Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Snakkerburen waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Snakkerburen

Snakkerburen is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 205 inwoners en daarmee de 2160 grootste stad van Nederland. Het heeft 105 huishoudens met een gemiddelde waarde van €231.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.500.


Inwoners 205


Aantal huishoudens 105


Gemiddelde woningwaarde €231.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Snakkerburen

Huishoudens Snakkerburen

Snakkerburen heeft in totaal 205 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €231.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 45


Huishoudens zonder kinderen 35


Huishoudens met kinderen 25


Gemiddelde huishoudensgrootte 1,90


Woning voorraad 89


Gemiddelde woningwaarde €231.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Snakkerburen

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 2,40km


Afstand tot grote supermarkt 1,40km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,40km


Afstand tot school 1,30km


Scholen binnen 3 km 6,20

Straten in Snakkerburen

Snakkerburen heeft in totaal 5 straten.


it Anker Oan 'e Dyk Oan 'e Ie Op 'e Tún Pôllepaed

Andere plaatsen in de regio Snakkerburen

Aalsum, Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Blije, Boazum, Boer, Boksum, Bornwird, Brantgum, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, Dearsum, Deinum, Dokkum, Dongjum, Driezum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Firdgum, Foudgum, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Ginnum, Goëngahuizen, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hempens, Hiaure, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Holwerd, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Klooster Lidlum, Koarnjum, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nij Altoenae, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reduzum, Reitsum, Ried, Rien, Rinsumageast, Ryptsjerk, Schalsum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Tersoal, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Waaxens, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westergeest, Westhoek, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Snakkerburen

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Snakkerburen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Snakkerburen

Huizenmarkt Snakkerburen

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Snakkerburen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Snakkerburen.

Woningmarkt Snakkerburen

112 Snakkerburen

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Snakkerburen welke zijn binnengekomen via p2000 Snakkerburen.

Woningbrand op Oan 'e Dyk in Snakkerburen
p 1 bnn-01 br woning oan 'e dyk snakkerburen 026193 026131
op 04-09-23

Scheepvaartbrand op Oan 'e Dyk in Snakkerburen
p 1 bnn-02 br scheepvaart recr-/pleziervaart oan 'e dyk snakkerburen 026193 020234
op 24-08-23

Woningbrand op Oan 'e Dyk in Snakkerburen
p 1 bnn-06 br woning oan 'e dyk snakkerburen 026193 020234
op 13-06-23

Gaslek op it Anker in Snakkerburen
p 1 bnn-02 hv overig gaslekkage buiten it anker snakkerburen 026193 026132
op 24-10-22

Actuele 112 meldingen Snakkerburen

Aantal inwoners Snakkerburen

Snakkerburen heeft in totaal 205 inwoners en is daarmee de 2160 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Snakkerburen


Mannen 100


Vrouwen 105


Ongehuwd 90


Gehuwd 75


Gescheiden 30


Geboorte totaal -

Waardebepaling Snakkerburen

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Snakkerburen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Snakkerburen.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Snakkerburen

In de omgeving van Snakkerburen zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.500 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.600


Gemiddeld inkomen per inwoner €26.500

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 10


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Snakkerburen

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Snakkerburen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Snakkerburen op Funda.

Koopwoningen Snakkerburen

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling