Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Oppenhuizen waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Oppenhuizen

Oppenhuizen is een plaats in de gemeente Súdwest Fryslân. Het is een plaats met 1.076 inwoners en daarmee de 1427 grootste stad van Nederland. Het heeft 450 huishoudens met een gemiddelde waarde van €220.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.400.


Inwoners 1.076


Aantal huishoudens 450


Gemiddelde woningwaarde €220.000


Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie, Handel en horeca, Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Oppenhuizen

Huishoudens Oppenhuizen

Oppenhuizen heeft in totaal 1.076 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €220.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 125


Huishoudens zonder kinderen 175


Huishoudens met kinderen 150


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30


Woning voorraad 477


Gemiddelde woningwaarde €220.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Oppenhuizen

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,12km


Afstand tot grote supermarkt 0,52km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,52km


Afstand tot school 0,52km


Scholen binnen 3 km 1,00

Andere plaatsen in de regio Oppenhuizen

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Baaium, Baard, Balk, Bantega, Bears, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, De Knipe, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Eagum, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Exmorra, Ferwoude, Follega, Folsgare, Friens, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Harich, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kolderwolde, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Legemeer, Lemmer, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Nes, Nieuwebrug, Nieuweschoot, Nijehaske, Nijemirdum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oldeouwer, Oosterzee, Oosthem, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Piaam, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Sandfirden, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Spannum, Swichum, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Wijckel, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Workum, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum

Woningen recent verkocht in Oppenhuizen

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Oppenhuizen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Oppenhuizen

Huizenmarkt Oppenhuizen

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Oppenhuizen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Oppenhuizen.

Woningmarkt Oppenhuizen

112 Oppenhuizen

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Oppenhuizen welke zijn binnengekomen via p2000 Oppenhuizen.

Automatisch brandalarm op Eastwei in Oppenhuizen
p 1 bnn-01 oms brandmelding stichting philadelphia zorg eastwei oppenhuizen 025731
3 weken, 5 dagen geleden

Voertuigbrand op Eastwei in Oppenhuizen
p 1 bnn-05 br wegvervoer auto eastwei oppenhuizen 025731
op 06-07-23

Automatisch brandalarm op Eastwei in Oppenhuizen
intrekken alarm brw oms brandmelding stichting philadelphia zorg eastwei oppenhuizen
op 27-06-23

Automatisch brandalarm op Eastwei in Oppenhuizen
p 1 bnn-04 oms brandmelding stichting philadelphia zorg eastwei oppenhuizen 020238
op 27-06-23

Automatisch brandalarm op Eastwei in Oppenhuizen
p 1 bnn-03 oms brandmelding stichting philadelphia zorg eastwei oppenhuizen 025731
op 18-05-23

Actuele 112 meldingen Oppenhuizen

Aantal inwoners Oppenhuizen

Oppenhuizen heeft in totaal 1.076 inwoners en is daarmee de 1427 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Oppenhuizen


Mannen 555


Vrouwen 525


Ongehuwd 440


Gehuwd 510


Gescheiden 70


Geboorte totaal 5

Waardebepaling Oppenhuizen

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Oppenhuizen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Oppenhuizen.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Oppenhuizen

In de omgeving van Oppenhuizen zijn 20 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, Handel en horeca, Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.400 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.900


Gemiddeld inkomen per inwoner €23.400

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie 20


G+I handel en horeca 20


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed 10


M-N zakelijke dienstverlening 20


R-U cultuur recreatie overige diensten 15

Funda Oppenhuizen

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Oppenhuizen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Oppenhuizen op Funda.

Koopwoningen Oppenhuizen

Buurtgegevens Oppenhuizen

Oppervlakte Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Oppervlakte totaal 74 481 372
Oppervlakte land 69 369 319
Oppervlakte water 5 112 53

Bevolking Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Aantal inwoners 1.065 50 10
Vrouwen 520 20 5
Mannen 545 30 -
Ongehuwd 445 30 5
Gehuwd 500 15 5
Verweduwd 40 - -
Gescheiden 65 - -
Bevolkingsdichtheid 1.548 13 3
Huishoudens totaal 455 15 5
Huishoudens met kinderen 145 10 -
Huishoudens zonder kinderen 170 5 -
Eenpersoonshuishoudens 135 - -
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,3 3,1 3
Leeftijd 0 - 15 jaar 170 10 -
Leeftijd 15 - 25 jaar 105 10 -
Leeftijd 25 - 45 jaar 190 10 -
Leeftijd 45 - 65 jaar 345 10 5
Leeftijd 65+ 265 10 5
Geboorte totaal 10 - -
Geboorte relatief 13% 24% -
Sterfte totaal 5 - -
Sterfte relatief 8% - -
Westerse inwoners 40 - -
Niet-westerse inwoners 30 - -
Migranten uit Marokko - - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - - -
Migranten uit Suriname 5 - -
Migranten uit Turkije - - -
Overige gemigreerde inwoners 25 - -

Inkomen Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Aantal inkomensontvangers 800 - -
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 6,4% - -
Huishoudens met een laag inkomen 6,2% - -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 18,5% - -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 15,4% - -
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 35,7% - -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 45,3% - -

Wonen Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Gemiddelde woningwaarde €240k - -
Bouwjaar vanaf 2000 5% 35% -
Bouwjaar voor 2000 95% 65% -
Huurwoningen totaal 30 15 -
Koopwoningen 69% 85% -
Percentage bewoond 96% 75% -
Percentage eengezinswoning 97% 80% -
Percentage meergezinswoning 3% 20% -
Percentage onbewoond 4% 25% -
In bezit woningcorporatie 26% - -
In bezit overige verhuurders 4% 15% -
Eigendom onbekend 1% - -

Gezondheid Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Afstand tot apotheek 3,7km 5,7km 6km
Afstand tot brandweerkazerne 4,9km 6,9km 7,2km
Afstand tot huisartsenpost 5,3km 7,3km 7,6km
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,1km 5,1km 5,3km
Afstand tot ziekenhuis 5,3km 7,3km 7,6km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 0,7 - -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 4,8 0,8 -
Ziekenhuizen binnen 5 km 0,4 - -
Ziekenhuizen binnen 10 km 1,3 1,7 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 3 3,3 2,7

Kinderopvang Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Afstand tot buitenschoolse opvang 3,4km 2,6km 2,7km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,5km 2,6km 2,7km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km - - -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 0,3 0,6 1
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 12 1,3 1
Kinderdagverblijven binnen 1 km 1 - -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 1,4 0,6 1
Kinderdagverblijven binnen 5 km 13,3 1,4 1

Detailhandel Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Afstand tot grote supermarkt 0,5km 2,7km 2,7km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 0,3km 2,5km 2,5km
Afstand tot warenhuis 3,8km 5,8km 6km
Grote supermarkten binnen 1 km 1 - -
Grote supermarkten binnen 3 km 1,4 0,6 1
Grote supermarkten binnen 5 km 9,9 1,6 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km 1,8 - -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 2 1,2 1,3
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 37,9 2,7 2
Warenhuizen binnen 10 km 1,5 1,9 1
Warenhuizen binnen 20 km 4,5 4,9 4
Warenhuis binnen 5 km 1 0,2 -

Bedrijfsvestigingen Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Bedrijfsvestigingen totaal 90 20 5
A landbouw bosbouw en visserij - - -
B-F nijverheid en energie 20 - -
G+I handel en horeca 15 - -
H+J vervoer informatie en communicatie 5 - -
K-L financiële diensten onroerend goed 10 - -
M-N zakelijke dienstverlening 20 - -
R-U cultuur recreatie overige diensten 15 - -

Horeca Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Afstand tot café 3,7km 5,7km 6km
Afstand tot cafetaria 3,6km 5,6km 5,8km
Afstand tot hotel 1,2km 3,2km 2,8km
Afstand tot restaurant 1,1km 1km 2,1km
Cafés binnen 1 km - - -
Cafés binnen 3 km - - -
Cafés binnen 5 km 17,7 0,2 -
Cafetaria's binnen 1 km - - -
Cafetaria's binnen 3 km 0,1 - -
Cafetaria's binnen 5 km 23,5 0,5 -
Hotels binnen 5 km 7,9 2,9 2,7
Hotels binnen 10 km 11 10,7 9,7
Hotels binnen 20 km 25,6 24,5 23,7
Restaurants binnen 1 km 0,5 0,4 -
Restaurants binnen 3 km 2,9 1,2 1
Restaurants binnen 5 km 39,3 4,9 3,1

Criminaliteit Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Totaal diefstal 9 6 6
Fietsendiefstal - - -
Diefstal overige vervoermiddelen - 3 3
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 1 3 3
Totaal diefstal uit schuur 5 - -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - - -
Overige diefstal inbraak 3 - -
Totaal vernieling 3 1 1
Vernieling aan auto 3 - -
Overige vernieling - 1 1
Totaal vernieling tegen openbare orde 3 1 1
Vernieling misdrijf tegen openbare orde 3 3 3
Overige vernieling tegen openbare orde - - -
Totaal vermogen vernieling en geweld 16 27 27
Totaal vermogensmisdrijven 11 24 24
Overige vermogensmisdrijven 2 3 3
Totaal gewelds en seksuele misdrijven 3 - -
Gewelds en seksuele misdrijven 3 - -
Overige gewelds en seksuele misdrijven - - -
Bedreiging en stalking 2 - -
Mishandeling 1 - -
Zakkenrollerij straatroof en beroving - - -

Verkeer vervoer Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 2,3km 4,3km 4,5km
Afstand tot treinstations 4,7km 6,7km 7km
Afstand tot belangrijk overstapstation 27,1km 18,4km 19,8km

Motorvoertuigen Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Motorfietsen 75 5 -
Personenauto's totaal 560 55 5
Personenauto's benzine (brandstof) 440 30 -
Personenauto's overige (brandstof) 115 20 5
Personenauto's per huishouden 1,2 - -
Personenauto's per km2 814 - -

Recreatie Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Afstand tot attractie 2,9km 4,9km 5,1km
Afstand tot bioscoop 4km 6km 6,3km
Afstand tot kunstijsbaan 22,6km 21,9km 23,3km
Afstand tot sauna 9,3km 8,6km 10km
Afstand tot zonnebank 26,8km 19,4km 20,8km
Afstand tot zwembad 4,4km 6,5km 6,7km
Attracties binnen 10 km 2 2 1,7
Attracties binnen 20 km 3 3 2,7
Attracties binnen 50 km 16,6 17,9 17
Bioscopen binnen 5 km 1 - -
Bioscopen binnen 10 km 1 1 1
Bioscopen binnen 20 km 1,4 1,9 1

Sociale zekerheid Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Inwoners vanaf 15 jaar 890 40 10
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 660 30 10
Inwoners vanaf de AOW uitkering 240 10 -
AOW uitkering 240 - -
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 60 - -
Bijstandsuitkering 20 - -
Werkloosheidsuitkering 10 - -

Energie Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Gemiddeld gasverbruik 1.400m3 2.240m3 -
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.670kwh 4.010kwh -
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.020kwh - -
Huurwoning gasverbruik 1.080m3 - -
Eigen woning elektriciteitsverbruik 2.950kwh 4.050kwh -
Eigen woning gasverbruik 1.540m3 2.280m3 -
Appartment elektriciteitsverbruik 1.410kwh - -
Appartment gasverbruik 1.000m3 - -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 2.210kwh - -
Tussenwoning gasverbruik 1.000m3 - -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 2.150kwh - -
Hoekwoning gasverbruik 1.090m3 - -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.490kwh - -
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.390m3 - -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.170kwh 4.460kwh -
Vrijstaande woning gasverbruik 1.660m3 2.470m3 -

Zonnestroom Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Aantal installaties bij woningen 95 24 24
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 284 56 56

Stedelijkheid Oppenhuizen

  Zuidoost IJlst
Oppenhuizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen
Zuidoost IJlst
Verspreide Huizen Oppenhuizen
Mate van stedelijkheid 5 5 5
Omgevingsadressendichtheid 191 64 77

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling