Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Tirns waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Tirns

Tirns is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 187 inwoners en daarmee de 2190 grootste stad van Nederland. Het heeft 73 huishoudens met een gemiddelde waarde van €245.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.119.


Inwoners 187


Aantal huishoudens 73


Gemiddelde woningwaarde €245.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Tirns

Huishoudens Tirns

Tirns heeft in totaal 187 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €245.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 26


Huishoudens zonder kinderen 31


Huishoudens met kinderen 26


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,29


Woning voorraad 77


Gemiddelde woningwaarde €245.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Tirns

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 4,11km


Afstand tot grote supermarkt 4,30km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,13km


Afstand tot school 3,08km


Scholen binnen 3 km 0,60

Andere plaatsen in de regio Tirns

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Balk, Bears, Bitgum, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Doniaga, Dronryp, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Elahuizen, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Franeker, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Nes, Nieuwebrug, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oldeouwer, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Peins, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rohel, Ruigahuizen, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Skingen, Slappeterp, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Warstiens, Weidum, Wergea, Westhem, Wijckel, Wijnaldum, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Woningen recent verkocht in Tirns

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Tirns? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Tirns

Huizenmarkt Tirns

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Tirns? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Tirns.

Woningmarkt Tirns

112 Tirns

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Tirns welke zijn binnengekomen via p2000 Tirns.

Persoon te water op Terpstrjitte in Tirns
ongeval/water/persoon te water prio 1 tirns terpstrjitte
2 weken, 2 dagen geleden

Traumaheli naar Tirns
a1 ovdg regio tirns
op 08-05-21

Actuele 112 meldingen Tirns

Aantal inwoners Tirns

Tirns heeft in totaal 187 inwoners en is daarmee de 2190 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Tirns


Mannen 98


Vrouwen 88


Ongehuwd 83


Gehuwd 68


Gescheiden 5


Geboorte totaal -

Waardebepaling Tirns

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Tirns? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Tirns.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Tirns

In de omgeving van Tirns zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.119 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.900


Gemiddeld inkomen per inwoner €27.119

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Tirns

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Tirns? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Tirns op Funda.

Koopwoningen Tirns

Buurtgegevens Tirns

Oppervlakte Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Oppervlakte totaal 344 452 452
Oppervlakte land 339 447 447
Oppervlakte water 5 5 5

Bevolking Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Aantal inwoners 690 65 65
Vrouwen 345 30 30
Mannen 345 35 35
Ongehuwd 260 30 30
Gehuwd 340 25 25
Verweduwd 40 - -
Gescheiden 35 - -
Bevolkingsdichtheid 202 14 14
Huishoudens totaal 295 20 20
Huishoudens met kinderen 105 10 10
Huishoudens zonder kinderen 120 10 10
Eenpersoonshuishoudens 75 5 5
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,3 2,6 2,6
Leeftijd 0 - 15 jaar 115 10 10
Leeftijd 15 - 25 jaar 55 15 15
Leeftijd 25 - 45 jaar 120 15 15
Leeftijd 45 - 65 jaar 215 25 25
Leeftijd 65+ 185 10 10
Geboorte totaal 5 - -
Geboorte relatief 7% - -
Sterfte totaal - - -
Sterfte relatief 3% 33% 33%
Westerse inwoners 35 - -
Niet-westerse inwoners 20 - -
Migranten uit Marokko - - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - - -
Migranten uit Suriname - - -
Migranten uit Turkije - - -
Overige gemigreerde inwoners 20 - -

Inkomen Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Aantal inkomensontvangers 600 100 100
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 3,5% - -
Huishoudens met een laag inkomen 3,8% - -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 24,7% - -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 18,9% - -
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 30,1% - -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 37,3% - -

Wonen Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Gemiddelde woningwaarde €261k €377k €377k
Bouwjaar vanaf 2000 12% 4% 4%
Bouwjaar voor 2000 88% 96% 96%
Huurwoningen totaal 16 - -
Koopwoningen 84% 100% 100%
Percentage bewoond 97% 100% 100%
Percentage eengezinswoning 96% 91% 91%
Percentage meergezinswoning 4% 9% 9%
Percentage onbewoond 3% - -
In bezit woningcorporatie 10% - -
In bezit overige verhuurders 5% - -
Eigendom onbekend - - -

Gezondheid Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Afstand tot apotheek 2,2km 5,4km 5,4km
Afstand tot brandweerkazerne 2,8km 6km 6km
Afstand tot huisartsenpost 1,5km 4,7km 4,7km
Afstand tot huisartsenpraktijk 2,2km 5,4km 5,4km
Afstand tot ziekenhuis 1,5km 4,7km 4,7km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 3,1 - -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 6,8 0,4 0,4
Ziekenhuizen binnen 5 km 1 0,7 0,7
Ziekenhuizen binnen 10 km 1 1 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 2 1,9 1,9

Kinderopvang Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Afstand tot buitenschoolse opvang 0,4km 3,5km 3,5km
Afstand tot kinderdagverblijf 2km 3,5km 3,5km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 0,9 - -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 8,9 0,3 0,3
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 19,7 3,1 3,1
Kinderdagverblijven binnen 1 km - - -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 7,4 0,3 0,3
Kinderdagverblijven binnen 5 km 20,8 4,5 4,5

Detailhandel Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Afstand tot grote supermarkt 2,2km 4,7km 4,7km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 0,4km 3,5km 3,5km
Afstand tot warenhuis 2,8km 6km 6km
Grote supermarkten binnen 1 km - - -
Grote supermarkten binnen 3 km 4,7 - -
Grote supermarkten binnen 5 km 11,9 1,1 1,1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km 1 - -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 32,2 0,3 0,3
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 42,6 5,3 5,3
Warenhuizen binnen 10 km 2 2 2
Warenhuizen binnen 20 km 4 4,1 4,1
Warenhuis binnen 5 km 1 - -

Bedrijfsvestigingen Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Bedrijfsvestigingen totaal 140 10 10
A landbouw bosbouw en visserij 5 - -
B-F nijverheid en energie 30 - -
G+I handel en horeca 55 - -
H+J vervoer informatie en communicatie 10 - -
K-L financiële diensten onroerend goed 10 - -
M-N zakelijke dienstverlening 30 - -
R-U cultuur recreatie overige diensten 5 - -

Horeca Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Afstand tot café 1,8km 5km 5km
Afstand tot cafetaria 1,6km 4,8km 4,8km
Afstand tot hotel 2,2km 4,5km 4,5km
Afstand tot restaurant 2,1km 5,3km 5,3km
Cafés binnen 1 km - - -
Cafés binnen 3 km 17,2 - -
Cafés binnen 5 km 19,4 1,3 1,3
Cafetaria's binnen 1 km - - -
Cafetaria's binnen 3 km 20,6 - -
Cafetaria's binnen 5 km 25,7 2,4 2,4
Hotels binnen 5 km 6,7 1,3 1,3
Hotels binnen 10 km 13 11,9 11,9
Hotels binnen 20 km 31 29,7 29,7
Restaurants binnen 1 km - - -
Restaurants binnen 3 km 30,1 - -
Restaurants binnen 5 km 38 2,5 2,5

Criminaliteit Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Totaal diefstal 12 - -
Fietsendiefstal 1 - -
Diefstal overige vervoermiddelen 1 - -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 1 - -
Totaal diefstal uit schuur 4 - -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - - -
Overige diefstal inbraak 6 - -
Totaal vernieling 2 - -
Vernieling aan auto - - -
Overige vernieling 2 - -
Totaal vernieling tegen openbare orde 5 - -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde 3 - -
Overige vernieling tegen openbare orde 3 - -
Totaal vermogen vernieling en geweld 29 3 3
Totaal vermogensmisdrijven 19 3 3
Overige vermogensmisdrijven 1 1 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven 2 - -
Gewelds en seksuele misdrijven 3 - -
Overige gewelds en seksuele misdrijven - - -
Bedreiging en stalking - - -
Mishandeling 2 - -
Zakkenrollerij straatroof en beroving - - -

Verkeer vervoer Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 1,9km 4,6km 4,6km
Afstand tot treinstations 2,4km 5,6km 5,6km
Afstand tot belangrijk overstapstation 25,3km 25,8km 25,8km

Motorvoertuigen Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Motorfietsen 50 5 5
Personenauto's totaal 530 45 45
Personenauto's benzine (brandstof) 365 35 35
Personenauto's overige (brandstof) 160 10 10
Personenauto's per huishouden 1,8 - -
Personenauto's per km2 156 - -

Recreatie Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Afstand tot attractie 4,2km 7,4km 7,4km
Afstand tot bioscoop 2,6km 5,8km 5,8km
Afstand tot kunstijsbaan 25,1km 25,6km 25,6km
Afstand tot sauna 14,4km 17,6km 17,6km
Afstand tot zonnebank 25,1km 25,6km 25,6km
Afstand tot zwembad 3,5km 6,5km 6,5km
Attracties binnen 10 km 1 1 1
Attracties binnen 20 km 2,8 2,5 2,5
Attracties binnen 50 km 16,1 15,3 15,3
Bioscopen binnen 5 km 1 - -
Bioscopen binnen 10 km 1 1 1
Bioscopen binnen 20 km 1 1 1

Sociale zekerheid Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Inwoners vanaf 15 jaar 560 50 50
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 400 40 40
Inwoners vanaf de AOW uitkering 170 10 10
AOW uitkering 170 10 10
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 10 - -
Bijstandsuitkering - - -
Werkloosheidsuitkering 10 - -

Energie Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Gemiddeld gasverbruik 1.560m3 1.820m3 1.820m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.900kwh 3.720kwh 3.720kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.050kwh - -
Huurwoning gasverbruik 1.290m3 - -
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.060kwh 3.680kwh 3.680kwh
Eigen woning gasverbruik 1.600m3 1.830m3 1.830m3
Appartment elektriciteitsverbruik - - -
Appartment gasverbruik - - -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 2.280kwh - -
Tussenwoning gasverbruik 1.260m3 - -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 2.380kwh - -
Hoekwoning gasverbruik 1.270m3 - -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.460kwh - -
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.360m3 - -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.370kwh 3.680kwh 3.680kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.800m3 1.820m3 1.820m3

Zonnestroom Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Aantal installaties bij woningen 48 6 6
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 213 30 30

Stedelijkheid Tirns

  Sneek
IJsbrechtum
Noordwest IJlst
Tirns
Noordwest IJlst
Verspreide Huizen Tirns
Mate van stedelijkheid 5 5 5
Omgevingsadressendichtheid 210 26 26

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling