Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Jirnsum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Jirnsum

Jirnsum is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 1.340 inwoners en daarmee de 1300 grootste stad van Nederland. Het heeft 580 huishoudens met een gemiddelde waarde van €174.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.400.


Inwoners 1.340


Aantal huishoudens 580


Gemiddelde woningwaarde €174.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Jirnsum

Huishoudens Jirnsum

Jirnsum heeft in totaal 1.340 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €174.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 180


Huishoudens zonder kinderen 190


Huishoudens met kinderen 205


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,25


Woning voorraad 598


Gemiddelde woningwaarde €174.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Jirnsum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,95km


Afstand tot grote supermarkt 3,58km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,69km


Afstand tot school 0,63km


Scholen binnen 3 km 2,26

Andere plaatsen in de regio Jirnsum

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boksum, Bolsward, Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgum, Burgwerd, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dijken, Doniaga, Drachten, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Folsgare, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hempens, Hichtum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jutrijp, Katlijk, Koarnjum, Kortehemmen, Koufurderrige, Kûbaard, Langezwaag, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Mildam, Nes, Nieuwebrug, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijland, Offingawier, Oldeholtwolde, Oldeouwer, Olterterp, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudehaske, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ryptsjerk, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tytsjerk, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Woudsend, Wyns, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Jirnsum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Jirnsum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Jirnsum

Huizenmarkt Jirnsum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Jirnsum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Jirnsum.

Woningmarkt Jirnsum

112 Jirnsum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Jirnsum welke zijn binnengekomen via p2000 Jirnsum.

Ongeval met letsel op It Kampke in Jirnsum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 jirnsum it kampke
1 week geleden

Voertuigbrand op Stationsweg in Grou
p 1 bnn-03 br wegvervoer auto ns station grou-jirnsum stationsweg grou 026331
1 week, 5 dagen geleden

Ongeval met letsel op Rijksweg in Jirnsum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 jirnsum hegedyk rijksweg
2 weken geleden

Gaslek op Rijksweg in Jirnsum
p 1 bnn-03 ongeval gaslekkage buiten rijksweg jirnsum 026193 026331
op 06-07-23

Gaslek op de Terp in Jirnsum
p 1 bnn-02 ongeval gaslekkage buiten de terp jirnsum 026193 026331
op 26-06-23

Actuele 112 meldingen Jirnsum

Aantal inwoners Jirnsum

Jirnsum heeft in totaal 1.340 inwoners en is daarmee de 1300 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Jirnsum


Mannen 695


Vrouwen 640


Ongehuwd 645


Gehuwd 540


Gescheiden 100


Geboorte totaal 10

Waardebepaling Jirnsum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Jirnsum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Jirnsum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Jirnsum

In de omgeving van Jirnsum zijn 30 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.400 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.100


Gemiddeld inkomen per inwoner €23.400

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 25


G+I handel en horeca 20


H+J vervoer informatie en communicatie 10


K-L financiële diensten onroerend goed 5


M-N zakelijke dienstverlening 30


R-U cultuur recreatie overige diensten 10

Funda Jirnsum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Jirnsum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Jirnsum op Funda.

Koopwoningen Jirnsum

Buurtgegevens Jirnsum

Oppervlakte Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Oppervlakte totaal 809 102
Oppervlakte land 786 90
Oppervlakte water 23 12

Bevolking Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Aantal inwoners 90 1.260
Vrouwen 45 605
Mannen 45 650
Ongehuwd 50 600
Gehuwd 45 510
Verweduwd 5 45
Gescheiden 5 100
Bevolkingsdichtheid 12 1.396
Huishoudens totaal 30 565
Huishoudens met kinderen 15 185
Huishoudens zonder kinderen 10 195
Eenpersoonshuishoudens 5 180
Gemiddelde huishoudensgrootte 3,2 2,2
Leeftijd 0 - 15 jaar 25 215
Leeftijd 15 - 25 jaar 15 130
Leeftijd 25 - 45 jaar 20 300
Leeftijd 45 - 65 jaar 25 380
Leeftijd 65+ 10 230
Geboorte totaal - 10
Geboorte relatief 10% 10%
Sterfte totaal - 5
Sterfte relatief - 6%
Westerse inwoners 5 50
Niet-westerse inwoners - 35
Migranten uit Marokko - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - 5
Migranten uit Suriname - -
Migranten uit Turkije - -
Overige gemigreerde inwoners - 30

Inkomen Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Aantal inkomensontvangers 100 1.000
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum - 5,5%
Huishoudens met een laag inkomen - 6,8%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 17,5%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 15,4%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 33,4%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 37,3%

Wonen Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Gemiddelde woningwaarde €437k €185k
Bouwjaar vanaf 2000 10% 7%
Bouwjaar voor 2000 90% 93%
Huurwoningen totaal 10 29
Koopwoningen 90% 71%
Percentage bewoond 97% 96%
Percentage eengezinswoning 97% 99%
Percentage meergezinswoning 3% 1%
Percentage onbewoond 3% 4%
In bezit woningcorporatie - 19%
In bezit overige verhuurders 10% 10%
Eigendom onbekend - -

Gezondheid Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Afstand tot apotheek 4,8km 3,9km
Afstand tot brandweerkazerne 5km 3,3km
Afstand tot huisartsenpost 14,2km 13,5km
Afstand tot huisartsenpraktijk 4,8km 3,9km
Afstand tot ziekenhuis 14,2km 13,5km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km - -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 0,8 1,7
Ziekenhuizen binnen 5 km - -
Ziekenhuizen binnen 10 km - -
Ziekenhuizen binnen 20 km 4,8 5

Kinderopvang Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Afstand tot buitenschoolse opvang 2,6km 0,5km
Afstand tot kinderdagverblijf 2,1km 0,6km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km - 0,9
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 0,9 1,1
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 3,4 5,6
Kinderdagverblijven binnen 1 km 0,1 0,9
Kinderdagverblijven binnen 3 km 1,1 1,1
Kinderdagverblijven binnen 5 km 4,5 8,9

Detailhandel Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Afstand tot grote supermarkt 4,8km 3,5km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 4,7km 3,5km
Afstand tot warenhuis 6,1km 4,1km
Grote supermarkten binnen 1 km - -
Grote supermarkten binnen 3 km - 0,1
Grote supermarkten binnen 5 km 1,6 4,5
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km - -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km - 0,1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 3,9 9,8
Warenhuizen binnen 10 km 1 1
Warenhuizen binnen 20 km 6,8 7
Warenhuis binnen 5 km 0,3 1

Bedrijfsvestigingen Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Bedrijfsvestigingen totaal 20 115
A landbouw bosbouw en visserij - 5
B-F nijverheid en energie - 30
G+I handel en horeca - 20
H+J vervoer informatie en communicatie - 10
K-L financiële diensten onroerend goed - 10
M-N zakelijke dienstverlening - 30
R-U cultuur recreatie overige diensten - 10

Horeca Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Afstand tot café 2,3km 0,4km
Afstand tot cafetaria 4,4km 3,7km
Afstand tot hotel 3,3km 2,8km
Afstand tot restaurant 1,5km 0,7km
Cafés binnen 1 km 0,1 1
Cafés binnen 3 km 0,8 1
Cafés binnen 5 km 1,4 2,4
Cafetaria's binnen 1 km - -
Cafetaria's binnen 3 km 0,1 -
Cafetaria's binnen 5 km 2,5 6,4
Hotels binnen 5 km 1,9 3,2
Hotels binnen 10 km 6 7,6
Hotels binnen 20 km 33,3 33,1
Restaurants binnen 1 km 0,3 0,8
Restaurants binnen 3 km 1,2 1,7
Restaurants binnen 5 km 7,7 17,4

Criminaliteit Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Totaal diefstal 2 17
Fietsendiefstal - 1
Diefstal overige vervoermiddelen - 1
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 1 2
Totaal diefstal uit schuur - 5
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - -
Overige diefstal inbraak 1 7
Totaal vernieling - 3
Vernieling aan auto - 1
Overige vernieling - 2
Totaal vernieling tegen openbare orde - 3
Vernieling misdrijf tegen openbare orde - 2
Overige vernieling tegen openbare orde - -
Totaal vermogen vernieling en geweld 22 25
Totaal vermogensmisdrijven 22 20
Overige vermogensmisdrijven - 9
Totaal gewelds en seksuele misdrijven - 3
Gewelds en seksuele misdrijven - 2
Overige gewelds en seksuele misdrijven - -
Bedreiging en stalking - 1
Mishandeling - 2
Zakkenrollerij straatroof en beroving - -

Verkeer vervoer Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 4,6km 2,8km
Afstand tot treinstations 4,7km 2,8km
Afstand tot belangrijk overstapstation 16,1km 14,7km

Motorvoertuigen Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Motorfietsen - 70
Personenauto's totaal 15 715
Personenauto's benzine (brandstof) 10 520
Personenauto's overige (brandstof) 5 195
Personenauto's per huishouden - 1,3
Personenauto's per km2 - 794

Recreatie Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Afstand tot attractie 7,3km 6,8km
Afstand tot bioscoop 13,2km 12,4km
Afstand tot kunstijsbaan 17,9km 17,4km
Afstand tot sauna 19,5km 19,1km
Afstand tot zonnebank 16,2km 14,5km
Afstand tot zwembad 12km 11,2km
Attracties binnen 10 km 1 1
Attracties binnen 20 km 6 5,2
Attracties binnen 50 km 19,3 21,9
Bioscopen binnen 5 km - -
Bioscopen binnen 10 km - -
Bioscopen binnen 20 km 4 4

Sociale zekerheid Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Inwoners vanaf 15 jaar 60 1.050
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 50 850
Inwoners vanaf de AOW uitkering 10 200
AOW uitkering 10 200
Arbeidsongeschiktheidsuitkering - 50
Bijstandsuitkering - 30
Werkloosheidsuitkering - 20

Energie Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Gemiddeld gasverbruik 2.800m3 1.420m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 6.340kwh 2.540kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik - 2.090kwh
Huurwoning gasverbruik - 1.190m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 6.660kwh 2.720kwh
Eigen woning gasverbruik 2.880m3 1.520m3
Appartment elektriciteitsverbruik - -
Appartment gasverbruik - -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik - 2.110kwh
Tussenwoning gasverbruik - 1.150m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik - 2.050kwh
Hoekwoning gasverbruik - 1.230m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik - 2.610kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik - 1.390m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 6.660kwh 3.050kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.880m3 1.740m3

Zonnestroom Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Aantal installaties bij woningen 4 90
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 14 307

Stedelijkheid Jirnsum

  Grou en omgeving
Buitengebied Jirnsum
Grou en omgeving
Jirnsum
Mate van stedelijkheid 5 5
Omgevingsadressendichtheid 49 178

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling