Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Akmarijp waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Akmarijp

Akmarijp is een plaats in de gemeente De Fryske Marren. Het is een plaats met 110 inwoners en daarmee de 2305 grootste stad van Nederland. Het heeft 45 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65, 65+. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.200.


Inwoners 110


Aantal huishoudens 45


Gemiddelde woningwaarde €-


Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Vervoer, informatie en communicatie, Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Akmarijp

Huishoudens Akmarijp

Akmarijp heeft in totaal 110 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 15


Huishoudens zonder kinderen 15


Huishoudens met kinderen 15


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50


Woning voorraad 44


Gemiddelde woningwaarde €-

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Akmarijp

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 4,70km


Afstand tot grote supermarkt 4,30km


Afstand tot kinderdagverblijf 1,20km


Afstand tot school 1,20km


Scholen binnen 3 km 1,00

Straten in Akmarijp

Akmarijp heeft in totaal 3 straten.


Fjildwei Graverij Langedyk

Andere plaatsen in de regio Akmarijp

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Baard, Balk, Bantega, Bears, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, De Knipe, De Veenhoop, Dearsum, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Folsgare, Friens, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gorredijk, Greonterp, Grou, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hidaard, Hieslum, Hinnaard, Hommerts, Idaerd, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Itens, Jellum, Jirnsum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jutrijp, Katlijk, Koufurderrige, Langelille, Langezwaag, Langweer, Legemeer, Lemmer, Leons, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Mildam, Munnekeburen, Nes, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijehaske, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijetrijne, Nijland, Offingawier, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldeouwer, Oldetrijne, Oosterzee, Oosthem, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudehaske, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Sandfirden, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten, Smalle Ee, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Spanga, Swichum, Ter Idzard, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Wijckel, Wirdum, Wiuwert, Wolsum, Wolvega, Wommels, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum

Woningen recent verkocht in Akmarijp

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Akmarijp? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Akmarijp

Huizenmarkt Akmarijp

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Akmarijp? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Akmarijp.

Woningmarkt Akmarijp

112 Akmarijp

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Akmarijp welke zijn binnengekomen via p2000 Akmarijp.

Dier te water op Graverij in Akmarijp
p 1 bnn-02 dier te water paard graverij akmarijp 026531 026332
op 08-08-23

Woningbrand op Fjildwei in Akmarijp
p 1 bnn-01 br woning schoorsteen fjildwei akmarijp 026450 025793 026531
op 28-12-22

Gaslucht op Langedyk in Akmarijp
p 1 bnn-02 stank/hind. lucht gaslucht binnen langedyk akmarijp 025793 026531
op 19-04-22

Actuele 112 meldingen Akmarijp

Aantal inwoners Akmarijp

Akmarijp heeft in totaal 110 inwoners en is daarmee de 2305 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Akmarijp


Mannen 65


Vrouwen 50


Ongehuwd 50


Gehuwd 45


Gescheiden 5


Geboorte totaal -

Waardebepaling Akmarijp

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Akmarijp? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Akmarijp.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Akmarijp

In de omgeving van Akmarijp zijn 5 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Vervoer, informatie en communicatie, Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.200 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-


Gemiddeld inkomen per inwoner €24.200

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 5


B-F nijverheid en energie 5


G+I handel en horeca -


H+J vervoer informatie en communicatie 5


K-L financiële diensten onroerend goed -


M-N zakelijke dienstverlening 5


R-U cultuur recreatie overige diensten -

Funda Akmarijp

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Akmarijp? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Akmarijp op Funda.

Koopwoningen Akmarijp

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling