Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Teerns waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Teerns

Teerns is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 22 inwoners en daarmee de 2471 grootste stad van Nederland. Het heeft 11 huishoudens met een gemiddelde waarde van €254.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.000.


Inwoners 22


Aantal huishoudens 11


Gemiddelde woningwaarde €254.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Teerns

Huishoudens Teerns

Teerns heeft in totaal 22 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €254.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 5


Huishoudens zonder kinderen 3


Huishoudens met kinderen 3


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,00


Woning voorraad 10


Gemiddelde woningwaarde €254.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Teerns

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 1,20km


Afstand tot grote supermarkt 1,10km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,70km


Afstand tot school 1,70km


Scholen binnen 3 km 3,10

Straten in Teerns

Teerns heeft in totaal 1 straten.


Himpenserdyk

Andere plaatsen in de regio Teerns

Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Blije, Boazum, Boelenslaan, Boer, Boksum, Boornbergum, Bornwird, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dokkum, Dongjum, Drachten, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Firdgum, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Ginnum, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Hegebeintum, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Koarnjum, Kootstertille, Kortehemmen, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Loënga, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Opeinde, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Reitsum, Ried, Rien, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tijnje, Tirns, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhoek, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Teerns

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Teerns? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Teerns

Huizenmarkt Teerns

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Teerns? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Teerns.

Woningmarkt Teerns

112 Teerns

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Teerns welke zijn binnengekomen via p2000 Teerns.

Actuele 112 meldingen Teerns

Aantal inwoners Teerns

Teerns heeft in totaal 22 inwoners en is daarmee de 2471 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Teerns


Mannen 11


Vrouwen 10


Ongehuwd 10


Gehuwd 8


Gescheiden 2


Geboorte totaal -

Waardebepaling Teerns

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Teerns? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Teerns.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Teerns

In de omgeving van Teerns zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.000 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.900


Gemiddeld inkomen per inwoner €30.000

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Teerns

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Teerns? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Teerns op Funda.

Koopwoningen Teerns

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling