Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Sibrandabuorren waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Sibrandabuorren

Sibrandabuorren is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 365 inwoners en daarmee de 1966 grootste stad van Nederland. Het heeft 155 huishoudens met een gemiddelde waarde van €212.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.500.


Inwoners 365


Aantal huishoudens 155


Gemiddelde woningwaarde €212.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Sibrandabuorren

Huishoudens Sibrandabuorren

Sibrandabuorren heeft in totaal 365 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €212.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 45


Huishoudens zonder kinderen 60


Huishoudens met kinderen 50


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30


Woning voorraad 150


Gemiddelde woningwaarde €212.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Sibrandabuorren

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 0,40km


Afstand tot grote supermarkt 3,70km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,00km


Afstand tot school 1,00km


Scholen binnen 3 km 1,00

Andere plaatsen in de regio Sibrandabuorren

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Doniaga, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Follega, Folsgare, Franeker, Friens, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijehaske, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oldeouwer, Oosthem, Oppenhuizen, Oudehaske, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Peins, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rohel, Rotsterhaule, Rottum, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slappeterp, Sloten, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Sibrandabuorren

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Sibrandabuorren? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Sibrandabuorren

Huizenmarkt Sibrandabuorren

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Sibrandabuorren? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Sibrandabuorren.

Woningmarkt Sibrandabuorren

112 Sibrandabuorren

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Sibrandabuorren welke zijn binnengekomen via p2000 Sibrandabuorren.

Traumaheli naar Sibrandabuorren
a1 sibrandabuorren
op 11-10-23

Assistentie ambulance voor afhijsen patiënt op Tinkelenbergstrjitte in Sibrandabuorren
p 1 bnn-03 ass. ambu afhijsen tinkelenbergstrjitte sibrandabuorren 025751 026331
op 14-05-22

Actuele 112 meldingen Sibrandabuorren

Aantal inwoners Sibrandabuorren

Sibrandabuorren heeft in totaal 365 inwoners en is daarmee de 1966 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Sibrandabuorren


Mannen 200


Vrouwen 165


Ongehuwd 165


Gehuwd 165


Gescheiden 15


Geboorte totaal -

Waardebepaling Sibrandabuorren

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Sibrandabuorren? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Sibrandabuorren.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Sibrandabuorren

In de omgeving van Sibrandabuorren zijn 5 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.500 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.100


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.500

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Sibrandabuorren

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Sibrandabuorren? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Sibrandabuorren op Funda.

Koopwoningen Sibrandabuorren

Buurtgegevens Sibrandabuorren

Oppervlakte Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Oppervlakte totaal 399
Oppervlakte land 356
Oppervlakte water 43

Bevolking Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Aantal inwoners 355
Vrouwen 160
Mannen 195
Ongehuwd 160
Gehuwd 160
Verweduwd 5
Gescheiden 20
Bevolkingsdichtheid 100
Huishoudens totaal 150
Huishoudens met kinderen 50
Huishoudens zonder kinderen 55
Eenpersoonshuishoudens 50
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,3
Leeftijd 0 - 15 jaar 55
Leeftijd 15 - 25 jaar 45
Leeftijd 25 - 45 jaar 80
Leeftijd 45 - 65 jaar 100
Leeftijd 65+ 85
Geboorte totaal -
Geboorte relatief 8%
Sterfte totaal -
Sterfte relatief 5%
Westerse inwoners 5
Niet-westerse inwoners 10
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners 10

Inkomen Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Aantal inkomensontvangers 300
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 4%
Huishoudens met een laag inkomen 4,6%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 22,4%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 18,6%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 28,3%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 38,5%

Wonen Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Gemiddelde woningwaarde €224k
Bouwjaar vanaf 2000 7%
Bouwjaar voor 2000 93%
Huurwoningen totaal 20
Koopwoningen 80%
Percentage bewoond 99%
Percentage eengezinswoning 99%
Percentage meergezinswoning 1%
Percentage onbewoond 1%
In bezit woningcorporatie 18%
In bezit overige verhuurders 2%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Afstand tot apotheek 0,4km
Afstand tot brandweerkazerne 7,9km
Afstand tot huisartsenpost 7,9km
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,4km
Afstand tot ziekenhuis 7,9km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km 0,9
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 1
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 1
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 3

Kinderopvang Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Afstand tot buitenschoolse opvang 1km
Afstand tot kinderdagverblijf 1km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 0,3
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 1
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 2,9
Kinderdagverblijven binnen 1 km 0,3
Kinderdagverblijven binnen 3 km 2
Kinderdagverblijven binnen 5 km 5,6

Detailhandel Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Afstand tot grote supermarkt 3,7km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 2,6km
Afstand tot warenhuis 6,7km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km -
Grote supermarkten binnen 5 km 1,4
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 4
Warenhuizen binnen 10 km 1,6
Warenhuizen binnen 20 km 6
Warenhuis binnen 5 km -

Bedrijfsvestigingen Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Bedrijfsvestigingen totaal 30
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie 5
G+I handel en horeca 5
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening 5
R-U cultuur recreatie overige diensten -

Horeca Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Afstand tot café 0,4km
Afstand tot cafetaria 6,6km
Afstand tot hotel 6,7km
Afstand tot restaurant 3,1km
Cafés binnen 1 km 0,9
Cafés binnen 3 km 1
Cafés binnen 5 km 1
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km -
Cafetaria's binnen 5 km -
Hotels binnen 5 km -
Hotels binnen 10 km 9,1
Hotels binnen 20 km 35,6
Restaurants binnen 1 km -
Restaurants binnen 3 km 0,6
Restaurants binnen 5 km 1,2

Criminaliteit Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Totaal diefstal -
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak -
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 3
Totaal vermogensmisdrijven 3
Overige vermogensmisdrijven 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 2km
Afstand tot treinstations 7,3km
Afstand tot belangrijk overstapstation 18,9km

Motorvoertuigen Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Motorfietsen 30
Personenauto's totaal 230
Personenauto's benzine (brandstof) 160
Personenauto's overige (brandstof) 70
Personenauto's per huishouden 1,5
Personenauto's per km2 64

Recreatie Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Afstand tot attractie 7,3km
Afstand tot bioscoop 6,9km
Afstand tot kunstijsbaan 20,5km
Afstand tot sauna 17km
Afstand tot zonnebank 18,7km
Afstand tot zwembad 6,2km
Attracties binnen 10 km 1
Attracties binnen 20 km 4,5
Attracties binnen 50 km 17
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km 1
Bioscopen binnen 20 km 2,8

Sociale zekerheid Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Inwoners vanaf 15 jaar 310
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 250
Inwoners vanaf de AOW uitkering 60
AOW uitkering 60
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Gemiddeld gasverbruik 1.520m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.920kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.200kwh
Huurwoning gasverbruik 1.170m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.070kwh
Eigen woning gasverbruik 1.600m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 2.420kwh
Tussenwoning gasverbruik 1.040m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 1.920kwh
Hoekwoning gasverbruik 1.310m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.550kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.360m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.440kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.770m3

Zonnestroom Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Aantal installaties bij woningen 27
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 133

Stedelijkheid Sibrandabuorren

  Boarnsterhim
Sibrandabuorren
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 63

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling