Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Friens waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Friens

Friens is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 90 inwoners en daarmee de 2337 grootste stad van Nederland. Het heeft 30 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 0-15, 25-45, 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0.


Inwoners 90


Aantal huishoudens 30


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Friens

Huishoudens Friens

Friens heeft in totaal 90 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 5


Huishoudens zonder kinderen 5


Huishoudens met kinderen 20


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,90


Woning voorraad 31


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Friens

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 5,70km


Afstand tot grote supermarkt 5,80km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,10km


Afstand tot school 3,10km


Scholen binnen 3 km 0,40

Straten in Friens

Friens heeft in totaal 3 straten.


Beslingadyk Op 'e Syl Van Sytzamawei

Andere plaatsen in de regio Friens

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgum, Burgwerd, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dijken, Drachten, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feinsum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heerenveen, Hempens, Hichtum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Koarnjum, Kortehemmen, Koufurderrige, Kûbaard, Langezwaag, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijland, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oudehaske, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Peins, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rohel, Rotsterhaule, Rottum, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tytsjerk, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Friens

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Friens? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Friens

Huizenmarkt Friens

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Friens? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Friens.

Woningmarkt Friens

112 Friens

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Friens welke zijn binnengekomen via p2000 Friens.

Actuele 112 meldingen Friens

Aantal inwoners Friens

Friens heeft in totaal 90 inwoners en is daarmee de 2337 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Friens


Mannen 50


Vrouwen 40


Ongehuwd 45


Gehuwd 35


Gescheiden -


Geboorte totaal -

Waardebepaling Friens

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Friens? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Friens.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Friens

In de omgeving van Friens zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-


Gemiddeld inkomen per inwoner €-

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Friens

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Friens? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Friens op Funda.

Koopwoningen Friens

Buurtgegevens Friens

Oppervlakte Friens

  Grou en omgeving
Friens
Oppervlakte totaal 317
Oppervlakte land 309
Oppervlakte water 7

Bevolking Friens

  Grou en omgeving
Friens
Aantal inwoners 90
Vrouwen 40
Mannen 50
Ongehuwd 45
Gehuwd 35
Verweduwd 5
Gescheiden -
Bevolkingsdichtheid 29
Huishoudens totaal 30
Huishoudens met kinderen 15
Huishoudens zonder kinderen 5
Eenpersoonshuishoudens 5
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,8
Leeftijd 0 - 15 jaar 20
Leeftijd 15 - 25 jaar 10
Leeftijd 25 - 45 jaar 20
Leeftijd 45 - 65 jaar 20
Leeftijd 65+ 10
Geboorte totaal -
Geboorte relatief -
Sterfte totaal -
Sterfte relatief 11%
Westerse inwoners -
Niet-westerse inwoners -
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners -

Inkomen Friens

  Grou en omgeving
Friens
Aantal inkomensontvangers 100
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum -
Huishoudens met een laag inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -

Wonen Friens

  Grou en omgeving
Friens
Gemiddelde woningwaarde €327k
Bouwjaar vanaf 2000 3%
Bouwjaar voor 2000 97%
Huurwoningen totaal 13
Koopwoningen 87%
Percentage bewoond 100%
Percentage eengezinswoning 94%
Percentage meergezinswoning 6%
Percentage onbewoond -
In bezit woningcorporatie -
In bezit overige verhuurders 13%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Friens

  Grou en omgeving
Friens
Afstand tot apotheek 6,2km
Afstand tot brandweerkazerne 5,7km
Afstand tot huisartsenpost 12,4km
Afstand tot huisartsenpraktijk 5,8km
Afstand tot ziekenhuis 12,4km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km -
Ziekenhuizen binnen 20 km 3,7

Kinderopvang Friens

  Grou en omgeving
Friens
Afstand tot buitenschoolse opvang 3,1km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,1km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 0,4
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 3,1
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 0,6
Kinderdagverblijven binnen 5 km 5,1

Detailhandel Friens

  Grou en omgeving
Friens
Afstand tot grote supermarkt 5,9km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 3,1km
Afstand tot warenhuis 6,5km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km 0,1
Grote supermarkten binnen 5 km 0,1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 0,5
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 1,2
Warenhuizen binnen 10 km 1
Warenhuizen binnen 20 km 5,8
Warenhuis binnen 5 km -

Bedrijfsvestigingen Friens

  Grou en omgeving
Friens
Bedrijfsvestigingen totaal 15
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -

Horeca Friens

  Grou en omgeving
Friens
Afstand tot café 3,3km
Afstand tot cafetaria 2km
Afstand tot hotel 6,1km
Afstand tot restaurant 3km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km 0,1
Cafés binnen 5 km 2
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km 1
Cafetaria's binnen 5 km 1,1
Hotels binnen 5 km 0,1
Hotels binnen 10 km 6,5
Hotels binnen 20 km 31,9
Restaurants binnen 1 km -
Restaurants binnen 3 km 0,4
Restaurants binnen 5 km 1,7

Criminaliteit Friens

  Grou en omgeving
Friens
Totaal diefstal -
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak -
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 12
Totaal vermogensmisdrijven 12
Overige vermogensmisdrijven 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Friens

  Grou en omgeving
Friens
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 1,7km
Afstand tot treinstations 5,1km
Afstand tot belangrijk overstapstation 13km

Motorvoertuigen Friens

  Grou en omgeving
Friens
Motorfietsen 5
Personenauto's totaal 50
Personenauto's benzine (brandstof) 25
Personenauto's overige (brandstof) 25
Personenauto's per huishouden -
Personenauto's per km2 -

Recreatie Friens

  Grou en omgeving
Friens
Afstand tot attractie 10,1km
Afstand tot bioscoop 13,5km
Afstand tot kunstijsbaan 15,8km
Afstand tot sauna 22,3km
Afstand tot zonnebank 12,8km
Afstand tot zwembad 13,8km
Attracties binnen 10 km 0,3
Attracties binnen 20 km 4,6
Attracties binnen 50 km 17,3
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km -
Bioscopen binnen 20 km 3

Sociale zekerheid Friens

  Grou en omgeving
Friens
Inwoners vanaf 15 jaar 70
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 60
Inwoners vanaf de AOW uitkering 10
AOW uitkering 10
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Friens

  Grou en omgeving
Friens
Gemiddeld gasverbruik 1.920m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.390kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik -
Huurwoning gasverbruik -
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.360kwh
Eigen woning gasverbruik 2.010m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik -
Tussenwoning gasverbruik -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik -
Hoekwoning gasverbruik -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik -
Twee-onder-een-kap gasverbruik -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.610kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.030m3

Zonnestroom Friens

  Grou en omgeving
Friens
Aantal installaties bij woningen 3
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 15

Stedelijkheid Friens

  Grou en omgeving
Friens
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 30

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling