Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Aldeboarn waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Aldeboarn

Aldeboarn is een plaats in de gemeente Heerenveen. Het is een plaats met 1.545 inwoners en daarmee de 1209 grootste stad van Nederland. Het heeft 660 huishoudens met een gemiddelde waarde van €193.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.500.


Inwoners 1.545


Aantal huishoudens 660


Gemiddelde woningwaarde €193.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Aldeboarn

Huishoudens Aldeboarn

Aldeboarn heeft in totaal 1.545 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €193.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 205


Huishoudens zonder kinderen 205


Huishoudens met kinderen 245


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30


Woning voorraad 673


Gemiddelde woningwaarde €193.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Aldeboarn

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 4,80km


Afstand tot grote supermarkt 1,00km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,80km


Afstand tot school 0,70km


Scholen binnen 3 km 2,00

Andere plaatsen in de regio Aldeboarn

Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Blessum, Boazum, Boksum, Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgum, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dijken, Doniaga, Drachten, Drachten Azeven, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Folsgare, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Grou, Haskerdijken, Haskerhorne, Heerenveen, Hempens, Hemrik, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Idskenhuizen, Iens, IJlst, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jubbega, Jutrijp, Katlijk, Kortehemmen, Koufurderrige, Langezwaag, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Lippenhuizen, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Mildam, Nes, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijeholtwolde, Nijelamer, Offingawier, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldeouwer, Olterterp, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudehaske, Oudehorne, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottevalle, Rottum, Ryptsjerk, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Ter Idzard, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tytsjerk, Uitwellingerga, Ureterp, Vegelinsoord, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum, Wiuwert, Wytgaard, Ysbrechtum

Woningen recent verkocht in Aldeboarn

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Aldeboarn? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Aldeboarn

Huizenmarkt Aldeboarn

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Aldeboarn? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Aldeboarn.

Woningmarkt Aldeboarn

112 Aldeboarn

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Aldeboarn welke zijn binnengekomen via p2000 Aldeboarn.

Ongeval met letsel op Wjitteringswei in Aldeboarn
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 aldeboarn n392 - wjitteringswei,9
op 13-03-24

Ongeval met letsel op N392 in Aldeboarn
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 aldeboarn n392 - boarnsterdyk
op 24-01-24

Voertuig te water op Beetsterdyk in Aldeboarn
ongeval/wegvervoer/voertuig te water prio 3 aldeboarn beetsterdyk poppenhuzen
op 19-01-24

Ongeval met letsel op van Sminiawei in Aldeboarn
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 aldeboarn van sminiawei
op 12-09-23

Voertuig te water op Wjitteringswei in Aldeboarn
ongeval/wegvervoer/voertuig te water prio 1 aldeboarn n392 - wjitteringswei
op 07-09-23

Actuele 112 meldingen Aldeboarn

Aantal inwoners Aldeboarn

Aldeboarn heeft in totaal 1.545 inwoners en is daarmee de 1209 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Aldeboarn


Mannen 795


Vrouwen 745


Ongehuwd 730


Gehuwd 620


Gescheiden 115


Geboorte totaal 10

Waardebepaling Aldeboarn

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Aldeboarn? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Aldeboarn.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Aldeboarn

In de omgeving van Aldeboarn zijn 40 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.500 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.800


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.500

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 40


B-F nijverheid en energie 30


G+I handel en horeca 30


H+J vervoer informatie en communicatie 10


K-L financiële diensten onroerend goed 15


M-N zakelijke dienstverlening 40


R-U cultuur recreatie overige diensten 15

Funda Aldeboarn

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Aldeboarn? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Aldeboarn op Funda.

Koopwoningen Aldeboarn

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling