Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Wergea waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Wergea

Wergea is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 1.795 inwoners en daarmee de 1085 grootste stad van Nederland. Het heeft 780 huishoudens met een gemiddelde waarde van €179.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.396.


Inwoners 1.795


Aantal huishoudens 780


Gemiddelde woningwaarde €179.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Wergea

Huishoudens Wergea

Wergea heeft in totaal 1.795 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €179.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 245


Huishoudens zonder kinderen 240


Huishoudens met kinderen 295


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,33


Woning voorraad 753


Gemiddelde woningwaarde €179.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Wergea

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 0,70km


Afstand tot grote supermarkt 0,60km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,59km


Afstand tot school 0,69km


Scholen binnen 3 km 1,01

Andere plaatsen in de regio Wergea

Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Drachten, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Harkema, Haskerdijken, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Koarnjum, Kootstertille, Kortehemmen, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Olterterp, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Wergea

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Wergea? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Wergea

Huizenmarkt Wergea

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Wergea? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Wergea.

Woningmarkt Wergea

112 Wergea

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Wergea welke zijn binnengekomen via p2000 Wergea.

Ongeval met letsel op Keardok in Wergea
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 wergea keardok
3 weken, 6 dagen geleden

Traumaheli naar Wergea
a1 ovdg wergea
op 08-08-23

Gaslek op H.J. Kooistrawei in Wergea
p 1 bnn-01 hv overig gaslekkage buiten meting woning h.j. kooistrawei wergea 026193 026131
op 26-04-23

Ongeval met letsel op Nieuwe Weg in Wergea
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 wergea nieuwe weg gele eker
op 21-04-23

Woningbrand op Leechlân in Wergea
p 1 bnn-02 br woning leechlan wergea 026193 026331 026131
op 16-04-23

Actuele 112 meldingen Wergea

Aantal inwoners Wergea

Wergea heeft in totaal 1.795 inwoners en is daarmee de 1085 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Wergea


Mannen 890


Vrouwen 905


Ongehuwd 865


Gehuwd 705


Gescheiden 145


Geboorte totaal 15

Waardebepaling Wergea

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Wergea? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Wergea.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Wergea

In de omgeving van Wergea zijn 35 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.396 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.500


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.396

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 25


B-F nijverheid en energie 20


G+I handel en horeca 25


H+J vervoer informatie en communicatie 15


K-L financiële diensten onroerend goed 5


M-N zakelijke dienstverlening 35


R-U cultuur recreatie overige diensten 30

Funda Wergea

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Wergea? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Wergea op Funda.

Koopwoningen Wergea

Buurtgegevens Wergea

Oppervlakte Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Oppervlakte totaal 1.174 127
Oppervlakte land 1.149 116
Oppervlakte water 25 11

Bevolking Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Aantal inwoners 125 1.705
Vrouwen 55 870
Mannen 70 830
Ongehuwd 60 840
Gehuwd 55 670
Verweduwd - 65
Gescheiden 5 125
Bevolkingsdichtheid 11 1.470
Huishoudens totaal 45 755
Huishoudens met kinderen 20 270
Huishoudens zonder kinderen 15 245
Eenpersoonshuishoudens 10 235
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,8 2,3
Leeftijd 0 - 15 jaar 20 285
Leeftijd 15 - 25 jaar 25 195
Leeftijd 25 - 45 jaar 25 400
Leeftijd 45 - 65 jaar 40 475
Leeftijd 65+ 15 345
Geboorte totaal - 15
Geboorte relatief 8% 8%
Sterfte totaal - 10
Sterfte relatief 16% 7%
Westerse inwoners 10 60
Niet-westerse inwoners - 45
Migranten uit Marokko - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - 10
Migranten uit Suriname - 5
Migranten uit Turkije - -
Overige gemigreerde inwoners - 30

Inkomen Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Aantal inkomensontvangers 100 1.300
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum - 4,9%
Huishoudens met een laag inkomen - 6,9%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 15,7%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 16,5%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 38,9%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 39,5%

Wonen Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Gemiddelde woningwaarde €465k €193k
Bouwjaar vanaf 2000 14% 18%
Bouwjaar voor 2000 86% 82%
Huurwoningen totaal 14 33
Koopwoningen 84% 67%
Percentage bewoond 95% 96%
Percentage eengezinswoning 100% 95%
Percentage meergezinswoning - 5%
Percentage onbewoond 5% 4%
In bezit woningcorporatie - 30%
In bezit overige verhuurders 14% 3%
Eigendom onbekend 3% -

Gezondheid Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Afstand tot apotheek 5,6km 4,9km
Afstand tot brandweerkazerne 6,5km 5,9km
Afstand tot huisartsenpost 7km 6,3km
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,9km 0,6km
Afstand tot ziekenhuis 7km 6,3km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km 0,1 0,9
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 1 1
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 1,6 1
Ziekenhuizen binnen 5 km 0,1 -
Ziekenhuizen binnen 10 km 1 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 1 1

Kinderopvang Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Afstand tot buitenschoolse opvang 1,7km 0,5km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,7km 0,5km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 0,3 1,8
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 2,3 2
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 5,8 7,1
Kinderdagverblijven binnen 1 km 0,3 2
Kinderdagverblijven binnen 3 km 2,2 2
Kinderdagverblijven binnen 5 km 5,7 6,3

Detailhandel Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Afstand tot grote supermarkt 1,8km 0,5km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 1,6km 0,4km
Afstand tot warenhuis 5,5km 4,8km
Grote supermarkten binnen 1 km 0,2 1
Grote supermarkten binnen 3 km 1,1 1
Grote supermarkten binnen 5 km 2,6 3,2
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km 0,4 2,9
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 2,8 3
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 4,8 4,7
Warenhuizen binnen 10 km 2,7 3,3
Warenhuizen binnen 20 km 6,2 6
Warenhuis binnen 5 km 0,2 0,7

Bedrijfsvestigingen Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Bedrijfsvestigingen totaal 30 140
A landbouw bosbouw en visserij 20 5
B-F nijverheid en energie - 25
G+I handel en horeca 5 25
H+J vervoer informatie en communicatie - 15
K-L financiële diensten onroerend goed - 5
M-N zakelijke dienstverlening - 35
R-U cultuur recreatie overige diensten - 25

Horeca Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Afstand tot café 1,8km 0,5km
Afstand tot cafetaria 5,4km 4,8km
Afstand tot hotel 4,6km 3,9km
Afstand tot restaurant 1,6km 0,5km
Cafés binnen 1 km 0,2 1
Cafés binnen 3 km 0,9 1
Cafés binnen 5 km 1,2 1
Cafetaria's binnen 1 km - -
Cafetaria's binnen 3 km 0,1 -
Cafetaria's binnen 5 km 1 1,1
Hotels binnen 5 km 0,9 1
Hotels binnen 10 km 12,7 14,7
Hotels binnen 20 km 27,1 27,7
Restaurants binnen 1 km 0,2 1
Restaurants binnen 3 km 1,2 1,3
Restaurants binnen 5 km 3,6 5

Criminaliteit Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Totaal diefstal 4 5
Fietsendiefstal 1 -
Diefstal overige vervoermiddelen - 1
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 1 -
Totaal diefstal uit schuur - 1
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - 1
Overige diefstal inbraak 1 2
Totaal vernieling - 2
Vernieling aan auto - 2
Overige vernieling - -
Totaal vernieling tegen openbare orde - 2
Vernieling misdrijf tegen openbare orde - 1
Overige vernieling tegen openbare orde - -
Totaal vermogen vernieling en geweld 32 13
Totaal vermogensmisdrijven 32 7
Overige vermogensmisdrijven - 6
Totaal gewelds en seksuele misdrijven - 7
Gewelds en seksuele misdrijven - 4
Overige gewelds en seksuele misdrijven - 3
Bedreiging en stalking - 1
Mishandeling - 3
Zakkenrollerij straatroof en beroving 1 -

Verkeer vervoer Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 3,5km 2,8km
Afstand tot treinstations 8,1km 7,8km
Afstand tot belangrijk overstapstation 8,4km 7,8km

Motorvoertuigen Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Motorfietsen 10 75
Personenauto's totaal 55 920
Personenauto's benzine (brandstof) 35 705
Personenauto's overige (brandstof) 20 215
Personenauto's per huishouden - 1,3
Personenauto's per km2 - 795

Recreatie Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Afstand tot attractie 9,1km 8,4km
Afstand tot bioscoop 8,9km 8,3km
Afstand tot kunstijsbaan 11,2km 10,6km
Afstand tot sauna 15,3km 14,3km
Afstand tot zonnebank 8,1km 7,5km
Afstand tot zwembad 9,3km 8,6km
Attracties binnen 10 km 1,3 2
Attracties binnen 20 km 6 6
Attracties binnen 50 km 19,2 19
Bioscopen binnen 5 km - -
Bioscopen binnen 10 km 1,6 2
Bioscopen binnen 20 km 2,1 2

Sociale zekerheid Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Inwoners vanaf 15 jaar 110 1.390
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 90 1.090
Inwoners vanaf de AOW uitkering 20 300
AOW uitkering 20 310
Arbeidsongeschiktheidsuitkering - 40
Bijstandsuitkering - 40
Werkloosheidsuitkering - 30

Energie Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Gemiddeld gasverbruik 2.440m3 1.370m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.490kwh 2.550kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik - 2.070kwh
Huurwoning gasverbruik - 1.140m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.360kwh 2.830kwh
Eigen woning gasverbruik 2.160m3 1.500m3
Appartment elektriciteitsverbruik - 1.140kwh
Appartment gasverbruik - 960m3
Tussenwoning elektriciteitsverbruik - 2.260kwh
Tussenwoning gasverbruik - 1.160m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik - 2.200kwh
Hoekwoning gasverbruik - 1.290m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik - 2.550kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik - 1.340m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.490kwh 3.250kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.440m3 1.720m3

Zonnestroom Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Aantal installaties bij woningen 5 120
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 18 397

Stedelijkheid Wergea

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wergea
Dorpen Zuid Oost
Wergea
Mate van stedelijkheid 5 5
Omgevingsadressendichtheid 97 261

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling