112 Boazum

Ontdek op deze pagina de meest actuele 112 meldingen in Boazum die binnen zijn gekomen via het p2000 netwerk.
Meldingen van onder andere Politie, brandweer, ambulance en traumahelikopter worden op deze pagina weergegeven.

P2000 Boazum

Via het P2000 netwerk ontvangt deze pagina direct de meest actuele (openbare) meldingen uit Boazum.
Het p2000 systeem is een communicatie netwerk wat gebruikt wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer, politie en traumahelikopter.

Brandweer

Politie

Ambulance

Traumahelikopter

Brandweer met spoed naar Yndyk in Boazum

p 1 bnn-04 br agrarisch yndyk boazum 025793 026031

op 14-10-23

Gaslek op De Trochsnijing in Boazum

p 1 bnn-01 ongeval gaslekkage binnen de trochsnijing boazum 025793 026031

op 06-08-23

Voertuigbrand op Froonackerdyk in Boazum

p 1 bnn-02 br wegvervoer auto n384 - froonackerdyk,3 boazum 026031

op 21-11-22

Ongeval met letsel op Hegedyk in Boazum

ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 boazum hegedyk n384 re - froonackerdyk

op 15-08-22

Persoon te water op Slachtedyk in Boazum

ongeval/water/persoon te water prio 1 boazum slachtedyk

op 12-08-22

Andere plaatsen in de regio Boazum

Abbega, Achlum, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Allingawier, Arum, Baaium, Baard, Bears, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blauwhuis, Blessum, Boazum, Boer, Boksum, Bolsward, Boornzwaag, Britsum, Britswert, Broek, Burgwerd, De Veenhoop, Dearsum, Dedgum, Deinum, Dijken, Dongjum, Dronryp, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Exmorra, Firdgum, Folsgare, Franeker, Friens, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Goutum, Greonterp, Grou, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Hempens, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hilaard, Hinnaard, Hitzum, Hommerts, Húns, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Ingelum, It Heidenskip, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Joure, Jutrijp, Kimswerd, Koarnjum, Koufurderrige, Kûbaard, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Leons, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Lytsewierrum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Miedum, Minnertsga, Nes, Nieuwebrug, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudehaske, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Parrega, Peins, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Ried, Rien, Rohel, Sandfirden, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Skingen, Slappeterp, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Spannum, Suwâld, Swichum, Teerns, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Tzum, Tzummarum, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Vrouwenparochie, Waaksens, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Wier, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsum, Wommels, Wons, Woudsend, Wyns, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich, Zweins

Plattegrond Boazum

Aankoopmakelaar Boazum

Wil je graag een woning aankopen in Boazum en ben je op zoek naar een NVM of VBO aankoopmakelaar? Wij kunnen je helpen!


Wil jij in deze bizarre markt toch een woning kopen? Klik dan hieronder op de button en volg gratis onze online training en ontdek het volgende:


Vind woningen voordat dat ze op funda staan.

Vind woningen die niet op funda staan.

Vind woningen met weinig concurrentie.

Zorg dat jouw bod slaagt.

Gratis Online Training

Waardebepaling Boazum

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Boazum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Boazum.

Meer informatie

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling