Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Earnewâld waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Earnewâld

Earnewâld is een plaats in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het is een plaats met 390 inwoners en daarmee de 1941 grootste stad van Nederland. Het heeft 175 huishoudens met een gemiddelde waarde van €205.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.100.


Inwoners 390


Aantal huishoudens 175


Gemiddelde woningwaarde €205.000


Grootste bedrijfstak Handel en horeca, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Earnewâld

Huishoudens Earnewâld

Earnewâld heeft in totaal 390 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €205.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 70


Huishoudens zonder kinderen 60


Huishoudens met kinderen 55


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,18


Woning voorraad 177


Gemiddelde woningwaarde €205.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Earnewâld

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 4,91km


Afstand tot grote supermarkt 0,59km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,50km


Afstand tot school 0,49km


Scholen binnen 3 km 1,00

Andere plaatsen in de regio Earnewâld

Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Aldtsjerk, Augustinusga, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Buitenpost, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Drachten, Drachten Azeven, Drachtstercompagnie, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Friens, Frieschepalen, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Grou, Gytsjerk, Harkema, Haskerdijken, Heerenveen, Hempens, Hemrik, Hilaard, Houtigehage, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Ingelum, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jonkerslân, Jorwert, Jubbega, Koarnjum, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kortehemmen, Langezwaag, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lippenhuizen, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Olterterp, Opeinde, Opende, Oudwoude, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reduzum, Rien, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Smalle Ee, Snakkerburen, Stiens, Sumar, Surhuisterveen, Surhuizum, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tjalleberd, Triemen, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Ureterp, Veenklooster, Vegelinsoord, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westergeest, Wirdum, Wiuwert, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch

Woningen recent verkocht in Earnewâld

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Earnewâld? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Earnewâld

Huizenmarkt Earnewâld

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Earnewâld? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Earnewâld.

Woningmarkt Earnewâld

112 Earnewâld

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Earnewâld welke zijn binnengekomen via p2000 Earnewâld.

Actuele 112 meldingen Earnewâld

Aantal inwoners Earnewâld

Earnewâld heeft in totaal 390 inwoners en is daarmee de 1941 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Earnewâld


Mannen 215


Vrouwen 170


Ongehuwd 180


Gehuwd 180


Gescheiden 20


Geboorte totaal -

Waardebepaling Earnewâld

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Earnewâld? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Earnewâld.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Earnewâld

In de omgeving van Earnewâld zijn 15 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.100 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.600


Gemiddeld inkomen per inwoner €23.100

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie 10


G+I handel en horeca 15


H+J vervoer informatie en communicatie 10


K-L financiële diensten onroerend goed 5


M-N zakelijke dienstverlening 10


R-U cultuur recreatie overige diensten 15

Funda Earnewâld

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Earnewâld? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Earnewâld op Funda.

Koopwoningen Earnewâld

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling