Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Leeuwarden waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Leeuwarden

Leeuwarden is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 93.395 inwoners en daarmee de 23 grootste stad van Nederland. Het heeft 50.130 huishoudens met een gemiddelde waarde van €143.290. De grootste leeftijdsgroep is die van 25-45. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.368.


Inwoners 93.395


Aantal huishoudens 50.130


Gemiddelde woningwaarde €143.290


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Leeuwarden

Huishoudens Leeuwarden

Leeuwarden heeft in totaal 93.395 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €143.290, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 25.815


Huishoudens zonder kinderen 12.060


Huishoudens met kinderen 12.125


Gemiddelde huishoudensgrootte 1,83


Woning voorraad 48.260


Gemiddelde woningwaarde €143.290

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Leeuwarden

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 0,97km


Afstand tot grote supermarkt 0,67km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,51km


Afstand tot school 0,64km


Scholen binnen 3 km 13,38

Andere plaatsen in de regio Leeuwarden

Achlum, Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Blije, Boazum, Boer, Boksum, Bornwird, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Firdgum, Foudgum, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Ginnum, Goënga, Goëngahuizen, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hegebeintum, Hempens, Herbaijum, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Klooster Lidlum, Koarnjum, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Loënga, Lollum, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Reitsum, Ried, Rien, Rinsumageast, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terherne, Tersoal, Tirns, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Waaksens, Waaxens, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhoek, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Leeuwarden

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Leeuwarden? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Leeuwarden

Huizenmarkt Leeuwarden

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Leeuwarden? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Leeuwarden.

Woningmarkt Leeuwarden

112 Leeuwarden

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Leeuwarden welke zijn binnengekomen via p2000 Leeuwarden.

Automatisch brandalarm (handmelder) op Borniastraat in Leeuwarden
p 1 bnn-01 oms handmelder jelgerhuis ggz borniastraat leeuwarden 026150 026193 026131 026132
18 uur, 33 minuten geleden

Politie zonder spoed naar Canadezenlaan in Leeuwarden overval
bezitsaantasting/overval prio 3 leeuwarden canadezenlaan
1 dag, 14 uur geleden

Gaslek op Mondriaanstraat in Leeuwarden
p 1 bnn-03 hv overig gaslekkage buiten mondriaanstraat leeuwarden 026193 026132
2 dagen, 5 uur geleden

Ongeval met letsel op Voorstreek in Leeuwarden
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 leeuwarden voorstreek
2 dagen, 19 uur geleden

Automatisch brandalarm op Noordersingel in Leeuwarden
p 1 bnn-02 oms brandmelding marcelis goverts gasthuis noordersingel leeuwarden 026132
3 dagen, 6 uur geleden

Actuele 112 meldingen Leeuwarden

Aantal inwoners Leeuwarden

Leeuwarden heeft in totaal 93.395 inwoners en is daarmee de 23 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Leeuwarden


Mannen 46.245


Vrouwen 47.090


Ongehuwd 53.570


Gehuwd 27.065


Gescheiden 8.430


Geboorte totaal 835

Waardebepaling Leeuwarden

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Leeuwarden? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Leeuwarden.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Leeuwarden

In de omgeving van Leeuwarden zijn 2010 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.368 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.016


Gemiddeld inkomen per inwoner €23.368

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 925


G+I handel en horeca 1.770


H+J vervoer informatie en communicatie 695


K-L financiële diensten onroerend goed 530


M-N zakelijke dienstverlening 2.010


R-U cultuur recreatie overige diensten 1.255

Funda Leeuwarden

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Leeuwarden? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Leeuwarden op Funda.

Koopwoningen Leeuwarden

Buurtgegevens Leeuwarden

Oppervlakte Leeuwarden

  Potmargezone
Achter de Hoven
Aldlân de Hemrik
Aldlân Oost
Aldlân de Hemrik
Aldlân West
Middelsee
Barrahûs
Bilgaard Havankpark en omgeving
Bilgaard
Dokkumer Ie en omgeving
Blitsaerd
Oud Oost
Bloemenbuurt
Binnenstad
Blokhuisplein
Sonnenborgh en omgeving
Bonifatius
Nijlân de Zwette
Buitengebied de Zwette
Westeinde en omgeving
Buitengebied Noordwest
Nijlân de Zwette
Buitengebied West
Oud Oost
Cambuur
Oud Oost
Cambuursterpad
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Midden
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Noord
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Zuid
Heechterp Schieringen
De Centrale
Camminghaburen en omgeving
De Groene Ster
De Zuidlanden
De Klamp
Binnenstad
De Waag
De Zuidlanden
De Werp
De Zuidlanden
De Zuidlanden
Nijlân de Zwette
De Zwette I Harlingervaart
Nijlân de Zwette
De Zwette Ii Zwettehaven
Nijlân de Zwette
De Zwette Iii Schenkenschans
Nijlân de Zwette
De Zwette Iv Businesspark
Nijlân de Zwette
De Zwette v Newton
Nijlân de Zwette
De Zwette Vi Deinumerpolder
Nijlân de Zwette
Energiecampus Sylsterrak
Huizum West
Gerard Dou
Binnenstad
Grote Kerkbuurt
Camminghaburen en omgeving
Grote Wielen
Vossepark Helicon
Harlingervaart Noord
Bilgaard Havankpark en omgeving
Havankpark
Heechterp Schieringen
Heechterp
Vossepark Helicon
Helicon
Aldlân de Hemrik
Hemrik
Binnenstad
Hoek
Huizum West
Hollanderwijk
Potmargezone
Huizum Badweg
Potmargezone
Huizum Bornia
Potmargezone
Huizum Dorp
Potmargezone
Huizum Sixma
Oud Oost
Indische Buurt
Huizum West
Jan van Scorelbuurt
Huizum West
Julianapark
Sonnenborgh en omgeving
Magere Weide
Middelsee
Middelsee
Oud Oost
Molenpad
Binnenstad
Nieuwestad
Nijlân de Zwette
Nijlân
Oud Oost
Oldegalieën
Binnenstad
Oldehove
Potmargezone
Oranjewijk
Aldlân de Hemrik
Rapenburg
Sonnenborgh en omgeving
Rengerspark
Potmargezone
Schepenbuurt
Heechterp Schieringen
Schieringen
Sonnenborgh en omgeving
Sonnenborgh
Binnenstad
Stationskwartier
De Zuidlanden
Techum
Sonnenborgh en omgeving
Transvaalwijk
Potmargezone
Tulpenburg
Sonnenborgh en omgeving
Valeriuskwartier
Bilgaard Havankpark en omgeving
Vierhuisterweg en omgeving
Sonnenborgh en omgeving
Vogelwijk
Vossepark Helicon
Vossepark
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk Oost
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk West
Oud Oost
Welgelegen
Westeinde en omgeving
Westeinde
De Zuidlanden
Wiarda
Potmargezone
Wielenpôlle
Binnenstad
Zaailand
Oud Oost
Zamenhofpark
Oud Oost
Zeeheldenbuurt
Hempens Teerns Zuiderburen
Zuiderburen
Oppervlakte totaal 43 74 35 46 89 124 18 - 22 459 797 212 19 19 67 87 94 12 390 28 12 64 183 47 53 52 60 115 - - - 14 340 - 12 59 27 240 10 28 34 24 - 11 13 32 23 26 136 16 - 107 21 18 16 30 48 69 - - 17 63 15 17 21 146 19 51 29 30 15 88 28 53 10 25 10 412
Oppervlakte land 42 70 34 46 87 105 18 - 22 451 797 210 19 19 63 82 85 10 271 27 12 64 181 44 47 46 59 108 - - - 14 234 - 12 57 26 222 9 28 34 24 - 11 13 32 23 26 132 15 - 102 20 16 14 28 46 59 - - 16 62 14 16 21 138 19 50 27 27 14 86 25 50 9 25 9 324
Oppervlakte water 1 5 2 - 2 18 - - - 7 - 2 - - 4 6 9 2 119 1 1 - 2 3 5 6 2 6 - - - 1 106 - 1 2 1 19 1 - - - - - - - - - 4 1 - 5 1 3 2 2 2 10 - - 1 2 1 1 - 7 - 1 3 2 1 2 3 3 1 - 1 88

Bevolking Leeuwarden

  Potmargezone
Achter de Hoven
Aldlân de Hemrik
Aldlân Oost
Aldlân de Hemrik
Aldlân West
Middelsee
Barrahûs
Bilgaard Havankpark en omgeving
Bilgaard
Dokkumer Ie en omgeving
Blitsaerd
Oud Oost
Bloemenbuurt
Binnenstad
Blokhuisplein
Sonnenborgh en omgeving
Bonifatius
Nijlân de Zwette
Buitengebied de Zwette
Westeinde en omgeving
Buitengebied Noordwest
Nijlân de Zwette
Buitengebied West
Oud Oost
Cambuur
Oud Oost
Cambuursterpad
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Midden
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Noord
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Zuid
Heechterp Schieringen
De Centrale
Camminghaburen en omgeving
De Groene Ster
De Zuidlanden
De Klamp
Binnenstad
De Waag
De Zuidlanden
De Werp
De Zuidlanden
De Zuidlanden
Nijlân de Zwette
De Zwette I Harlingervaart
Nijlân de Zwette
De Zwette Ii Zwettehaven
Nijlân de Zwette
De Zwette Iii Schenkenschans
Nijlân de Zwette
De Zwette Iv Businesspark
Nijlân de Zwette
De Zwette v Newton
Nijlân de Zwette
De Zwette Vi Deinumerpolder
Nijlân de Zwette
Energiecampus Sylsterrak
Huizum West
Gerard Dou
Binnenstad
Grote Kerkbuurt
Camminghaburen en omgeving
Grote Wielen
Vossepark Helicon
Harlingervaart Noord
Bilgaard Havankpark en omgeving
Havankpark
Heechterp Schieringen
Heechterp
Vossepark Helicon
Helicon
Aldlân de Hemrik
Hemrik
Binnenstad
Hoek
Huizum West
Hollanderwijk
Potmargezone
Huizum Badweg
Potmargezone
Huizum Bornia
Potmargezone
Huizum Dorp
Potmargezone
Huizum Sixma
Oud Oost
Indische Buurt
Huizum West
Jan van Scorelbuurt
Huizum West
Julianapark
Sonnenborgh en omgeving
Magere Weide
Middelsee
Middelsee
Oud Oost
Molenpad
Binnenstad
Nieuwestad
Nijlân de Zwette
Nijlân
Oud Oost
Oldegalieën
Binnenstad
Oldehove
Potmargezone
Oranjewijk
Aldlân de Hemrik
Rapenburg
Sonnenborgh en omgeving
Rengerspark
Potmargezone
Schepenbuurt
Heechterp Schieringen
Schieringen
Sonnenborgh en omgeving
Sonnenborgh
Binnenstad
Stationskwartier
De Zuidlanden
Techum
Sonnenborgh en omgeving
Transvaalwijk
Potmargezone
Tulpenburg
Sonnenborgh en omgeving
Valeriuskwartier
Bilgaard Havankpark en omgeving
Vierhuisterweg en omgeving
Sonnenborgh en omgeving
Vogelwijk
Vossepark Helicon
Vossepark
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk Oost
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk West
Oud Oost
Welgelegen
Westeinde en omgeving
Westeinde
De Zuidlanden
Wiarda
Potmargezone
Wielenpôlle
Binnenstad
Zaailand
Oud Oost
Zamenhofpark
Oud Oost
Zeeheldenbuurt
Hempens Teerns Zuiderburen
Zuiderburen
Aantal inwoners 2.415 3.675 1.960 40 6.110 1.030 1.405 - 1.465 35 35 5 575 1.960 3.615 4.020 2.655 5 135 495 1.125 5 5 25 5 5 - - - - - 1.225 - - 390 1.790 470 105 1.060 1.790 220 1.190 - 235 1.080 1.755 1.580 60 15 1.290 - 3.725 1.890 525 1.180 1.120 815 910 - - 770 1.845 970 770 1.305 245 1.480 3.680 1.390 2.065 1.670 3.765 930 715 510 1.600 750 5.575
Vrouwen 1.180 1.885 1.020 20 3.300 505 700 - 730 15 20 5 275 1.000 1.835 1.930 1.320 5 70 245 560 5 - 5 5 - - - - - - 555 - - 195 805 240 40 460 970 105 630 - 100 535 855 815 30 10 645 - 1.920 910 270 605 640 485 445 - - 390 905 530 415 640 90 795 1.930 765 1.020 760 1.925 465 355 230 795 385 2.750
Mannen 1.235 1.790 940 20 2.805 525 705 - 730 20 15 - 295 960 1.775 2.095 1.335 5 65 245 565 5 5 20 - - - - - - - 665 - - 195 985 230 65 600 825 115 555 - 135 545 900 765 30 5 645 - 1.805 980 255 575 475 325 465 - - 380 945 445 355 660 150 685 1.745 620 1.050 905 1.835 465 360 275 800 365 2.830
Ongehuwd 1.580 1.710 860 10 3.170 545 940 - 805 20 25 - 310 1.225 1.485 2.135 990 5 45 300 945 5 - 15 5 - - - - - - 930 - - 185 1.275 210 55 880 1.020 115 685 - 185 770 1.215 865 25 5 930 - 2.175 1.305 295 800 390 525 635 - - 755 1.165 530 760 1.000 140 835 2.070 540 1.330 1.270 1.650 520 500 330 890 445 2.760
Gehuwd 510 1.440 745 15 1.625 420 285 - 515 10 10 5 180 480 1.535 1.425 1.395 - 65 175 120 - - 5 - - - - - - - 175 - - 175 275 180 35 50 440 50 270 - 25 155 345 540 30 5 230 - 870 260 130 285 395 85 100 - - 10 600 295 5 160 75 460 1.165 440 515 235 1.610 355 125 105 510 200 2.365
Verweduwd 90 185 135 10 390 10 35 - 45 - - - 35 90 260 110 110 - 5 - 15 - - - - - - - - - - 25 - - 10 35 40 - 20 100 30 115 - - 55 55 50 5 - 35 - 260 85 40 25 245 110 60 - - - 15 45 - 30 10 55 145 135 55 25 230 - 25 25 55 40 115
Gescheiden 235 340 215 5 925 50 145 - 95 5 - - 45 160 335 355 155 5 20 15 50 - - 5 - - - - - - - 90 5 - 20 200 40 15 110 230 30 115 - 20 105 140 120 - - 95 - 420 230 60 65 85 90 110 - - 5 75 105 5 110 20 125 295 270 170 135 265 45 65 50 140 60 335
Bevolkingsdichtheid 5.787 5.285 5.840 83 7.050 978 7.737 - 6.613 7 5 - 3.060 10.219 5.711 4.910 3.125 - 51 1.825 9.646 - - 57 - - 21 - - - - 8.935 - - 3.402 3.156 1.799 49 12.415 6.429 656 5.022 - 2.118 8.614 5.571 6.987 226 12 8.746 - 3.649 9.559 3.368 8.224 3.936 1.771 1.543 - - 4.717 3.004 7.100 4.711 6.160 176 7.750 7.367 5.158 7.601 11.512 4.355 3.748 1.432 5.867 6.420 8.087 1.723
Huishoudens totaal 1.380 1.690 1.100 10 3.365 340 870 - 570 15 15 - 335 1.140 1.780 1.900 1.125 5 70 155 850 5 5 15 5 - - - - - - 895 - - 150 1.085 235 55 825 1.145 130 580 - 120 675 1.020 745 25 5 880 - 2.315 1.225 370 705 635 650 460 - - 715 595 550 725 835 160 815 1.785 775 1.045 1.120 1.725 305 250 370 815 480 1.995
Huishoudens met kinderen 300 570 225 - 805 205 165 - 275 5 5 - 60 250 500 630 400 - 15 105 45 - 5 - - - - - - - - 60 - - 65 270 65 15 15 195 5 145 - 10 120 250 255 10 - 115 - 395 190 30 115 40 10 115 - - 5 385 120 - 155 15 190 550 160 310 135 555 200 85 35 230 80 1.085
Huishoudens zonder kinderen 315 525 315 5 690 100 185 - 140 5 - - 95 290 610 500 485 - 25 35 170 - 5 - - - - - - - - 185 - - 60 140 65 10 95 230 35 130 - 15 120 190 240 15 - 170 - 585 195 95 190 190 80 70 - - 40 120 135 35 175 40 210 470 180 235 240 545 75 50 75 250 110 615
Eenpersoonshuishoudens 765 590 555 - 1.870 40 515 - 155 10 - 5 175 600 665 765 235 5 25 10 630 - - 10 - - - - - - - 650 - - 20 675 105 30 710 715 95 305 - 95 430 580 250 5 - 590 - 1.335 840 240 400 400 560 270 - - 665 95 290 685 505 100 415 760 435 505 745 625 30 105 255 330 285 300
Gemiddelde huishoudensgrootte 1,7 2,2 1,8 2,3 1,8 3 1,6 - 2,6 1,9 2,7 3 1,7 1,7 2 2,1 2,4 1,3 1,9 3,3 1,3 4 1,7 1,5 1,5 4 2,2 - - - - 1,4 2 - 2,6 1,6 2 1,9 1,2 1,6 1,3 1,8 - 1,3 1,5 1,7 2,1 2,3 2,7 1,5 - 1,6 1,5 1,4 1,7 1,5 1,2 1,7 - - 1,1 3,1 1,8 1,1 1,6 1,5 1,8 2 1,8 2 1,5 2,2 3 2,1 1,4 2 1,6 2,8
Leeftijd 0 - 15 jaar 320 590 185 5 900 270 160 - 370 10 10 5 60 275 510 700 360 - 10 170 35 - - - - - - - - - - 50 - - 55 315 60 10 10 175 - 135 - 5 125 265 235 10 - 95 - 405 190 20 105 35 10 170 - - 5 665 120 10 180 20 180 630 185 395 125 595 270 140 30 240 80 1.160
Leeftijd 15 - 25 jaar 420 385 235 5 790 105 270 - 155 10 - 5 75 275 310 535 270 5 10 30 470 5 - 10 - - - - - - - 295 - - 60 255 55 15 420 195 30 245 - 60 180 245 200 5 - 420 - 530 465 60 345 150 330 100 - - 580 110 180 575 235 40 215 505 110 335 455 420 90 145 80 205 100 800
Leeftijd 25 - 45 jaar 785 900 450 - 1.315 265 480 - 360 5 5 - 155 655 760 1.120 435 - 20 220 400 - - 5 - - - - - - - 505 - - 50 670 85 25 370 480 65 290 - 100 400 675 425 5 5 360 - 1.075 560 160 310 165 125 335 - - 160 715 195 170 565 90 375 955 220 655 625 775 360 205 195 470 235 1.110
Leeftijd 45 - 65 jaar 520 1.035 520 10 1.555 315 345 - 420 10 15 5 135 410 1.050 1.075 950 - 60 65 145 - 5 5 5 - - - - - - 220 - - 145 390 135 40 175 505 20 255 - 60 235 390 470 25 5 270 - 795 405 130 255 165 85 150 - - 15 310 265 10 200 65 400 940 370 435 310 1.010 175 160 100 405 175 1.830
Leeftijd 65+ 365 765 570 20 1.550 70 150 - 160 5 - - 150 345 985 585 635 - 35 5 75 - 5 - - - - - - - - 150 - - 75 155 125 15 90 430 100 270 - 10 140 180 245 20 - 145 - 915 270 150 160 600 260 155 - - - 50 215 - 115 35 310 650 500 250 145 960 30 75 100 280 155 685
Geboorte totaal 30 30 15 - 50 15 15 - 10 - - - 5 20 25 30 15 - - 10 5 - - - - - - - - - - 10 - - - 40 5 - - 15 - 15 - 5 10 25 20 - - 10 - 35 20 - 5 - - 10 - - - 40 5 - 15 - 15 30 15 20 5 25 20 10 5 20 5 50
Geboorte relatief 12% 8% 9% - 8% 16% 12% - 9% 29% - - 7% 9% 7% 7% 6% - - 60% 7% - - - - - - - - - - 7% - - 8% 20% 8% - 3% 8% - 13% - 11% 10% 16% 15% - - 7% - 9% 10% 2% 4% 2% 2% 14% - - - 21% 5% 1% 13% 4% 11% 8% 12% 12% 5% 7% 19% 13% 8% 13% 8% 8%
Sterfte totaal 20 20 10 - 70 - 5 - 5 5 - - 5 20 35 25 15 - - - 5 - - - - - - - - - - 5 - - - 10 5 - 5 20 30 75 - 5 15 10 5 - - 10 - 35 25 5 5 90 40 25 - - - 5 5 - 5 - 10 20 15 5 5 40 - 5 10 5 5 15
Sterfte relatief 9% 5% 7% - 11% 2% 5% - 5% 29% - - 7% 9% 10% 6% 5% - - - 4% - - - - - - - - - - 6% - - 5% 6% 11% 10% 8% 12% 130% 62% - 16% 16% 6% 3% - - 7% - 10% 13% 11% 3% 83% 47% 28% - - 1% 2% 5% - 3% 4% 8% 6% 10% 4% 4% 11% 1% 5% 18% 3% 7% 2%
Westerse inwoners 235 345 145 5 600 70 175 - 120 - 5 - 30 195 270 385 160 - 10 20 180 - 5 5 - - - - - - - 145 - - 30 130 25 10 130 165 35 115 - 45 120 140 75 5 5 180 - 270 210 50 170 70 260 65 - - 100 75 90 115 125 35 115 275 125 185 190 260 45 60 50 160 80 360
Niet-westerse inwoners 305 315 135 - 1.985 70 155 - 80 - - - 40 280 240 430 100 - - 25 150 - - - - - - - - - - 155 - - 5 740 5 5 160 145 15 95 - 35 155 275 45 - - 165 - 440 275 35 105 35 135 320 - - 75 120 35 80 235 50 80 145 375 735 200 250 30 140 50 105 100 370
Migranten uit Marokko 35 20 5 - 280 - 15 - - - - - - 20 20 40 5 - - - 5 - - - - - - - - - - 5 - - - 85 - - 10 15 - 10 - - 10 5 - - - - - 25 35 - 10 - - 15 - - - - - - 10 - 5 10 85 70 15 10 - 20 - 5 5 45
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba 30 40 20 - 230 5 25 - 5 - - - 10 25 10 25 10 - - 5 20 - - - - - - - - - - 25 - - - 140 - - 20 10 - 20 - 5 20 35 5 - - 15 - 80 55 - 10 - 15 55 - - 10 20 5 15 40 20 5 20 35 95 35 15 - 35 5 15 15 15
Migranten uit Suriname 30 65 20 - 265 10 15 - 15 - - - 5 35 35 80 20 - - 5 10 - - - - - - - - - - 15 - - 5 60 - - 10 15 - 5 - 5 10 40 5 - - 10 - 50 30 5 5 10 5 25 - - 5 25 - 10 10 - 15 15 55 60 20 30 5 10 - 10 10 55
Migranten uit Turkije 10 10 5 - 50 - 5 - 5 - - - - 20 15 15 5 - - 5 5 - - - - - - - - - - 5 - - - 20 - - 5 5 - 5 - 5 10 5 - - - 10 - 25 10 - 5 - - 30 - - - 5 - - 20 - 5 10 10 30 10 5 10 5 - - 10 25
Overige gemigreerde inwoners 195 175 80 - 1.160 55 90 - 55 - - - 20 175 155 270 55 - 5 10 115 - - 5 - - - - - - - 100 - - - 435 5 5 105 90 10 65 - 25 105 185 30 - - 130 - 255 140 20 70 15 115 190 - - 55 65 30 55 155 20 45 90 185 480 115 180 15 70 35 70 60 235

Inkomen Leeuwarden

  Potmargezone
Achter de Hoven
Aldlân de Hemrik
Aldlân Oost
Aldlân de Hemrik
Aldlân West
Middelsee
Barrahûs
Bilgaard Havankpark en omgeving
Bilgaard
Dokkumer Ie en omgeving
Blitsaerd
Oud Oost
Bloemenbuurt
Binnenstad
Blokhuisplein
Sonnenborgh en omgeving
Bonifatius
Nijlân de Zwette
Buitengebied de Zwette
Westeinde en omgeving
Buitengebied Noordwest
Nijlân de Zwette
Buitengebied West
Oud Oost
Cambuur
Oud Oost
Cambuursterpad
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Midden
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Noord
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Zuid
Heechterp Schieringen
De Centrale
Camminghaburen en omgeving
De Groene Ster
De Zuidlanden
De Klamp
Binnenstad
De Waag
De Zuidlanden
De Werp
De Zuidlanden
De Zuidlanden
Nijlân de Zwette
De Zwette I Harlingervaart
Nijlân de Zwette
De Zwette Ii Zwettehaven
Nijlân de Zwette
De Zwette Iii Schenkenschans
Nijlân de Zwette
De Zwette Iv Businesspark
Nijlân de Zwette
De Zwette v Newton
Nijlân de Zwette
De Zwette Vi Deinumerpolder
Nijlân de Zwette
Energiecampus Sylsterrak
Huizum West
Gerard Dou
Binnenstad
Grote Kerkbuurt
Camminghaburen en omgeving
Grote Wielen
Vossepark Helicon
Harlingervaart Noord
Bilgaard Havankpark en omgeving
Havankpark
Heechterp Schieringen
Heechterp
Vossepark Helicon
Helicon
Aldlân de Hemrik
Hemrik
Binnenstad
Hoek
Huizum West
Hollanderwijk
Potmargezone
Huizum Badweg
Potmargezone
Huizum Bornia
Potmargezone
Huizum Dorp
Potmargezone
Huizum Sixma
Oud Oost
Indische Buurt
Huizum West
Jan van Scorelbuurt
Huizum West
Julianapark
Sonnenborgh en omgeving
Magere Weide
Middelsee
Middelsee
Oud Oost
Molenpad
Binnenstad
Nieuwestad
Nijlân de Zwette
Nijlân
Oud Oost
Oldegalieën
Binnenstad
Oldehove
Potmargezone
Oranjewijk
Aldlân de Hemrik
Rapenburg
Sonnenborgh en omgeving
Rengerspark
Potmargezone
Schepenbuurt
Heechterp Schieringen
Schieringen
Sonnenborgh en omgeving
Sonnenborgh
Binnenstad
Stationskwartier
De Zuidlanden
Techum
Sonnenborgh en omgeving
Transvaalwijk
Potmargezone
Tulpenburg
Sonnenborgh en omgeving
Valeriuskwartier
Bilgaard Havankpark en omgeving
Vierhuisterweg en omgeving
Sonnenborgh en omgeving
Vogelwijk
Vossepark Helicon
Vossepark
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk Oost
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk West
Oud Oost
Welgelegen
Westeinde en omgeving
Westeinde
De Zuidlanden
Wiarda
Potmargezone
Wielenpôlle
Binnenstad
Zaailand
Oud Oost
Zamenhofpark
Oud Oost
Zeeheldenbuurt
Hempens Teerns Zuiderburen
Zuiderburen
Aantal inkomensontvangers 1.900 3.000 1.700 - 4.900 700 1.200 - 1.100 - - - 500 1.700 3.000 3.200 2.200 - 100 100 900 - - - - - - - - - - 1.100 - - 300 1.400 400 100 800 1.600 200 800 - 100 900 1.500 1.300 - - 1.100 - 3.200 1.500 500 1.000 900 600 600 - - 200 1.100 800 700 1.100 200 1.300 2.800 1.100 1.600 1.400 3.100 600 400 500 1.300 600 4.300
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - €28,8 - - €20,8 €49,9 - - €43,3 - - - - - €29,7 €27,8 - - €41,6 - €22,8 - - - - - - - - - - - - - - €18,8 - - - - €25,2 €25,7 - - - - - - - - - €25,4 - - - - €20,1 €20 - - - €41,5 €33,4 €21,6 - €26,4 - €34,4 - €23,1 - €28,6 €44,1 €19,4 €35,5 - - €43,7
Gemiddeld inkomen per inwoner - - - - €20,3 €47,6 - - €37,1 - - - - - - - - - - - €20,5 - - - - - - - - - - - - - - €17,8 - - - - €25,7 €23,2 - - - - - - - - - - - - - - €16,7 €18,3 - - - €34 €34,6 €16,7 - €26,2 - - - €21,3 - - €38 €19,6 €27,6 - - €38,9
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 13,1% 5,7% 7,9% - 22,2% 1% 14,4% - 4% - - - 7,2% 15,4% 6,9% 8,2% 0,6% - - - 13% - - - - - - - - - - 15,9% - - - 31% 1,8% - 25,4% 14,7% - 10% - - 18,9% 14,8% 1,6% - - 11,8% - 12,8% 20,6% 10,3% 6,4% 6,2% 18% 25% - - 13% 1% 5% 5% 20,4% 16% 6,1% 3,5% 20,7% 19% 16,4% 5,1% - 17% 9% 6,6% 16,8% 1%
Huishoudens met een laag inkomen 15,6% 6,1% 7,2% - 23,2% 1% 16,9% - 6% - - - 10,9% 17% 6,7% 10,2% 0,6% - - - 17% - - - - - - - - - - 23,1% - - 2,7% 34% 2,2% - 33,4% 16% - 11% - - 24% 19,5% 2,9% - - 15,5% - 14,7% 23,7% 11,3% 8,3% 5,5% 16% 29% - - 21,1% 1% 7% 12% 27,7% 21% 8% 4,2% 20,6% 21% 22,7% 6,4% - 22% 11% 7,4% 17,8% 1%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 3,4% 12,2% 8,3% - 2,7% 52,6% 2,7% - 42,5% - - - 4,2% 4,2% 11,5% 10,7% 26,4% - - - 5,2% - - - - - - - - - - 5,2% - - 45,3% 0,5% 19,7% - 1% 4,6% 3,1% 6,8% - - 1,3% 3,5% 14,3% - - 6,7% - 3,9% 2,4% 9,1% 11,5% 8,9% 2,7% 0,9% - - 0,9% 40,5% 15,8% 0,4% 1,1% 6,9% 15,6% 19,7% 2,7% 6,7% 3,4% 12,2% 41,2% 2,9% 6,2% 7,6% 6,3% 43,4%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 8% 13,6% 11,2% - 4,3% 40,2% 7,1% - 37,6% - - - 10% 7,2% 15,1% 13,8% 24,4% - 21,2% - 10,3% - - - - - - - - - - 10,5% - - 33,1% 1,8% 20,5% - 3,8% 9,7% 5,8% 10,8% - - 4,8% 7,2% 17,4% - - 12,1% - 8,1% 4,9% 15,8% 17,2% 16,9% 4,4% 2,6% - - 6% 33% 22,2% 3,6% 2,6% 10,3% 19,3% 22,6% 2,8% 7,6% 7,2% 14,3% 35% 3,8% 19,3% 10,7% 14% 33,1%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 63% 38,4% 52,2% - 74,1% 5,8% 67% - 20,6% - - - 57,3% 63,8% 40,4% 42% 15,9% - - - 76,1% - - - - - - - - - - 73,3% - - 8,7% 82% 32,4% - 90,5% 63,5% 68,8% 57,5% - - 80% 68,2% 26,4% - - 70,3% - 65,9% 77,5% 64,3% 57,8% 58% 90,2% 81,7% - - 86,9% 8,9% 45% 93% 78,2% 66,9% 46,7% 37,7% 77% 62,7% 76,5% 37,1% 3,6% 68,9% 56,6% 47,3% 63,8% 10,5%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 50,6% 41% 42,9% - 61,9% 23,7% 51,5% - 29,2% - - - 46,2% 51,4% 40,5% 43,2% 32,8% - 29,7% - 59% - - - - - - - - - - 52,6% - - 30,9% 67,6% 31,2% - 66,6% 47,3% 56,5% 46,2% - - 60,6% 50,3% 33,7% - - 57% - 48% 61,9% 41% 48,6% 40,4% 68,4% 61,7% - - 62,1% 21,1% 42,5% 78,5% 56,9% 55,2% 40,9% 35,6% 66,3% 56,2% 59,2% 41,2% 19,4% 66,2% 38% 42,4% 47% 31,1%

Wonen Leeuwarden

  Potmargezone
Achter de Hoven
Aldlân de Hemrik
Aldlân Oost
Aldlân de Hemrik
Aldlân West
Middelsee
Barrahûs
Bilgaard Havankpark en omgeving
Bilgaard
Dokkumer Ie en omgeving
Blitsaerd
Oud Oost
Bloemenbuurt
Binnenstad
Blokhuisplein
Sonnenborgh en omgeving
Bonifatius
Nijlân de Zwette
Buitengebied de Zwette
Westeinde en omgeving
Buitengebied Noordwest
Nijlân de Zwette
Buitengebied West
Oud Oost
Cambuur
Oud Oost
Cambuursterpad
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Midden
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Noord
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Zuid
Heechterp Schieringen
De Centrale
Camminghaburen en omgeving
De Groene Ster
De Zuidlanden
De Klamp
Binnenstad
De Waag
De Zuidlanden
De Werp
De Zuidlanden
De Zuidlanden
Nijlân de Zwette
De Zwette I Harlingervaart
Nijlân de Zwette
De Zwette Ii Zwettehaven
Nijlân de Zwette
De Zwette Iii Schenkenschans
Nijlân de Zwette
De Zwette Iv Businesspark
Nijlân de Zwette
De Zwette v Newton
Nijlân de Zwette
De Zwette Vi Deinumerpolder
Nijlân de Zwette
Energiecampus Sylsterrak
Huizum West
Gerard Dou
Binnenstad
Grote Kerkbuurt
Camminghaburen en omgeving
Grote Wielen
Vossepark Helicon
Harlingervaart Noord
Bilgaard Havankpark en omgeving
Havankpark
Heechterp Schieringen
Heechterp
Vossepark Helicon
Helicon
Aldlân de Hemrik
Hemrik
Binnenstad
Hoek
Huizum West
Hollanderwijk
Potmargezone
Huizum Badweg
Potmargezone
Huizum Bornia
Potmargezone
Huizum Dorp
Potmargezone
Huizum Sixma
Oud Oost
Indische Buurt
Huizum West
Jan van Scorelbuurt
Huizum West
Julianapark
Sonnenborgh en omgeving
Magere Weide
Middelsee
Middelsee
Oud Oost
Molenpad
Binnenstad
Nieuwestad
Nijlân de Zwette
Nijlân
Oud Oost
Oldegalieën
Binnenstad
Oldehove
Potmargezone
Oranjewijk
Aldlân de Hemrik
Rapenburg
Sonnenborgh en omgeving
Rengerspark
Potmargezone
Schepenbuurt
Heechterp Schieringen
Schieringen
Sonnenborgh en omgeving
Sonnenborgh
Binnenstad
Stationskwartier
De Zuidlanden
Techum
Sonnenborgh en omgeving
Transvaalwijk
Potmargezone
Tulpenburg
Sonnenborgh en omgeving
Valeriuskwartier
Bilgaard Havankpark en omgeving
Vierhuisterweg en omgeving
Sonnenborgh en omgeving
Vogelwijk
Vossepark Helicon
Vossepark
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk Oost
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk West
Oud Oost
Welgelegen
Westeinde en omgeving
Westeinde
De Zuidlanden
Wiarda
Potmargezone
Wielenpôlle
Binnenstad
Zaailand
Oud Oost
Zamenhofpark
Oud Oost
Zeeheldenbuurt
Hempens Teerns Zuiderburen
Zuiderburen
Gemiddelde woningwaarde €126k €172k €135k - €123k €496k €118k - €344k - - - €149k €124k €174k €154k €252k - €345k €386k €165k - - - - - - - - - - €134k - - €312k €107k €200k €375k €85k €132k €146k €155k - €130k €108k €111k €172k €411k - €147k - €125k €98k €152k €162k €188k €96k €82k - - €51k €340k €263k €70k €97k €144k €183k €196k €115k €174k €116k €164k €370k €155k €198k €143k €153k €383k
Bouwjaar vanaf 2000 16% - - - 16% 100% - - 49% - - - 23% 9% - - - - 2% 100% 2% - - - - - - - - - - 6% - - 50% 2% - 71% - 6% - - - 36% 18% 5% - 26% - 4% - 6% 4% 1% 19% 47% 31% - - - 10% 100% - 10% - 1% 1% 7% 13% 32% 13% 2% 100% - 11% 5% 29% 100%
Bouwjaar voor 2000 84% 100% 100% - 84% - 100% - 51% - - - 77% 91% 100% 100% 100% - 98% - 98% - - - - - - - - - - 94% - - 50% 98% 100% 29% 100% 94% 100% 100% - 64% 82% 95% 100% 74% - 96% - 94% 96% 99% 81% 53% 69% 100% - - 90% - 100% 90% 100% 99% 99% 93% 87% 68% 87% 98% - 100% 89% 95% 71% -
Huurwoningen totaal 51 30 42 - 78 5 60 - 12 - - - 29 59 45 32 10 - 32 1 83 - - - - - - - - - - 74 - - 1 90 10 26 88 58 66 55 - 93 71 70 12 - - 61 - 69 76 79 48 75 93 100 - - 99 28 40 99 86 66 34 27 85 72 72 32 11 74 70 36 69 13
Koopwoningen 49% 70% 50% - 22% 95% 40% - 88% - - - 71% 41% 55% 67% 90% - 68% 99% 16% - - - - - - - - - - 24% - - 99% 10% 90% 74% 3% 42% 34% 45% - 7% 24% 30% 88% 100% - 39% - 31% 24% 21% 51% 25% 7% - - - - 72% 60% - 14% 34% 66% 73% 14% 28% 27% 68% 89% 26% 30% 64% 31% 87%
Percentage bewoond 96% 97% 97% - 98% 99% 96% - 97% - - - 97% 95% 98% 98% 98% - 82% 86% 88% - - - - - - - - - - 92% - - 99% 98% 97% 90% 83% 96% 91% 91% - 76% 93% 97% 97% 93% - 92% - 96% 94% 90% 94% 92% 88% 78% - - 96% 99% 86% 95% 97% 95% 96% 96% 98% 98% 95% 97% 99% 98% 91% 97% 97% 99%
Percentage eengezinswoning 77% 95% 59% - 39% 99% 67% - 87% - - - 51% 71% 71% 77% 94% - 90% 100% 16% - - - - - - - - - - 22% - - 100% 22% 69% 87% 4% 77% 8% 59% - 6% 62% 51% 95% 96% - 56% - 25% 52% 21% 60% 13% 6% 7% - - 1% 91% 66% 1% 25% 36% 69% 76% 36% 47% 57% 80% 90% 99% 3% 82% 55% 94%
Percentage meergezinswoning 23% 5% 41% - 61% 1% 33% - 13% - - - 49% 29% 29% 23% 6% - 10% - 84% - - - - - - - - - - 78% - - - 78% 31% 13% 96% 23% 92% 41% - 94% 38% 49% 5% 4% - 44% - 75% 48% 79% 40% 87% 94% 93% - - 99% 9% 34% 99% 75% 64% 31% 24% 64% 53% 43% 20% 10% 1% 97% 18% 45% 6%
Percentage onbewoond 4% 3% 3% - 2% 1% 4% - 3% - - - 3% 5% 2% 2% 2% - 18% 14% 12% - - - - - - - - - - 8% - - 1% 2% 3% 10% 17% 4% 9% 9% - 24% 7% 3% 3% 7% - 8% - 4% 6% 10% 6% 8% 12% 22% - - 4% 1% 14% 5% 3% 5% 4% 4% 2% 2% 5% 3% 1% 2% 9% 3% 3% 1%
In bezit woningcorporatie 30% 16% 24% - 72% - 43% - - - - - 15% 34% 20% 19% - - - - 9% - - - - - - - - - - 36% - - - 87% - - 57% 46% - 13% - - 40% 65% - - - 19% - 39% 42% 35% 1% 8% 59% 99% - - - 11% 16% - 69% - 20% 9% 83% 66% 21% 24% - 67% 33% 16% 30% 4%
In bezit overige verhuurders 21% 13% 18% - 6% 5% 16% - 12% - - - 13% 25% 25% 13% 10% - 32% 1% 74% - - - - - - - - - - 39% - - 1% 3% 10% 26% 31% 13% 66% 42% - 93% 31% 5% 12% - - 42% - 30% 34% 44% 48% 67% 34% - - - 99% 17% 24% 99% 16% 66% 15% 19% 3% 6% 51% 8% 11% 7% 37% 20% 39% 9%
Eigendom onbekend - - 8% - - - - - - - - - - - - - - - - - 1% - - - - - - - - - - 1% - - - - - - 9% - - - - - 5% - - - - - - 1% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1% - - - - - - -

Gezondheid Leeuwarden

  Potmargezone
Achter de Hoven
Aldlân de Hemrik
Aldlân Oost
Aldlân de Hemrik
Aldlân West
Middelsee
Barrahûs
Bilgaard Havankpark en omgeving
Bilgaard
Dokkumer Ie en omgeving
Blitsaerd
Oud Oost
Bloemenbuurt
Binnenstad
Blokhuisplein
Sonnenborgh en omgeving
Bonifatius
Nijlân de Zwette
Buitengebied de Zwette
Westeinde en omgeving
Buitengebied Noordwest
Nijlân de Zwette
Buitengebied West
Oud Oost
Cambuur
Oud Oost
Cambuursterpad
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Midden
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Noord
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Zuid
Heechterp Schieringen
De Centrale
Camminghaburen en omgeving
De Groene Ster
De Zuidlanden
De Klamp
Binnenstad
De Waag
De Zuidlanden
De Werp
De Zuidlanden
De Zuidlanden
Nijlân de Zwette
De Zwette I Harlingervaart
Nijlân de Zwette
De Zwette Ii Zwettehaven
Nijlân de Zwette
De Zwette Iii Schenkenschans
Nijlân de Zwette
De Zwette Iv Businesspark
Nijlân de Zwette
De Zwette v Newton
Nijlân de Zwette
De Zwette Vi Deinumerpolder
Nijlân de Zwette
Energiecampus Sylsterrak
Huizum West
Gerard Dou
Binnenstad
Grote Kerkbuurt
Camminghaburen en omgeving
Grote Wielen
Vossepark Helicon
Harlingervaart Noord
Bilgaard Havankpark en omgeving
Havankpark
Heechterp Schieringen
Heechterp
Vossepark Helicon
Helicon
Aldlân de Hemrik
Hemrik
Binnenstad
Hoek
Huizum West
Hollanderwijk
Potmargezone
Huizum Badweg
Potmargezone
Huizum Bornia
Potmargezone
Huizum Dorp
Potmargezone
Huizum Sixma
Oud Oost
Indische Buurt
Huizum West
Jan van Scorelbuurt
Huizum West
Julianapark
Sonnenborgh en omgeving
Magere Weide
Middelsee
Middelsee
Oud Oost
Molenpad
Binnenstad
Nieuwestad
Nijlân de Zwette
Nijlân
Oud Oost
Oldegalieën
Binnenstad
Oldehove
Potmargezone
Oranjewijk
Aldlân de Hemrik
Rapenburg
Sonnenborgh en omgeving
Rengerspark
Potmargezone
Schepenbuurt
Heechterp Schieringen
Schieringen
Sonnenborgh en omgeving
Sonnenborgh
Binnenstad
Stationskwartier
De Zuidlanden
Techum
Sonnenborgh en omgeving
Transvaalwijk
Potmargezone
Tulpenburg
Sonnenborgh en omgeving
Valeriuskwartier
Bilgaard Havankpark en omgeving
Vierhuisterweg en omgeving
Sonnenborgh en omgeving
Vogelwijk
Vossepark Helicon
Vossepark
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk Oost
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk West
Oud Oost
Welgelegen
Westeinde en omgeving
Westeinde
De Zuidlanden
Wiarda
Potmargezone
Wielenpôlle
Binnenstad
Zaailand
Oud Oost
Zamenhofpark
Oud Oost
Zeeheldenbuurt
Hempens Teerns Zuiderburen
Zuiderburen
Afstand tot apotheek 0,4km 0,5km 1km 2,8km 0,8km 2km 0,8km - 0,6km 4,3km 1,2km 3,4km 0,3km 0,5km 0,9km 1km 1km 0,9km 4,6km 3,1km 0,4km 3,3km 3,3km 2km 1,8km 1,8km 1,5km 1,5km - - - 0,3km 1km - 1,9km 1km 1,2km 2,3km 0,2km 0,7km 0,9km 0,5km - 0,3km 0,5km 1,1km 0,9km 1km 2,8km 0,7km - 0,5km 0,8km 0,5km 0,8km 1,2km 0,4km 0,5km - - 1km 3,8km 0,3km 1km 1,1km 1,8km 0,4km 0,8km 1,6km 1,5km 0,7km 2km 1,7km 0,8km 1km 0,4km 0,5km 1,7km
Afstand tot brandweerkazerne 1,3km 1km 1,3km 3,3km 0,7km 3,8km 1,7km - 0,8km 4,7km 1,3km 4,6km 2,4km 2,1km 3,9km 4,3km 3,7km 2,3km 6,2km 3,9km 1,8km 2,6km 2,6km 0,8km 0,8km 0,8km 2,3km 1km - - - 1,7km 3,7km - 1,8km 2,6km 1,9km 2,3km 2km 2,2km 2km 1,4km - 1,8km 2,1km 2,7km 2,2km 1km 3,3km 2,4km - 2,6km 1,7km 1,9km 1,9km 1,6km 1,3km 1,1km - - 2,4km 4,2km 1,2km 1km 1,3km 1,8km 1,3km 1,9km 2,6km 2km 2km 2,1km 2,6km 0,7km 1,3km 2,2km 2,3km 3,1km
Afstand tot huisartsenpost 1,7km 1,7km 0,7km 2,9km 4,1km 5,1km 3,3km - 3,6km 4,3km 4,9km 4,2km 2,9km 2,8km 4,4km 4,7km 4,2km 2,7km 7,8km 3,7km 2,2km 3,1km 3,1km 3,2km 2,8km 2,8km 3,6km 3,6km - - - 2,4km 4,2km - 4,5km 3,4km 3,6km 3,2km 2,3km 1,4km 1,3km 0,7km - 1,2km 2,4km 1,8km 1,3km 4km 2,8km 2,1km - 2km 3,1km 2,3km 1,9km 1km 3,4km 1,7km - - 1,8km 3,8km 3,2km 2km 3,8km 4,9km 3,2km 2,9km 4,1km 4,1km 2,3km 4,7km 3,2km 1,6km 2,1km 3,1km 2,5km 3,8km
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,4km 0,5km 1,2km 2,8km 0,8km 2km 0,7km - 0,3km 3,4km 1,2km 3,4km 0,3km 0,4km 0,9km 1km 1km 0,9km 4,6km 3,6km 0,9km 1,4km 1,4km 2km 1,8km 1,8km 1,5km 1,5km - - - 0,6km 1km - 1,9km 0,9km 1,2km 2,3km 0,8km 0,7km 0,9km 0,6km - 0,3km 0,5km 1,1km 0,9km 1km 2,8km 0,9km - 0,5km 0,9km 0,7km 0,9km 1,5km 0,4km 0,5km - - 1km 3,7km 0,3km 1km 1,1km 1,8km 0,4km 0,8km 1,6km 1,5km 0,7km 2km 3,2km 0,8km 1km 0,4km 0,6km 3,8km
Afstand tot ziekenhuis 1,7km 1,7km 0,7km 2,9km 4,1km 5,1km 3,3km - 3,6km 4,3km 4,9km 4,2km 2,9km 2,8km 4,4km 4,7km 4,2km 2,7km 7,8km 3,7km 2,2km 3,1km 3,1km 3,2km 2,8km 2,8km 3,6km 3,6km - - - 2,4km 4,2km - 4,5km 3,4km 3,6km 3,2km 2,3km 1,4km 1,3km 0,7km - 1,2km 2,4km 1,8km 1,3km 4km 2,8km 2,1km - 2km 3,1km 2,3km 1,9km 1km 3,4km 1,7km - - 1,8km 3,8km 3,2km 2km 3,8km 4,9km 3,2km 2,9km 4,1km 4,1km 2,3km 4,7km 3,2km 1,6km 2,1km 3,1km 2,5km 3,8km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km 4,1 1 0,1 - 3,1 - 5,2 - 7,5 - 1 - 6 6,2 0,7 0,5 0,4 4 - - 0,8 - - - - - - - - - - 1,2 0,4 - - 2,6 - - 2,3 2,7 1,6 3 - 3 6 0,4 2 5,1 - 2,5 - 1 4,4 1,6 3,2 - 2,1 2 - - 0,8 - 5,5 1,1 0,5 0,1 3,8 0,7 - - 5,9 - - 1,8 0,4 6 6,1 -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 18 10,4 9,6 3 14,1 4,8 22 - 15,8 0,3 6,9 0,3 22,7 22,2 6,9 6,4 6,9 17,9 - - 18,9 1 1 11,9 16,9 16,9 10,2 11,1 - - - 21,1 6,9 - 14 16 12,5 2,8 21,1 20,3 11,6 14,8 - 18,5 22,7 13,2 14,6 11,7 3,3 21,9 - 6,2 21,6 21,2 22 9 16,2 13 - - 22,1 0,1 17 19,1 13,6 7,8 20,9 21,1 15,8 14,3 22,2 8,3 0,2 11,2 19 22 22,4 0,7
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 24 20,7 23,7 13,1 23,6 18,7 24 - 21,9 6,3 21,8 6,6 24 24 21,1 20 20,5 26 2,1 9 21 16 16 20,3 25 25 23,4 24,4 - - - 24 22,1 - 22,6 21 23,5 15,8 24 24 20,8 21 - 21 24 23,5 23,7 20,9 15,3 24 - 23 24 24,2 24 23,2 20,8 21 - - 24 8,2 21,5 21 23,8 18,2 25 24,9 23,1 21 24 23 12 20,7 21 24 24 8,1
Ziekenhuizen binnen 5 km 1 1 1 1 1 0,5 1 - 1 1 0,6 1 1 1 0,9 0,7 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 0,7 1 1 1 1 1 0,8 1 1 1 1 1 0,9
Ziekenhuizen binnen 10 km 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kinderopvang Leeuwarden

  Potmargezone
Achter de Hoven
Aldlân de Hemrik
Aldlân Oost
Aldlân de Hemrik
Aldlân West
Middelsee
Barrahûs
Bilgaard Havankpark en omgeving
Bilgaard
Dokkumer Ie en omgeving
Blitsaerd
Oud Oost
Bloemenbuurt
Binnenstad
Blokhuisplein
Sonnenborgh en omgeving
Bonifatius
Nijlân de Zwette
Buitengebied de Zwette
Westeinde en omgeving
Buitengebied Noordwest
Nijlân de Zwette
Buitengebied West
Oud Oost
Cambuur
Oud Oost
Cambuursterpad
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Midden
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Noord
Camminghaburen en omgeving
Camminghaburen Zuid
Heechterp Schieringen
De Centrale
Camminghaburen en omgeving
De Groene Ster
De Zuidlanden
De Klamp
Binnenstad
De Waag
De Zuidlanden
De Werp
De Zuidlanden
De Zuidlanden
Nijlân de Zwette
De Zwette I Harlingervaart
Nijlân de Zwette
De Zwette Ii Zwettehaven
Nijlân de Zwette
De Zwette Iii Schenkenschans
Nijlân de Zwette
De Zwette Iv Businesspark
Nijlân de Zwette
De Zwette v Newton
Nijlân de Zwette
De Zwette Vi Deinumerpolder
Nijlân de Zwette
Energiecampus Sylsterrak
Huizum West
Gerard Dou
Binnenstad
Grote Kerkbuurt
Camminghaburen en omgeving
Grote Wielen
Vossepark Helicon
Harlingervaart Noord
Bilgaard Havankpark en omgeving
Havankpark
Heechterp Schieringen
Heechterp
Vossepark Helicon
Helicon
Aldlân de Hemrik
Hemrik
Binnenstad
Hoek
Huizum West
Hollanderwijk
Potmargezone
Huizum Badweg
Potmargezone
Huizum Bornia
Potmargezone
Huizum Dorp
Potmargezone
Huizum Sixma
Oud Oost
Indische Buurt
Huizum West
Jan van Scorelbuurt
Huizum West
Julianapark
Sonnenborgh en omgeving
Magere Weide
Middelsee
Middelsee
Oud Oost
Molenpad
Binnenstad
Nieuwestad
Nijlân de Zwette
Nijlân
Oud Oost
Oldegalieën
Binnenstad
Oldehove
Potmargezone
Oranjewijk
Aldlân de Hemrik
Rapenburg
Sonnenborgh en omgeving
Rengerspark
Potmargezone
Schepenbuurt
Heechterp Schieringen
Schieringen
Sonnenborgh en omgeving
Sonnenborgh
Binnenstad
Stationskwartier
De Zuidlanden
Techum
Sonnenborgh en omgeving
Transvaalwijk
Potmargezone
Tulpenburg
Sonnenborgh en omgeving
Valeriuskwartier
Bilgaard Havankpark en omgeving
Vierhuisterweg en omgeving
Sonnenborgh en omgeving
Vogelwijk
Vossepark Helicon
Vossepark
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk Oost
Vrijheidswijk
Vrijheidswijk West
Oud Oost
Welgelegen
Westeinde en omgeving
Westeinde
De Zuidlanden
Wiarda
Potmargezone
Wielenpôlle
Binnenstad
Zaailand
Oud Oost
Zamenhofpark
Oud Oost
Zeeheldenbuurt
Hempens Teerns Zuiderburen
Zuiderburen
Afstand tot buitenschoolse opvang 0,3km 0,4km 0,4km 1,7km 0,6km 1,5km 0,3km - 0,3km 2,6km 1,3km - 0,6km 0,3km 0,5km