Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Hartwerd waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Hartwerd

Hartwerd is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 115 inwoners en daarmee de 2296 grootste stad van Nederland. Het heeft 40 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.800.


Inwoners 115


Aantal huishoudens 40


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij

Plattegrond Hartwerd

Huishoudens Hartwerd

Hartwerd heeft in totaal 115 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 5


Huishoudens zonder kinderen 20


Huishoudens met kinderen 20


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,60


Woning voorraad 45


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Hartwerd

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,80km


Afstand tot grote supermarkt 4,10km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,50km


Afstand tot school 3,60km


Scholen binnen 3 km 0,20

Straten in Hartwerd

Hartwerd heeft in totaal 4 straten.


Kloosterweg Middelzeedijk Oldeclooster Ridderdijk

Andere plaatsen in de regio Hartwerd

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Balk, Bears, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Elahuizen, Exmorra, Ferwoude, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Harlingen, Hartwerd, Heeg, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hindeloopen, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Legemeer, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Nes, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Peins, Piaam, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Skingen, Slappeterp, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Swichum, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Waaksens, Weidum, Westhem, Wijckel, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Hartwerd

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Hartwerd? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Hartwerd

Huizenmarkt Hartwerd

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Hartwerd? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Hartwerd.

Woningmarkt Hartwerd

112 Hartwerd

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Hartwerd welke zijn binnengekomen via p2000 Hartwerd.

Actuele 112 meldingen Hartwerd

Aantal inwoners Hartwerd

Hartwerd heeft in totaal 115 inwoners en is daarmee de 2296 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Hartwerd


Mannen 65


Vrouwen 55


Ongehuwd 45


Gehuwd 60


Gescheiden 5


Geboorte totaal -

Waardebepaling Hartwerd

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Hartwerd? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Hartwerd.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Hartwerd

In de omgeving van Hartwerd zijn 15 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.800 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.400


Gemiddeld inkomen per inwoner €26.800

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 15


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Hartwerd

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Hartwerd? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Hartwerd op Funda.

Koopwoningen Hartwerd

Buurtgegevens Hartwerd

Oppervlakte Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Oppervlakte totaal 540
Oppervlakte land 534
Oppervlakte water 6

Bevolking Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Aantal inwoners 110
Vrouwen 50
Mannen 60
Ongehuwd 40
Gehuwd 60
Verweduwd -
Gescheiden 5
Bevolkingsdichtheid 20
Huishoudens totaal 40
Huishoudens met kinderen 20
Huishoudens zonder kinderen 20
Eenpersoonshuishoudens 10
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,5
Leeftijd 0 - 15 jaar 10
Leeftijd 15 - 25 jaar 20
Leeftijd 25 - 45 jaar 20
Leeftijd 45 - 65 jaar 50
Leeftijd 65+ 20
Geboorte totaal -
Geboorte relatief 9%
Sterfte totaal -
Sterfte relatief -
Westerse inwoners 5
Niet-westerse inwoners -
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners -

Inkomen Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Aantal inkomensontvangers 100
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum -
Huishoudens met een laag inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 17,9%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 37,7%

Wonen Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Gemiddelde woningwaarde €322k
Bouwjaar vanaf 2000 9%
Bouwjaar voor 2000 91%
Huurwoningen totaal 4
Koopwoningen 96%
Percentage bewoond 98%
Percentage eengezinswoning 100%
Percentage meergezinswoning -
Percentage onbewoond 2%
In bezit woningcorporatie -
In bezit overige verhuurders 4%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Afstand tot apotheek 4,3km
Afstand tot brandweerkazerne 5,6km
Afstand tot huisartsenpost 8,4km
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,8km
Afstand tot ziekenhuis 8,4km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 0,3
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 2,5
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 1,9

Kinderopvang Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Afstand tot buitenschoolse opvang 3,6km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,5km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 0,4
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 6,5
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 0,3
Kinderdagverblijven binnen 5 km 5,9

Detailhandel Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Afstand tot grote supermarkt 4km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 4km
Afstand tot warenhuis 4,6km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km 0,2
Grote supermarkten binnen 5 km 2,3
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 0,8
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 8,9
Warenhuizen binnen 10 km 1,8
Warenhuizen binnen 20 km 3,7
Warenhuis binnen 5 km 0,7

Bedrijfsvestigingen Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Bedrijfsvestigingen totaal 25
A landbouw bosbouw en visserij 15
B-F nijverheid en energie 5
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Horeca Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Afstand tot café 4,6km
Afstand tot cafetaria 3,9km
Afstand tot hotel 4,1km
Afstand tot restaurant 3,7km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km 0,1
Cafés binnen 5 km 4,9
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km 0,3
Cafetaria's binnen 5 km 3,7
Hotels binnen 5 km 3,1
Hotels binnen 10 km 7,4
Hotels binnen 20 km 39
Restaurants binnen 1 km -
Restaurants binnen 3 km 0,4
Restaurants binnen 5 km 4,6

Criminaliteit Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Totaal diefstal -
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak -
Totaal vernieling 1
Vernieling aan auto 1
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde 1
Vernieling misdrijf tegen openbare orde 8
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 17
Totaal vermogensmisdrijven 8
Overige vermogensmisdrijven 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 3,8km
Afstand tot treinstations 9,4km
Afstand tot belangrijk overstapstation 26,3km

Motorvoertuigen Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Motorfietsen 10
Personenauto's totaal 85
Personenauto's benzine (brandstof) 60
Personenauto's overige (brandstof) 25
Personenauto's per huishouden -
Personenauto's per km2 -

Recreatie Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Afstand tot attractie 11,1km
Afstand tot bioscoop 9,5km
Afstand tot kunstijsbaan 25km
Afstand tot sauna 14,7km
Afstand tot zonnebank 26,1km
Afstand tot zwembad 4,1km
Attracties binnen 10 km 0,1
Attracties binnen 20 km 2
Attracties binnen 50 km 15,2
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km 0,8
Bioscopen binnen 20 km 1

Sociale zekerheid Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Inwoners vanaf 15 jaar 110
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 90
Inwoners vanaf de AOW uitkering 10
AOW uitkering 20
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Gemiddeld gasverbruik 2.150m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.700kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik -
Huurwoning gasverbruik -
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.580kwh
Eigen woning gasverbruik 2.090m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik -
Tussenwoning gasverbruik -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik -
Hoekwoning gasverbruik -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.730kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.680m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.890kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.250m3

Zonnestroom Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Aantal installaties bij woningen 3
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 7

Stedelijkheid Hartwerd

  Weidestreek Oost
Hartwerd
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 17

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling