112 Dearsum

Ontdek op deze pagina de meest actuele 112 meldingen in Dearsum die binnen zijn gekomen via het p2000 netwerk.
Meldingen van onder andere Politie, brandweer, ambulance en traumahelikopter worden op deze pagina weergegeven.

P2000 Dearsum

Via het P2000 netwerk ontvangt deze pagina direct de meest actuele (openbare) meldingen uit Dearsum.
Het p2000 systeem is een communicatie netwerk wat gebruikt wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer, politie en traumahelikopter.

Brandweer

Politie

Ambulance

Traumahelikopter

Voertuigbrand op nummer in Dearsum

p 1 bnn-01 br wegvervoer land-/bouwvoert nummer dearsum 026031

op 11-01-24

Voertuig te water op N354 in Dearsum

ongeval/wegvervoer/voertuig te water prio 1 dearsum n354 li - snitserdyk

op 28-10-23

Ongeval met letsel in Dearsum

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 dearsum

op 18-01-23

Ongeval met letsel op N354 in Dearsum

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 dearsum n354 - blankendalweg 17,3

op 18-01-23

Ongeval met letsel in Dearsum

p 1 bnn-04 hv weg letsel thv: licht spearsterdyk dearsum 025710

op 20-09-22

Ongeval met letsel in Dearsum

p 1 bnn-04 hv weg letsel spearsterdyk dearsum 025411

op 20-09-22

Ongeval met letsel in Dearsum

p 1 bnn-04 hv weg letsel spearsterdyk dearsum 025793 026031

op 20-09-22

Ongeval met letsel in Dearsum

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 dearsum spearsterdyk

op 20-09-22

Andere plaatsen in de regio Dearsum

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Doniaga, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Folsgare, Franeker, Friens, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Nijehaske, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oldeouwer, Oosthem, Oppenhuizen, Oudehaske, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Peins, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rohel, Rotsterhaule, Rottum, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Skingen, Slappeterp, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zweins

Plattegrond Dearsum

Aankoopmakelaar Dearsum

Wil je graag een woning aankopen in Dearsum en ben je op zoek naar een NVM of VBO aankoopmakelaar? Wij kunnen je helpen!


Wil jij in deze bizarre markt toch een woning kopen? Klik dan hieronder op de button en volg gratis onze online training en ontdek het volgende:


Vind woningen voordat dat ze op funda staan.

Vind woningen die niet op funda staan.

Vind woningen met weinig concurrentie.

Zorg dat jouw bod slaagt.

Gratis Online Training

Waardebepaling Dearsum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Dearsum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Dearsum.

Meer informatie

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling