Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Warstiens waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Warstiens

Warstiens is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 30 inwoners en daarmee de 2460 grootste stad van Nederland. Het heeft 10 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65, 65+. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0.


Inwoners 30


Aantal huishoudens 10


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Warstiens

Huishoudens Warstiens

Warstiens heeft in totaal 30 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens -


Huishoudens zonder kinderen 5


Huishoudens met kinderen 5


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,80


Woning voorraad 12


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Warstiens

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 4,20km


Afstand tot grote supermarkt 3,80km


Afstand tot kinderdagverblijf 2,50km


Afstand tot school 2,50km


Scholen binnen 3 km 0,90

Straten in Warstiens

Warstiens heeft in totaal 2 straten.


Buorren Oeble-om-wei

Andere plaatsen in de regio Warstiens

Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Drachten, Drachten Azeven, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Ginnum, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Harkema, Haskerdijken, Hegebeintum, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Houtigehage, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Koarnjum, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kortehemmen, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Loënga, Luinjeberd, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Olterterp, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Reitsum, Rien, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Spannum, St Annaparochie, Stiens, Sumar, Surhuisterveen, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalleberd, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Warstiens

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Warstiens? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Warstiens

Huizenmarkt Warstiens

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Warstiens? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Warstiens.

Woningmarkt Warstiens

112 Warstiens

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Warstiens welke zijn binnengekomen via p2000 Warstiens.

Assistentie bij reanimatie in Warstiens
p 1 bnn-01 reanimatie n31 li - waldwei warstiens 027033
op 29-10-22

Actuele 112 meldingen Warstiens

Aantal inwoners Warstiens

Warstiens heeft in totaal 30 inwoners en is daarmee de 2460 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Warstiens


Mannen 20


Vrouwen 10


Ongehuwd 15


Gehuwd 15


Gescheiden -


Geboorte totaal -

Waardebepaling Warstiens

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Warstiens? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Warstiens.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Warstiens

In de omgeving van Warstiens zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-


Gemiddeld inkomen per inwoner €-

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Warstiens

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Warstiens? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Warstiens op Funda.

Koopwoningen Warstiens

Buurtgegevens Warstiens

Oppervlakte Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Oppervlakte totaal 271
Oppervlakte land 259
Oppervlakte water 11

Bevolking Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Aantal inwoners 30
Vrouwen 10
Mannen 20
Ongehuwd 15
Gehuwd 15
Verweduwd -
Gescheiden -
Bevolkingsdichtheid 12
Huishoudens totaal 10
Huishoudens met kinderen 5
Huishoudens zonder kinderen 5
Eenpersoonshuishoudens -
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,3
Leeftijd 0 - 15 jaar 5
Leeftijd 15 - 25 jaar -
Leeftijd 25 - 45 jaar 5
Leeftijd 45 - 65 jaar 5
Leeftijd 65+ 5
Geboorte totaal -
Geboorte relatief -
Sterfte totaal -
Sterfte relatief -
Westerse inwoners -
Niet-westerse inwoners -
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners -

Inkomen Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Aantal inkomensontvangers -
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum -
Huishoudens met een laag inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -

Wonen Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Gemiddelde woningwaarde -
Bouwjaar vanaf 2000 -
Bouwjaar voor 2000 -
Huurwoningen totaal -
Koopwoningen -
Percentage bewoond -
Percentage eengezinswoning -
Percentage meergezinswoning -
Percentage onbewoond -
In bezit woningcorporatie -
In bezit overige verhuurders -
Eigendom onbekend -

Gezondheid Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Afstand tot apotheek 7,6km
Afstand tot brandweerkazerne 9,3km
Afstand tot huisartsenpost 9,8km
Afstand tot huisartsenpraktijk 4km
Afstand tot ziekenhuis 9,8km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 0,6
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 0,6
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km 0,6
Ziekenhuizen binnen 20 km 1

Kinderopvang Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Afstand tot buitenschoolse opvang 2,4km
Afstand tot kinderdagverblijf 2,4km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 1,3
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 1,6
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 1,3
Kinderdagverblijven binnen 5 km 1,6

Detailhandel Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Afstand tot grote supermarkt 3,7km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 2,4km
Afstand tot warenhuis 8,3km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km 0,6
Grote supermarkten binnen 5 km 0,6
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 2,1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 2,3
Warenhuizen binnen 10 km 1,3
Warenhuizen binnen 20 km 5,6
Warenhuis binnen 5 km -

Bedrijfsvestigingen Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Bedrijfsvestigingen totaal 5
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -

Horeca Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Afstand tot café 3,7km
Afstand tot cafetaria 7,5km
Afstand tot hotel 7,3km
Afstand tot restaurant 2,3km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km 0,6
Cafés binnen 5 km 0,6
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km -
Cafetaria's binnen 5 km -
Hotels binnen 5 km -
Hotels binnen 10 km 6,5
Hotels binnen 20 km 25
Restaurants binnen 1 km -
Restaurants binnen 3 km 0,9
Restaurants binnen 5 km 1,7

Criminaliteit Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Totaal diefstal 4
Fietsendiefstal 1
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 1
Totaal diefstal uit schuur -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak 1
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 32
Totaal vermogensmisdrijven 32
Overige vermogensmisdrijven -
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving 1

Verkeer vervoer Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 5,5km
Afstand tot treinstations 10,6km
Afstand tot belangrijk overstapstation 11,2km

Motorvoertuigen Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Motorfietsen -
Personenauto's totaal 15
Personenauto's benzine (brandstof) 5
Personenauto's overige (brandstof) 10
Personenauto's per huishouden -
Personenauto's per km2 -

Recreatie Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Afstand tot attractie 11,3km
Afstand tot bioscoop 11,7km
Afstand tot kunstijsbaan 14km
Afstand tot sauna 14,8km
Afstand tot zonnebank 10,9km
Afstand tot zwembad 11,5km
Attracties binnen 10 km -
Attracties binnen 20 km 5,3
Attracties binnen 50 km 19
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km -
Bioscopen binnen 20 km 2

Sociale zekerheid Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Inwoners vanaf 15 jaar 30
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 20
Inwoners vanaf de AOW uitkering 10
AOW uitkering -
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Gemiddeld gasverbruik 1.940m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.070kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik -
Huurwoning gasverbruik -
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.300kwh
Eigen woning gasverbruik 1.940m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik -
Tussenwoning gasverbruik -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik -
Hoekwoning gasverbruik -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik -
Twee-onder-een-kap gasverbruik -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.070kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.940m3

Zonnestroom Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Aantal installaties bij woningen 4
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 16

Stedelijkheid Warstiens

  Dorpen Zuid Oost
Warstiens
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 6

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling