Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Wirdum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Wirdum

Wirdum is een plaats in de gemeente Loppersum. Het is een plaats met 485 inwoners en daarmee de 1842 grootste stad van Nederland. Het heeft 231 huishoudens met een gemiddelde waarde van €168.300. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.509.


Inwoners 485


Aantal huishoudens 231


Gemiddelde woningwaarde €168.300


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij

Plattegrond Wirdum

Huishoudens Wirdum

Wirdum heeft in totaal 485 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €168.300, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 78


Huishoudens zonder kinderen 87


Huishoudens met kinderen 62


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,07


Woning voorraad 244


Gemiddelde woningwaarde €168.300

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Wirdum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,79km


Afstand tot grote supermarkt 3,89km


Afstand tot kinderdagverblijf 3,80km


Afstand tot school 3,81km


Scholen binnen 3 km 0,08

Andere plaatsen in de regio Wirdum

Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Burgwerd, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dongjum, Drachten, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hartwerd, Haskerdijken, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Koarnjum, Kortehemmen, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Luinjeberd, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Nijland, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rinsumageast, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Wirdum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Wirdum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Wirdum

Huizenmarkt Wirdum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Wirdum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Wirdum.

Woningmarkt Wirdum

112 Wirdum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Wirdum welke zijn binnengekomen via p2000 Wirdum.

Ambulance naar Wirdum voor Traumahelikopter
mmt inzet wirdum gn
op 25-08-23

Ongeval met letsel op Eekwerderweg in Wirdum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 wirdum gn eekwerderweg
op 31-05-23

Gaslek op Wirdumerweg in Wirdum
p 1 bnn-01 hv overig gaslekkage binnen wirdumerweg wirdum gn 013793 013232
op 04-12-22

Ongeval met letsel op Zuiderweg in Wirdum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 wirdum gn zuiderweg
op 01-10-22

Ongeval met letsel op Eekwerderweg in Wirdum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 wirdum gn eekwerderweg
op 10-08-22

Actuele 112 meldingen Wirdum

Aantal inwoners Wirdum

Wirdum heeft in totaal 485 inwoners en is daarmee de 1842 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Wirdum


Mannen 242


Vrouwen 233


Ongehuwd 184


Gehuwd 227


Gescheiden 39


Geboorte totaal -

Waardebepaling Wirdum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Wirdum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Wirdum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Wirdum

In de omgeving van Wirdum zijn 17 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.509 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.941


Gemiddeld inkomen per inwoner €27.509

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 17


B-F nijverheid en energie 9


G+I handel en horeca 6


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed 1


M-N zakelijke dienstverlening 6


R-U cultuur recreatie overige diensten 6

Funda Wirdum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Wirdum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Wirdum op Funda.

Koopwoningen Wirdum

Buurtgegevens Wirdum

Oppervlakte Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Oppervlakte totaal - 747 2.500 3.334 2.500 2.500 70 36
Oppervlakte land - 745 2.473 3.310 2.473 2.473 67 35
Oppervlakte water - 1 27 24 27 27 3 1

Bevolking Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Aantal inwoners - 155 435 405 435 435 1.045 365
Vrouwen - 75 210 175 210 210 535 180
Mannen - 75 230 230 230 230 505 190
Ongehuwd - 70 185 170 185 185 485 140
Gehuwd - 75 205 185 205 205 440 170
Verweduwd - - 15 10 15 15 50 10
Gescheiden - 5 15 35 15 15 70 35
Bevolkingsdichtheid - 21 17 12 17 17 1.549 1.057
Huishoudens totaal - 60 180 175 180 180 445 185
Huishoudens met kinderen - 20 65 55 65 65 165 45
Huishoudens zonder kinderen - 25 65 75 65 65 150 70
Eenpersoonshuishoudens - 10 45 40 45 45 135 65
Gemiddelde huishoudensgrootte - 2,6 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3 2
Leeftijd 0 - 15 jaar - 25 60 55 60 60 195 45
Leeftijd 15 - 25 jaar - 20 60 45 60 60 105 25
Leeftijd 25 - 45 jaar - 25 75 75 75 75 225 70
Leeftijd 45 - 65 jaar - 50 145 155 145 145 310 135
Leeftijd 65+ - 30 100 85 100 100 210 95
Geboorte totaal - - - - - - 10 -
Geboorte relatief - 13% - - - - 10% -
Sterfte totaal - - - - - - 5 -
Sterfte relatief - 6% - - - - 5% -
Westerse inwoners - 5 10 10 10 10 40 10
Niet-westerse inwoners - - 5 - 5 5 20 5
Migranten uit Marokko - - - - - - - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - - - - - - - -
Migranten uit Suriname - - 5 - 5 5 - -
Migranten uit Turkije - - - - - - - -
Overige gemigreerde inwoners - - - - - - 15 -

Inkomen Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Aantal inkomensontvangers - 100 - - - - 800 -
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - - - - - - - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - - - - - - - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum - - - - - - 4,2% -
Huishoudens met een laag inkomen - - - - - - 4,4% -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - - - - - - 16,9% -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 17,5% - - - - 16,5% -
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - - - - - - 32,5% -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 33,3% - - - - 42,3% -

Wonen Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Gemiddelde woningwaarde - €378k - - - - €200k -
Bouwjaar vanaf 2000 - 5% - - - - 14% -
Bouwjaar voor 2000 - 95% - - - - 86% -
Huurwoningen totaal - 9 - - - - 30 -
Koopwoningen - 91% - - - - 70% -
Percentage bewoond - 100% - - - - 97% -
Percentage eengezinswoning - 100% - - - - 98% -
Percentage meergezinswoning - - - - - - 2% -
Percentage onbewoond - - - - - - 3% -
In bezit woningcorporatie - - - - - - 24% -
In bezit overige verhuurders - 9% - - - - 6% -
Eigendom onbekend - - - - - - - -

Gezondheid Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Afstand tot apotheek - 7,6km - - - - 5km -
Afstand tot brandweerkazerne - 7,7km - - - - 6km -
Afstand tot huisartsenpost - 7,6km - - - - 6,5km -
Afstand tot huisartsenpraktijk - 1,3km - - - - 2,8km -
Afstand tot ziekenhuis - 7,6km - - - - 6,5km -
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - 0,5 - - - - - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km - 1 - - - - 0,7 -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km - 1 - - - - 2 -
Ziekenhuizen binnen 5 km - - - - - - - -
Ziekenhuizen binnen 10 km - 1 - - - - 1 -
Ziekenhuizen binnen 20 km - 2 - - - - 1 -

Kinderopvang Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Afstand tot buitenschoolse opvang - 1,4km - - - - 0,4km -
Afstand tot kinderdagverblijf - 1,4km - - - - 0,3km -
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km - 0,8 - - - - 1 -
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km - 2,7 - - - - 1,9 -
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km - 5,8 - - - - 9,3 -
Kinderdagverblijven binnen 1 km - 0,4 - - - - 1 -
Kinderdagverblijven binnen 3 km - 2,5 - - - - 1,4 -
Kinderdagverblijven binnen 5 km - 6,3 - - - - 8,6 -

Detailhandel Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Afstand tot grote supermarkt - 3,6km - - - - 0,3km -
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel - 1,2km - - - - 2,8km -
Afstand tot warenhuis - 7,9km - - - - 4,9km -
Grote supermarkten binnen 1 km - - - - - - 1 -
Grote supermarkten binnen 3 km - 0,2 - - - - 1 -
Grote supermarkten binnen 5 km - 1,3 - - - - 3,5 -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km - 0,5 - - - - - -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km - 1,6 - - - - 0,8 -
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km - 2 - - - - 4,8 -
Warenhuizen binnen 10 km - 3,1 - - - - 3,9 -
Warenhuizen binnen 20 km - 6,7 - - - - 7 -
Warenhuis binnen 5 km - - - - - - 0,6 -

Bedrijfsvestigingen Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Bedrijfsvestigingen totaal - 30 - - - - 75 -
A landbouw bosbouw en visserij - 15 - - - - - -
B-F nijverheid en energie - 5 - - - - 15 -
G+I handel en horeca - - - - - - 15 -
H+J vervoer informatie en communicatie - - - - - - 5 -
K-L financiële diensten onroerend goed - - - - - - 5 -
M-N zakelijke dienstverlening - 5 - - - - 25 -
R-U cultuur recreatie overige diensten - 5 - - - - 10 -

Horeca Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Afstand tot café - 3km - - - - 3,8km -
Afstand tot cafetaria - 3,3km - - - - 4,8km -
Afstand tot hotel - 3,1km - - - - 0,3km -
Afstand tot restaurant - 4,3km - - - - 3,4km -
Cafés binnen 1 km - - - - - - - -
Cafés binnen 3 km - 0,6 - - - - - -
Cafés binnen 5 km - 1 - - - - 1,7 -
Cafetaria's binnen 1 km - - - - - - - -
Cafetaria's binnen 3 km - 0,4 - - - - - -
Cafetaria's binnen 5 km - 1,6 - - - - 1,3 -
Hotels binnen 5 km - 2,5 - - - - 2,4 -
Hotels binnen 10 km - 14,8 - - - - 16 -
Hotels binnen 20 km - 30 - - - - 27,7 -
Restaurants binnen 1 km - - - - - - - -
Restaurants binnen 3 km - 0,1 - - - - - -
Restaurants binnen 5 km - 0,9 - - - - 2,7 -

Criminaliteit Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Totaal diefstal - - - - - - 11 -
Fietsendiefstal - - - - - - - -
Diefstal overige vervoermiddelen - - - - - - - -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen - - - - - - 2 -
Totaal diefstal uit schuur - - - - - - 6 -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - - - - - - 1 -
Overige diefstal inbraak - - - - - - 2 -
Totaal vernieling - - - - - - 6 -
Vernieling aan auto - - - - - - - -
Overige vernieling - - - - - - 6 -
Totaal vernieling tegen openbare orde - - - - - - 8 -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde - - - - - - 6 -
Overige vernieling tegen openbare orde - - - - - - 2 -
Totaal vermogen vernieling en geweld - 6 - - - - 24 -
Totaal vermogensmisdrijven - 6 - - - - 14 -
Overige vermogensmisdrijven - 1 - - - - 4 -
Totaal gewelds en seksuele misdrijven - - - - - - 3 -
Gewelds en seksuele misdrijven - - - - - - 3 -
Overige gewelds en seksuele misdrijven - - - - - - 1 -
Bedreiging en stalking - - - - - - 2 -
Mishandeling - - - - - - - -
Zakkenrollerij straatroof en beroving - - - - - - - -

Verkeer vervoer Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg - 2,5km - - - - 0,9km -
Afstand tot treinstations - 7,5km - - - - 7,4km -
Afstand tot belangrijk overstapstation - 8,2km - - - - 7,7km -

Motorvoertuigen Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Motorfietsen - 10 - - - - 35 -
Personenauto's totaal - 95 - - - - 555 -
Personenauto's benzine (brandstof) - 65 - - - - 430 -
Personenauto's overige (brandstof) - 35 - - - - 125 -
Personenauto's per huishouden - 1,6 - - - - 1,3 -
Personenauto's per km2 - 13 - - - - 824 -

Recreatie Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Afstand tot attractie - 8,9km - - - - 8,4km -
Afstand tot bioscoop - 8,8km - - - - 8,3km -
Afstand tot kunstijsbaan - 10,9km - - - - 10,3km -
Afstand tot sauna - 18,8km - - - - 16,7km -
Afstand tot zonnebank - 8km - - - - 7,4km -
Afstand tot zwembad - 10,4km - - - - 8,7km -
Attracties binnen 10 km - 1,6 - - - - 2 -
Attracties binnen 20 km - 5,8 - - - - 6 -
Attracties binnen 50 km - 17,7 - - - - 19 -
Bioscopen binnen 5 km - - - - - - - -
Bioscopen binnen 10 km - 1,8 - - - - 2 -
Bioscopen binnen 20 km - 3 - - - - 3 -

Sociale zekerheid Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Inwoners vanaf 15 jaar - 130 - - - - 830 -
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd - 110 - - - - 650 -
Inwoners vanaf de AOW uitkering - 20 - - - - 180 -
AOW uitkering - 30 - - - - 190 -
Arbeidsongeschiktheidsuitkering - - - - - - 40 -
Bijstandsuitkering - - - - - - 20 -
Werkloosheidsuitkering - - - - - - 20 -

Energie Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Gemiddeld gasverbruik - 1.990m3 - - - - 1.320m3 -
Gemiddeld elektriciteitsverbruik - 3.390kwh - - - - 2.470kwh -
Huurwoning elektriciteitsverbruik - - - - - - 1.890kwh -
Huurwoning gasverbruik - - - - - - 1.080m3 -
Eigen woning elektriciteitsverbruik - 3.280kwh - - - - 2.750kwh -
Eigen woning gasverbruik - 1.830m3 - - - - 1.430m3 -
Appartment elektriciteitsverbruik - - - - - - 1.430kwh -
Appartment gasverbruik - - - - - - 690m3 -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik - - - - - - 2.150kwh -
Tussenwoning gasverbruik - - - - - - 1.140m3 -
Hoekwoning elektriciteitsverbruik - - - - - - 2.240kwh -
Hoekwoning gasverbruik - - - - - - 1.280m3 -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik - 2.760kwh - - - - 2.430kwh -
Twee-onder-een-kap gasverbruik - 1.370m3 - - - - 1.230m3 -
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik - 3.590kwh - - - - 2.880kwh -
Vrijstaande woning gasverbruik - 2.130m3 - - - - 1.550m3 -

Zonnestroom Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Aantal installaties bij woningen - 9 - - - - 147 -
Opgesteld vermogen van zonnepanelen - 37 - - - - 411 -

Stedelijkheid Wirdum

  Dorpen Zuid Oost
Buitengebied Wirdum
Dorpen Zuid West
Buitengebied Wytgaard
Wijk 00
Verspreide Huizen Eemskanaal en Damsterdiep
T Zandt
Verspreide Huizen T Zandt
Wijk 00
Verspreide Huizen ten Noorden van het Damsterdiep
Wijk 00
Wirdum
Dorpen Zuid Oost
Wirdum
Wijk 00
Wirdumerdraai
Mate van stedelijkheid - 5 5 5 5 5 5 5
Omgevingsadressendichtheid - 64 99 34 99 99 156 66

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling