Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Scharnegoutum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Scharnegoutum

Scharnegoutum is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 1.668 inwoners en daarmee de 1153 grootste stad van Nederland. Het heeft 669 huishoudens met een gemiddelde waarde van €224.076. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.225.


Inwoners 1.668


Aantal huishoudens 669


Gemiddelde woningwaarde €224.076


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Scharnegoutum

Huishoudens Scharnegoutum

Scharnegoutum heeft in totaal 1.668 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €224.076, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 175


Huishoudens zonder kinderen 229


Huishoudens met kinderen 270


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50


Woning voorraad 679


Gemiddelde woningwaarde €224.076

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Scharnegoutum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,60km


Afstand tot grote supermarkt 0,67km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,57km


Afstand tot school 0,58km


Scholen binnen 3 km 1,38

Andere plaatsen in de regio Scharnegoutum

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Balk, Bears, Bitgum, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Doniaga, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Elahuizen, Exmorra, Ferwoude, Follega, Folsgare, Franeker, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Nes, Nieuwebrug, Nijehaske, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oldeouwer, Oosthem, Oppenhuizen, Oudehaske, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Peins, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rohel, Rotsterhaule, Rottum, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slappeterp, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Wijckel, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Scharnegoutum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Scharnegoutum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Scharnegoutum

Huizenmarkt Scharnegoutum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Scharnegoutum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Scharnegoutum.

Woningmarkt Scharnegoutum

112 Scharnegoutum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Scharnegoutum welke zijn binnengekomen via p2000 Scharnegoutum.

Woningbrand op G.W.Mollemastrjitte in Scharnegoutum
p 1 bnn-02 br woning g.w.mollemastrjitte scharnegoutum 025793 025731
op 29-10-23

Voertuigbrand op Zwettewei in Scharnegoutum
p 1 bnn-03 br wegvervoer auto zwettewei scharnegoutum 025731
op 22-09-23

Ongeval met letsel op Blankendalwei in Scharnegoutum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 scharnegoutum n354 - blankendalwei,8
op 25-05-23

Ongeval met letsel op Blankendalwei in Scharnegoutum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 scharnegoutum n354 re - blankendalwei
op 02-05-23

Ongeval met letsel op Blankendalwei in Scharnegoutum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 scharnegoutum n354 re - blankendalwei
op 18-01-23

Actuele 112 meldingen Scharnegoutum

Aantal inwoners Scharnegoutum

Scharnegoutum heeft in totaal 1.668 inwoners en is daarmee de 1153 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Scharnegoutum


Mannen 874


Vrouwen 794


Ongehuwd 754


Gehuwd 749


Gescheiden 90


Geboorte totaal 20

Waardebepaling Scharnegoutum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Scharnegoutum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Scharnegoutum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Scharnegoutum

In de omgeving van Scharnegoutum zijn 40 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.225 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.593


Gemiddeld inkomen per inwoner €24.225

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 10


B-F nijverheid en energie 35


G+I handel en horeca 30


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed 10


M-N zakelijke dienstverlening 40


R-U cultuur recreatie overige diensten 15

Funda Scharnegoutum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Scharnegoutum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Scharnegoutum op Funda.

Koopwoningen Scharnegoutum

Buurtgegevens Scharnegoutum

Oppervlakte Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Oppervlakte totaal 275 100 576
Oppervlakte land 269 95 571
Oppervlakte water 6 5 5

Bevolking Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Aantal inwoners 450 1.485 145
Vrouwen 220 715 65
Mannen 235 775 85
Ongehuwd 255 645 70
Gehuwd 170 690 65
Verweduwd 5 55 -
Gescheiden 10 85 -
Bevolkingsdichtheid 166 1.562 25
Huishoudens totaal 140 610 55
Huishoudens met kinderen 90 235 20
Huishoudens zonder kinderen 40 210 25
Eenpersoonshuishoudens 15 165 10
Gemiddelde huishoudensgrootte 3,1 2,4 2,6
Leeftijd 0 - 15 jaar 125 260 20
Leeftijd 15 - 25 jaar 55 175 20
Leeftijd 25 - 45 jaar 145 290 30
Leeftijd 45 - 65 jaar 120 430 55
Leeftijd 65+ 15 340 30
Geboorte totaal 15 10 -
Geboorte relatief 34% 9% 14%
Sterfte totaal - 5 -
Sterfte relatief - 5% -
Westerse inwoners 20 60 5
Niet-westerse inwoners 5 45 -
Migranten uit Marokko - - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - - -
Migranten uit Suriname - - -
Migranten uit Turkije - - -
Overige gemigreerde inwoners 5 45 -

Inkomen Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Aantal inkomensontvangers 300 1.200 100
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum - 4,4% -
Huishoudens met een laag inkomen - 4,4% -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 40,6% 22,8% -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 30,1% 18,6% 18,8%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 8% 27,6% -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 24,2% 40,9% 42%

Wonen Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Gemiddelde woningwaarde €360k €233k €369k
Bouwjaar vanaf 2000 86% 11% 9%
Bouwjaar voor 2000 14% 89% 91%
Huurwoningen totaal 4 22 17
Koopwoningen 96% 77% 83%
Percentage bewoond 100% 98% 97%
Percentage eengezinswoning 99% 96% 91%
Percentage meergezinswoning 1% 4% 9%
Percentage onbewoond - 2% 3%
In bezit woningcorporatie - 20% -
In bezit overige verhuurders 4% 3% 17%
Eigendom onbekend - - -

Gezondheid Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Afstand tot apotheek 2,5km 3,7km 3,8km
Afstand tot brandweerkazerne 3,4km 5,1km 5,7km
Afstand tot huisartsenpost 3,3km 5,1km 5,3km
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,8km 3,6km 3,6km
Afstand tot ziekenhuis 3,3km 5,1km 5,3km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 3,1 0,1 0,2
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 6 6,5 4,3
Ziekenhuizen binnen 5 km 1 0,4 0,3
Ziekenhuizen binnen 10 km 1 1 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 2 2 2,3

Kinderopvang Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Afstand tot buitenschoolse opvang 1,4km 0,5km 1,5km
Afstand tot kinderdagverblijf 1km 0,5km 1,3km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km - 1 0,2
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 11,6 1,7 1
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 17,8 18 13,8
Kinderdagverblijven binnen 1 km 0,6 2 0,4
Kinderdagverblijven binnen 3 km 12,4 3,9 2,7
Kinderdagverblijven binnen 5 km 18,7 18 14,6

Detailhandel Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Afstand tot grote supermarkt 1,3km 0,6km 1,4km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 1,9km 0,5km 1,2km
Afstand tot warenhuis 2,7km 3,9km 4,6km
Grote supermarkten binnen 1 km - 0,9 0,5
Grote supermarkten binnen 3 km 6,7 1,6 0,9
Grote supermarkten binnen 5 km 11,7 9,5 6,9
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km - 2,8 1,6
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 33,6 3,8 2,9
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 42,6 40,4 29,1
Warenhuizen binnen 10 km 1 1 1
Warenhuizen binnen 20 km 4 4 4,4
Warenhuis binnen 5 km 1 1 0,7

Bedrijfsvestigingen Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Bedrijfsvestigingen totaal 30 110 35
A landbouw bosbouw en visserij - - 10
B-F nijverheid en energie - 25 10
G+I handel en horeca 5 20 10
H+J vervoer informatie en communicatie 5 5 -
K-L financiële diensten onroerend goed - 10 -
M-N zakelijke dienstverlening 10 35 5
R-U cultuur recreatie overige diensten 5 10 5

Horeca Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Afstand tot café 2,5km 3,7km 3,7km
Afstand tot cafetaria 2,6km 3,8km 4,5km
Afstand tot hotel 2,6km 4km 4,7km
Afstand tot restaurant 2,4km 3,6km 4,3km
Cafés binnen 1 km - - -
Cafés binnen 3 km 14,4 0,1 0,2
Cafés binnen 5 km 18,9 19,5 13,7
Cafetaria's binnen 1 km - - -
Cafetaria's binnen 3 km 17,7 0,1 -
Cafetaria's binnen 5 km 24,7 22,3 15
Hotels binnen 5 km 5,8 4,4 2,3
Hotels binnen 10 km 10 10 9,7
Hotels binnen 20 km 27,6 29 31
Restaurants binnen 1 km - - -
Restaurants binnen 3 km 30,3 0,3 -
Restaurants binnen 5 km 37,6 36,2 24,4

Criminaliteit Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Totaal diefstal 2 9 2
Fietsendiefstal - - -
Diefstal overige vervoermiddelen - - 1
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 1 - 1
Totaal diefstal uit schuur - 3 -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen 1 - -
Overige diefstal inbraak - 5 -
Totaal vernieling - 5 1
Vernieling aan auto - 4 -
Overige vernieling - 1 1
Totaal vernieling tegen openbare orde 1 5 1
Vernieling misdrijf tegen openbare orde - 3 8
Overige vernieling tegen openbare orde 1 - -
Totaal vermogen vernieling en geweld 15 14 32
Totaal vermogensmisdrijven 10 10 24
Overige vermogensmisdrijven - 7 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven - 1 -
Gewelds en seksuele misdrijven - 1 -
Overige gewelds en seksuele misdrijven - 1 -
Bedreiging en stalking - - -
Mishandeling - - -
Zakkenrollerij straatroof en beroving - - -

Verkeer vervoer Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 0,8km 0,7km 1,4km
Afstand tot treinstations 2,7km 4,5km 5,1km
Afstand tot belangrijk overstapstation 22,9km 21,6km 21,2km

Motorvoertuigen Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Motorfietsen 20 85 15
Personenauto's totaal 175 770 130
Personenauto's benzine (brandstof) 115 570 85
Personenauto's overige (brandstof) 60 200 45
Personenauto's per huishouden 1,2 1,3 2,3
Personenauto's per km2 65 811 23

Recreatie Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Afstand tot attractie 3,9km 5,1km 5,9km
Afstand tot bioscoop 2,8km 4,2km 4,9km
Afstand tot kunstijsbaan 22,9km 21,4km 20,9km
Afstand tot sauna 14,2km 15,4km 16,1km
Afstand tot zonnebank 22,7km 21,4km 20,9km
Afstand tot zwembad 2,2km 3,5km 4,2km
Attracties binnen 10 km 1 1 1
Attracties binnen 20 km 3 3 3,4
Attracties binnen 50 km 16,9 16 16,1
Bioscopen binnen 5 km 1 1 0,7
Bioscopen binnen 10 km 1 1 1
Bioscopen binnen 20 km 1 1 1,1

Sociale zekerheid Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Inwoners vanaf 15 jaar 320 1.250 120
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 300 970 100
Inwoners vanaf de AOW uitkering 10 290 20
AOW uitkering 10 300 20
Arbeidsongeschiktheidsuitkering - 40 -
Bijstandsuitkering - 20 -
Werkloosheidsuitkering 10 10 -

Energie Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Gemiddeld gasverbruik 1.130m3 1.430m3 2.060m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.440kwh 2.690kwh 3.560kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.600kwh 1.960kwh -
Huurwoning gasverbruik - 1.180m3 -
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.400kwh 2.930kwh 3.340kwh
Eigen woning gasverbruik 1.070m3 1.500m3 1.790m3
Appartment elektriciteitsverbruik - - -
Appartment gasverbruik - - -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 1.960kwh 2.310kwh -
Tussenwoning gasverbruik 780m3 1.230m3 -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 2.600kwh 2.490kwh -
Hoekwoning gasverbruik 890m3 1.260m3 -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 3.370kwh 2.490kwh -
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.020m3 1.330m3 -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 4.670kwh 3.140kwh 3.950kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.580m3 1.650m3 2.320m3

Zonnestroom Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Aantal installaties bij woningen 71 111 7
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 170 354 35

Stedelijkheid Scharnegoutum

  Sneek
Loënga
Oost IJlst
Scharnegoutum
Oost IJlst
Verspreide Huizen Scharnegoutum
Mate van stedelijkheid 4 5 5
Omgevingsadressendichtheid 512 225 138

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling