Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Terkaple waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Terkaple

Terkaple is een plaats in de gemeente De Fryske Marren. Het is een plaats met 225 inwoners en daarmee de 2134 grootste stad van Nederland. Het heeft 100 huishoudens met een gemiddelde waarde van €247.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.900.


Inwoners 225


Aantal huishoudens 100


Gemiddelde woningwaarde €247.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Terkaple

Huishoudens Terkaple

Terkaple heeft in totaal 225 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €247.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 30


Huishoudens zonder kinderen 35


Huishoudens met kinderen 35


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30


Woning voorraad 100


Gemiddelde woningwaarde €247.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Terkaple

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 6,20km


Afstand tot grote supermarkt 3,40km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,40km


Afstand tot school 0,40km


Scholen binnen 3 km 1,20

Andere plaatsen in de regio Terkaple

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Baard, Balk, Bantega, Bears, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boksum, Bolsward, Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, De Knipe, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Dedgum, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Echtenerbrug, Eesterga, Follega, Folsgare, Friens, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Greonterp, Grou, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hempens, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hommerts, Húns, Idaerd, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Itens, Jellum, Jirnsum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jutrijp, Katlijk, Koufurderrige, Kûbaard, Langelille, Langezwaag, Langweer, Legemeer, Lemmer, Leons, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Mildam, Munnekeburen, Nes, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijehaske, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijland, Offingawier, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldeouwer, Oldetrijne, Oosterzee, Oosthem, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudehaske, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Sandfirden, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten, Smalle Ee, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Spannum, Swichum, Teerns, Ter Idzard, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Wijckel, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wolsum, Wolvega, Wommels, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum

Woningen recent verkocht in Terkaple

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Terkaple? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Terkaple

Huizenmarkt Terkaple

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Terkaple? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Terkaple.

Woningmarkt Terkaple

112 Terkaple

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Terkaple welke zijn binnengekomen via p2000 Terkaple.

Brandweer met spoed naar Buorren in Terkaple
p 1 bnn-04 schip/watersp. probl buorren terkaple 025793 026531
op 07-06-22

Persoon te water in Terkaple
p 1 bnn-02 persoon te water terkaplester puollen terkaple 026311 026110 025693 026514 026314 026332
op 27-05-22

Persoon te water in Terkaple
ongeval/water/persoon te water prio 1 terkaple terkaplester puollen
op 27-05-22

Actuele 112 meldingen Terkaple

Aantal inwoners Terkaple

Terkaple heeft in totaal 225 inwoners en is daarmee de 2134 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Terkaple


Mannen 125


Vrouwen 100


Ongehuwd 100


Gehuwd 95


Gescheiden 10


Geboorte totaal -

Waardebepaling Terkaple

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Terkaple? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Terkaple.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Terkaple

In de omgeving van Terkaple zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.900 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.500


Gemiddeld inkomen per inwoner €24.900

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 10


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca 5


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 10


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Terkaple

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Terkaple? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Terkaple op Funda.

Koopwoningen Terkaple

Buurtgegevens Terkaple

Oppervlakte Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Oppervlakte totaal 425
Oppervlakte land 326
Oppervlakte water 99

Bevolking Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Aantal inwoners 240
Vrouwen 110
Mannen 130
Ongehuwd 105
Gehuwd 100
Verweduwd 5
Gescheiden 15
Bevolkingsdichtheid 72
Huishoudens totaal 100
Huishoudens met kinderen 35
Huishoudens zonder kinderen 40
Eenpersoonshuishoudens 20
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,4
Leeftijd 0 - 15 jaar 35
Leeftijd 15 - 25 jaar 30
Leeftijd 25 - 45 jaar 45
Leeftijd 45 - 65 jaar 90
Leeftijd 65+ 45
Geboorte totaal 5
Geboorte relatief 5%
Sterfte totaal -
Sterfte relatief -
Westerse inwoners 15
Niet-westerse inwoners 5
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners 5

Inkomen Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Aantal inkomensontvangers 200
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum -
Huishoudens met een laag inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 16,6%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 39%

Wonen Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Gemiddelde woningwaarde €271k
Bouwjaar vanaf 2000 22%
Bouwjaar voor 2000 78%
Huurwoningen totaal 15
Koopwoningen 85%
Percentage bewoond 90%
Percentage eengezinswoning 98%
Percentage meergezinswoning 2%
Percentage onbewoond 10%
In bezit woningcorporatie 5%
In bezit overige verhuurders 11%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Afstand tot apotheek 6,2km
Afstand tot brandweerkazerne 5,6km
Afstand tot huisartsenpost 13,8km
Afstand tot huisartsenpraktijk 6,2km
Afstand tot ziekenhuis 6,2km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 3,8

Kinderopvang Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Afstand tot buitenschoolse opvang 3,4km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,4km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 0,2
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 1
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 0,2
Kinderdagverblijven binnen 5 km 1

Detailhandel Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Afstand tot grote supermarkt 3,4km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 5,9km
Afstand tot warenhuis 6,3km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km 0,2
Grote supermarkten binnen 5 km 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km -
Warenhuizen binnen 10 km 1
Warenhuizen binnen 20 km 4
Warenhuis binnen 5 km -

Bedrijfsvestigingen Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Bedrijfsvestigingen totaal 40
A landbouw bosbouw en visserij 10
B-F nijverheid en energie 5
G+I handel en horeca 10
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed 5
M-N zakelijke dienstverlening 10
R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Horeca Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Afstand tot café 5,4km
Afstand tot cafetaria 1,9km
Afstand tot hotel 3,2km
Afstand tot restaurant 0,7km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km -
Cafés binnen 5 km 0,3
Cafetaria's binnen 1 km 0,1
Cafetaria's binnen 3 km 1,1
Cafetaria's binnen 5 km 2
Hotels binnen 5 km 1
Hotels binnen 10 km 5
Hotels binnen 20 km 22,5
Restaurants binnen 1 km 0,8
Restaurants binnen 3 km 3,8
Restaurants binnen 5 km 11,1

Criminaliteit Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Totaal diefstal -
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak -
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 9
Totaal vermogensmisdrijven 9
Overige vermogensmisdrijven 2
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 7,8km
Afstand tot treinstations 9km
Afstand tot belangrijk overstapstation 24,7km

Motorvoertuigen Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Motorfietsen 25
Personenauto's totaal 130
Personenauto's benzine (brandstof) 90
Personenauto's overige (brandstof) 40
Personenauto's per huishouden 1,4
Personenauto's per km2 41

Recreatie Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Afstand tot attractie 3,5km
Afstand tot bioscoop 14,9km
Afstand tot kunstijsbaan 17,4km
Afstand tot sauna 8,9km
Afstand tot zonnebank 24,5km
Afstand tot zwembad 7,9km
Attracties binnen 10 km 2
Attracties binnen 20 km 4
Attracties binnen 50 km 21
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km -
Bioscopen binnen 20 km 2

Sociale zekerheid Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Inwoners vanaf 15 jaar 190
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 150
Inwoners vanaf de AOW uitkering 40
AOW uitkering 40
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Gemiddeld gasverbruik 1.700m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.030kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.490kwh
Huurwoning gasverbruik 1.590m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.090kwh
Eigen woning gasverbruik 1.690m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 1.910kwh
Tussenwoning gasverbruik 1.260m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 2.200kwh
Hoekwoning gasverbruik 1.130m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.740kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.320m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.480kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.080m3

Zonnestroom Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Aantal installaties bij woningen 14
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 48

Stedelijkheid Terkaple

  Terkaple
Terkaple
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 95

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling