Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Wergea waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Wergea

Wergea is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 1.795 inwoners en daarmee de 1085 grootste stad van Nederland. Het heeft 780 huishoudens met een gemiddelde waarde van €179.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.396.


Inwoners 1.795


Aantal huishoudens 780


Gemiddelde woningwaarde €179.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Wergea

Huishoudens Wergea

Wergea heeft in totaal 1.795 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €179.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 245


Huishoudens zonder kinderen 240


Huishoudens met kinderen 295


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,33


Woning voorraad 753


Gemiddelde woningwaarde €179.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Wergea

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 0,70km


Afstand tot grote supermarkt 0,60km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,59km


Afstand tot school 0,69km


Scholen binnen 3 km 1,01

Andere plaatsen in de regio Wergea

Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Drachten, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Harkema, Haskerdijken, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Koarnjum, Kootstertille, Kortehemmen, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Olterterp, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Wergea

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Wergea? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Wergea

Huizenmarkt Wergea

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Wergea? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Wergea.

Woningmarkt Wergea

112 Wergea

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Wergea welke zijn binnengekomen via p2000 Wergea.

Ongeval met letsel op Wergeasterdyk in Leeuwarden
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 leeuwarden wergeasterdyk
op 15-03-24

Ongeval met letsel op Nieuwoldstrjitte in Wergea
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 wergea nieuwoldstrjitte
op 01-02-24

Gaslek op De Turfskipper in Wergea
p 1 bnn-03 ongeval gaslekkage binnen de turfskipper wergea 026193 026131
op 09-10-23

Ongeval met letsel op Keardok in Wergea
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 wergea keardok
op 06-09-23

Traumaheli naar Wergea
a1 ovdg wergea
op 08-08-23

Actuele 112 meldingen Wergea

Aantal inwoners Wergea

Wergea heeft in totaal 1.795 inwoners en is daarmee de 1085 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Wergea


Mannen 890


Vrouwen 905


Ongehuwd 865


Gehuwd 705


Gescheiden 145


Geboorte totaal 15

Waardebepaling Wergea

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Wergea? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Wergea.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Wergea

In de omgeving van Wergea zijn 35 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.396 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.500


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.396

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 25


B-F nijverheid en energie 20


G+I handel en horeca 25


H+J vervoer informatie en communicatie 15


K-L financiële diensten onroerend goed 5


M-N zakelijke dienstverlening 35


R-U cultuur recreatie overige diensten 30

Funda Wergea

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Wergea? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Wergea op Funda.

Koopwoningen Wergea

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling