Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Broek waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Broek

Broek is een plaats in de gemeente De Fryske Marren. Het is een plaats met 212 inwoners en daarmee de 2150 grootste stad van Nederland. Het heeft 96 huishoudens met een gemiddelde waarde van €513.174. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €35.704.


Inwoners 212


Aantal huishoudens 96


Gemiddelde woningwaarde €513.174


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Broek

Huishoudens Broek

Broek heeft in totaal 212 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €513.174, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 25


Huishoudens zonder kinderen 40


Huishoudens met kinderen 25


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20


Woning voorraad 96


Gemiddelde woningwaarde €513.174

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Broek

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,18km


Afstand tot grote supermarkt 2,78km


Afstand tot kinderdagverblijf 2,58km


Afstand tot school 2,88km


Scholen binnen 3 km 2,53

Andere plaatsen in de regio Broek

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Baard, Balk, Bantega, Bears, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Bontebok, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, De Knipe, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Folsgare, Friens, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Greonterp, Grou, Harich, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hinnaard, Hommerts, Idaerd, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jirnsum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jutrijp, Katlijk, Kolderwolde, Koufurderrige, Kûbaard, Langelille, Langezwaag, Langweer, Legemeer, Lemmer, Leons, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Mildam, Munnekeburen, Nes, Nieuwebrug, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijehaske, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijemirdum, Nijetrijne, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldeouwer, Oldetrijne, Oosterzee, Oosthem, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Rutten, Sandfirden, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Spanga, Swichum, Ter Idzard, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Weidum, Wergea, Westhem, Wijckel, Wirdum, Wiuwert, Wolsum, Wolvega, Wommels, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum

Woningen recent verkocht in Broek

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Broek? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Broek

Huizenmarkt Broek

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Broek? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Broek.

Woningmarkt Broek

112 Broek

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Broek welke zijn binnengekomen via p2000 Broek.

Traumaheli met spoed naar Broek
a1 dia 13901 noarder alde wei broek 61885
2 weken geleden

Scheepvaartbrand in Broek
p 1 bnn-01 br scheepvaart ligplaats sn64f noarder alde wei broek 025793 025614 026531
2 weken geleden

Ambulance met spoed naar Broek
a1 11134 rit 89948 ha tedjoe, s. de vennen broek in wa4 rland
3 weken geleden

Traumaheli met spoed naar It Noard in Broek
a1 mmt 13991 it noard broek 58351
3 weken, 3 dagen geleden

Ongeval met letsel op Balkweg in Donkerbroek
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 donkerbroek balkweg
op 11-06-24

Actuele 112 meldingen Broek

Aantal inwoners Broek

Broek heeft in totaal 212 inwoners en is daarmee de 2150 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Broek


Mannen 106


Vrouwen 111


Ongehuwd 76


Gehuwd 101


Gescheiden 10


Geboorte totaal 5

Waardebepaling Broek

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Broek? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Broek.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Broek

In de omgeving van Broek zijn 15 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €35.704 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €42.383


Gemiddeld inkomen per inwoner €35.704

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 10


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 15


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Broek

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Broek? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Broek op Funda.

Koopwoningen Broek

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling