Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Idaerd waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Idaerd

Idaerd is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 80 inwoners en daarmee de 2362 grootste stad van Nederland. Het heeft 35 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €20.400.


Inwoners 80


Aantal huishoudens 35


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Idaerd

Huishoudens Idaerd

Idaerd heeft in totaal 80 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 10


Huishoudens zonder kinderen 10


Huishoudens met kinderen 10


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20


Woning voorraad 37


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Idaerd

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 5,10km


Afstand tot grote supermarkt 3,80km


Afstand tot kinderdagverblijf 2,50km


Afstand tot school 2,70km


Scholen binnen 3 km 1,00

Straten in Idaerd

Idaerd heeft in totaal 4 straten.


Buorren Friesmawei Hôflânswei Tsjaerderdyk

Andere plaatsen in de regio Idaerd

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgum, Burgwerd, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dijken, Drachten, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heerenveen, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jistrum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Koarnjum, Kortehemmen, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijland, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Olterterp, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Oudehaske, Peins, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rinsumageast, Rottum, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tytsjerk, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Idaerd

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Idaerd? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Idaerd

Huizenmarkt Idaerd

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Idaerd? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Idaerd.

Woningmarkt Idaerd

112 Idaerd

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Idaerd welke zijn binnengekomen via p2000 Idaerd.

Ongeval met letsel op N354 in Idaerd
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 idaerd n354 - overijsselsestraatweg 8,8
2 weken, 4 dagen geleden

Ongeval met letsel op A32 in Idaerd
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 idaerd a32 re 65,6
op 15-06-23

Voertuigbrand op A32 in Idaerd
p 1 bnn-01 br wegvervoer motor a32 li 65,9 idaerd 026131
op 30-09-22

Voertuigbrand op A32 in Idaerd
p 1 bnn-02 br wegvervoer auto a32 li 65,1 idaerd 026331
op 19-09-22

Brandweer met spoed naar Tsjaerderdyk in Idaerd
p 1 bnn-05 br berm-/bosschage tsjaerderdyk idaerd 026131 026031
op 30-07-22

Actuele 112 meldingen Idaerd

Aantal inwoners Idaerd

Idaerd heeft in totaal 80 inwoners en is daarmee de 2362 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Idaerd


Mannen 45


Vrouwen 35


Ongehuwd 40


Gehuwd 25


Gescheiden 5


Geboorte totaal -

Waardebepaling Idaerd

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Idaerd? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Idaerd.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Idaerd

In de omgeving van Idaerd zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €20.400 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-


Gemiddeld inkomen per inwoner €20.400

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Idaerd

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Idaerd? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Idaerd op Funda.

Koopwoningen Idaerd

Buurtgegevens Idaerd

Oppervlakte Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Oppervlakte totaal 196
Oppervlakte land 194
Oppervlakte water 2

Bevolking Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Aantal inwoners 80
Vrouwen 40
Mannen 40
Ongehuwd 40
Gehuwd 25
Verweduwd 5
Gescheiden 5
Bevolkingsdichtheid 42
Huishoudens totaal 35
Huishoudens met kinderen 10
Huishoudens zonder kinderen 15
Eenpersoonshuishoudens 10
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,2
Leeftijd 0 - 15 jaar 5
Leeftijd 15 - 25 jaar 15
Leeftijd 25 - 45 jaar 10
Leeftijd 45 - 65 jaar 30
Leeftijd 65+ 15
Geboorte totaal -
Geboorte relatief -
Sterfte totaal -
Sterfte relatief 12%
Westerse inwoners -
Niet-westerse inwoners -
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners -

Inkomen Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Aantal inkomensontvangers 100
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum -
Huishoudens met een laag inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -

Wonen Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Gemiddelde woningwaarde €241k
Bouwjaar vanaf 2000 -
Bouwjaar voor 2000 100%
Huurwoningen totaal 3
Koopwoningen 97%
Percentage bewoond 97%
Percentage eengezinswoning 100%
Percentage meergezinswoning -
Percentage onbewoond 3%
In bezit woningcorporatie -
In bezit overige verhuurders 3%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Afstand tot apotheek 5,2km
Afstand tot brandweerkazerne 4,4km
Afstand tot huisartsenpost 10,2km
Afstand tot huisartsenpraktijk 5,1km
Afstand tot ziekenhuis 10,2km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 5 km -
Ziekenhuizen binnen 10 km 0,3
Ziekenhuizen binnen 20 km 2

Kinderopvang Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Afstand tot buitenschoolse opvang 2,5km
Afstand tot kinderdagverblijf 2,5km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 1
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 2,9
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 2
Kinderdagverblijven binnen 5 km 4,7

Detailhandel Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Afstand tot grote supermarkt 3,8km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 2,6km
Afstand tot warenhuis 5,4km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km -
Grote supermarkten binnen 5 km 3,3
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 1,8
Warenhuizen binnen 10 km 2
Warenhuizen binnen 20 km 7
Warenhuis binnen 5 km -

Bedrijfsvestigingen Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Bedrijfsvestigingen totaal 10
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -

Horeca Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Afstand tot café 2,3km
Afstand tot cafetaria 3,7km
Afstand tot hotel 3,8km
Afstand tot restaurant 4,2km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km 1
Cafés binnen 5 km 1
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km -
Cafetaria's binnen 5 km 1
Hotels binnen 5 km 1
Hotels binnen 10 km 7
Hotels binnen 20 km 30
Restaurants binnen 1 km -
Restaurants binnen 3 km -
Restaurants binnen 5 km 3,4

Criminaliteit Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Totaal diefstal -
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak -
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 13
Totaal vermogensmisdrijven 13
Overige vermogensmisdrijven 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 3,9km
Afstand tot treinstations 4,6km
Afstand tot belangrijk overstapstation 11,3km

Motorvoertuigen Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Motorfietsen 10
Personenauto's totaal 55
Personenauto's benzine (brandstof) 40
Personenauto's overige (brandstof) 20
Personenauto's per huishouden -
Personenauto's per km2 -

Recreatie Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Afstand tot attractie 12km
Afstand tot bioscoop 11,9km
Afstand tot kunstijsbaan 13,8km
Afstand tot sauna 19,1km
Afstand tot zonnebank 11,1km
Afstand tot zwembad 12,4km
Attracties binnen 10 km -
Attracties binnen 20 km 6,3
Attracties binnen 50 km 18
Bioscopen binnen 5 km -
Bioscopen binnen 10 km -
Bioscopen binnen 20 km 3

Sociale zekerheid Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Inwoners vanaf 15 jaar 70
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 60
Inwoners vanaf de AOW uitkering 20
AOW uitkering 20
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Gemiddeld gasverbruik 1.780m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.040kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik -
Huurwoning gasverbruik -
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.090kwh
Eigen woning gasverbruik 1.830m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik -
Tussenwoning gasverbruik -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik -
Hoekwoning gasverbruik -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.820kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.280m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.170kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.090m3

Zonnestroom Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Aantal installaties bij woningen 9
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 29

Stedelijkheid Idaerd

  Grou en omgeving
Idaerd
Mate van stedelijkheid 5
Omgevingsadressendichtheid 18

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling