Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Reduzum waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Reduzum

Reduzum is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 1.095 inwoners en daarmee de 1418 grootste stad van Nederland. Het heeft 460 huishoudens met een gemiddelde waarde van €178.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.502.


Inwoners 1.095


Aantal huishoudens 460


Gemiddelde woningwaarde €178.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Reduzum

Huishoudens Reduzum

Reduzum heeft in totaal 1.095 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €178.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 130


Huishoudens zonder kinderen 155


Huishoudens met kinderen 175


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,36


Woning voorraad 479


Gemiddelde woningwaarde €178.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Reduzum

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 3,57km


Afstand tot grote supermarkt 5,00km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,42km


Afstand tot school 0,52km


Scholen binnen 3 km 1,05

Andere plaatsen in de regio Reduzum

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornbergum, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgum, Burgwerd, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dijken, Dongjum, Drachten, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feinsum, Folsgare, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heerenveen, Hempens, Hichtum, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, IJlst, Ingelum, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Koarnjum, Kortehemmen, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijland, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oudebildtzijl, Oudehaske, Peins, Poppenwier, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rottum, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, St Annaparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tytsjerk, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wyns, Wytgaard, Ysbrechtum, Zweins

Woningen recent verkocht in Reduzum

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Reduzum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Reduzum

Huizenmarkt Reduzum

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Reduzum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Reduzum.

Woningmarkt Reduzum

112 Reduzum

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Reduzum welke zijn binnengekomen via p2000 Reduzum.

Voertuigbrand op Haedstrjitte in Reduzum
p 1 bnn-01 br wegvervoer auto haedstrjitte reduzum 026331 026031
op 03-09-23

Ongeval met letsel op Haedstrjitte in Reduzum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 reduzum haedstrjitte
op 16-06-23

Brandweer met spoed naar Ds. Boersstrjitte in Reduzum
p 1 bnn-02 br bijgebouw tuinhuis ds. boersstrjitte reduzum
op 17-01-23

Brandweer met spoed naar Haedstrjitte in Reduzum
p 1 bnn-02 br bijgebouw tuinhuis haedstrjitte reduzum 026193 026331
op 17-01-23

Ongeval met letsel op Tsienzerbuorren in Reduzum
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 reduzum n354 re - tsienzerbuorren,8
op 12-01-23

Actuele 112 meldingen Reduzum

Aantal inwoners Reduzum

Reduzum heeft in totaal 1.095 inwoners en is daarmee de 1418 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Reduzum


Mannen 535


Vrouwen 555


Ongehuwd 515


Gehuwd 470


Gescheiden 60


Geboorte totaal 10

Waardebepaling Reduzum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Reduzum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Reduzum.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Reduzum

In de omgeving van Reduzum zijn 25 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.502 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.600


Gemiddeld inkomen per inwoner €22.502

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 15


G+I handel en horeca 15


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed 10


M-N zakelijke dienstverlening 25


R-U cultuur recreatie overige diensten 10

Funda Reduzum

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Reduzum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Reduzum op Funda.

Koopwoningen Reduzum

Buurtgegevens Reduzum

Oppervlakte Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Oppervlakte totaal 675 48
Oppervlakte land 670 46
Oppervlakte water 6 2

Bevolking Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Aantal inwoners 110 975
Vrouwen 60 485
Mannen 50 490
Ongehuwd 55 470
Gehuwd 45 410
Verweduwd - 35
Gescheiden 5 55
Bevolkingsdichtheid 17 2.130
Huishoudens totaal 35 425
Huishoudens met kinderen 20 155
Huishoudens zonder kinderen 10 145
Eenpersoonshuishoudens 5 130
Gemiddelde huishoudensgrootte 3 2,3
Leeftijd 0 - 15 jaar 20 165
Leeftijd 15 - 25 jaar 20 105
Leeftijd 25 - 45 jaar 15 220
Leeftijd 45 - 65 jaar 40 270
Leeftijd 65+ 10 210
Geboorte totaal - 10
Geboorte relatief - 13%
Sterfte totaal - 5
Sterfte relatief - 4%
Westerse inwoners - 40
Niet-westerse inwoners - 20
Migranten uit Marokko - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - 10
Migranten uit Suriname - -
Migranten uit Turkije - -
Overige gemigreerde inwoners - 10

Inkomen Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Aantal inkomensontvangers 100 800
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum - 4,9%
Huishoudens met een laag inkomen - 5,4%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 19,4%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 15,5%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 33,3%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 38,9%

Wonen Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Gemiddelde woningwaarde €321k €191k
Bouwjaar vanaf 2000 5% 12%
Bouwjaar voor 2000 95% 88%
Huurwoningen totaal 13 26
Koopwoningen 87% 74%
Percentage bewoond 95% 96%
Percentage eengezinswoning 100% 99%
Percentage meergezinswoning - 1%
Percentage onbewoond 5% 4%
In bezit woningcorporatie - 21%
In bezit overige verhuurders 13% 5%
Eigendom onbekend - -

Gezondheid Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Afstand tot apotheek 6,5km 7km
Afstand tot brandweerkazerne 5,9km 6,5km
Afstand tot huisartsenpost 10,6km 10km
Afstand tot huisartsenpraktijk 4,4km 3,5km
Afstand tot ziekenhuis 10,6km 10km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 0,1 -
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 0,8 1
Ziekenhuizen binnen 5 km - -
Ziekenhuizen binnen 10 km 0,3 0,5
Ziekenhuizen binnen 20 km 2,5 2

Kinderopvang Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Afstand tot buitenschoolse opvang 1,7km 0,3km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,7km 0,3km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 0,2 1
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 1,7 1
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 3,9 5
Kinderdagverblijven binnen 1 km 0,3 2
Kinderdagverblijven binnen 3 km 2,9 2
Kinderdagverblijven binnen 5 km 4,9 5,3

Detailhandel Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Afstand tot grote supermarkt 5,1km 5km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 1,7km 0,3km
Afstand tot warenhuis 6,8km 7,3km
Grote supermarkten binnen 1 km - -
Grote supermarkten binnen 3 km - -
Grote supermarkten binnen 5 km 0,5 0,4
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km 0,2 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 1,1 1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 1,9 2
Warenhuizen binnen 10 km 1,5 1,7
Warenhuizen binnen 20 km 6,2 6,1
Warenhuis binnen 5 km - -

Bedrijfsvestigingen Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Bedrijfsvestigingen totaal 20 85
A landbouw bosbouw en visserij - 5
B-F nijverheid en energie - 15
G+I handel en horeca - 20
H+J vervoer informatie en communicatie - 5
K-L financiële diensten onroerend goed - 10
M-N zakelijke dienstverlening - 30
R-U cultuur recreatie overige diensten - 10

Horeca Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Afstand tot café 1,8km 0,4km
Afstand tot cafetaria 1,6km 1,3km
Afstand tot hotel 5,3km 5km
Afstand tot restaurant 4,3km 4,5km
Cafés binnen 1 km 0,1 1
Cafés binnen 3 km 0,9 1
Cafés binnen 5 km 1,5 1,5
Cafetaria's binnen 1 km 0,4 0,1
Cafetaria's binnen 3 km 0,9 1
Cafetaria's binnen 5 km 1 1
Hotels binnen 5 km 0,5 0,4
Hotels binnen 10 km 8 8
Hotels binnen 20 km 31,3 31
Restaurants binnen 1 km - -
Restaurants binnen 3 km - -
Restaurants binnen 5 km 1,3 1

Criminaliteit Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Totaal diefstal 2 -
Fietsendiefstal - -
Diefstal overige vervoermiddelen - -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 1 -
Totaal diefstal uit schuur - -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - -
Overige diefstal inbraak 1 -
Totaal vernieling - 2
Vernieling aan auto - 2
Overige vernieling - -
Totaal vernieling tegen openbare orde - 2
Vernieling misdrijf tegen openbare orde - 2
Overige vernieling tegen openbare orde - -
Totaal vermogen vernieling en geweld 20 6
Totaal vermogensmisdrijven 20 4
Overige vermogensmisdrijven - 4
Totaal gewelds en seksuele misdrijven - -
Gewelds en seksuele misdrijven - -
Overige gewelds en seksuele misdrijven - -
Bedreiging en stalking - -
Mishandeling - -
Zakkenrollerij straatroof en beroving - -

Verkeer vervoer Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 1,4km 1,5km
Afstand tot treinstations 5,6km 6km
Afstand tot belangrijk overstapstation 11,4km 10,6km

Motorvoertuigen Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Motorfietsen 5 55
Personenauto's totaal 50 560
Personenauto's benzine (brandstof) 35 420
Personenauto's overige (brandstof) 20 140
Personenauto's per huishouden - 1,3
Personenauto's per km2 - 1.219

Recreatie Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Afstand tot attractie 11km 11,3km
Afstand tot bioscoop 11,9km 11,2km
Afstand tot kunstijsbaan 14km 13,3km
Afstand tot sauna 20,9km 20,9km
Afstand tot zonnebank 11,1km 10,4km
Afstand tot zwembad 12,2km 12,7km
Attracties binnen 10 km 0,1 -
Attracties binnen 20 km 5,2 5
Attracties binnen 50 km 17,3 17,5
Bioscopen binnen 5 km - -
Bioscopen binnen 10 km 0,1 -
Bioscopen binnen 20 km 3 3

Sociale zekerheid Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Inwoners vanaf 15 jaar 90 810
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 80 630
Inwoners vanaf de AOW uitkering 10 180
AOW uitkering 10 180
Arbeidsongeschiktheidsuitkering - 30
Bijstandsuitkering - 20
Werkloosheidsuitkering - 10

Energie Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Gemiddeld gasverbruik 2.130m3 1.460m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.010kwh 2.760kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik - 2.320kwh
Huurwoning gasverbruik - 1.260m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.020kwh 2.840kwh
Eigen woning gasverbruik 2.120m3 1.510m3
Appartment elektriciteitsverbruik - -
Appartment gasverbruik - -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik - 2.220kwh
Tussenwoning gasverbruik - 1.190m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik - 2.360kwh
Hoekwoning gasverbruik - 1.250m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik - 2.620kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik - 1.370m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 3.140kwh 3.280kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.250m3 1.790m3

Zonnestroom Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Aantal installaties bij woningen 4 592
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 16 2.284

Stedelijkheid Reduzum

  Grou en omgeving
Buitengebied Reduzum
Grou en omgeving
Reduzum
Mate van stedelijkheid 5 5
Omgevingsadressendichtheid 57 152

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling