Wat te doen bij gebreken in huis.

woensdag 31 januari 2024

Je woont al een tijdje in een leuk huurhuis en bent helemaal gesetteld. Na verloop van tijd ontdek je gebreken aan de huurwoning, zoals een vochtige ruimte of schimmel. Dit heeft natuurlijk invloed op het woonplezier en dus wil je er iets aan doen. Soms is de verhuurder verantwoordelijk voor de gebreken en gelukkig kan er vaak iets aan gedaan worden. Hoe en wat precies, dat lees je in dit artikel!

Rechten en plichten bij gebreken 

Verhuurder en huurder hebben verschillende rechten en plichten nadat de huurovereenkomst getekend is. Als huurder moet je gebreken zo snel mogelijk melden bij de verhuurder en andersom moet de verhuurder de gebreken zo snel mogelijk herstellen. Belangrijk is dat je dit schriftelijk doet, per e-mail, brief of WhatsApp.  

Recht op huurverlaging 

Dagelijks onderhoud van de huurwoning is jouw eigen verantwoordelijkheid. Andere onderhoudsproblemen, zoals bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of vochtige ruimtes met (te) weinig ventilatiemogelijkheden, zijn de verantwoordelijkheid voor de verhuurder. Als jullie beide dezelfde verhuurder hebben, dan moet deze bij ernstige overlast van bijvoorbeeld stank of geluid proberen de overlast te verminderen of helemaal te stoppen. 

De verhuurder is ook verantwoordelijk voor groot onderhoud aan de huurwoning. Hieronder valt onder andere het onderhoud aan technische installaties (CV-ketel), ventilatiekanalen, het verwijderen van ongedierte en schilderwerk aan de buitenkant van de woning. 

Gebrek melden bij verhuurder 

De eerste stap is een logische: meld het gebrek bij de verhuurder. Dit moet schriftelijk om in aanmerking te komen voor een huurverlaging met terugwerkende kracht vanwege onderhoudsgebreken. Als je het schriftelijk meldt, stuur dan als bewijs bijvoorbeeld een foto mee. Als je het gebrek te laat meldt, dan kan je aansprakelijk gesteld worden voor vervolgschade, die ontstaan is doordat het onderhoudsgebrek niet op tijd hersteld is. Als het gebrek geen spoed heeft, dan heeft de verhuurder 6 weken de tijd om het gebrek te repareren.

Als de verhuurder het gebrek niet binnen 6 weken hersteld heeft of weigert de werkzaamheden uit te voeren, dan kun je de volgende stappen ondernemen: 

Huurcommissie: hier dien je een verzoek in voor huurverlaging. De Huurcommissie voert onderzoek uit en stelt een rapport op. Als de gebreken dusdanig ernstig zijn, dan kan de Huurcommissie een tijdelijke huurverlaging toekennen. Deze blijft geldig tot de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Dit geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning. Huurders in de vrije sector kunnen de Huurcommissie wel om advies vragen, als dit in het huurcontract is opgenomen of afgesproken is met de verhuurder.
Zelf herstellen en kosten verhalen op huurder: als je het gebrek schriftelijk gemeld hebt en er na 6 weken geen reactie op hebt ontvangen, dan kan je ervoor kiezen het gebrek zelf te (laten) herstellen en de kosten daarvan op de huurder te verhalen of in te houden van de huur.

Dit zal alleen gehonoreerd worden als er ook daadwerkelijk een gebrek is. Als blijkt dat de huur onterecht ingehouden is, kan er gesproken worden van een huurachterstand. Dit kan beëindigen van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, dus overleg hierover altijd met een jurist of advocaat. 
Huurverlaging eisen bij de rechter: in het ergste geval kun je naar de rechter stappen. Hier kun je vragen om een huurverlaging tot de verhuurder de gebreken hersteld heeft. 

Bemiddeling van Huurteam: Huurteam Nederland biedt ook een mogelijkheid om voor u te bemiddelen met uw verhuurder, zo hoeft er geen rechtszaak gestart te worden en kan het huurteam helpen om een compensatie te krijgen voor je gebreken.  

De juiste hulp inschakelen via het huurteam 

Er zijn dus best een aantal stappen die je kunt nemen als de verhuurder geen gehoor geeft op herstellen van gebreken aan jouw huurwoning. Als je een sociale huurwoning hebt kun je de Huurcommissie inschakelen, bij een huurwoning in de vrije sector kan de Huurcommissie om advies gevraagd worden.

In het ergste geval kun je naar de rechter stappen of de herstelwerkzaamheden zelf uit (laten) voeren en de kosten op de verhuurder verhalen. Win altijd eerst juridisch advies in als je deze stappen overweegt, zodat je zeker weet dat je niet alsnog zelf voor de kosten opdraait. Huurteam Nederland kan je adviseren welke stappen je kan zetten en je hierin begeleiden. 

 

Wat is mijn huis waard?

Ontvang gratis en vrijblijvend een waardebepaling van jouw woning

Start Waardecheck
1

Vul je postcode in

Vul je gegevens in en we brengen je in contact met een erkende makelaar

2

Contact moment

Als we een lokale makelaar hebben gevonden dan zal hij of zij contact met jou opnemen

3

Waardebepaling

Ontvang gratis en vrijblijvend een uitgebreide waardebepaling van jouw woning

4

Volgende stap

Bepaal zelf je volgende stap en bespaar op de makelaarskosten

Gerelateerde artikelen

Online

Online taxatie huis

Kun je online een taxatie uit laten voeren van je huis?

Lees meer
Waarde

Waarde van je huis laten stijgen: 10 duurzame tips voor een hogere woningwaarde

Waarde van je huis laten stijgen: 10 duurzame tips voor een hogere woningwaarde

Lees meer

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling