112 Akmarijp

Ontdek op deze pagina de meest actuele 112 meldingen in Akmarijp die binnen zijn gekomen via het p2000 netwerk.
Meldingen van onder andere Politie, brandweer, ambulance en traumahelikopter worden op deze pagina weergegeven.

P2000 Akmarijp

Via het P2000 netwerk ontvangt deze pagina direct de meest actuele (openbare) meldingen uit Akmarijp.
Het p2000 systeem is een communicatie netwerk wat gebruikt wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer, politie en traumahelikopter.

Brandweer

Politie

Ambulance

Traumahelikopter

Dier te water op Graverij in Akmarijp

p 1 bnn-02 dier te water paard graverij akmarijp 026531 026332

op 08-08-23

Woningbrand op Fjildwei in Akmarijp

p 1 bnn-01 br woning schoorsteen fjildwei akmarijp 026450 025793 026531

op 28-12-22

Gaslucht op Langedyk in Akmarijp

p 1 bnn-02 stank/hind. lucht gaslucht binnen langedyk akmarijp 025793 026531

op 19-04-22

Andere plaatsen in de regio Akmarijp

Abbega, Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Baard, Balk, Bantega, Bears, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Britswert, Broek, Burgwerd, De Knipe, De Veenhoop, Dearsum, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Folsgare, Friens, Gaastmeer, Gauw, Gersloot, Goënga, Goëngahuizen, Goingarijp, Gorredijk, Greonterp, Grou, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Heeg, Heerenveen, Hidaard, Hieslum, Hinnaard, Hommerts, Idaerd, Idskenhuizen, Idzega, Iens, IJlst, Indijk, Itens, Jellum, Jirnsum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jutrijp, Katlijk, Koufurderrige, Langelille, Langezwaag, Langweer, Legemeer, Lemmer, Leons, Loënga, Luinjeberd, Luxwoude, Lytsewierrum, Mantgum, Mildam, Munnekeburen, Nes, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nij Beets, Nijehaske, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijetrijne, Nijland, Offingawier, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldeouwer, Oldetrijne, Oosterzee, Oosthem, Oppenhuizen, Oranjewoud, Oudehaske, Oudeschoot, Ouwster Nijega, Ouwsterhaule, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Reduzum, Rien, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Sandfirden, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Sibrandabuorren, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten, Smalle Ee, Smallebrugge, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Spanga, Swichum, Ter Idzard, Terband, Terherne, Terkaple, Teroele, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Uitwellingerga, Vegelinsoord, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Westhem, Wijckel, Wirdum, Wiuwert, Wolsum, Wolvega, Wommels, Woudsend, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum

Plattegrond Akmarijp

Aankoopmakelaar Akmarijp

Wil je graag een woning aankopen in Akmarijp en ben je op zoek naar een NVM of VBO aankoopmakelaar? Wij kunnen je helpen!


Wil jij in deze bizarre markt toch een woning kopen? Klik dan hieronder op de button en volg gratis onze online training en ontdek het volgende:


Vind woningen voordat dat ze op funda staan.

Vind woningen die niet op funda staan.

Vind woningen met weinig concurrentie.

Zorg dat jouw bod slaagt.

Gratis Online Training

Waardebepaling Akmarijp

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Akmarijp? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Akmarijp.

Meer informatie

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling