Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Warten waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Warten

Warten is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 900 inwoners en daarmee de 1539 grootste stad van Nederland. Het heeft 400 huishoudens met een gemiddelde waarde van €165.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.027.


Inwoners 900


Aantal huishoudens 400


Gemiddelde woningwaarde €165.000


Grootste bedrijfstak Handel en horeca

Plattegrond Warten

Huishoudens Warten

Warten heeft in totaal 900 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €165.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 125


Huishoudens zonder kinderen 135


Huishoudens met kinderen 135


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,27


Woning voorraad 401


Gemiddelde woningwaarde €165.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Warten

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 4,18km


Afstand tot grote supermarkt 3,79km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,69km


Afstand tot school 0,50km


Scholen binnen 3 km 0,99

Andere plaatsen in de regio Warten

Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Augustinusga, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Drachten, Drachten Azeven, Drachtstercompagnie, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Harkema, Haskerdijken, Hempens, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Houtigehage, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Koarnjum, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kortehemmen, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Olterterp, Opeinde, Opende, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reduzum, Rien, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Snikzwaag, Spannum, Stiens, Sumar, Surhuisterveen, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tjalleberd, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Ureterp, Veenklooster, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westergeest, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch

Woningen recent verkocht in Warten

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Warten? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Warten

Huizenmarkt Warten

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Warten? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Warten.

Woningmarkt Warten

112 Warten

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Warten welke zijn binnengekomen via p2000 Warten.

Ongeval met letsel in Warten
p 1 intrekken alarm brw hv weg letsel n31 li - waldwei 59,4 warten
1 week geleden

Ongeval met letsel in Warten
p 1 bnn-01 hv weg letsel n31 li - waldwei 59,4 warten 026193 027131
1 week geleden

Ongeval met letsel in Warten
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 warten n31 li - waldwei 59,4
1 week geleden

Ongeval met letsel in Warten
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 warten wartensterdyk
op 17-04-23

Ongeval met letsel in Warten
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 warten brug fonejachtbrug n31 l n31 li - waldwei 59,8
op 14-03-23

Actuele 112 meldingen Warten

Aantal inwoners Warten

Warten heeft in totaal 900 inwoners en is daarmee de 1539 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Warten


Mannen 460


Vrouwen 435


Ongehuwd 440


Gehuwd 355


Gescheiden 60


Geboorte totaal 5

Waardebepaling Warten

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Warten? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Warten.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Warten

In de omgeving van Warten zijn 30 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.027 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.500


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.027

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 15


B-F nijverheid en energie 20


G+I handel en horeca 30


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed 5


M-N zakelijke dienstverlening 20


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Warten

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Warten? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Warten op Funda.

Koopwoningen Warten

Buurtgegevens Warten

Oppervlakte Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Oppervlakte totaal 59 59
Oppervlakte land 47 47
Oppervlakte water 12 12

Bevolking Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Aantal inwoners 815 815
Vrouwen 400 400
Mannen 415 415
Ongehuwd 390 390
Gehuwd 320 320
Verweduwd 40 40
Gescheiden 60 60
Bevolkingsdichtheid 1.714 1.714
Huishoudens totaal 370 370
Huishoudens met kinderen 125 125
Huishoudens zonder kinderen 125 125
Eenpersoonshuishoudens 115 115
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,2 2,2
Leeftijd 0 - 15 jaar 110 110
Leeftijd 15 - 25 jaar 110 110
Leeftijd 25 - 45 jaar 170 170
Leeftijd 45 - 65 jaar 270 270
Leeftijd 65+ 145 145
Geboorte totaal 10 10
Geboorte relatief 11% 11%
Sterfte totaal 10 10
Sterfte relatief 11% 11%
Westerse inwoners 30 30
Niet-westerse inwoners 15 15
Migranten uit Marokko - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba 10 10
Migranten uit Suriname - -
Migranten uit Turkije - -
Overige gemigreerde inwoners - -

Inkomen Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Aantal inkomensontvangers 600 600
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 7,3% 7,3%
Huishoudens met een laag inkomen 7,6% 7,6%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 18,7% 18,7%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 15,3% 15,3%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 40,8% 40,8%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 38,5% 38,5%

Wonen Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Gemiddelde woningwaarde €176k €176k
Bouwjaar vanaf 2000 6% 6%
Bouwjaar voor 2000 94% 94%
Huurwoningen totaal 33 33
Koopwoningen 67% 67%
Percentage bewoond 96% 96%
Percentage eengezinswoning 98% 98%
Percentage meergezinswoning 2% 2%
Percentage onbewoond 4% 4%
In bezit woningcorporatie 26% 26%
In bezit overige verhuurders 6% 6%
Eigendom onbekend - -

Gezondheid Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Afstand tot apotheek 6,4km 6,4km
Afstand tot brandweerkazerne 9,4km 9,4km
Afstand tot huisartsenpost 9,9km 9,9km
Afstand tot huisartsenpraktijk 4,1km 4,1km
Afstand tot ziekenhuis 9,9km 9,9km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km - -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 1 1
Ziekenhuizen binnen 5 km - -
Ziekenhuizen binnen 10 km 0,5 0,5
Ziekenhuizen binnen 20 km 2 2

Kinderopvang Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Afstand tot buitenschoolse opvang 0,5km 0,5km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,5km 0,5km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 1 1
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 1,1 1,1
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 3 3
Kinderdagverblijven binnen 1 km 1 1
Kinderdagverblijven binnen 3 km 1,1 1,1
Kinderdagverblijven binnen 5 km 3 3

Detailhandel Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Afstand tot grote supermarkt 3,7km 3,7km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 0,5km 0,5km
Afstand tot warenhuis 8,4km 8,4km
Grote supermarkten binnen 1 km - -
Grote supermarkten binnen 3 km - -
Grote supermarkten binnen 5 km 1 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km 1 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 1,1 1,1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 4 4
Warenhuizen binnen 10 km 1,8 1,8
Warenhuizen binnen 20 km 7 7
Warenhuis binnen 5 km - -

Bedrijfsvestigingen Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Bedrijfsvestigingen totaal 80 80
A landbouw bosbouw en visserij - -
B-F nijverheid en energie 25 25
G+I handel en horeca 20 20
H+J vervoer informatie en communicatie 5 5
K-L financiële diensten onroerend goed 5 5
M-N zakelijke dienstverlening 15 15
R-U cultuur recreatie overige diensten 5 5

Horeca Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Afstand tot café 3,8km 3,8km
Afstand tot cafetaria 6,5km 6,5km
Afstand tot hotel 7,4km 7,4km
Afstand tot restaurant 0,2km 0,2km
Cafés binnen 1 km - -
Cafés binnen 3 km - -
Cafés binnen 5 km 1 1
Cafetaria's binnen 1 km - -
Cafetaria's binnen 3 km - -
Cafetaria's binnen 5 km - -
Hotels binnen 5 km - -
Hotels binnen 10 km 3,7 3,7
Hotels binnen 20 km 29 29
Restaurants binnen 1 km 2,9 2,9
Restaurants binnen 3 km 3 3
Restaurants binnen 5 km 4 4

Criminaliteit Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Totaal diefstal 3 3
Fietsendiefstal - -
Diefstal overige vervoermiddelen - -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 3 3
Totaal diefstal uit schuur - -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - -
Overige diefstal inbraak - -
Totaal vernieling 5 5
Vernieling aan auto 1 1
Overige vernieling 4 4
Totaal vernieling tegen openbare orde 5 5
Vernieling misdrijf tegen openbare orde 6 6
Overige vernieling tegen openbare orde - -
Totaal vermogen vernieling en geweld 13 13
Totaal vermogensmisdrijven 6 6
Overige vermogensmisdrijven 2 2
Totaal gewelds en seksuele misdrijven - -
Gewelds en seksuele misdrijven - -
Overige gewelds en seksuele misdrijven - -
Bedreiging en stalking - -
Mishandeling - -
Zakkenrollerij straatroof en beroving - -

Verkeer vervoer Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 4,5km 4,5km
Afstand tot treinstations 9,7km 9,7km
Afstand tot belangrijk overstapstation 11,3km 11,3km

Motorvoertuigen Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Motorfietsen 45 45
Personenauto's totaal 455 455
Personenauto's benzine (brandstof) 335 335
Personenauto's overige (brandstof) 125 125
Personenauto's per huishouden 1,2 1,2
Personenauto's per km2 960 960

Recreatie Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Afstand tot attractie 10,4km 10,4km
Afstand tot bioscoop 11,8km 11,8km
Afstand tot kunstijsbaan 14,1km 14,1km
Afstand tot sauna 10,4km 10,4km
Afstand tot zonnebank 11km 11km
Afstand tot zwembad 10,7km 10,7km
Attracties binnen 10 km - -
Attracties binnen 20 km 8 8
Attracties binnen 50 km 20,8 20,8
Bioscopen binnen 5 km - -
Bioscopen binnen 10 km - -
Bioscopen binnen 20 km 3 3

Sociale zekerheid Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Inwoners vanaf 15 jaar 690 690
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 540 540
Inwoners vanaf de AOW uitkering 140 140
AOW uitkering 140 140
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 20 20
Bijstandsuitkering 10 10
Werkloosheidsuitkering 10 10

Energie Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Gemiddeld gasverbruik 1.440m3 1.440m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.630kwh 2.630kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.120kwh 2.120kwh
Huurwoning gasverbruik 1.250m3 1.250m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 2.890kwh 2.890kwh
Eigen woning gasverbruik 1.530m3 1.530m3
Appartment elektriciteitsverbruik - -
Appartment gasverbruik - -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 2.450kwh 2.450kwh
Tussenwoning gasverbruik 1.210m3 1.210m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 2.680kwh 2.680kwh
Hoekwoning gasverbruik 1.440m3 1.440m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.470kwh 2.470kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.300m3 1.300m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 2.880kwh 2.880kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.720m3 1.720m3

Zonnestroom Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Aantal installaties bij woningen 47 47
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 152 152

Stedelijkheid Warten

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Warten
Dorpen Zuid Oost
Warten
Mate van stedelijkheid 5 5
Omgevingsadressendichtheid 138 138

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling