Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Rien waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Rien

Rien is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 100 inwoners en daarmee de 2327 grootste stad van Nederland. Het heeft 45 huishoudens met een gemiddelde waarde van €187.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.400.


Inwoners 100


Aantal huishoudens 45


Gemiddelde woningwaarde €187.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Rien

Huishoudens Rien

Rien heeft in totaal 100 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €187.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 20


Huishoudens zonder kinderen 15


Huishoudens met kinderen 10


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,00


Woning voorraad 53


Gemiddelde woningwaarde €187.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Rien

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,40km


Afstand tot grote supermarkt 5,00km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,40km


Afstand tot school 1,00km


Scholen binnen 3 km 1,00

Straten in Rien

Rien heeft in totaal 4 straten.


Buorren De Opslach Draversdyk Molmawei

Andere plaatsen in de regio Rien

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Nes, Nieuwebrug, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Parrega, Peins, Piaam, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Skingen, Slappeterp, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Stiens, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Rien

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Rien? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Rien

Huizenmarkt Rien

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Rien? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Rien.

Woningmarkt Rien

112 Rien

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Rien welke zijn binnengekomen via p2000 Rien.

Automatisch brandalarm op Fok in Heerenveen
p 1 bnn-01 oms brandmelding huize marienbosch fok heerenveen 026432
1 week, 3 dagen geleden

Automatisch brandalarm op Fok in Heerenveen
p 1 bnn-03 oms brandmelding huize marienbosch fok heerenveen 026432
op 29-08-23

Automatisch brandalarm op Fok in Heerenveen
p 1 bnn-01 oms brandmelding huize marienbosch fok heerenveen 026432
op 07-08-23

Automatisch brandalarm (handmelder) op Dyksterbuorren in Menaam
p 1 bnn-04 oms handmelder dementievriendelijk wonen menaldum dyksterbuorren menaam 025132 025131
op 29-07-23

Automatisch brandalarm (handmelder) op Dyksterbuorren in Menaam
p 1 bnn-01 oms handmelder dementievriendelijk wonen menaldum dyksterbuorren menaam 025132
op 04-07-23

Actuele 112 meldingen Rien

Aantal inwoners Rien

Rien heeft in totaal 100 inwoners en is daarmee de 2327 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Rien


Mannen 55


Vrouwen 45


Ongehuwd 35


Gehuwd 45


Gescheiden 5


Geboorte totaal -

Waardebepaling Rien

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Rien? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Rien.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Rien

In de omgeving van Rien zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.400 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €25.800


Gemiddeld inkomen per inwoner €25.400

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Rien

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Rien? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Rien op Funda.

Koopwoningen Rien

Buurtgegevens Rien

Oppervlakte Rien

  Littenseradiel
Rien
Oppervlakte totaal 228
Oppervlakte land 224
Oppervlakte water 4

Bevolking Rien

  Littenseradiel
Rien
Aantal inwoners 100
Vrouwen 45
Mannen 55
Ongehuwd 35
Gehuwd 45
Verweduwd 5
Gescheiden 5
Bevolkingsdichtheid 44
Huishoudens totaal 45
Huishoudens met kinderen 15
Huishoudens zonder kinderen 15
Eenpersoonshuishoudens 20
Gemiddelde huishoudensgrootte 2
Leeftijd 0 - 15 jaar 10
Leeftijd 15 - 25 jaar 10
Leeftijd 25 - 45 jaar 20
Leeftijd 45 - 65 jaar 35
Leeftijd 65+ 30
Geboorte totaal -
Geboorte relatief 10%
Sterfte totaal -
Sterfte relatief -
Westerse inwoners -
Niet-westerse inwoners -
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners -

Inkomen Rien

  Littenseradiel
Rien
Aantal inkomensontvangers 100
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum -
Huishoudens met een laag inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -

Wonen Rien

  Littenseradiel
Rien
Gemiddelde woningwaarde €206k
Bouwjaar vanaf 2000 -
Bouwjaar voor 2000 100%
Huurwoningen totaal 8
Koopwoningen 92%
Percentage bewoond 89%
Percentage eengezinswoning 100%
Percentage meergezinswoning -
Percentage onbewoond 11%
In bezit woningcorporatie 4%
In bezit overige verhuurders 4%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Rien

  Littenseradiel
Rien
Afstand tot apotheek 3,4km
Afstand tot brandweerkazerne 5,9km
Afstand tot huisartsenpost 9,6km
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,4km
Afstand tot ziekenhuis 9,6km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 0,1
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 2,1
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 1,1

Kinderopvang Rien

  Littenseradiel
Rien
Afstand tot buitenschoolse opvang 4km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,4km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 2,3
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km -
Kinderdagverblijven binnen 5 km 3,5

Detailhandel Rien

  Littenseradiel
Rien
Afstand tot grote supermarkt 5km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 4,8km
Afstand tot warenhuis 8,4km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km -
Grote supermarkten binnen 5 km 0,4
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 1,4
Warenhuizen binnen 10 km 1
Warenhuizen binnen 20 km 4,1
Warenhuis binnen 5 km -

Bedrijfsvestigingen Rien

  Littenseradiel
Rien
Bedrijfsvestigingen totaal 10
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -

Horeca Rien

  Littenseradiel
Rien
Afstand tot café 3,7km
Afstand tot cafetaria 5,7km
Afstand tot hotel 8,4km
Afstand tot restaurant 3,3km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km 0,1
Cafés binnen 5 km 1
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km -
Cafetaria's binnen 5 km -
Hotels binnen 5 km -
Hotels binnen 10 km 5
Hotels binnen 20 km 32,9
Restaurants binnen 1 km -
Restaurants binnen 3 km 0,1
Restaurants binnen 5 km 1

Criminaliteit Rien

  Littenseradiel
Rien
Totaal diefstal -
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak -
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 12
Totaal vermogensmisdrijven 4
Overige vermogensmisdrijven 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven 2
Gewelds en seksuele misdrijven 8
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling 2
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Rien

  Littenseradiel
Rien
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 4,6km
Afstand tot treinstations 8,7km
Afstand tot belangrijk overstapstation 20,8km

Motorvoertuigen Rien

  Littenseradiel
Rien
Motorfietsen 5
Personenauto's totaal 50
Personenauto's benzine (brandstof) 30
Personenauto's overige (brandstof) 20
Personenauto's per huishouden -
Personenauto's per km2 -

Recreatie Rien

  Littenseradiel
Rien
Afstand tot attractie 9,6km
Afstand tot bioscoop 8,6km
Afstand tot kunstijsbaan 19,6km
Afstand tot sauna 16,5km
Afstand tot zonnebank 20,6km
Afstand tot zwembad 7,9km
Attracties binnen 10 km 1
Attracties binnen 20 km 5
Attracties binnen 50 km 16
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km 1
Bioscopen binnen 20 km 1

Sociale zekerheid Rien

  Littenseradiel
Rien
Inwoners vanaf 15 jaar 90
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 60
Inwoners vanaf de AOW uitkering 20
AOW uitkering 30
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Rien

  Littenseradiel
Rien
Gemiddeld gasverbruik 1.580m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.930kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik -
Huurwoning gasverbruik -
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.060kwh
Eigen woning gasverbruik 1.600m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik -
Tussenwoning gasverbruik -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik -
Hoekwoning gasverbruik -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.270kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.490m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.140kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.600m3

Zonnestroom Rien

  Littenseradiel
Rien
Aantal installaties bij woningen 6
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 28

Stedelijkheid Rien

  Littenseradiel
Rien
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 24

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling