Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Hempens waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Hempens

Hempens is een plaats in de gemeente Leeuwarden. Het is een plaats met 238 inwoners en daarmee de 2118 grootste stad van Nederland. Het heeft 99 huishoudens met een gemiddelde waarde van €254.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.000.


Inwoners 238


Aantal huishoudens 99


Gemiddelde woningwaarde €254.000


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten

Plattegrond Hempens

Huishoudens Hempens

Hempens heeft in totaal 238 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €254.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 30


Huishoudens zonder kinderen 22


Huishoudens met kinderen 42


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,46


Woning voorraad 88


Gemiddelde woningwaarde €254.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Hempens

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 1,41km


Afstand tot grote supermarkt 1,31km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,91km


Afstand tot school 1,91km


Scholen binnen 3 km 2,76

Andere plaatsen in de regio Hempens

Akkrum, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boazum, Boelenslaan, Boer, Boksum, Boornbergum, Bornwird, Britsum, Britswert, Broeksterwâld, Burdaard, Burgum, Damwâld, De Falom, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dokkum, Dongjum, Drachten, Drogeham, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Feanwâlden, Feinsum, Ferwert, Firdgum, Franeker, Friens, Garyp, Gauw, Ginnum, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hallum, Harkema, Hegebeintum, Hempens, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hinnaard, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Iens, Ingelum, Itens, Jannum, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jorwert, Koarnjum, Kollumerzwaag, Kootstertille, Kortehemmen, Kûbaard, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Lichtaard, Loënga, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Miedum, Minnertsga, Mûnein, Nes, Nij Altoenae, Nij Beets, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Offingawier, Opeinde, Oudebildtzijl, Peins, Poppenwier, Raard, Raerd, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Reitsum, Ried, Rien, Rinsumageast, Rottevalle, Ryptsjerk, Schalsum, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Skingen, Slappeterp, Smalle Ee, Snakkerburen, Spannum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tijnje, Tirns, Twijzel, Twijzelerheide, Tytsjerk, Tzum, Vrouwenparochie, Wâlterswâld, Wânswert, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhoek, Wier, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Wyns, Wytgaard, Zwagerbosch, Zweins

Woningen recent verkocht in Hempens

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Hempens? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Hempens

Huizenmarkt Hempens

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Hempens? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Hempens.

Woningmarkt Hempens

112 Hempens

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Hempens welke zijn binnengekomen via p2000 Hempens.

Woningbrand op Skoalledyk in Hempens
p 1 bnn-03 br woning schoorsteen skoalledyk hempens 026150 026193 026131
op 19-12-22

Automatisch brandalarm op Hempenserweg in Leeuwarden
p 1 bnn-04 oms brandmelding brw erasmus mfc hempenserweg leeuwarden 026150 026193 026131 026132
op 21-10-22

Assistentie bij liftopsluiting op Hempenserweg in Leeuwarden
p 1 bnn-01 liftopsluiting hempenserweg leeuwarden 026131
op 23-02-22

Actuele 112 meldingen Hempens

Aantal inwoners Hempens

Hempens heeft in totaal 238 inwoners en is daarmee de 2118 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Hempens


Mannen 124


Vrouwen 115


Ongehuwd 125


Gehuwd 87


Gescheiden 13


Geboorte totaal -

Waardebepaling Hempens

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Hempens? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Hempens.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Hempens

In de omgeving van Hempens zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.000 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.900


Gemiddeld inkomen per inwoner €30.000

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij -


B-F nijverheid en energie -


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie -


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening -


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Hempens

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Hempens? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Hempens op Funda.

Koopwoningen Hempens

Buurtgegevens Hempens

Oppervlakte Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Oppervlakte totaal 73 20
Oppervlakte land 69 17
Oppervlakte water 4 3

Bevolking Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Aantal inwoners 135 150
Vrouwen 65 70
Mannen 65 75
Ongehuwd 75 75
Gehuwd 55 50
Verweduwd - 5
Gescheiden 5 15
Bevolkingsdichtheid 197 871
Huishoudens totaal 40 70
Huishoudens met kinderen 25 20
Huishoudens zonder kinderen 10 25
Eenpersoonshuishoudens - 25
Gemiddelde huishoudensgrootte 3,5 2,1
Leeftijd 0 - 15 jaar 45 15
Leeftijd 15 - 25 jaar 10 15
Leeftijd 25 - 45 jaar 25 25
Leeftijd 45 - 65 jaar 35 65
Leeftijd 65+ 15 25
Geboorte totaal - -
Geboorte relatief 19% -
Sterfte totaal - -
Sterfte relatief - 13%
Westerse inwoners - 5
Niet-westerse inwoners - -
Migranten uit Marokko - -
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba - -
Migranten uit Suriname - -
Migranten uit Turkije - -
Overige gemigreerde inwoners - -

Inkomen Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Aantal inkomensontvangers 100 100
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - -
Gemiddeld inkomen per inwoner - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum - -
Huishoudens met een laag inkomen - -
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - -
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen - 27,9%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - -
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen - 31%

Wonen Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Gemiddelde woningwaarde €655k €278k
Bouwjaar vanaf 2000 79% 9%
Bouwjaar voor 2000 21% 91%
Huurwoningen totaal - 16
Koopwoningen 100% 84%
Percentage bewoond 100% 100%
Percentage eengezinswoning 100% 100%
Percentage meergezinswoning - -
Percentage onbewoond - -
In bezit woningcorporatie - 10%
In bezit overige verhuurders - 6%
Eigendom onbekend - -

Gezondheid Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Afstand tot apotheek 1,7km 1,2km
Afstand tot brandweerkazerne 3,1km 2,6km
Afstand tot huisartsenpost 3,6km 3,1km
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,8km 3,3km
Afstand tot ziekenhuis 3,6km 3,1km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km - -
Huisartsenpraktijken binnen 3 km - 0,7
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 8,5 13,1
Ziekenhuizen binnen 5 km 1 1
Ziekenhuizen binnen 10 km 1 1
Ziekenhuizen binnen 20 km 1 1

Kinderopvang Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Afstand tot buitenschoolse opvang 1,7km 1,2km
Afstand tot kinderdagverblijf 2,2km 1,7km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km - 0,2
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 4,5 6,2
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 15,4 20,8
Kinderdagverblijven binnen 1 km - -
Kinderdagverblijven binnen 3 km 2,9 4,4
Kinderdagverblijven binnen 5 km 17 23,3

Detailhandel Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Afstand tot grote supermarkt 1,6km 1,1km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 1,6km 1,1km
Afstand tot warenhuis 1,6km 1,1km
Grote supermarkten binnen 1 km - 0,5
Grote supermarkten binnen 3 km 1 1,8
Grote supermarkten binnen 5 km 12,1 19,1
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km - 0,5
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 1 2,7
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 28,4 53,1
Warenhuizen binnen 10 km 3 3
Warenhuizen binnen 20 km 6 6,5
Warenhuis binnen 5 km 1 1,5

Bedrijfsvestigingen Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Bedrijfsvestigingen totaal 20 15
A landbouw bosbouw en visserij - -
B-F nijverheid en energie - -
G+I handel en horeca - -
H+J vervoer informatie en communicatie - -
K-L financiële diensten onroerend goed - -
M-N zakelijke dienstverlening - -
R-U cultuur recreatie overige diensten - -

Horeca Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Afstand tot café 4,9km 4,4km
Afstand tot cafetaria 1,6km 1,1km
Afstand tot hotel 3,8km 3,3km
Afstand tot restaurant 3,9km 3,5km
Cafés binnen 1 km - -
Cafés binnen 3 km - -
Cafés binnen 5 km 5,6 37,8
Cafetaria's binnen 1 km - 0,5
Cafetaria's binnen 3 km 1 1,7
Cafetaria's binnen 5 km 16,6 46,1
Hotels binnen 5 km 3,2 6,5
Hotels binnen 10 km 14 14
Hotels binnen 20 km 25,2 26
Restaurants binnen 1 km - -
Restaurants binnen 3 km - 0,1
Restaurants binnen 5 km 21,2 78,6

Criminaliteit Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Totaal diefstal - -
Fietsendiefstal - -
Diefstal overige vervoermiddelen - -
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen - -
Totaal diefstal uit schuur - -
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - -
Overige diefstal inbraak - -
Totaal vernieling - -
Vernieling aan auto - -
Overige vernieling - -
Totaal vernieling tegen openbare orde - -
Vernieling misdrijf tegen openbare orde - -
Overige vernieling tegen openbare orde - -
Totaal vermogen vernieling en geweld 14 14
Totaal vermogensmisdrijven 7 7
Overige vermogensmisdrijven 1 1
Totaal gewelds en seksuele misdrijven 1 1
Gewelds en seksuele misdrijven 7 7
Overige gewelds en seksuele misdrijven - -
Bedreiging en stalking - -
Mishandeling 1 1
Zakkenrollerij straatroof en beroving - -

Verkeer vervoer Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 3,2km 2,8km
Afstand tot treinstations 5km 4,6km
Afstand tot belangrijk overstapstation 5km 4,6km

Motorvoertuigen Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Motorfietsen 10 15
Personenauto's totaal 55 70
Personenauto's benzine (brandstof) 30 60
Personenauto's overige (brandstof) 20 15
Personenauto's per huishouden - 0,9
Personenauto's per km2 - 418

Recreatie Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Afstand tot attractie 5,7km 5,2km
Afstand tot bioscoop 5,5km 5km
Afstand tot kunstijsbaan 8,1km 7,6km
Afstand tot sauna 13,9km 13,4km
Afstand tot zonnebank 4,7km 4,3km
Afstand tot zwembad 5,9km 5,4km
Attracties binnen 10 km 2 2,7
Attracties binnen 20 km 5 5
Attracties binnen 50 km 18 18
Bioscopen binnen 5 km - 0,7
Bioscopen binnen 10 km 2 2
Bioscopen binnen 20 km 2 2

Sociale zekerheid Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Inwoners vanaf 15 jaar 70 140
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 60 110
Inwoners vanaf de AOW uitkering 10 30
AOW uitkering 10 30
Arbeidsongeschiktheidsuitkering - -
Bijstandsuitkering - -
Werkloosheidsuitkering - -

Energie Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Gemiddeld gasverbruik 2.100m3 1.370m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 4.920kwh 2.640kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik - 1.700kwh
Huurwoning gasverbruik - 1.010m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 4.880kwh 2.890kwh
Eigen woning gasverbruik 2.090m3 1.450m3
Appartment elektriciteitsverbruik - -
Appartment gasverbruik - -
Tussenwoning elektriciteitsverbruik - 1.870kwh
Tussenwoning gasverbruik - 950m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik - -
Hoekwoning gasverbruik - -
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik - 2.240kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik - 1.080m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 5.090kwh 3.230kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.130m3 1.630m3

Zonnestroom Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Aantal installaties bij woningen 10 20
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 59 66

Stedelijkheid Hempens

  Hempens Teerns Zuiderburen
Buitengebied Hempens
Hempens Teerns Zuiderburen
Hempens Teerns
Mate van stedelijkheid 5 4
Omgevingsadressendichtheid 419 526

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling