Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Burgum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Burgum

Burgum is een plaats in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het is een plaats met 9.659 inwoners en daarmee de 334 grootste stad van Nederland. Het heeft 4.158 huishoudens met een gemiddelde waarde van €194.789. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.200.


Inwoners 9.659


Aantal huishoudens 4.158


Gemiddelde woningwaarde €194.789


Grootste bedrijfstak Handel en horeca

Plattegrond Burgum

Huishoudens Burgum

Burgum heeft in totaal 9.659 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €194.789, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 1.405


Huishoudens zonder kinderen 1.397


Huishoudens met kinderen 1.365


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,21


Woning voorraad 4.400


Gemiddelde woningwaarde €194.789

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Burgum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 1,34km


Afstand tot grote supermarkt 0,85km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,64km


Afstand tot school 0,84km


Scholen binnen 3 km 3,39

Andere plaatsen in de regio Burgum

Aalsum, Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Augsbuurt, Augustinusga, Bears, Beetsterzwaag, Bitgummole, Blessum, Boelenslaan, Boksum, Boornbergum, Bornwird, Brantgum, Britsum, Broeksterwâld, Buitenpost, Burdaard, Burgum, Burum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, De Wilp, Deinum, Doezum, Dokkum, Drachten, Drachten Azeven, Drachtstercompagnie, Driezum, Drogeham, Eagum, Earnewâld, Eastermar, Easterwierrum, Ee, Engwierum, Feanwâlden, Feinsum, Foudgum, Friens, Frieschepalen, Garyp, Gerkesklooster, Ginnum, Goëngahuizen, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Harkema, Hegebeintum, Hempens, Hiaure, Hijum, Houtigehage, Hurdegaryp, Idaerd, Ingelum, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Jouswier, Koarnjum, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kornhorn, Kortehemmen, Leeuwarden, Lekkum, Lichtaard, Lucaswolde, Lutjegast, Mantgum, Marrum, Marsum, Marum, Metslawier, Miedum, Mûnein, Nes, Niawier, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Olterterp, Opeinde, Opende, Oudwoude, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reduzum, Reitsum, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Sibrandahûs, Smalle Ee, Snakkerburen, Stiens, Stroobos, Sumar, Surhuisterveen, Surhuizum, Suwâld, Swichum, Teerns, Tijnje, Triemen, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Ureterp, Veenklooster, Visvliet, Waaxens, Wâlterswâld, Wânswert, Warfstermolen, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westergeest, Wetsens, Wirdum, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch

Woningen recent verkocht in Burgum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Burgum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Burgum

Huizenmarkt Burgum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Burgum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Burgum.

Woningmarkt Burgum

112 Burgum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Burgum welke zijn binnengekomen via p2000 Burgum.

Voertuigbrand op N356 in Burgum
p 1 bnn-01 br wegvervoer auto n356 li - sintrale as 50,1 burgum 020232
op 18-04-24

Ongeval met letsel op Markt in Burgum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 burgum aldi markt
op 17-04-24

Ongeval met letsel op Tjalling H. Haismastraat in Burgum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 burgum tjalling h. haismastraat lauermanstraat
op 03-04-24

Ongeval met letsel op Ymkersstrjitte in Burgum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 burgum ymkersstrjitte
op 26-03-24

Woningbrand op Zevenhuisterweg in Noardburgum
p 1 bnn-01 br woning zevenhuisterweg noardburgum 027293 024332
op 21-03-24

Actuele 112 meldingen Burgum

Aantal inwoners Burgum

Burgum heeft in totaal 9.659 inwoners en is daarmee de 334 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Burgum


Mannen 4.708


Vrouwen 4.947


Ongehuwd 4.090


Gehuwd 4.241


Gescheiden 647


Geboorte totaal 80

Waardebepaling Burgum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Burgum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Burgum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Burgum

In de omgeving van Burgum zijn 167 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.200 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.300


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.200

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 16


B-F nijverheid en energie 103


G+I handel en horeca 167


H+J vervoer informatie en communicatie 44


K-L financiële diensten onroerend goed 53


M-N zakelijke dienstverlening 147


R-U cultuur recreatie overige diensten 89

Funda Burgum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Burgum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Burgum op Funda.

Koopwoningen Burgum

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling