Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Ryptsjerk waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Ryptsjerk

Ryptsjerk is een plaats in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het is een plaats met 770 inwoners en daarmee de 1619 grootste stad van Nederland. Het heeft 330 huishoudens met een gemiddelde waarde van €223.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.900.


Inwoners 770


Aantal huishoudens 330


Gemiddelde woningwaarde €223.000


Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie, Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Ryptsjerk

Huishoudens Ryptsjerk

Ryptsjerk heeft in totaal 770 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €223.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 90


Huishoudens zonder kinderen 120


Huishoudens met kinderen 125


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30


Woning voorraad 320


Gemiddelde woningwaarde €223.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Ryptsjerk

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 2,80km


Afstand tot grote supermarkt 2,40km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km


Afstand tot school 0,60km


Scholen binnen 3 km 4,20

Andere plaatsen in de regio Ryptsjerk

Aalsum, Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Augsbuurt, Augustinusga, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Blije, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Bornwird, Brantgum, Britsum, Broeksterwâld, Buitenpost, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Deinum, Dokkum, Drachten, Driezum, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Eastermar, Easterwierrum, Ee, Engwierum, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Foudgum, Friens, Garyp, Gerkesklooster, Ginnum, Goëngahuizen, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Harkema, Hegebeintum, Hempens, Hiaure, Hijum, Hilaard, Holwerd, Houtigehage, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Ingelum, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Jouswier, Koarnjum, Kollum, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kortehemmen, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Metslawier, Miedum, Morra, Mûnein, Nes, Niawier, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Oosternijkerk, Opeinde, Opende, Oudebildtzijl, Oudwoude, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reduzum, Reitsum, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, St Annaparochie, Stiens, Sumar, Surhuisterveen, Surhuizum, Suwâld, Swichum, Teerns, Ternaard, Triemen, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Veenklooster, Vrouwenparochie, Waaxens, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westergeest, Wetsens, Wier, Wierum, Wirdum, Wiuwert, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch

Woningen recent verkocht in Ryptsjerk

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Ryptsjerk? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Ryptsjerk

Huizenmarkt Ryptsjerk

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Ryptsjerk? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Ryptsjerk.

Woningmarkt Ryptsjerk

112 Ryptsjerk

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Ryptsjerk welke zijn binnengekomen via p2000 Ryptsjerk.

Ongeval met letsel op Rijksstraatweg in Ryptsjerk
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 ryptsjerk wokpaleis fryslan rijksstraatweg
2 weken, 2 dagen geleden

Ongeval met letsel op Westerdijk in Ryptsjerk
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 ryptsjerk westerdijk breedijk
2 weken, 5 dagen geleden

Ongeval met letsel op Rijksstraatweg in Ryptsjerk
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 ryptsjerk rijksstraatweg
op 01-11-23

Brandweer met spoed naar Ryptsjerk
p 1 bnn-06 br berm/bosschage swarteweisein ryptsjerk 027133
op 18-06-23

Ongeval met letsel op Westerdijk in Ryptsjerk
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 ryptsjerk n361 - westerdijk,0
op 15-06-23

Actuele 112 meldingen Ryptsjerk

Aantal inwoners Ryptsjerk

Ryptsjerk heeft in totaal 770 inwoners en is daarmee de 1619 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Ryptsjerk


Mannen 395


Vrouwen 375


Ongehuwd 335


Gehuwd 350


Gescheiden 60


Geboorte totaal 10

Waardebepaling Ryptsjerk

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Ryptsjerk? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Ryptsjerk.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Ryptsjerk

In de omgeving van Ryptsjerk zijn 15 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.900 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.900


Gemiddeld inkomen per inwoner €23.900

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 10


B-F nijverheid en energie 15


G+I handel en horeca 10


H+J vervoer informatie en communicatie 10


K-L financiële diensten onroerend goed 5


M-N zakelijke dienstverlening 15


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Ryptsjerk

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Ryptsjerk? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Ryptsjerk op Funda.

Koopwoningen Ryptsjerk

Buurtgegevens Ryptsjerk

Oppervlakte Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Oppervlakte totaal 157 646
Oppervlakte land 156 596
Oppervlakte water 1 50

Bevolking Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Aantal inwoners 695 90
Vrouwen 350 35
Mannen 340 50
Ongehuwd 310 35
Gehuwd 310 40
Verweduwd 30 5
Gescheiden 50 10
Bevolkingsdichtheid 449 15
Huishoudens totaal 290 45
Huishoudens met kinderen 115 10
Huishoudens zonder kinderen 100 20
Eenpersoonshuishoudens 80 15
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,4 2
Leeftijd 0 - 15 jaar 105 10
Leeftijd 15 - 25 jaar 85 10
Leeftijd 25 - 45 jaar 145 15
Leeftijd 45 - 65 jaar 235 40
Leeftijd 65+ 130 20
Geboorte totaal - -
Geboorte relatief 6% -
Sterfte totaal 5 -
Sterfte relatief 7% 11%
Westerse inwoners 15 5
Niet-westerse inwoners 5 10
Migranten uit Marokko - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - -
Migranten uit Suriname - -
Migranten uit Turkije - -
Overige gemigreerde inwoners 5 10

Inkomen Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Aantal inkomensontvangers 500 100
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 4,6% -
Huishoudens met een laag inkomen 3,6% -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 22% -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 16,9% -
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 29,8% -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 40,9% -

Wonen Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Gemiddelde woningwaarde €226k €368k
Bouwjaar vanaf 2000 5% 3%
Bouwjaar voor 2000 95% 97%
Huurwoningen totaal 22 6
Koopwoningen 78% 94%
Percentage bewoond 99% 91%
Percentage eengezinswoning 100% 100%
Percentage meergezinswoning - -
Percentage onbewoond 1% 9%
In bezit woningcorporatie 19% -
In bezit overige verhuurders 3% 6%
Eigendom onbekend - -

Gezondheid Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Afstand tot apotheek 2,5km 3,2km
Afstand tot brandweerkazerne 2,1km 2,2km
Afstand tot huisartsenpost 11km 11,8km
Afstand tot huisartsenpraktijk 2,7km 3,5km
Afstand tot ziekenhuis 11km 11,8km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 0,9 0,2
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 2 2
Ziekenhuizen binnen 5 km - -
Ziekenhuizen binnen 10 km - 0,2
Ziekenhuizen binnen 20 km 1 1

Kinderopvang Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Afstand tot buitenschoolse opvang 0,5km 1,5km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,5km 1,5km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 0,9 0,2
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 4,1 2,2
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 6 6
Kinderdagverblijven binnen 1 km 0,9 0,2
Kinderdagverblijven binnen 3 km 5 3,2
Kinderdagverblijven binnen 5 km 8,9 8,8

Detailhandel Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Afstand tot grote supermarkt 2,4km 2,9km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 0,6km 0,9km
Afstand tot warenhuis 8,1km 8,9km
Grote supermarkten binnen 1 km - -
Grote supermarkten binnen 3 km 1,9 0,8
Grote supermarkten binnen 5 km 4 4
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km 1 0,9
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 8,9 6,5
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 16 15,8
Warenhuizen binnen 10 km 2,5 1,4
Warenhuizen binnen 20 km 6 6
Warenhuis binnen 5 km - -

Bedrijfsvestigingen Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Bedrijfsvestigingen totaal 45 20
A landbouw bosbouw en visserij - -
B-F nijverheid en energie 15 -
G+I handel en horeca 5 -
H+J vervoer informatie en communicatie 5 -
K-L financiële diensten onroerend goed - -
M-N zakelijke dienstverlening 15 -
R-U cultuur recreatie overige diensten 5 -

Horeca Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Afstand tot café 3,1km 4km
Afstand tot cafetaria 2,8km 3,6km
Afstand tot hotel 2,4km 3,3km
Afstand tot restaurant 1,4km 2,2km
Cafés binnen 1 km - -
Cafés binnen 3 km 0,5 0,1
Cafés binnen 5 km 1,8 1,7
Cafetaria's binnen 1 km - -
Cafetaria's binnen 3 km 2,1 0,5
Cafetaria's binnen 5 km 3 3
Hotels binnen 5 km 1,2 1
Hotels binnen 10 km 8,9 5,7
Hotels binnen 20 km 27,3 27,4
Restaurants binnen 1 km 0,2 0,1
Restaurants binnen 3 km 3 2,5
Restaurants binnen 5 km 8,1 7,2

Criminaliteit Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Totaal diefstal 2 -
Fietsendiefstal - -
Diefstal overige vervoermiddelen - -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen - -
Totaal diefstal uit schuur 1 -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - -
Overige diefstal inbraak 1 -
Totaal vernieling 1 -
Vernieling aan auto - -
Overige vernieling 1 -
Totaal vernieling tegen openbare orde 1 -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde 1 -
Overige vernieling tegen openbare orde - -
Totaal vermogen vernieling en geweld 4 12
Totaal vermogensmisdrijven 3 12
Overige vermogensmisdrijven - 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven - -
Gewelds en seksuele misdrijven - -
Overige gewelds en seksuele misdrijven - -
Bedreiging en stalking - -
Mishandeling - -
Zakkenrollerij straatroof en beroving - -

Verkeer vervoer Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 0,8km 1,2km
Afstand tot treinstations 2,3km 3,2km
Afstand tot belangrijk overstapstation 10,6km 11,4km

Motorvoertuigen Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Motorfietsen 70 10
Personenauto's totaal 410 60
Personenauto's benzine (brandstof) 320 40
Personenauto's overige (brandstof) 90 20
Personenauto's per huishouden 1,4 -
Personenauto's per km2 265 -

Recreatie Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Afstand tot attractie 3,3km 4,2km
Afstand tot bioscoop 9,9km 10,7km
Afstand tot kunstijsbaan 12,1km 12,9km
Afstand tot sauna 0,9km 1,2km
Afstand tot zonnebank 9,3km 10,1km
Afstand tot zwembad 7,5km 8,3km
Attracties binnen 10 km 3,8 2,3
Attracties binnen 20 km 8 8
Attracties binnen 50 km 19,9 19,3
Bioscopen binnen 5 km - -
Bioscopen binnen 10 km 0,8 0,4
Bioscopen binnen 20 km 2 2

Sociale zekerheid Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Inwoners vanaf 15 jaar 570 80
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 460 60
Inwoners vanaf de AOW uitkering 110 20
AOW uitkering 110 20
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 20 -
Bijstandsuitkering 10 -
Werkloosheidsuitkering 10 -

Energie Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Gemiddeld gasverbruik 1.490m3 2.540m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.760kwh 3.670kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 1.680kwh -
Huurwoning gasverbruik 1.240m3 -
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.070kwh 3.500kwh
Eigen woning gasverbruik 1.570m3 2.540m3
Appartment elektriciteitsverbruik - -
Appartment gasverbruik - -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 1.810kwh -
Tussenwoning gasverbruik 1.260m3 -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 1.970kwh -
Hoekwoning gasverbruik 1.280m3 -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.810kwh -
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.270m3 -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.080kwh 3.670kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.630m3 2.540m3

Zonnestroom Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Aantal installaties bij woningen 58 6
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 177 30

Stedelijkheid Ryptsjerk

  Ryptsjerk
Ryptsjerk
Ryptsjerk
Verspreide Huizen Ryptsjerk
Mate van stedelijkheid 5 5
Omgevingsadressendichtheid 164 89

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling