Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Warten waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Warten

Warten is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 900 inwoners en daarmee de 1539 grootste stad van Nederland. Het heeft 400 huishoudens met een gemiddelde waarde van €165.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.027.


Inwoners 900


Aantal huishoudens 400


Gemiddelde woningwaarde €165.000


Grootste bedrijfstak Handel en horeca

Plattegrond Warten

Huishoudens Warten

Warten heeft in totaal 900 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €165.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 125


Huishoudens zonder kinderen 135


Huishoudens met kinderen 135


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,27


Woning voorraad 401


Gemiddelde woningwaarde €165.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Warten

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 4,18km


Afstand tot grote supermarkt 3,79km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,69km


Afstand tot school 0,50km


Scholen binnen 3 km 0,99

Andere plaatsen in de regio Warten

Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Augustinusga, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Drachten, Drachten Azeven, Drachtstercompagnie, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Harkema, Haskerdijken, Hempens, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Houtigehage, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Koarnjum, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kortehemmen, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Olterterp, Opeinde, Opende, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reduzum, Rien, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Snikzwaag, Spannum, Stiens, Sumar, Surhuisterveen, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tjalleberd, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Ureterp, Veenklooster, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westergeest, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch

Woningen recent verkocht in Warten

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Warten? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Warten

Huizenmarkt Warten

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Warten? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Warten.

Woningmarkt Warten

112 Warten

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Warten welke zijn binnengekomen via p2000 Warten.

Ongeval met letsel in Warten
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 warten n31 re - waldwei 57,0
5 dagen, 18 uur geleden

Ongeval met letsel in Warten
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 warten n31 re - waldwei 56,4
op 26-02-24

Ongeval met letsel in Warten
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 warten n31 re - waldwei 59,6
op 26-02-24

Ongeval met letsel in Warten
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 warten n31 re - waldwei 59,1
op 26-02-24

Voertuigbrand op Midsbuorren in Warten
p 1 bnn-04 br wegvervoer auto midsbuorren warten 026331
op 17-11-23

Actuele 112 meldingen Warten

Aantal inwoners Warten

Warten heeft in totaal 900 inwoners en is daarmee de 1539 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Warten


Mannen 460


Vrouwen 435


Ongehuwd 440


Gehuwd 355


Gescheiden 60


Geboorte totaal 5

Waardebepaling Warten

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Warten? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Warten.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Warten

In de omgeving van Warten zijn 30 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.027 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.500


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.027

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 15


B-F nijverheid en energie 20


G+I handel en horeca 30


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed 5


M-N zakelijke dienstverlening 20


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Warten

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Warten? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Warten op Funda.

Koopwoningen Warten

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling