Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Swichum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Swichum

Swichum is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 50 inwoners en daarmee de 2419 grootste stad van Nederland. Het heeft 15 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 0-15, 25-45, 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0.


Inwoners 50


Aantal huishoudens 15


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Swichum

Huishoudens Swichum

Swichum heeft in totaal 50 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens -


Huishoudens zonder kinderen 5


Huishoudens met kinderen 10


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,90


Woning voorraad 17


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Swichum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 2,30km


Afstand tot grote supermarkt 1,40km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,20km


Afstand tot school 1,20km


Scholen binnen 3 km 2,60

Straten in Swichum

Swichum heeft in totaal 3 straten.


Ayttadyk Moskoureed Om 'e Tsjerke

Andere plaatsen in de regio Swichum

Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Burgwerd, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dongjum, Drachten, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hartwerd, Haskerdijken, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Koarnjum, Kootstertille, Kortehemmen, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Luinjeberd, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Swichum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Swichum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Swichum

Huizenmarkt Swichum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Swichum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Swichum.

Woningmarkt Swichum

112 Swichum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Swichum welke zijn binnengekomen via p2000 Swichum.

Gaslek op Swichumerdyk in Wirdum
p 1 bnn-01 hv overig gaslekkage buiten swichumerdyk wirdum fr 026193 026131
op 27-07-22

Ongeval met letsel op Ayttadyk in Swichum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 swichum ayttadyk
op 15-02-22

Actuele 112 meldingen Swichum

Aantal inwoners Swichum

Swichum heeft in totaal 50 inwoners en is daarmee de 2419 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Swichum


Mannen 25


Vrouwen 25


Ongehuwd 20


Gehuwd 20


Gescheiden -


Geboorte totaal -

Waardebepaling Swichum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Swichum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Swichum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Swichum

In de omgeving van Swichum zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-


Gemiddeld inkomen per inwoner €-

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Swichum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Swichum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Swichum op Funda.

Koopwoningen Swichum

Buurtgegevens Swichum

Oppervlakte Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Oppervlakte totaal 178
Oppervlakte land 176
Oppervlakte water 2

Bevolking Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Aantal inwoners 50
Vrouwen 25
Mannen 25
Ongehuwd 25
Gehuwd 25
Verweduwd -
Gescheiden -
Bevolkingsdichtheid 29
Huishoudens totaal 15
Huishoudens met kinderen 10
Huishoudens zonder kinderen 5
Eenpersoonshuishoudens -
Gemiddelde huishoudensgrootte 3
Leeftijd 0 - 15 jaar 10
Leeftijd 15 - 25 jaar 5
Leeftijd 25 - 45 jaar 15
Leeftijd 45 - 65 jaar 10
Leeftijd 65+ 5
Geboorte totaal -
Geboorte relatief -
Sterfte totaal -
Sterfte relatief -
Westerse inwoners -
Niet-westerse inwoners -
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners -

Inkomen Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Aantal inkomensontvangers -
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum -
Huishoudens met een laag inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -

Wonen Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Gemiddelde woningwaarde -
Bouwjaar vanaf 2000 -
Bouwjaar voor 2000 -
Huurwoningen totaal -
Koopwoningen -
Percentage bewoond -
Percentage eengezinswoning -
Percentage meergezinswoning -
Percentage onbewoond -
In bezit woningcorporatie -
In bezit overige verhuurders -
Eigendom onbekend -

Gezondheid Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Afstand tot apotheek 3,8km
Afstand tot brandweerkazerne 4,8km
Afstand tot huisartsenpost 5,2km
Afstand tot huisartsenpraktijk 2,3km
Afstand tot ziekenhuis 5,2km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 0,9
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 2,2
Ziekenhuizen binnen 5 km 0,2
Ziekenhuizen binnen 10 km 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 1

Kinderopvang Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Afstand tot buitenschoolse opvang 1,3km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,3km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 0,1
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 3,4
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 12,5
Kinderdagverblijven binnen 1 km 0,1
Kinderdagverblijven binnen 3 km 3,8
Kinderdagverblijven binnen 5 km 10,6

Detailhandel Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Afstand tot grote supermarkt 1,4km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 2,4km
Afstand tot warenhuis 3,7km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km 1,9
Grote supermarkten binnen 5 km 4,7
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 2,8
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 6,4
Warenhuizen binnen 10 km 3,9
Warenhuizen binnen 20 km 6
Warenhuis binnen 5 km 1

Bedrijfsvestigingen Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Bedrijfsvestigingen totaal 5
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -

Horeca Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Afstand tot café 2,5km
Afstand tot cafetaria 3,7km
Afstand tot hotel 1,4km
Afstand tot restaurant 2,2km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km 0,9
Cafés binnen 5 km 1
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km -
Cafetaria's binnen 5 km 3,3
Hotels binnen 5 km 2,4
Hotels binnen 10 km 15,5
Hotels binnen 20 km 27,9
Restaurants binnen 1 km -
Restaurants binnen 3 km 1,8
Restaurants binnen 5 km 2

Criminaliteit Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Totaal diefstal -
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen 1
Overige diefstal inbraak 2
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 20
Totaal vermogensmisdrijven 20
Overige vermogensmisdrijven 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 1,7km
Afstand tot treinstations 6,6km
Afstand tot belangrijk overstapstation 6,6km

Motorvoertuigen Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Motorfietsen -
Personenauto's totaal 25
Personenauto's benzine (brandstof) 10
Personenauto's overige (brandstof) 10
Personenauto's per huishouden -
Personenauto's per km2 -

Recreatie Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Afstand tot attractie 7,3km
Afstand tot bioscoop 7,1km
Afstand tot kunstijsbaan 9,3km
Afstand tot sauna 15,5km
Afstand tot zonnebank 6,3km
Afstand tot zwembad 7,5km
Attracties binnen 10 km 2
Attracties binnen 20 km 6
Attracties binnen 50 km 19,1
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km 2
Bioscopen binnen 20 km 2

Sociale zekerheid Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Inwoners vanaf 15 jaar 40
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 30
Inwoners vanaf de AOW uitkering 10
AOW uitkering -
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Gemiddeld gasverbruik 1.750m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.300kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik -
Huurwoning gasverbruik -
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.300kwh
Eigen woning gasverbruik 1.750m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik -
Tussenwoning gasverbruik -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik -
Hoekwoning gasverbruik -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik -
Twee-onder-een-kap gasverbruik -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.300kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.750m3

Zonnestroom Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Aantal installaties bij woningen 6
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 16

Stedelijkheid Swichum

  Dorpen Zuid Oost
Swichum
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 48

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling