Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Goutum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Goutum

Goutum is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 3.275 inwoners en daarmee de 766 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.275 huishoudens met een gemiddelde waarde van €267.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.900.


Inwoners 3.275


Aantal huishoudens 1.275


Gemiddelde woningwaarde €267.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Goutum

Huishoudens Goutum

Goutum heeft in totaal 3.275 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €267.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 245


Huishoudens zonder kinderen 465


Huishoudens met kinderen 565


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,60


Woning voorraad 1.246


Gemiddelde woningwaarde €267.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Goutum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 1,90km


Afstand tot grote supermarkt 1,10km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,80km


Afstand tot school 0,80km


Scholen binnen 3 km 6,70

Andere plaatsen in de regio Goutum

Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Boornbergum, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Burgwerd, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Firdgum, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Ginnum, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hartwerd, Hegebeintum, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Klooster Lidlum, Koarnjum, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Loënga, Lollum, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Reitsum, Ried, Rien, Rinsumageast, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Waaksens, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhoek, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Goutum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Goutum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Goutum

Huizenmarkt Goutum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Goutum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Goutum.

Woningmarkt Goutum

112 Goutum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Goutum welke zijn binnengekomen via p2000 Goutum.

Automatisch brandalarm (handmelder) op Hoyteslân in Goutum
p 1 bnn-01 oms handmelder jabikshof gebouw zuid hoyteslan goutum 026131
22 uur, 22 minuten geleden

Ongeval met letsel op Blankendalwei in Scharnegoutum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 scharnegoutum n354 - blankendalwei,8
2 dagen, 23 uur geleden

Ongeval met letsel op Brédyk in Goutum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 goutum mcdonald's bredyk
1 week, 6 dagen geleden

Brandweer met spoed voor ongeval met letsel
p 1 bnn-05 hv spoor letsel leeuwarden - grouw-irnsum goutum 026193 026131
2 weken, 5 dagen geleden

Ongeval met letsel op Blankendalwei in Scharnegoutum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 scharnegoutum n354 re - blankendalwei
3 weken, 5 dagen geleden

Actuele 112 meldingen Goutum

Aantal inwoners Goutum

Goutum heeft in totaal 3.275 inwoners en is daarmee de 766 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Goutum


Mannen 1.615


Vrouwen 1.660


Ongehuwd 1.480


Gehuwd 1.525


Gescheiden 165


Geboorte totaal 50

Waardebepaling Goutum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Goutum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Goutum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Goutum

In de omgeving van Goutum zijn 85 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.900 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.000


Gemiddeld inkomen per inwoner €28.900

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie 15


G+I handel en horeca 35


H+J vervoer informatie en communicatie 10


K-L financiële diensten onroerend goed 30


M-N zakelijke dienstverlening 85


R-U cultuur recreatie overige diensten 30

Funda Goutum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Goutum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Goutum op Funda.

Koopwoningen Goutum

Buurtgegevens Goutum

Oppervlakte Goutum

  Goutum
Goutum
Oppervlakte totaal 151
Oppervlakte land 140
Oppervlakte water 11

Bevolking Goutum

  Goutum
Goutum
Aantal inwoners 3.310
Vrouwen 1.670
Mannen 1.640
Ongehuwd 1.505
Gehuwd 1.510
Verweduwd 110
Gescheiden 180
Bevolkingsdichtheid 2.358
Huishoudens totaal 1.280
Huishoudens met kinderen 580
Huishoudens zonder kinderen 455
Eenpersoonshuishoudens 240
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,6
Leeftijd 0 - 15 jaar 675
Leeftijd 15 - 25 jaar 345
Leeftijd 25 - 45 jaar 710
Leeftijd 45 - 65 jaar 905
Leeftijd 65+ 670
Geboorte totaal 35
Geboorte relatief 11%
Sterfte totaal 20
Sterfte relatief 6%
Westerse inwoners 180
Niet-westerse inwoners 80
Migranten uit Marokko 5
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba 5
Migranten uit Suriname 20
Migranten uit Turkije 5
Overige gemigreerde inwoners 35

Inkomen Goutum

  Goutum
Goutum
Aantal inkomensontvangers 2.500
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 1,6%
Huishoudens met een laag inkomen 1,7%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 31,2%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 26,6%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 15,3%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 31,5%

Wonen Goutum

  Goutum
Goutum
Gemiddelde woningwaarde €288k
Bouwjaar vanaf 2000 31%
Bouwjaar voor 2000 69%
Huurwoningen totaal 8
Koopwoningen 92%
Percentage bewoond 98%
Percentage eengezinswoning 99%
Percentage meergezinswoning 1%
Percentage onbewoond 2%
In bezit woningcorporatie 5%
In bezit overige verhuurders 2%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Goutum

  Goutum
Goutum
Afstand tot apotheek 2km
Afstand tot brandweerkazerne 2,8km
Afstand tot huisartsenpost 2,7km
Afstand tot huisartsenpraktijk 2,8km
Afstand tot ziekenhuis 2,7km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 3,4
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 16,3
Ziekenhuizen binnen 5 km 1
Ziekenhuizen binnen 10 km 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 1

Kinderopvang Goutum

  Goutum
Goutum
Afstand tot buitenschoolse opvang 0,7km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,7km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 2,1
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 10,6
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 30
Kinderdagverblijven binnen 1 km 1,8
Kinderdagverblijven binnen 3 km 10,8
Kinderdagverblijven binnen 5 km 32,2

Detailhandel Goutum

  Goutum
Goutum
Afstand tot grote supermarkt 1,1km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 1,8km
Afstand tot warenhuis 1,8km
Grote supermarkten binnen 1 km 0,3
Grote supermarkten binnen 3 km 6,1
Grote supermarkten binnen 5 km 23,7
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 9,6
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 74,6
Warenhuizen binnen 10 km 3
Warenhuizen binnen 20 km 7
Warenhuis binnen 5 km 2

Bedrijfsvestigingen Goutum

  Goutum
Goutum
Bedrijfsvestigingen totaal 205
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie 15
G+I handel en horeca 35
H+J vervoer informatie en communicatie 5
K-L financiële diensten onroerend goed 25
M-N zakelijke dienstverlening 90
R-U cultuur recreatie overige diensten 30

Horeca Goutum

  Goutum
Goutum
Afstand tot café 2,4km
Afstand tot cafetaria 0,8km
Afstand tot hotel 1,1km
Afstand tot restaurant 2,7km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km 1,6
Cafés binnen 5 km 61,7
Cafetaria's binnen 1 km 0,6
Cafetaria's binnen 3 km 6,6
Cafetaria's binnen 5 km 68
Hotels binnen 5 km 10,8
Hotels binnen 10 km 14
Hotels binnen 20 km 26,7
Restaurants binnen 1 km -
Restaurants binnen 3 km 4,3
Restaurants binnen 5 km 122,9

Criminaliteit Goutum

  Goutum
Goutum
Totaal diefstal 15
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen 1
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 2
Totaal diefstal uit schuur 3
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak 4
Totaal vernieling 4
Vernieling aan auto 1
Overige vernieling 3
Totaal vernieling tegen openbare orde 5
Vernieling misdrijf tegen openbare orde 1
Overige vernieling tegen openbare orde 1
Totaal vermogen vernieling en geweld 11
Totaal vermogensmisdrijven 7
Overige vermogensmisdrijven 8
Totaal gewelds en seksuele misdrijven 6
Gewelds en seksuele misdrijven 2
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking 2
Mishandeling 4
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Goutum

  Goutum
Goutum
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 2,4km
Afstand tot treinstations 3,4km
Afstand tot belangrijk overstapstation 3,4km

Motorvoertuigen Goutum

  Goutum
Goutum
Motorfietsen 115
Personenauto's totaal 1.620
Personenauto's benzine (brandstof) 1.255
Personenauto's overige (brandstof) 365
Personenauto's per huishouden 1,3
Personenauto's per km2 1.155

Recreatie Goutum

  Goutum
Goutum
Afstand tot attractie 4,1km
Afstand tot bioscoop 4km
Afstand tot kunstijsbaan 6,2km
Afstand tot sauna 13,5km
Afstand tot zonnebank 3,2km
Afstand tot zwembad 5,2km
Attracties binnen 10 km 2,7
Attracties binnen 20 km 6,1
Attracties binnen 50 km 18,1
Bioscopen binnen 5 km 2
Bioscopen binnen 10 km 2
Bioscopen binnen 20 km 2

Sociale zekerheid Goutum

  Goutum
Goutum
Inwoners vanaf 15 jaar 2.610
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 2.030
Inwoners vanaf de AOW uitkering 580
AOW uitkering 590
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 60
Bijstandsuitkering 10
Werkloosheidsuitkering 50

Energie Goutum

  Goutum
Goutum
Gemiddeld gasverbruik 1.280m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.850kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.200kwh
Huurwoning gasverbruik 1.290m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 2.930kwh
Eigen woning gasverbruik 1.300m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 2.570kwh
Tussenwoning gasverbruik 1.020m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 2.660kwh
Hoekwoning gasverbruik 870m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.940kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.300m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.330kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.870m3

Zonnestroom Goutum

  Goutum
Goutum
Aantal installaties bij woningen 325
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 1.110

Stedelijkheid Goutum

  Goutum
Goutum
Mate van stedelijkheid 4
Omgevingsadressendichtheid 850

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling