Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Wommels waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Wommels

Wommels is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 2.325 inwoners en daarmee de 922 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.030 huishoudens met een gemiddelde waarde van €185.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.872.


Inwoners 2.325


Aantal huishoudens 1.030


Gemiddelde woningwaarde €185.000


Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie

Plattegrond Wommels

Huishoudens Wommels

Wommels heeft in totaal 2.325 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €185.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 370


Huishoudens zonder kinderen 335


Huishoudens met kinderen 325


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,24


Woning voorraad 1.019


Gemiddelde woningwaarde €185.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Wommels

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 0,80km


Afstand tot grote supermarkt 0,59km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,58km


Afstand tot school 0,69km


Scholen binnen 3 km 2,45

Andere plaatsen in de regio Wommels

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Harlingen, Hartwerd, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Jutrijp, Kimswerd, Klooster Lidlum, Kornwerderzand, Koufurderrige, Kûbaard, Leeuwarden, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Minnertsga, Nes, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosterbierum, Oosthem, Oppenhuizen, Parrega, Peins, Piaam, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Swichum, Teerns, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Weidum, Wergea, Westhem, Westhoek, Wier, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Wommels

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Wommels? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Wommels

Huizenmarkt Wommels

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Wommels? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Wommels.

Woningmarkt Wommels

112 Wommels

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Wommels welke zijn binnengekomen via p2000 Wommels.

Ongeval met letsel op Wommelserweg in Tzum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 tzum wommelserweg
2 weken, 2 dagen geleden

Brandweer met spoed naar Wommels
p 1 bnn-03 br gezondheidszorg patyna- nij stapert aanleunwoning sybren de vlasst wommels 025693
op 25-09-23

Automatisch brandalarm in Wommels
p 1 bnn-03 oms brandmelding patyna- nij stapert aanleunwoning sybren de vlasst wommels 026032
op 25-09-23

Scheepvaartbrand op Trekwei in Wommels
p 1 bnn-01 br scheepvaart trekwei wommels 025793 026032
op 27-08-23

Brandweer met spoed naar Walperterwei in Wommels
p 1 bnn-10 br sport walperterwei wommels 026032
op 07-06-23

Actuele 112 meldingen Wommels

Aantal inwoners Wommels

Wommels heeft in totaal 2.325 inwoners en is daarmee de 922 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Wommels


Mannen 1.145


Vrouwen 1.185


Ongehuwd 1.045


Gehuwd 965


Gescheiden 130


Geboorte totaal 25

Waardebepaling Wommels

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Wommels? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Wommels.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Wommels

In de omgeving van Wommels zijn 55 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.872 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.101


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.872

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 15


B-F nijverheid en energie 55


G+I handel en horeca 40


H+J vervoer informatie en communicatie 10


K-L financiële diensten onroerend goed 10


M-N zakelijke dienstverlening 40


R-U cultuur recreatie overige diensten 25

Funda Wommels

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Wommels? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Wommels op Funda.

Koopwoningen Wommels

Buurtgegevens Wommels

Oppervlakte Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Oppervlakte totaal 915 113
Oppervlakte land 903 110
Oppervlakte water 13 4

Bevolking Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Aantal inwoners 170 2.200
Vrouwen 80 1.125
Mannen 90 1.075
Ongehuwd 95 990
Gehuwd 60 900
Verweduwd - 155
Gescheiden - 140
Bevolkingsdichtheid 19 2.002
Huishoudens totaal 55 955
Huishoudens met kinderen 30 310
Huishoudens zonder kinderen 20 325
Eenpersoonshuishoudens 15 325
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,8 2,2
Leeftijd 0 - 15 jaar 30 365
Leeftijd 15 - 25 jaar 40 250
Leeftijd 25 - 45 jaar 25 505
Leeftijd 45 - 65 jaar 60 535
Leeftijd 65+ 20 550
Geboorte totaal - 25
Geboorte relatief 12% 13%
Sterfte totaal - 25
Sterfte relatief - 13%
Westerse inwoners - 60
Niet-westerse inwoners - 110
Migranten uit Marokko - 5
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - 15
Migranten uit Suriname - 5
Migranten uit Turkije - -
Overige gemigreerde inwoners - 85

Inkomen Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Aantal inkomensontvangers 100 1.700
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum - 6%
Huishoudens met een laag inkomen - 5,7%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 17,8%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 21,2% 14,3%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 40,3%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 36,4% 42,7%

Wonen Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Gemiddelde woningwaarde €323k €195k
Bouwjaar vanaf 2000 21% 17%
Bouwjaar voor 2000 79% 83%
Huurwoningen totaal 5 35
Koopwoningen 95% 64%
Percentage bewoond 95% 97%
Percentage eengezinswoning 96% 87%
Percentage meergezinswoning 4% 13%
Percentage onbewoond 5% 3%
In bezit woningcorporatie - 33%
In bezit overige verhuurders 5% 2%
Eigendom onbekend - -

Gezondheid Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Afstand tot apotheek 2,2km 0,7km
Afstand tot brandweerkazerne 1,9km 0,5km
Afstand tot huisartsenpost 11,8km 12km
Afstand tot huisartsenpraktijk 2,2km 0,7km
Afstand tot ziekenhuis 11,8km 12km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km 0,1 0,8
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 0,9 1,9
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 2 2
Ziekenhuizen binnen 5 km - -
Ziekenhuizen binnen 10 km 0,2 -
Ziekenhuizen binnen 20 km 2,2 2,2

Kinderopvang Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Afstand tot buitenschoolse opvang 1,8km 0,5km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,8km 0,5km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 0,6 2,1
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 2,2 3
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 3 3
Kinderdagverblijven binnen 1 km 0,9 3
Kinderdagverblijven binnen 3 km 3,1 4,6
Kinderdagverblijven binnen 5 km 5,3 5,7

Detailhandel Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Afstand tot grote supermarkt 1,9km 0,5km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 1,8km 0,5km
Afstand tot warenhuis 9,1km 8,6km
Grote supermarkten binnen 1 km 0,1 1
Grote supermarkten binnen 3 km 0,9 1
Grote supermarkten binnen 5 km 1 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km 0,3 3
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 2,7 3
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 3,1 3
Warenhuizen binnen 10 km 1,1 1
Warenhuizen binnen 20 km 4,6 5
Warenhuis binnen 5 km - -

Bedrijfsvestigingen Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Bedrijfsvestigingen totaal 65 155
A landbouw bosbouw en visserij 15 5
B-F nijverheid en energie 20 35
G+I handel en horeca 15 30
H+J vervoer informatie en communicatie - 10
K-L financiële diensten onroerend goed - 10
M-N zakelijke dienstverlening 10 40
R-U cultuur recreatie overige diensten - 25

Horeca Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Afstand tot café 1,9km 0,5km
Afstand tot cafetaria 1,9km 0,5km
Afstand tot hotel 8,1km 8,3km
Afstand tot restaurant 1,9km 0,5km
Cafés binnen 1 km 0,1 2
Cafés binnen 3 km 1,7 2
Cafés binnen 5 km 2 2
Cafetaria's binnen 1 km 0,1 1
Cafetaria's binnen 3 km 0,9 1
Cafetaria's binnen 5 km 1 1
Hotels binnen 5 km - -
Hotels binnen 10 km 4,2 3,9
Hotels binnen 20 km 39,2 50,2
Restaurants binnen 1 km 0,2 2
Restaurants binnen 3 km 1,9 2,8
Restaurants binnen 5 km 3 3

Criminaliteit Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Totaal diefstal 2 8
Fietsendiefstal - 5
Diefstal overige vervoermiddelen - -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen - -
Totaal diefstal uit schuur - -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen 2 1
Overige diefstal inbraak - 1
Totaal vernieling - 5
Vernieling aan auto - 4
Overige vernieling - 1
Totaal vernieling tegen openbare orde - 7
Vernieling misdrijf tegen openbare orde - 2
Overige vernieling tegen openbare orde - 2
Totaal vermogen vernieling en geweld 19 19
Totaal vermogensmisdrijven 19 8
Overige vermogensmisdrijven 1 9
Totaal gewelds en seksuele misdrijven - 15
Gewelds en seksuele misdrijven - 7
Overige gewelds en seksuele misdrijven - -
Bedreiging en stalking - 11
Mishandeling - 4
Zakkenrollerij straatroof en beroving - -

Verkeer vervoer Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 1,9km 0,9km
Afstand tot treinstations 10,4km 10,6km
Afstand tot belangrijk overstapstation 19,9km 19,2km

Motorvoertuigen Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Motorfietsen 10 120
Personenauto's totaal 110 1.105
Personenauto's benzine (brandstof) 60 840
Personenauto's overige (brandstof) 45 265
Personenauto's per huishouden 1,9 1,1
Personenauto's per km2 12 1.005

Recreatie Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Afstand tot attractie 11,9km 11,9km
Afstand tot bioscoop 12,9km 13,1km
Afstand tot kunstijsbaan 18,6km 17,9km
Afstand tot sauna 12,7km 12,1km
Afstand tot zonnebank 19,7km 19km
Afstand tot zwembad 9,2km 9,1km
Attracties binnen 10 km - -
Attracties binnen 20 km 3,7 4
Attracties binnen 50 km 16 16
Bioscopen binnen 5 km - -
Bioscopen binnen 10 km - -
Bioscopen binnen 20 km 2 3

Sociale zekerheid Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Inwoners vanaf 15 jaar 140 1.800
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 120 1.290
Inwoners vanaf de AOW uitkering 20 510
AOW uitkering 20 520
Arbeidsongeschiktheidsuitkering - 80
Bijstandsuitkering - 30
Werkloosheidsuitkering - 30

Energie Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Gemiddeld gasverbruik 2.100m3 1.320m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 4.660kwh 2.340kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik - 1.710kwh
Huurwoning gasverbruik - 1.050m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 4.390kwh 2.710kwh
Eigen woning gasverbruik 2.080m3 1.480m3
Appartment elektriciteitsverbruik - 1.380kwh
Appartment gasverbruik - 760m3
Tussenwoning elektriciteitsverbruik - 2.090kwh
Tussenwoning gasverbruik - 1.180m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik - 2.210kwh
Hoekwoning gasverbruik - 1.290m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik - 2.560kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik - 1.310m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 4.160kwh 2.810kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.110m3 1.640m3

Zonnestroom Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Aantal installaties bij woningen 6 150
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 53 487

Stedelijkheid Wommels

  Littenseradiel
Verspreide Huizen Wommels
Littenseradiel
Wommels
Mate van stedelijkheid 5 5
Omgevingsadressendichtheid 139 336

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling