Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Nes waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Nes

Nes is een plaats in de gemeente Heerenveen. Het is een plaats met 1.060 inwoners en daarmee de 1439 grootste stad van Nederland. Het heeft 360 huishoudens met een gemiddelde waarde van €340.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €31.500.


Inwoners 1.060


Aantal huishoudens 360


Gemiddelde woningwaarde €340.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Nes

Huishoudens Nes

Nes heeft in totaal 1.060 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €340.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 45


Huishoudens zonder kinderen 115


Huishoudens met kinderen 200


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,90


Woning voorraad 362


Gemiddelde woningwaarde €340.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Nes

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 1,90km


Afstand tot grote supermarkt 1,60km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,10km


Afstand tot school 1,20km


Scholen binnen 3 km 1,90

Andere plaatsen in de regio Nes

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boksum, Bolsward, Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgum, Burgwerd, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dijken, Doniaga, Drachten, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Folsgare, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hempens, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Idskenhuizen, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jutrijp, Katlijk, Koarnjum, Kortehemmen, Koufurderrige, Kûbaard, Langezwaag, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Mildam, Nes, Nieuwebrug, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijland, Oentsjerk, Offingawier, Oldeholtwolde, Oldeouwer, Olterterp, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudehaske, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ryptsjerk, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tytsjerk, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum

Woningen recent verkocht in Nes

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Nes? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Nes

Huizenmarkt Nes

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Nes? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Nes.

Woningmarkt Nes

112 Nes

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Nes welke zijn binnengekomen via p2000 Nes.

Brandweer
ambu zonder sirenes of zwaailampen,wel urgent
2 dagen, 11 uur geleden

Dier in problemen op De Harhammer in Nes
p 1 bnn-02 dier in problemen de harhammer nes 026332
1 week, 6 dagen geleden

Woningbrand op Nijtsjerksterwei in Nes
p 1 bnn-02 br woning nijtsjerksterwei nes noardeast-fryslan 027293 024234
2 weken, 4 dagen geleden

Traumaheli naar Oude Steiger in Nes
a1 dia 13991 oude steiger nes ameland 81847 voor de mka friesland regio 02
3 weken geleden

Ongeval met letsel op Polderweg in Nes
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 nes ameland polderweg pekmanshiem
3 weken, 4 dagen geleden

Actuele 112 meldingen Nes

Aantal inwoners Nes

Nes heeft in totaal 1.060 inwoners en is daarmee de 1439 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Nes


Mannen 535


Vrouwen 520


Ongehuwd 520


Gehuwd 470


Gescheiden 40


Geboorte totaal 5

Waardebepaling Nes

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Nes? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Nes.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Nes

In de omgeving van Nes zijn 50 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €31.500 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €43.500


Gemiddeld inkomen per inwoner €31.500

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 15


B-F nijverheid en energie 10


G+I handel en horeca 10


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed 10


M-N zakelijke dienstverlening 50


R-U cultuur recreatie overige diensten 10

Funda Nes

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Nes? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Nes op Funda.

Koopwoningen Nes

Buurtgegevens Nes

Oppervlakte Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Oppervlakte totaal - 843 28 101 1.595 724 101
Oppervlakte land - 787 28 99 1.567 720 99
Oppervlakte water - 56 - 2 28 4 2

Bevolking Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Aantal inwoners - 1.045 320 1.175 65 60 1.175
Vrouwen - 525 165 560 30 25 560
Mannen - 520 160 615 30 35 615
Ongehuwd - 505 130 570 30 20 570
Gehuwd - 465 125 460 25 30 460
Verweduwd - 25 25 65 5 5 65
Gescheiden - 45 30 80 - - 80
Bevolkingsdichtheid - 133 1.149 1.184 4 9 1.184
Huishoudens totaal - 360 165 570 25 25 570
Huishoudens met kinderen - 195 40 165 10 10 165
Huishoudens zonder kinderen - 120 50 155 5 10 155
Eenpersoonshuishoudens - 40 70 245 5 5 245
Gemiddelde huishoudensgrootte - 2,9 1,9 2,1 2,7 2,5 2,1
Leeftijd 0 - 15 jaar - 190 50 165 10 5 165
Leeftijd 15 - 25 jaar - 180 20 120 10 5 120
Leeftijd 25 - 45 jaar - 145 65 285 15 10 285
Leeftijd 45 - 65 jaar - 380 110 340 15 20 340
Leeftijd 65+ - 145 80 260 10 15 260
Geboorte totaal - 5 5 10 - - 10
Geboorte relatief - 4% 14% 10% 13% - 10%
Sterfte totaal - - 5 5 - 5 5
Sterfte relatief - 2% 10% 3% - 44% 3%
Westerse inwoners - 35 10 90 5 - 90
Niet-westerse inwoners - 15 5 30 - 5 30
Migranten uit Marokko - - - 5 - - 5
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - - - - - - -
Migranten uit Suriname - - - - - - -
Migranten uit Turkije - - - - - - -
Overige gemigreerde inwoners - 10 5 25 - - 25

Inkomen Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Aantal inkomensontvangers - 800 300 1.000 100 100 1.000
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - - - - - - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - - - - - - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum - 1,1% 7% 4,6% - - 4,6%
Huishoudens met een laag inkomen - 1,1% 7,6% 5,9% - - 5,9%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 46,4% 8% 19% - - 19%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 33% 8,3% 14,8% - - 14,8%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 9,7% 53,1% 44,2% - - 44,2%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 33,1% 46,4% 43,2% - - 43,2%

Wonen Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Gemiddelde woningwaarde - €368k €125k €249k €364k €393k €249k
Bouwjaar vanaf 2000 - 59% 2% 10% 18% 4% 10%
Bouwjaar voor 2000 - 41% 98% 90% 82% 96% 90%
Huurwoningen totaal - 3 23 32 29 11 32
Koopwoningen - 97% 76% 66% 71% 89% 66%
Percentage bewoond - 98% 87% 88% 71% 86% 88%
Percentage eengezinswoning - 100% 98% 78% 64% 100% 78%
Percentage meergezinswoning - - 2% 22% 36% - 22%
Percentage onbewoond - 2% 13% 12% 29% 14% 12%
In bezit woningcorporatie - - 20% - - - -
In bezit overige verhuurders - 3% 3% 32% 29% 11% 32%
Eigendom onbekend - - 1% 2% - - 2%

Gezondheid Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Afstand tot apotheek - 2km 5,1km 0,7km 1,8km 5km 0,7km
Afstand tot brandweerkazerne - 1,9km 6,7km 0,9km 3,7km 6,2km 0,9km
Afstand tot huisartsenpost - 12,7km 11,2km 24,8km 30,5km 11km 24,8km
Afstand tot huisartsenpraktijk - 1,9km 5,1km 0,7km 1,8km 5km 0,7km
Afstand tot ziekenhuis - 12,7km 35,4km 42km 47,8km 35,3km 42km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - - - 0,8 0,1 - 0,8
Huisartsenpraktijken binnen 3 km - 0,9 - 1 1,1 - 1
Huisartsenpraktijken binnen 5 km - 1 0,1 1 1,2 0,7 1
Ziekenhuizen binnen 5 km - - - - - - -
Ziekenhuizen binnen 10 km - - - - - - -
Ziekenhuizen binnen 20 km - 5 - - - - -

Kinderopvang Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Afstand tot buitenschoolse opvang - 1,1km 6,4km 2km 4,2km 6km 2km
Afstand tot kinderdagverblijf - 1,2km 2,6km 0,5km 4km 2,7km 0,5km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km - 0,4 - - - - -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km - 2,9 - 1 0,2 - 1
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km - 4 - 1 0,5 0,2 1
Kinderdagverblijven binnen 1 km - 0,4 - 1 - - 1
Kinderdagverblijven binnen 3 km - 3,8 1 2 0,2 1,4 2
Kinderdagverblijven binnen 5 km - 5,1 1,4 2 0,6 3,3 2

Detailhandel Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Afstand tot grote supermarkt - 1,7km 2,4km 0,3km 1,7km 2,5km 0,3km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel - 1,7km 2,5km 0,3km 1,4km 2,5km 0,3km
Afstand tot warenhuis - 7,4km 10,1km 24,8km 30,5km 9,9km 24,8km
Grote supermarkten binnen 1 km - - - 2 0,1 - 2
Grote supermarkten binnen 3 km - 1 1 3,7 1,3 0,7 3,7
Grote supermarkten binnen 5 km - 2,1 1 4 2,1 1,2 4
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km - - - 5 0,4 - 5
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km - 3,8 1 8,7 4,2 0,8 8,7
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km - 4,2 1 9 8,3 1,3 9
Warenhuizen binnen 10 km - 1 0,4 - - 0,5 -
Warenhuizen binnen 20 km - 7 2 - - 2 -
Warenhuis binnen 5 km - - - - - - -

Bedrijfsvestigingen Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Bedrijfsvestigingen totaal - 120 25 210 35 15 210
A landbouw bosbouw en visserij - 15 5 5 15 - 5
B-F nijverheid en energie - 15 5 30 5 - 30
G+I handel en horeca - 15 - 70 10 - 70
H+J vervoer informatie en communicatie - 5 - 15 - - 15
K-L financiële diensten onroerend goed - 15 - 15 5 - 15
M-N zakelijke dienstverlening - 50 5 40 - - 40
R-U cultuur recreatie overige diensten - 5 5 30 - - 30

Horeca Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Afstand tot café - 3,8km 2,1km 0,4km 6km 2,4km 0,4km
Afstand tot cafetaria - 1,7km 8,2km 0,4km 1,7km 3,7km 0,4km
Afstand tot hotel - 1,4km 8km 0,3km 1,6km 8km 0,3km
Afstand tot restaurant - 1,6km 2,6km 0,3km 1,6km 2,9km 0,3km
Cafés binnen 1 km - - - 2,9 - - 2,9
Cafés binnen 3 km - - 1 3 - 1,1 3
Cafés binnen 5 km - 1 2,1 3 0,6 1,9 3
Cafetaria's binnen 1 km - - - 4 0,3 - 4
Cafetaria's binnen 3 km - 1,9 - 10,4 2,5 0,3 10,4
Cafetaria's binnen 5 km - 3 - 11 4,2 0,9 11
Hotels binnen 5 km - 2,9 - 11 5,6 - 11
Hotels binnen 10 km - 6 2,3 15 16,7 4 15
Hotels binnen 20 km - 30,6 8 19 17,1 10,3 19
Restaurants binnen 1 km - - - 11,6 0,2 - 11,6
Restaurants binnen 3 km - 6,6 1 21,5 4,4 0,5 21,5
Restaurants binnen 5 km - 7,3 1,6 24 12 1,7 24

Criminaliteit Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Totaal diefstal - 2 - 10 3 - 10
Fietsendiefstal - - - 3 1 - 3
Diefstal overige vervoermiddelen - - - - - - -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen - - - - - - -
Totaal diefstal uit schuur - - 6 1 - 6 1
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - - - 1 1 - 1
Overige diefstal inbraak - 2 - 3 1 - 3
Totaal vernieling - - - 4 - - 4
Vernieling aan auto - - - - - - -
Overige vernieling - - - 4 - - 4
Totaal vernieling tegen openbare orde - 4 - 4 - - 4
Vernieling misdrijf tegen openbare orde - - 4 3 - 4 3
Overige vernieling tegen openbare orde - 4 - - - - -
Totaal vermogen vernieling en geweld - 8 19 25 63 19 25
Totaal vermogensmisdrijven - 5 12 10 38 12 10
Overige vermogensmisdrijven - 3 1 2 - 1 2
Totaal gewelds en seksuele misdrijven - - - 13 2 - 13
Gewelds en seksuele misdrijven - - 1 11 25 1 11
Overige gewelds en seksuele misdrijven - - - 1 - - 1
Bedreiging en stalking - - - 1 2 - 1
Mishandeling - - - 11 - - 11
Zakkenrollerij straatroof en beroving - - - 2 - - 2

Verkeer vervoer Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg - 1,2km 2,4km 14,9km 20,5km 1,8km 14,9km
Afstand tot treinstations - 1,6km 19,9km 35,4km 41km 19,9km 35,4km
Afstand tot belangrijk overstapstation - 19,2km 34,6km 40,9km 46,6km 34,4km 40,9km

Motorvoertuigen Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Motorfietsen - 35 10 125 10 - 125
Personenauto's totaal - 550 200 565 60 35 565
Personenauto's benzine (brandstof) - 365 145 510 55 20 510
Personenauto's overige (brandstof) - 185 55 55 10 15 55
Personenauto's per huishouden - 1,5 1,3 1 - - 1
Personenauto's per km2 - 70 717 567 - - 567

Recreatie Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Afstand tot attractie - 6,7km 11,3km 25,9km 38,2km 18,8km 25,9km
Afstand tot bioscoop - 13,8km 33,9km 39,9km 45,6km 33,8km 39,9km
Afstand tot kunstijsbaan - 16,4km 35,9km 40,4km 45,8km 35,1km 40,4km
Afstand tot sauna - 18,9km 22,5km 9,8km 4,7km 23,1km 9,8km
Afstand tot zonnebank - 18,9km 20,1km 39,7km 44,5km 20,1km 39,7km
Afstand tot zwembad - 14,2km 11,8km 2,8km 8,7km 11,6km 2,8km
Attracties binnen 10 km - 1 - - - - -
Attracties binnen 20 km - 4,6 3 - - 1,9 -
Attracties binnen 50 km - 22 15 8 6 13 8
Bioscopen binnen 5 km - - - - - - -
Bioscopen binnen 10 km - - - - - - -
Bioscopen binnen 20 km - 3,3 - - - - -

Sociale zekerheid Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Inwoners vanaf 15 jaar - 840 260 1.010 60 60 1.010
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd - 730 190 780 50 40 780
Inwoners vanaf de AOW uitkering - 110 80 240 10 10 240
AOW uitkering - 120 80 240 10 20 240
Arbeidsongeschiktheidsuitkering - 20 20 30 - 10 30
Bijstandsuitkering - - 10 - - - -
Werkloosheidsuitkering - 10 - 40 - - 40

Energie Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Gemiddeld gasverbruik - 1.490m3 1.520m3 1.660m3 2.190m3 2.560m3 1.660m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik - 3.560kwh 2.260kwh 2.910kwh 3.870kwh 4.200kwh 2.910kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik - 3.510kwh 1.750kwh 2.320kwh 3.810kwh - 2.320kwh
Huurwoning gasverbruik - 2.290m3 1.180m3 1.380m3 2.610m3 - 1.380m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik - 3.530kwh 2.430kwh 3.370kwh 3.880kwh 4.170kwh 3.370kwh
Eigen woning gasverbruik - 1.450m3 1.630m3 1.880m3 2.100m3 2.450m3 1.880m3
Appartment elektriciteitsverbruik - - - 1.570kwh 4.560kwh - 1.570kwh
Appartment gasverbruik - - - 960m3 2.010m3 - 960m3
Tussenwoning elektriciteitsverbruik - 3.190kwh 990kwh 1.980kwh - - 1.980kwh
Tussenwoning gasverbruik - 1.390m3 990m3 1.070m3 - - 1.070m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik - - 1.650kwh 2.470kwh - - 2.470kwh
Hoekwoning gasverbruik - - 1.200m3 1.430m3 - - 1.430m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik - 3.110kwh 2.070kwh 2.830kwh - 4.490kwh 2.830kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik - 1.220m3 1.320m3 1.450m3 - 2.340m3 1.450m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik - 3.880kwh 2.720kwh 3.500kwh 3.640kwh 3.950kwh 3.500kwh
Vrijstaande woning gasverbruik - 1.660m3 1.800m3 2.060m3 2.290m3 2.620m3 2.060m3

Zonnestroom Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Aantal installaties bij woningen - 101 92 45 58 92 45
Opgesteld vermogen van zonnepanelen - 395 257 174 169 257 174

Stedelijkheid Nes

 
Boarnsterhim
Nes
Ternaard
Nes
Wijk 00
Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Ballum
Ternaard
Verspreide Huizen Nes
Wijk 00
Verspreide Huizen Nes
Mate van stedelijkheid - 5 5 5 5 5 5
Omgevingsadressendichtheid - 324 63 308 112 45 308

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling