Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Teerns waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Teerns

Teerns is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 22 inwoners en daarmee de 2471 grootste stad van Nederland. Het heeft 11 huishoudens met een gemiddelde waarde van €254.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.000.


Inwoners 22


Aantal huishoudens 11


Gemiddelde woningwaarde €254.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Teerns

Huishoudens Teerns

Teerns heeft in totaal 22 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €254.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 5


Huishoudens zonder kinderen 3


Huishoudens met kinderen 3


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,00


Woning voorraad 10


Gemiddelde woningwaarde €254.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Teerns

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 1,20km


Afstand tot grote supermarkt 1,10km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,70km


Afstand tot school 1,70km


Scholen binnen 3 km 3,10

Straten in Teerns

Teerns heeft in totaal 1 straten.


Himpenserdyk

Andere plaatsen in de regio Teerns

Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Blije, Boazum, Boelenslaan, Boer, Boksum, Boornbergum, Bornwird, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dokkum, Dongjum, Drachten, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Firdgum, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Ginnum, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hegebeintum, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Koarnjum, Kootstertille, Kortehemmen, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Loënga, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Opeinde, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Reitsum, Ried, Rien, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tijnje, Tirns, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhoek, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Teerns

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Teerns? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Teerns

Huizenmarkt Teerns

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Teerns? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Teerns.

Woningmarkt Teerns

112 Teerns

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Teerns welke zijn binnengekomen via p2000 Teerns.

Actuele 112 meldingen Teerns

Aantal inwoners Teerns

Teerns heeft in totaal 22 inwoners en is daarmee de 2471 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Teerns


Mannen 11


Vrouwen 10


Ongehuwd 10


Gehuwd 8


Gescheiden 2


Geboorte totaal -

Waardebepaling Teerns

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Teerns? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Teerns.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Teerns

In de omgeving van Teerns zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.000 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.900


Gemiddeld inkomen per inwoner €30.000

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Teerns

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Teerns? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Teerns op Funda.

Koopwoningen Teerns

Buurtgegevens Teerns

Oppervlakte Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Oppervlakte totaal 20
Oppervlakte land 17
Oppervlakte water 3

Bevolking Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Aantal inwoners 150
Vrouwen 70
Mannen 75
Ongehuwd 75
Gehuwd 50
Verweduwd 5
Gescheiden 15
Bevolkingsdichtheid 871
Huishoudens totaal 70
Huishoudens met kinderen 20
Huishoudens zonder kinderen 25
Eenpersoonshuishoudens 25
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,1
Leeftijd 0 - 15 jaar 15
Leeftijd 15 - 25 jaar 15
Leeftijd 25 - 45 jaar 25
Leeftijd 45 - 65 jaar 65
Leeftijd 65+ 25
Geboorte totaal -
Geboorte relatief -
Sterfte totaal -
Sterfte relatief 13%
Westerse inwoners 5
Niet-westerse inwoners -
Migranten uit Marokko -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba -
Migranten uit Suriname -
Migranten uit Turkije -
Overige gemigreerde inwoners -

Inkomen Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Aantal inkomensontvangers 100
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger -
Gemiddeld inkomen per inwoner -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum -
Huishoudens met een laag inkomen -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 27,9%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 31%

Wonen Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Gemiddelde woningwaarde €278k
Bouwjaar vanaf 2000 9%
Bouwjaar voor 2000 91%
Huurwoningen totaal 16
Koopwoningen 84%
Percentage bewoond 100%
Percentage eengezinswoning 100%
Percentage meergezinswoning -
Percentage onbewoond -
In bezit woningcorporatie 10%
In bezit overige verhuurders 6%
Eigendom onbekend -

Gezondheid Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Afstand tot apotheek 1,2km
Afstand tot brandweerkazerne 2,6km
Afstand tot huisartsenpost 3,1km
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,3km
Afstand tot ziekenhuis 3,1km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 0,7
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 13,1
Ziekenhuizen binnen 5 km 1
Ziekenhuizen binnen 10 km 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 1

Kinderopvang Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Afstand tot buitenschoolse opvang 1,2km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,7km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 0,2
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 6,2
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 20,8
Kinderdagverblijven binnen 1 km -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 4,4
Kinderdagverblijven binnen 5 km 23,3

Detailhandel Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Afstand tot grote supermarkt 1,1km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 1,1km
Afstand tot warenhuis 1,1km
Grote supermarkten binnen 1 km 0,5
Grote supermarkten binnen 3 km 1,8
Grote supermarkten binnen 5 km 19,1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km 0,5
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 2,7
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 53,1
Warenhuizen binnen 10 km 3
Warenhuizen binnen 20 km 6,5
Warenhuis binnen 5 km 1,5

Bedrijfsvestigingen Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Bedrijfsvestigingen totaal 15
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -

Horeca Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Afstand tot café 4,4km
Afstand tot cafetaria 1,1km
Afstand tot hotel 3,3km
Afstand tot restaurant 3,5km
Cafés binnen 1 km -
Cafés binnen 3 km -
Cafés binnen 5 km 37,8
Cafetaria's binnen 1 km 0,5
Cafetaria's binnen 3 km 1,7
Cafetaria's binnen 5 km 46,1
Hotels binnen 5 km 6,5
Hotels binnen 10 km 14
Hotels binnen 20 km 26
Restaurants binnen 1 km -
Restaurants binnen 3 km 0,1
Restaurants binnen 5 km 78,6

Criminaliteit Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Totaal diefstal -
Fietsendiefstal -
Diefstal overige vervoermiddelen -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen -
Totaal diefstal uit schuur -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen -
Overige diefstal inbraak -
Totaal vernieling -
Vernieling aan auto -
Overige vernieling -
Totaal vernieling tegen openbare orde -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde -
Overige vernieling tegen openbare orde -
Totaal vermogen vernieling en geweld 14
Totaal vermogensmisdrijven 7
Overige vermogensmisdrijven 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven 1
Gewelds en seksuele misdrijven 7
Overige gewelds en seksuele misdrijven -
Bedreiging en stalking -
Mishandeling 1
Zakkenrollerij straatroof en beroving -

Verkeer vervoer Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 2,8km
Afstand tot treinstations 4,6km
Afstand tot belangrijk overstapstation 4,6km

Motorvoertuigen Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Motorfietsen 15
Personenauto's totaal 70
Personenauto's benzine (brandstof) 60
Personenauto's overige (brandstof) 15
Personenauto's per huishouden 0,9
Personenauto's per km2 418

Recreatie Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Afstand tot attractie 5,2km
Afstand tot bioscoop 5km
Afstand tot kunstijsbaan 7,6km
Afstand tot sauna 13,4km
Afstand tot zonnebank 4,3km
Afstand tot zwembad 5,4km
Attracties binnen 10 km 2,7
Attracties binnen 20 km 5
Attracties binnen 50 km 18
Bioscopen binnen 5 km 0,7
Bioscopen binnen 10 km 2
Bioscopen binnen 20 km 2

Sociale zekerheid Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Inwoners vanaf 15 jaar 140
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 110
Inwoners vanaf de AOW uitkering 30
AOW uitkering 30
Arbeidsongeschiktheidsuitkering -
Bijstandsuitkering -
Werkloosheidsuitkering -

Energie Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Gemiddeld gasverbruik 1.370m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.640kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 1.700kwh
Huurwoning gasverbruik 1.010m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 2.890kwh
Eigen woning gasverbruik 1.450m3
Appartment elektriciteitsverbruik -
Appartment gasverbruik -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 1.870kwh
Tussenwoning gasverbruik 950m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik -
Hoekwoning gasverbruik -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 2.240kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.080m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.230kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 1.630m3

Zonnestroom Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Aantal installaties bij woningen 20
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 66

Stedelijkheid Teerns

  Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Mate van stedelijkheid 4
Omgevingsadressendichtheid 526

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling