Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Goingarijp waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Goingarijp

Goingarijp is een plaats in de gemeente De Fryske Marren. Het is een plaats met 245 inwoners en daarmee de 2106 grootste stad van Nederland. Het heeft 120 huishoudens met een gemiddelde waarde van €300.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €34.000.


Inwoners 245


Aantal huishoudens 120


Gemiddelde woningwaarde €300.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Goingarijp

Huishoudens Goingarijp

Goingarijp heeft in totaal 245 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €300.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 25


Huishoudens zonder kinderen 60


Huishoudens met kinderen 30


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,10


Woning voorraad 147


Gemiddelde woningwaarde €300.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Goingarijp

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 6,70km


Afstand tot grote supermarkt 3,50km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,80km


Afstand tot school 1,80km


Scholen binnen 3 km 1,00

Straten in Goingarijp

Goingarijp heeft in totaal 7 straten.


Ballingbuer It Hôf It Nije Hôf It Set It String Kleasterwei Rypwei

Andere plaatsen in de regio Goingarijp

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Baaium, Baard, Balk, Bantega, Bears, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boksum, Bolsward, Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, De Knipe, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Folsgare, Friens, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Greonterp, Grou, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hempens, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hommerts, Húns, Idaerd, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Itens, Jellum, Jirnsum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jutrijp, Katlijk, Koufurderrige, Kûbaard, Langelille, Langezwaag, Langweer, Legemeer, Lemmer, Leons, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Mildam, Munnekeburen, Nes, Nieuwebrug, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijehaske, Nijelamer, Nijland, Offingawier, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldeouwer, Oosterzee, Oosthem, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudehaske, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Sandfirden, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten, Smalle Ee, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Spannum, Swichum, Teerns, Ter Idzard, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Wijckel, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum

Woningen recent verkocht in Goingarijp

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Goingarijp? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Goingarijp

Huizenmarkt Goingarijp

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Goingarijp? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Goingarijp.

Woningmarkt Goingarijp

112 Goingarijp

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Goingarijp welke zijn binnengekomen via p2000 Goingarijp.

Automatisch brandalarm op It Hôf in Goingarijp
p 1 bnn-02 oms brandmelding b&b de klokkenstoel it hof goingarijp 026531
2 weken, 2 dagen geleden

Politie naar Goingarijp voor waterongeval
ongeval/water/schip/watersp. in problemen prio 4 goingarijp de klok
op 17-07-23

Brandweer met spoed naar Goingarijp
p 1 bnn-01 schip/watersp. probl goaiingarypster puollen onbekend goingarijp 025793 026514 026314 026531
op 19-04-23

Brandweer met spoed naar It Hôf in Goingarijp
p 1 bnn-02 schip/watersp. probl lek/zinkend it hof goingarijp 025793 026514 026314 026531
op 08-04-23

Ongeval met letsel op Kleasterwei in Goingarijp
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 goingarijp kleasterwei
op 11-11-22

Actuele 112 meldingen Goingarijp

Aantal inwoners Goingarijp

Goingarijp heeft in totaal 245 inwoners en is daarmee de 2106 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Goingarijp


Mannen 130


Vrouwen 115


Ongehuwd 65


Gehuwd 135


Gescheiden 25


Geboorte totaal 5

Waardebepaling Goingarijp

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Goingarijp? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Goingarijp.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Goingarijp

In de omgeving van Goingarijp zijn 5 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €34.000 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €38.800


Gemiddeld inkomen per inwoner €34.000

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed 5


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Goingarijp

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Goingarijp? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Goingarijp op Funda.

Koopwoningen Goingarijp

Buurtgegevens Goingarijp

Oppervlakte Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Oppervlakte totaal 929
Oppervlakte land 320
Oppervlakte water 610

Bevolking Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Aantal inwoners 250
Vrouwen 120
Mannen 130
Ongehuwd 70
Gehuwd 135
Verweduwd 10
Gescheiden 25
Bevolkingsdichtheid 78
Huishoudens totaal 120
Huishoudens met kinderen 25
Huishoudens zonder kinderen 65
Eenpersoonshuishoudens 30
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,1
Leeftijd 0 - 15 jaar 25
Leeftijd 15 - 25 jaar 15
Leeftijd 25 - 45 jaar 35
Leeftijd 45 - 65 jaar 105
Leeftijd 65+ 80
Geboorte totaal 5
Geboorte relatief 12%
Sterfte totaal 5
Sterfte relatief 8%
Westerse inwoners 10
Niet-westerse inwoners 5
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners 5

Inkomen Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Aantal inkomensontvangers 200
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 0,9%
Huishoudens met een laag inkomen 1,7%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 28,2%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 26,6%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 18,8%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 33%

Wonen Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Gemiddelde woningwaarde €349k
Bouwjaar vanaf 2000 21%
Bouwjaar voor 2000 79%
Huurwoningen totaal 13
Koopwoningen 87%
Percentage bewoond 75%
Percentage eengezinswoning 100%
Percentage meergezinswoning -
Percentage onbewoond 25%
In bezit woningcorporatie 3%
In bezit overige verhuurders 10%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Afstand tot apotheek 6,7km
Afstand tot brandweerkazerne 6km
Afstand tot huisartsenpost 14,5km
Afstand tot huisartsenpraktijk 6,7km
Afstand tot ziekenhuis 6,7km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 3,2

Kinderopvang Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Afstand tot buitenschoolse opvang 3,5km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,5km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 1
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km -
Kinderdagverblijven binnen 5 km 1

Detailhandel Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Afstand tot grote supermarkt 3,5km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 6,2km
Afstand tot warenhuis 6,6km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km -
Grote supermarkten binnen 5 km 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km -
Warenhuizen binnen 10 km 1
Warenhuizen binnen 20 km 4
Warenhuis binnen 5 km -

Bedrijfsvestigingen Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Bedrijfsvestigingen totaal 35
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie 10
G+I handel en horeca 5
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed 5
M-N zakelijke dienstverlening 5
R-U cultuur recreatie overige diensten -

Horeca Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Afstand tot café 5,9km
Afstand tot cafetaria 2km
Afstand tot hotel 3,3km
Afstand tot restaurant 0,5km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km -
Cafés binnen 5 km 0,1
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km 1
Cafetaria's binnen 5 km 2
Hotels binnen 5 km 1
Hotels binnen 10 km 5
Hotels binnen 20 km 22,5
Restaurants binnen 1 km 0,9
Restaurants binnen 3 km 3,1
Restaurants binnen 5 km 11

Criminaliteit Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Totaal diefstal 2
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 1
Totaal diefstal uit schuur 4
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak -
Totaal vernieling 1
Vernieling aan auto 1
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde 1
Vernieling misdrijf tegen openbare orde 4
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 15
Totaal vermogensmisdrijven 12
Overige vermogensmisdrijven 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 8,1km
Afstand tot treinstations 9,1km
Afstand tot belangrijk overstapstation 24,8km

Motorvoertuigen Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Motorfietsen 25
Personenauto's totaal 180
Personenauto's benzine (brandstof) 125
Personenauto's overige (brandstof) 55
Personenauto's per huishouden 1,6
Personenauto's per km2 56

Recreatie Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Afstand tot attractie 3,6km
Afstand tot bioscoop 15,7km
Afstand tot kunstijsbaan 18,2km
Afstand tot sauna 9,2km
Afstand tot zonnebank 24,6km
Afstand tot zwembad 8,2km
Attracties binnen 10 km 2
Attracties binnen 20 km 4
Attracties binnen 50 km 21
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km -
Bioscopen binnen 20 km 2

Sociale zekerheid Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Inwoners vanaf 15 jaar 220
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 150
Inwoners vanaf de AOW uitkering 70
AOW uitkering 70
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering 10

Energie Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Gemiddeld gasverbruik 1.610m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.940kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.840kwh
Huurwoning gasverbruik 1.180m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 2.930kwh
Eigen woning gasverbruik 1.660m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 2.730kwh
Tussenwoning gasverbruik 1.580m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik -
Hoekwoning gasverbruik -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.410kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.140m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.140kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.810m3

Zonnestroom Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Aantal installaties bij woningen 21
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 73

Stedelijkheid Goingarijp

  Goingarijp
Goingarijp
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 88

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling