Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Boornzwaag waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Boornzwaag

Boornzwaag is een plaats in de gemeente De Fryske Marren. Het is een plaats met 105 inwoners en daarmee de 2319 grootste stad van Nederland. Het heeft 50 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 65+. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.800.


Inwoners 105


Aantal huishoudens 50


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Handel en horeca, Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Boornzwaag

Huishoudens Boornzwaag

Boornzwaag heeft in totaal 105 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 15


Huishoudens zonder kinderen 20


Huishoudens met kinderen 10


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20


Woning voorraad 73


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Boornzwaag

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 6,60km


Afstand tot grote supermarkt 3,00km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,20km


Afstand tot school 3,20km


Scholen binnen 3 km 0,60

Andere plaatsen in de regio Boornzwaag

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Baaium, Baard, Balk, Bantega, Bears, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, De Knipe, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Exmorra, Ferwoude, Follega, Folsgare, Friens, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Greonterp, Grou, Harich, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hommerts, Húns, Idaerd, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Katlijk, Kolderwolde, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Langelille, Langezwaag, Langweer, Legemeer, Lemmer, Leons, Loënga, Longerhouw, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Mildam, Munnekeburen, Nes, Nieuwebrug, Nieuweschoot, Nijehaske, Nijelamer, Nijemirdum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldeouwer, Oosterzee, Oosthem, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Sandfirden, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Spannum, Swichum, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Weidum, Wergea, Westhem, Wijckel, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Workum, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum

Woningen recent verkocht in Boornzwaag

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Boornzwaag? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Boornzwaag

Huizenmarkt Boornzwaag

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Boornzwaag? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Boornzwaag.

Woningmarkt Boornzwaag

112 Boornzwaag

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Boornzwaag welke zijn binnengekomen via p2000 Boornzwaag.

Brandweer met spoed naar Boornzwaag
p 1 bnn-02 ass. ambu ligplaats sn58 bokkewiel boornzwaag 025614
op 13-08-23

Ongeval in Boornzwaag
p 1 bnn-02 ongeval op water ligplaats sn58 bokkewiel boornzwaag 025793 026514 026531
op 13-08-23

Ongeval met letsel op Aldewei in Boornzwaag
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 boornzwaag aldewei
op 18-07-23

Ongeval met letsel op A7 in Boornzwaag
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 boornzwaag a7 li 129,6
op 14-02-23

Ongeval met letsel op A7 in Boornzwaag
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 boornzwaag a7 li 129,6
op 13-02-23

Actuele 112 meldingen Boornzwaag

Aantal inwoners Boornzwaag

Boornzwaag heeft in totaal 105 inwoners en is daarmee de 2319 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Boornzwaag


Mannen 55


Vrouwen 50


Ongehuwd 35


Gehuwd 50


Gescheiden 5


Geboorte totaal -

Waardebepaling Boornzwaag

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Boornzwaag? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Boornzwaag.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Boornzwaag

In de omgeving van Boornzwaag zijn 5 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Handel en horeca, Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.800 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-


Gemiddeld inkomen per inwoner €25.800

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Boornzwaag

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Boornzwaag? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Boornzwaag op Funda.

Koopwoningen Boornzwaag

Buurtgegevens Boornzwaag

Oppervlakte Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Oppervlakte totaal 1.035
Oppervlakte land 796
Oppervlakte water 239

Bevolking Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Aantal inwoners 100
Vrouwen 50
Mannen 50
Ongehuwd 35
Gehuwd 40
Verweduwd 10
Gescheiden 5
Bevolkingsdichtheid 12
Huishoudens totaal 45
Huishoudens met kinderen 10
Huishoudens zonder kinderen 15
Eenpersoonshuishoudens 15
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,2
Leeftijd 0 - 15 jaar 15
Leeftijd 15 - 25 jaar 10
Leeftijd 25 - 45 jaar 15
Leeftijd 45 - 65 jaar 25
Leeftijd 65+ 35
Geboorte totaal 5
Geboorte relatief 10%
Sterfte totaal 5
Sterfte relatief 30%
Westerse inwoners 5
Niet-westerse inwoners -
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners -

Inkomen Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Aantal inkomensontvangers 100
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum -
Huishoudens met een laag inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -

Wonen Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Gemiddelde woningwaarde €363k
Bouwjaar vanaf 2000 11%
Bouwjaar voor 2000 89%
Huurwoningen totaal 16
Koopwoningen 82%
Percentage bewoond 46%
Percentage eengezinswoning 91%
Percentage meergezinswoning 9%
Percentage onbewoond 54%
In bezit woningcorporatie -
In bezit overige verhuurders 16%
Eigendom onbekend 1%

Gezondheid Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Afstand tot apotheek 8,9km
Afstand tot brandweerkazerne 3,4km
Afstand tot huisartsenpost 12,2km
Afstand tot huisartsenpraktijk 6,6km
Afstand tot ziekenhuis 9,2km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km 1,1
Ziekenhuizen binnen 20 km 4,4

Kinderopvang Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Afstand tot buitenschoolse opvang 3,6km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,2km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 0,5
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 0,7
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 0,6
Kinderdagverblijven binnen 5 km 1

Detailhandel Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Afstand tot grote supermarkt 3km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 2,9km
Afstand tot warenhuis 8,7km
Grote supermarkten binnen 1 km 0,1
Grote supermarkten binnen 3 km 0,6
Grote supermarkten binnen 5 km 0,9
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km 0,2
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 1,1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 1,7
Warenhuizen binnen 10 km 1,2
Warenhuizen binnen 20 km 4,6
Warenhuis binnen 5 km -

Bedrijfsvestigingen Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Bedrijfsvestigingen totaal 20
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -

Horeca Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Afstand tot café 3,1km
Afstand tot cafetaria 3,4km
Afstand tot hotel 4,9km
Afstand tot restaurant 2km
Cafés binnen 1 km 0,1
Cafés binnen 3 km 0,5
Cafés binnen 5 km 0,9
Cafetaria's binnen 1 km 0,1
Cafetaria's binnen 3 km 0,5
Cafetaria's binnen 5 km 0,7
Hotels binnen 5 km 1,4
Hotels binnen 10 km 6,3
Hotels binnen 20 km 24,6
Restaurants binnen 1 km 1
Restaurants binnen 3 km 3,9
Restaurants binnen 5 km 6,8

Criminaliteit Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Totaal diefstal 2
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen 1
Overige diefstal inbraak 1
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 19
Totaal vermogensmisdrijven 19
Overige vermogensmisdrijven -
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 6,2km
Afstand tot treinstations 11,7km
Afstand tot belangrijk overstapstation 34,2km

Motorvoertuigen Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Motorfietsen 5
Personenauto's totaal 65
Personenauto's benzine (brandstof) 45
Personenauto's overige (brandstof) 20
Personenauto's per huishouden -
Personenauto's per km2 -

Recreatie Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Afstand tot attractie 8km
Afstand tot bioscoop 11km
Afstand tot kunstijsbaan 21,1km
Afstand tot sauna 9,3km
Afstand tot zonnebank 33,9km
Afstand tot zwembad 8,2km
Attracties binnen 10 km 1,5
Attracties binnen 20 km 3,1
Attracties binnen 50 km 16,4
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km 0,3
Bioscopen binnen 20 km 1,8

Sociale zekerheid Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Inwoners vanaf 15 jaar 90
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 50
Inwoners vanaf de AOW uitkering 40
AOW uitkering 30
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Gemiddeld gasverbruik 1.400m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.410kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 1.970kwh
Huurwoning gasverbruik 1.290m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 2.500kwh
Eigen woning gasverbruik 1.400m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 1.540kwh
Tussenwoning gasverbruik -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik -
Hoekwoning gasverbruik -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik -
Twee-onder-een-kap gasverbruik -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 2.800kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.600m3

Zonnestroom Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Aantal installaties bij woningen 7
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 25

Stedelijkheid Boornzwaag

  Boornzwaag
Boornzwaag
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 101

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling