Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Snakkerburen waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Snakkerburen

Snakkerburen is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 205 inwoners en daarmee de 2160 grootste stad van Nederland. Het heeft 105 huishoudens met een gemiddelde waarde van €231.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.500.


Inwoners 205


Aantal huishoudens 105


Gemiddelde woningwaarde €231.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Snakkerburen

Huishoudens Snakkerburen

Snakkerburen heeft in totaal 205 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €231.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 45


Huishoudens zonder kinderen 35


Huishoudens met kinderen 25


Gemiddelde huishoudensgrootte 1,90


Woning voorraad 89


Gemiddelde woningwaarde €231.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Snakkerburen

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 2,40km


Afstand tot grote supermarkt 1,40km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,40km


Afstand tot school 1,30km


Scholen binnen 3 km 6,20

Straten in Snakkerburen

Snakkerburen heeft in totaal 5 straten.


it Anker Oan 'e Dyk Oan 'e Ie Op 'e Tún Pôllepaed

Andere plaatsen in de regio Snakkerburen

Aalsum, Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Blije, Boazum, Boer, Boksum, Bornwird, Brantgum, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, Dearsum, Deinum, Dokkum, Dongjum, Driezum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Firdgum, Foudgum, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Ginnum, Goëngahuizen, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hempens, Hiaure, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Holwerd, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Klooster Lidlum, Koarnjum, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nij Altoenae, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reduzum, Reitsum, Ried, Rien, Rinsumageast, Ryptsjerk, Schalsum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Tersoal, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Waaxens, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westergeest, Westhoek, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Snakkerburen

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Snakkerburen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Snakkerburen

Huizenmarkt Snakkerburen

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Snakkerburen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Snakkerburen.

Woningmarkt Snakkerburen

112 Snakkerburen

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Snakkerburen welke zijn binnengekomen via p2000 Snakkerburen.

Gaslek op it Anker in Snakkerburen
p 1 bnn-02 hv overig gaslekkage buiten it anker snakkerburen 026193 026132
op 24-10-22

Actuele 112 meldingen Snakkerburen

Aantal inwoners Snakkerburen

Snakkerburen heeft in totaal 205 inwoners en is daarmee de 2160 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Snakkerburen


Mannen 100


Vrouwen 105


Ongehuwd 90


Gehuwd 75


Gescheiden 30


Geboorte totaal -

Waardebepaling Snakkerburen

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Snakkerburen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Snakkerburen.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Snakkerburen

In de omgeving van Snakkerburen zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.500 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.600


Gemiddeld inkomen per inwoner €26.500

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 10


R-U cultuur recreatie overige diensten 5

Funda Snakkerburen

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Snakkerburen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Snakkerburen op Funda.

Koopwoningen Snakkerburen

Buurtgegevens Snakkerburen

Oppervlakte Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Oppervlakte totaal 31
Oppervlakte land 28
Oppervlakte water 3

Bevolking Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Aantal inwoners 195
Vrouwen 100
Mannen 95
Ongehuwd 90
Gehuwd 65
Verweduwd 5
Gescheiden 30
Bevolkingsdichtheid 696
Huishoudens totaal 105
Huishoudens met kinderen 20
Huishoudens zonder kinderen 35
Eenpersoonshuishoudens 50
Gemiddelde huishoudensgrootte 1,8
Leeftijd 0 - 15 jaar 20
Leeftijd 15 - 25 jaar 15
Leeftijd 25 - 45 jaar 35
Leeftijd 45 - 65 jaar 70
Leeftijd 65+ 55
Geboorte totaal -
Geboorte relatief -
Sterfte totaal -
Sterfte relatief 15%
Westerse inwoners 5
Niet-westerse inwoners -
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners -

Inkomen Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Aantal inkomensontvangers 200
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 5%
Huishoudens met een laag inkomen 5%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 19,8%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 26,8%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 30,7%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 36,3%

Wonen Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Gemiddelde woningwaarde €236k
Bouwjaar vanaf 2000 2%
Bouwjaar voor 2000 98%
Huurwoningen totaal 17
Koopwoningen 83%
Percentage bewoond 99%
Percentage eengezinswoning 100%
Percentage meergezinswoning -
Percentage onbewoond 1%
In bezit woningcorporatie 4%
In bezit overige verhuurders 12%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Afstand tot apotheek 2,5km
Afstand tot brandweerkazerne 3,4km
Afstand tot huisartsenpost 5km
Afstand tot huisartsenpraktijk 2,5km
Afstand tot ziekenhuis 5km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 6,3
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 22,3
Ziekenhuizen binnen 5 km 0,7
Ziekenhuizen binnen 10 km 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 1

Kinderopvang Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Afstand tot buitenschoolse opvang 1,3km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,4km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 6,4
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 31,1
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 9,3
Kinderdagverblijven binnen 5 km 34,4

Detailhandel Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Afstand tot grote supermarkt 1,4km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 1,4km
Afstand tot warenhuis 2,8km
Grote supermarkten binnen 1 km -
Grote supermarkten binnen 3 km 10,2
Grote supermarkten binnen 5 km 25,3
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 20,7
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 87,7
Warenhuizen binnen 10 km 4
Warenhuizen binnen 20 km 7
Warenhuis binnen 5 km 2

Bedrijfsvestigingen Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Bedrijfsvestigingen totaal 20
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -

Horeca Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Afstand tot café 2,7km
Afstand tot cafetaria 1,4km
Afstand tot hotel 2,7km
Afstand tot restaurant 1,4km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km 7,2
Cafés binnen 5 km 62
Cafetaria's binnen 1 km -
Cafetaria's binnen 3 km 19,5
Cafetaria's binnen 5 km 70,8
Hotels binnen 5 km 8,3
Hotels binnen 10 km 13,3
Hotels binnen 20 km 22,6
Restaurants binnen 1 km -
Restaurants binnen 3 km 19,6
Restaurants binnen 5 km 128,7

Criminaliteit Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Totaal diefstal 6
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen 1
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 1
Totaal diefstal uit schuur 19
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak -
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 28
Totaal vermogensmisdrijven 28
Overige vermogensmisdrijven -
Totaal gewelds en seksuele misdrijven -
Gewelds en seksuele misdrijven -
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling -
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 1,8km
Afstand tot treinstations 4,3km
Afstand tot belangrijk overstapstation 4,3km

Motorvoertuigen Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Motorfietsen 5
Personenauto's totaal 110
Personenauto's benzine (brandstof) 85
Personenauto's overige (brandstof) 30
Personenauto's per huishouden 1,1
Personenauto's per km2 395

Recreatie Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Afstand tot attractie 4,7km
Afstand tot bioscoop 3,5km
Afstand tot kunstijsbaan 5,6km
Afstand tot sauna 9,1km
Afstand tot zonnebank 2,9km
Afstand tot zwembad 2,6km
Attracties binnen 10 km 3
Attracties binnen 20 km 7,8
Attracties binnen 50 km 17,9
Bioscopen binnen 5 km 2
Bioscopen binnen 10 km 2
Bioscopen binnen 20 km 2

Sociale zekerheid Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Inwoners vanaf 15 jaar 180
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 130
Inwoners vanaf de AOW uitkering 50
AOW uitkering 50
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 10
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering 10

Energie Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Gemiddeld gasverbruik 1.550m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.450kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 2.060kwh
Huurwoning gasverbruik 1.320m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 2.520kwh
Eigen woning gasverbruik 1.590m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 2.110kwh
Tussenwoning gasverbruik 1.280m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 2.310kwh
Hoekwoning gasverbruik 1.450m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 3.710kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.600m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 2.470kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.830m3

Zonnestroom Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Aantal installaties bij woningen 21
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 68

Stedelijkheid Snakkerburen

  Dokkumer Ie en omgeving
Snakkerburen
Mate van stedelijkheid 3
Omgevingsadressendichtheid 1.377

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling