112 Aldeboarn

Ontdek op deze pagina de meest actuele 112 meldingen in Aldeboarn die binnen zijn gekomen via het p2000 netwerk.
Meldingen van onder andere Politie, brandweer, ambulance en traumahelikopter worden op deze pagina weergegeven.

P2000 Aldeboarn

Via het P2000 netwerk ontvangt deze pagina direct de meest actuele (openbare) meldingen uit Aldeboarn.
Het p2000 systeem is een communicatie netwerk wat gebruikt wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer, politie en traumahelikopter.

Brandweer

Politie

Ambulance

Traumahelikopter

Ongeval met letsel op Wjitteringswei in Aldeboarn

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 aldeboarn n392 - wjitteringswei,9

op 13-03-24

Ongeval met letsel op N392 in Aldeboarn

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 aldeboarn n392 - boarnsterdyk

op 24-01-24

Voertuig te water op Beetsterdyk in Aldeboarn

ongeval/wegvervoer/voertuig te water prio 3 aldeboarn beetsterdyk poppenhuzen

op 19-01-24

Ongeval met letsel op van Sminiawei in Aldeboarn

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 aldeboarn van sminiawei

op 12-09-23

Voertuig te water op Wjitteringswei in Aldeboarn

ongeval/wegvervoer/voertuig te water prio 1 aldeboarn n392 - wjitteringswei

op 07-09-23

Brand in bijgebouw op Jinswâlde in Aldeboarn

p 1 bnn-01 br bijgebouw jinswalde aldeboarn 026793 026332

op 27-08-23

Middelbrand op Poppenhúzen in Aldeboarn

p 1 bnn-04 middel br br agrarisch stal poppenhuzen aldeboarn 026493 026332 026931

op 22-05-23

Ongeval met letsel op Wjitteringswei in Aldeboarn

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 aldeboarn wjitteringswei

op 28-02-23

Gaslek op Broekhústerwei in Aldeboarn

p 1 bnn-01 hv overig gaslekkage binnen broekhusterwei aldeboarn 026793 026332

op 01-02-23

Ongeval met letsel op Tsjerkebuorren in Aldeboarn

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 aldeboarn tsjerkebuorren

op 08-09-22

Andere plaatsen in de regio Aldeboarn

Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Baard, Bears, Beetsterzwaag, Blessum, Boazum, Boksum, Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgum, De Knipe, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Dearsum, Deinum, Dijken, Doniaga, Drachten, Drachten Azeven, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Folsgare, Friens, Garyp, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Grou, Haskerdijken, Haskerhorne, Heerenveen, Hempens, Hemrik, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Hommerts, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Idskenhuizen, Iens, IJlst, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jubbega, Jutrijp, Katlijk, Kortehemmen, Koufurderrige, Langezwaag, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Lippenhuizen, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Mildam, Nes, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijega, Nijehaske, Nijeholtwolde, Nijelamer, Offingawier, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldeouwer, Olterterp, Oosthem, Opeinde, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudehaske, Oudehorne, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottevalle, Rottum, Ryptsjerk, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Sumar, Suwâld, Swichum, Teerns, Ter Idzard, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tytsjerk, Uitwellingerga, Ureterp, Vegelinsoord, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum, Wiuwert, Wytgaard, Ysbrechtum

Plattegrond Aldeboarn

Aankoopmakelaar Aldeboarn

Wil je graag een woning aankopen in Aldeboarn en ben je op zoek naar een NVM of VBO aankoopmakelaar? Wij kunnen je helpen!


Wil jij in deze bizarre markt toch een woning kopen? Klik dan hieronder op de button en volg gratis onze online training en ontdek het volgende:


Vind woningen voordat dat ze op funda staan.

Vind woningen die niet op funda staan.

Vind woningen met weinig concurrentie.

Zorg dat jouw bod slaagt.

Gratis Online Training

Waardebepaling Aldeboarn

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Aldeboarn? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Aldeboarn.

Meer informatie

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling