Poppenwier op Funda.

Koopwoningen Poppenwier

Buurtgegevens Poppenwier

Oppervlakte Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Oppervlakte totaal 483
Oppervlakte land 468
Oppervlakte water 16

Bevolking Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Aantal inwoners 175
Vrouwen 90
Mannen 90
Ongehuwd 85
Gehuwd 65
Verweduwd -
Gescheiden 15
Bevolkingsdichtheid 37
Huishoudens totaal 75
Huishoudens met kinderen 30
Huishoudens zonder kinderen 25
Eenpersoonshuishoudens 25
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,2
Leeftijd 0 - 15 jaar 25
Leeftijd 15 - 25 jaar 25
Leeftijd 25 - 45 jaar 35
Leeftijd 45 - 65 jaar 60
Leeftijd 65+ 40
Geboorte totaal -
Geboorte relatief 12%
Sterfte totaal -
Sterfte relatief -
Westerse inwoners 5
Niet-westerse inwoners -
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners -

Inkomen Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Aantal inkomensontvangers 100
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum -
Huishoudens met een laag inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 23,4%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 29,7%

Wonen Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Gemiddelde woningwaarde €254k
Bouwjaar vanaf 2000 9%
Bouwjaar voor 2000 91%
Huurwoningen totaal 10
Koopwoningen 90%
Percentage bewoond 92%
Percentage eengezinswoning 94%
Percentage meergezinswoning 6%
Percentage onbewoond 8%
In bezit woningcorporatie 1%
In bezit overige verhuurders 9%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Afstand tot apotheek 2,8km
Afstand tot brandweerkazerne 6,9km
Afstand tot huisartsenpost 10,8km
Afstand tot huisartsenpraktijk 2,8km
Afstand tot ziekenhuis 10,8km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 0,7
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 1,5
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km 0,1
Ziekenhuizen binnen 20 km 2,8

Kinderopvang Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Afstand tot buitenschoolse opvang 1,9km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,6km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 1,1
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 3,7
Kinderdagverblijven binnen 1 km 0,1
Kinderdagverblijven binnen 3 km 3
Kinderdagverblijven binnen 5 km 5,7

Detailhandel Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Afstand tot grote supermarkt 6,5km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 5,4km
Afstand tot warenhuis 7,7km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km -
Grote supermarkten binnen 5 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 0,2
Warenhuizen binnen 10 km 2
Warenhuizen binnen 20 km 7,1
Warenhuis binnen 5 km -

Bedrijfsvestigingen Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Bedrijfsvestigingen totaal 20
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie 5
G+I handel en horeca 5
H+J vervoer informatie en communicatie 5
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening 5
R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Horeca Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Afstand tot café 2,9km
Afstand tot cafetaria 5km
Afstand tot hotel 6,5km
Afstand tot restaurant 0,5km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km 0,7
Cafés binnen 5 km 2,7
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km -
Cafetaria's binnen 5 km 0,7
Hotels binnen 5 km -
Hotels binnen 10 km 6,5
Hotels binnen 20 km 39,5
Restaurants binnen 1 km 0,9
Restaurants binnen 3 km 1
Restaurants binnen 5 km 2

Criminaliteit Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Totaal diefstal 2
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur 6
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak 1
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 22
Totaal vermogensmisdrijven 22
Overige vermogensmisdrijven 2
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 2,5km
Afstand tot treinstations 6,3km
Afstand tot belangrijk overstapstation 16km

Motorvoertuigen Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Motorfietsen 10
Personenauto's totaal 105
Personenauto's benzine (brandstof) 75
Personenauto's overige (brandstof) 30
Personenauto's per huishouden 1,4
Personenauto's per km2 22

Recreatie Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Afstand tot attractie 10,1km
Afstand tot bioscoop 9,8km
Afstand tot kunstijsbaan 17,8km
Afstand tot sauna 19,8km
Afstand tot zonnebank 15,8km
Afstand tot zwembad 9,1km
Attracties binnen 10 km 0,2
Attracties binnen 20 km 4,6
Attracties binnen 50 km 17,1
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km 0,7
Bioscopen binnen 20 km 3

Sociale zekerheid Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Inwoners vanaf 15 jaar 140
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 120
Inwoners vanaf de AOW uitkering 30
AOW uitkering 30
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Gemiddeld gasverbruik 1.660m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.740kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.400kwh
Huurwoning gasverbruik 1.310m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 2.760kwh
Eigen woning gasverbruik 1.710m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 2.150kwh
Tussenwoning gasverbruik 1.400m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik -
Hoekwoning gasverbruik -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.450kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.350m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 2.950kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.790m3

Zonnestroom Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Aantal installaties bij woningen 10
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 40

Stedelijkheid Poppenwier

  Boarnsterhim
Poppenwier
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 31

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling