Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Warstiens waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Warstiens

Warstiens is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 30 inwoners en daarmee de 2460 grootste stad van Nederland. Het heeft 10 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65, 65+. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0.


Inwoners 30


Aantal huishoudens 10


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Warstiens

Huishoudens Warstiens

Warstiens heeft in totaal 30 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens -


Huishoudens zonder kinderen 5


Huishoudens met kinderen 5


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,80


Woning voorraad 12


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Warstiens

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 4,20km


Afstand tot grote supermarkt 3,80km


Afstand tot kinderdagverblijf 2,50km


Afstand tot school 2,50km


Scholen binnen 3 km 0,90

Straten in Warstiens

Warstiens heeft in totaal 2 straten.


Buorren Oeble-om-wei

Andere plaatsen in de regio Warstiens

Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Drachten, Drachten Azeven, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Ginnum, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Harkema, Haskerdijken, Hegebeintum, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Houtigehage, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Koarnjum, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kortehemmen, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Loënga, Luinjeberd, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Olterterp, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Reitsum, Rien, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Spannum, St Annaparochie, Stiens, Sumar, Surhuisterveen, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalleberd, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Warstiens

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Warstiens? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Warstiens

Huizenmarkt Warstiens

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Warstiens? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Warstiens.

Woningmarkt Warstiens

112 Warstiens

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Warstiens welke zijn binnengekomen via p2000 Warstiens.

Voertuig te water in Warstiens
ongeval/wegvervoer/voertuig te water prio 1 warstiens n31 re - waldwei 56,0
op 02-11-23

Voertuigbrand in Warstiens
p 1 bnn-01 br wegvervoer auto n31 re - waldwei 56,1 warstiens 026131
op 15-07-23

Ongeval met letsel in Warstiens
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 warstiens n31 li - waldwei 56,0
op 03-06-23

Ongeval met letsel in Warstiens
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 warstiens n31 li - waldwei 55,9
op 03-06-23

Assistentie bij reanimatie in Warstiens
p 1 bnn-01 reanimatie n31 li - waldwei warstiens 027033
op 29-10-22

Actuele 112 meldingen Warstiens

Aantal inwoners Warstiens

Warstiens heeft in totaal 30 inwoners en is daarmee de 2460 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Warstiens


Mannen 20


Vrouwen 10


Ongehuwd 15


Gehuwd 15


Gescheiden -


Geboorte totaal -

Waardebepaling Warstiens

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Warstiens? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Warstiens.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Warstiens

In de omgeving van Warstiens zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-


Gemiddeld inkomen per inwoner €-

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Warstiens

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Warstiens? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Warstiens op Funda.

Koopwoningen Warstiens

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling