Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Suwâld waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Suwâld

Suwâld is een plaats in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het is een plaats met 634 inwoners en daarmee de 1726 grootste stad van Nederland. Het heeft 236 huishoudens met een gemiddelde waarde van €234.387. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.806.


Inwoners 634


Aantal huishoudens 236


Gemiddelde woningwaarde €234.387


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij

Plattegrond Suwâld

Huishoudens Suwâld

Suwâld heeft in totaal 634 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €234.387, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 65


Huishoudens zonder kinderen 66


Huishoudens met kinderen 116


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,63


Woning voorraad 242


Gemiddelde woningwaarde €234.387

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Suwâld

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 5,89km


Afstand tot grote supermarkt 5,40km


Afstand tot kinderdagverblijf 5,08km


Afstand tot school 0,87km


Scholen binnen 3 km 0,91

Andere plaatsen in de regio Suwâld

Aalsum, Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Augustinusga, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Bornwird, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Buitenpost, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dokkum, Drachten, Drachten Azeven, Drachtstercompagnie, Driezum, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Foudgum, Friens, Garyp, Gauw, Gerkesklooster, Gersloot, Ginnum, Goëngahuizen, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hantumeruitburen, Harkema, Hegebeintum, Hempens, Hiaure, Hijum, Hilaard, Houtigehage, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Ingelum, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Koarnjum, Kollum, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kortehemmen, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Mûnein, Nes, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Olterterp, Opeinde, Opende, Oudebildtzijl, Oudwoude, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reduzum, Reitsum, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Smalle Ee, Snakkerburen, Stiens, Sumar, Surhuisterveen, Surhuizum, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Triemen, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Ureterp, Veenklooster, Vrouwenparochie, Waaxens, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westergeest, Wirdum, Wiuwert, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch

Woningen recent verkocht in Suwâld

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Suwâld? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Suwâld

Huizenmarkt Suwâld

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Suwâld? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Suwâld.

Woningmarkt Suwâld

112 Suwâld

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Suwâld welke zijn binnengekomen via p2000 Suwâld.

Actuele 112 meldingen Suwâld

Aantal inwoners Suwâld

Suwâld heeft in totaal 634 inwoners en is daarmee de 1726 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Suwâld


Mannen 327


Vrouwen 297


Ongehuwd 322


Gehuwd 257


Gescheiden 40


Geboorte totaal -

Waardebepaling Suwâld

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Suwâld? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Suwâld.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Suwâld

In de omgeving van Suwâld zijn 30 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.806 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.891


Gemiddeld inkomen per inwoner €24.806

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 30


B-F nijverheid en energie 15


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 10


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Suwâld

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Suwâld? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Suwâld op Funda.

Koopwoningen Suwâld

Buurtgegevens Suwâld

Oppervlakte Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Oppervlakte totaal 313 958 740 1.024
Oppervlakte land 308 876 734 949
Oppervlakte water 5 82 6 75

Bevolking Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Aantal inwoners 545 435 305 85
Vrouwen 255 205 145 40
Mannen 290 230 160 40
Ongehuwd 275 200 125 45
Gehuwd 215 205 155 35
Verweduwd 25 20 15 -
Gescheiden 35 15 15 -
Bevolkingsdichtheid 178 50 42 9
Huishoudens totaal 215 150 120 30
Huishoudens met kinderen 95 70 50 20
Huishoudens zonder kinderen 60 65 50 10
Eenpersoonshuishoudens 65 20 30 5
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,5 2,8 2,5 2,9
Leeftijd 0 - 15 jaar 115 70 45 15
Leeftijd 15 - 25 jaar 70 60 35 15
Leeftijd 25 - 45 jaar 105 70 45 20
Leeftijd 45 - 65 jaar 170 135 105 25
Leeftijd 65+ 90 105 80 10
Geboorte totaal - - - -
Geboorte relatief 7% 7% 3% 11%
Sterfte totaal - - - -
Sterfte relatief 5% 7% 10% -
Westerse inwoners 10 - 10 -
Niet-westerse inwoners 5 5 - -
Migranten uit Marokko - - - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - - - -
Migranten uit Suriname - - - -
Migranten uit Turkije - - - -
Overige gemigreerde inwoners 5 5 - -

Inkomen Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Aantal inkomensontvangers 400 300 200 100
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - - - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - - - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 2,9% 2,7% 2,5% -
Huishoudens met een laag inkomen 2,4% 2% 2,5% -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 29,5% 34,9% 31,1% -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 21,4% 20,4% 19,9% -
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 27,5% 15,4% 23,8% -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 34,7% 41,5% 42,3% -

Wonen Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Gemiddelde woningwaarde €253k €348k €280k €425k
Bouwjaar vanaf 2000 15% 12% 6% 6%
Bouwjaar voor 2000 85% 88% 94% 94%
Huurwoningen totaal 13 9 11 25
Koopwoningen 86% 91% 89% 75%
Percentage bewoond 99% 95% 98% 94%
Percentage eengezinswoning 100% 99% 98% 100%
Percentage meergezinswoning - 1% 2% -
Percentage onbewoond 1% 5% 2% 6%
In bezit woningcorporatie 11% - - -
In bezit overige verhuurders 3% 9% 11% 25%
Eigendom onbekend - - - -

Gezondheid Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Afstand tot apotheek 5,7km 2,4km 2,7km 7km
Afstand tot brandweerkazerne 6,6km 2,7km 5,4km 8,1km
Afstand tot huisartsenpost 14,7km 15,4km 12,4km 13,2km
Afstand tot huisartsenpraktijk 5,7km 2,5km 2km 7,1km
Afstand tot ziekenhuis 14,7km 16,7km 14,5km 13,2km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - - - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km - 1 1,4 -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km - 2,5 2,8 0,2
Ziekenhuizen binnen 5 km - - - -
Ziekenhuizen binnen 10 km - - - -
Ziekenhuizen binnen 20 km 1 2 1,4 1,2

Kinderopvang Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Afstand tot buitenschoolse opvang 0,4km 1,9km 1,1km 3,3km
Afstand tot kinderdagverblijf 4,9km 1,9km 1,1km 6,2km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 1 - 0,5 -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 1 3,7 3,2 0,5
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 1,7 6,8 7,7 1,7
Kinderdagverblijven binnen 1 km - 0,1 0,5 -
Kinderdagverblijven binnen 3 km - 3,5 2,6 -
Kinderdagverblijven binnen 5 km 0,8 7,2 7 0,6

Detailhandel Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Afstand tot grote supermarkt 5,2km 2,2km 2km 6,6km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 5,1km 2,1km 2km 6,6km
Afstand tot warenhuis 6,3km 2,3km 4,9km 7,8km
Grote supermarkten binnen 1 km - - 0,1 -
Grote supermarkten binnen 3 km - 4,3 1,3 -
Grote supermarkten binnen 5 km 0,3 6,1 4,6 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km - - 0,3 -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km - 11,8 3,7 -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 1,4 16,2 13,3 2,7
Warenhuizen binnen 10 km 1 1 1 1
Warenhuizen binnen 20 km 5,8 8,1 8,5 5,4
Warenhuis binnen 5 km - 1 0,5 0,2

Bedrijfsvestigingen Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Bedrijfsvestigingen totaal 50 85 35 25
A landbouw bosbouw en visserij 10 15 15 20
B-F nijverheid en energie 10 10 5 5
G+I handel en horeca 5 15 10 -
H+J vervoer informatie en communicatie 5 5 - -
K-L financiële diensten onroerend goed - 10 5 -
M-N zakelijke dienstverlening 15 20 5 -
R-U cultuur recreatie overige diensten 5 5 - -

Horeca Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Afstand tot café 6km 2,1km 1,7km 7,3km
Afstand tot cafetaria 5km 2,2km 2km 6,5km
Afstand tot hotel 5,5km 2,3km 0,9km 7,1km
Afstand tot restaurant 5,3km 2,1km 1,5km 6,2km
Cafés binnen 1 km - - 0,1 -
Cafés binnen 3 km - 2,3 1,9 -
Cafés binnen 5 km - 6 4,1 0,4
Cafetaria's binnen 1 km - - 0,2 -
Cafetaria's binnen 3 km - 4,7 1,6 -
Cafetaria's binnen 5 km 0,9 6,7 6,7 1,2
Hotels binnen 5 km - 1,8 2,4 0,3
Hotels binnen 10 km 3 5,9 4,2 2,8
Hotels binnen 20 km 21,7 28,9 27,3 22,3
Restaurants binnen 1 km - - 0,1 -
Restaurants binnen 3 km - 5,3 1,3 -
Restaurants binnen 5 km 0,4 6,8 4,9 1,2

Criminaliteit Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Totaal diefstal 3 5 2 1
Fietsendiefstal - 1 - -
Diefstal overige vervoermiddelen - 1 - -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen - - - -
Totaal diefstal uit schuur 2 2 3 -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen 2 1 - -
Overige diefstal inbraak - 1 1 1
Totaal vernieling 1 1 - -
Vernieling aan auto - - - -
Overige vernieling 1 1 - -
Totaal vernieling tegen openbare orde 1 3 - -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde 2 2 - -
Overige vernieling tegen openbare orde - 2 - -
Totaal vermogen vernieling en geweld 7 27 13 24
Totaal vermogensmisdrijven 5 17 10 24
Overige vermogensmisdrijven - 2 1 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven - 1 1 -
Gewelds en seksuele misdrijven - 2 3 -
Overige gewelds en seksuele misdrijven - - - -
Bedreiging en stalking - 1 - -
Mishandeling - - 1 -
Zakkenrollerij straatroof en beroving - - - -

Verkeer vervoer Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 5,2km 2,4km 1,6km 6,1km
Afstand tot treinstations 6km 4,8km 1,6km 7,6km
Afstand tot belangrijk overstapstation 14,3km 16,4km 14,1km 12,8km

Motorvoertuigen Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Motorfietsen 50 15 30 15
Personenauto's totaal 290 170 165 70
Personenauto's benzine (brandstof) 210 105 125 40
Personenauto's overige (brandstof) 80 65 40 30
Personenauto's per huishouden 1,4 1,1 1,3 -
Personenauto's per km2 94 19 23 -

Recreatie Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Afstand tot attractie 6,8km 2,9km 4,2km 7,3km
Afstand tot bioscoop 13,6km 15,5km 13,4km 12,1km
Afstand tot kunstijsbaan 15,8km 18km 15,6km 14,3km
Afstand tot sauna 6,1km 2,7km 4,8km 7,6km
Afstand tot zonnebank 13km 12,4km 12,5km 11,5km
Afstand tot zwembad 7,1km 2,2km 4,9km 7,9km
Attracties binnen 10 km 2,3 4,6 4,9 1,9
Attracties binnen 20 km 7 8,9 8 7,1
Attracties binnen 50 km 20 22 21,2 19,4
Bioscopen binnen 5 km - - - -
Bioscopen binnen 10 km - - - -
Bioscopen binnen 20 km 2,7 3 3 2,2

Sociale zekerheid Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Inwoners vanaf 15 jaar 430 360 270 70
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 360 260 200 60
Inwoners vanaf de AOW uitkering 80 100 70 10
AOW uitkering 80 100 70 10
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 20 10 10 -
Bijstandsuitkering - - - -
Werkloosheidsuitkering 10 10 - -

Energie Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Gemiddeld gasverbruik 1.740m3 2.040m3 1.740m3 2.490m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.260kwh 3.820kwh 3.050kwh 3.330kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.100kwh 3.730kwh 2.870kwh -
Huurwoning gasverbruik 1.240m3 2.240m3 1.950m3 2.610m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.460kwh 3.820kwh 3.050kwh 3.620kwh
Eigen woning gasverbruik 1.820m3 2.020m3 1.720m3 2.430m3
Appartment elektriciteitsverbruik - - - -
Appartment gasverbruik - - - -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 2.090kwh - - -
Tussenwoning gasverbruik 1.130m3 - - -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 2.260kwh - - -
Hoekwoning gasverbruik 1.220m3 - - -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.310kwh - - -
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.340m3 - - -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.710kwh 3.850kwh 3.090kwh 3.330kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.950m3 2.060m3 1.760m3 2.490m3

Zonnestroom Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Aantal installaties bij woningen 41 28 18 5
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 154 106 68 20

Stedelijkheid Suwâld

  Tytsjerk
Suwâld
Burgum
Verspreide Huizen Burgum
Hurdegaryp
Verspreide Huizen Hurdegaryp
Tytsjerk
Verspreide Huizen Suwâld
Mate van stedelijkheid 5 5 5 5
Omgevingsadressendichtheid 61 223 136 11

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling